Strona główna > Rosja > Szczątków członków carskiej rodziny nie ma !

Szczątków członków carskiej rodziny nie ma !

Święci Męczennicy Carscy

W 1991 roku w związku z oświadczeniem A. N. Awdonina o miejscu pochówku Carