Strona główna > NWO > Szokujące pomysły (anty)papieża Franciszka

Szokujące pomysły (anty)papieża Franciszka

Obecny papież, nolens volens, robi co tylko może by zdegradować papieską godność, która odpowiada najwyższemu honorowi i władzy na świecie. Pod pretekstem upraszczania protokołu, to co widzimy to groteskowe pokazy najbardziej wulgarnej demagogii, kiedy na przykład widzimy skandaliczne całowanie przez papieża wierzącego chłopca w usta. Ta desakralizacja objawia się każdym szczegółem, czynem, gestem, postawą, zaniechaniami jednego z wiernych.

Niewłaściwe dla papieskiej godności: Franciszek pozwala młodej kobiecie pocałować go w usta
Niewłaściwe dla papieskiej godności: Franciszek pozwala młodej kobiecie pocałować go w usta

To co obserwujemy to systematyczny i przemyślny plan pauperyzacji wszystkiego co zawsze było dominującym atrybutem papiestwa, i co stanowiło pełne przepychu przestrzeganie dawnych form hierarchii, sakralności i szlachetności. Negując lub nie doceniając tego trio „ściśle powiązanego, ponieważ wszystko, co jest hierarchiczne, sakralne i szlachetne, i vice-versa”, papiestwo staje się niczym więcej niż rodzajem urzędu publicznego, mniej lub bardziej eklektycznego, synkretycznego i ekumenicznego, kierującego się niejasną religijnością, bez prawd czy zdefiniowanych dogmatów i okrytym cienką okleiną etykiety, którą można znaleźć w każdym klubie lub instytucie kulturalnym.

Tylko to i nic więcej. To w żaden sposób nie przystoi wspaniałości, która powinna być nieodłącznym atrybutem tronu Piotra. Nie ulega żadnej wątpliwości, że to co okrywa tajemnica, i tu jest ta święta tajemnica, posiada majestat i inspiruje szacunek.

Na przykład z tego punktu widzenia, nie da się ustalić podobieństwa między majestatyczną wspaniałością tradycyjnej Mszy, i sprotestantyzowaną ceremonią „eucharystyczną” nazywaną Nową Mszą.

Czy można wątpić w to, że ten ruch desakralizacji był stałą skłonnością postsoborowych papieży? Czy nie idziemy w zawrotnym tempie do otchłani, gdzie jeden po drugim papież pieczętuje kpinę i pozbawia znaczenia tego, co mają obowiązek przekazywać swoją integralnością, kolejnemu następcy? Wszelkie doktryny i moralność, ad intra i ad extra, wszystko co było inspirowane przez Boskiego Ducha Świętego przez wieki i wbudowane w święty urząd papieski, wyrzuca się na stertę śmieci, jak starą szmatę.

Nie jesteśmy daleko – chyba że wystąpi bezpośrednia interwencja Boga w smutnych wydarzeniach, rozgrywających się na naszych oczach – od papiestwa zmniejszającego się niczym tylko jedna więcej filia ONZ. Papiestwo coraz bardziej przybiera formę głowy embrionalnej uniwersalnej religii, gdzie katolicy i niekatolicy żyją razem w pełnej rozwiązłości doktrynalnej. Oto marzenie o gnostyckiej i egalitarnej pan-religii, o niewyobrażalnych Boffs i Friar Bettos [?], którzy istnieją na całym świecie. Stopniowo elementy układają się razem, dzień po dniu.

Franciszek służalczo całuje ręce żydowskich ocalonych z obozów koncentracyjnych
Franciszek służalczo całuje ręce żydowskich ocalonych z obozów koncentracyjnych

a

Każda poważna instytucja przesyła swojego ducha poprzez ceremonie i symboliczne gesty. To można zauważyć, na przykład, w dużych uniwersytetach, wojsku, korporacjach itd.

Kościół jest poważną instytucją. Dlatego poprzez ceremoniały także przesyła swojego ducha.

A jaki to jest duch Kościoła? To Duch Święty. Tak, Duch Święty który prowadzi papieży, zwłaszcza kiedy przywołują Go z okazji oficjalnych definicji obdarzonych znakiem nieomylności. Dlatego ceremoniał Kościoła jest narzędziem łaski Ducha Świętego.

W rezultacie, aspiracje do przekształcenia Kościoła w nic oprócz fasady, w coś niemal całkowicie duchowego, czyli w połowie niewidoczne, bez struktur czy reguł, bez określonych granic, służące jedynie jako miejsce dla powszechnego braterstwa. sięga zenitu w działaniu niesławnego procesu samozniszczenia, ogłoszonego przez Pawła VI w 1968.

Jeśli papież jest pozbawiany całej władzy i wielkości, to charyzmatyczni wariaci, z których wielu przekształciło się w niewiarygodnych idiotów „znajdą sobie rzeczników Ducha Świętego”, przekształcając kościoły w skandaliczne estrady cyrkowe dla swoich występów.

Nie musimy dalej szukać niż ostatnia podróż Franciszka na Bliski Wschód, by zrozumieć surową rzeczywistość naszych czasów. Był to pusty pokaz: tzw. ortodoksi są podzieleni na wiele rozżalonych grup. Są żydzi i muzułmanie, także podzieleni i skłóceń. Tymczasem Franciszek udaje że nic nie widzi, i pieczętuje między nimi wszystkimi harmonię.

Po przytuleniu schizmatyków, idzie by całować dłonie ocalonych w obozów koncentracyjnych. Wystarczy tylko spojrzeć na zdjęcia: papież Franciszek o twarzy pokojowego baranka, zaś inni patrzą w górę lub w dół, o wyrazie twarzy żmij lub drapieżnych ptaków.

Uśmiechnięty Franciszek afiszuje się z liderami muzułmańskimi podczas wizyty na Ziemi Świętej
Uśmiechnięty Franciszek afiszuje się z liderami muzułmańskimi podczas wizyty na Ziemi Świętej

Afiszuje się, całując dłonie splamione krwią chrześcijan. Właśnie w tym momencie pokazuje się informacja, że na Bliskim Wschodzie masowo zabijani są katolicy. Muzułmanie masakrują katolików, przechwalając się innym swoimi czynami.

Na jednym zdjęciu widać przeszytego lancą katolika w szyję, klatkę piersiową, by wycisnąć każdą kroplę krwi. Męczennika obraca się do góry nogami. Można tylko zobaczyć wydłużone ciało, i egzekucjonerzy potrząsają nim jakby był zwierzęciem z którego ściąga się ostatnią kroplę krwi. Czy to nie jest akt rytualny, analogiczny do tego jakiego dokonali na naszym Panu, ściągając ostatnią kroplę Jego Cennej Krwi lancą Longinusa? Czy to nie jest satanistyczny rytuał wykonany przez muzułmanów?

Widziałem inne zdjęcie, na którym zbierają krew katolików i otwarcie sprzedają ją innym.

Franciszek składa pokłon Shimonowi Peresowi
Franciszek składa pokłon Shimonowi Peresowi

a

 

Na spotkaniu z rabinami w maju 2014, papież Bergoglio postarał się ukryć pektorał, bo żydzi bluźnią przeciwko Krzyżowi i irytuje ich Jego widok. Jednocześnie, ilu żydów i muzułmanów puszy się charakterystycznymi efodami i płaszczami – jak panowie festiwalu!

Na innym niedawnym zdjęciu, papież Franciszek składa pokłon szefowi państwa Izrael, jakby to było proste specyficzne powitanie suwerennego papieża. Jest to całkowite odwrócenie ról.

Na tym kończę swoje rozważania, przywołując słowa psalmisty: Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie. Chwała Boga nie może być skalana na próżno.

Matka Boża zawsze zmiażdży głowę węża. Kiedy ta staje się nadęta i wyobraża sobie, że może połknąć wszystko, to wtedy piekielne królestwo się rozpada, bo jest zbudowane na kłamstwach, oszustwach i iluzji.

W końcu moje Niepokalane Serce zwycięży.

Módlmy się by to już się nie opóźniało.

The Shocking Initiatives of Pope Francis

Źródło: http://www.traditioninaction.org/HotTopics/P033_Initiatives.htm

Rafael Trindade, Brazil – 17.10.2014, tłum. Ola Gordon.

P.S. Warto sobie przypomnieć:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/alta-vendita-masoneria-przewrot-kosciele-katolickim-2014-04

 

2 thoughts on “Szokujące pomysły (anty)papieża Franciszka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.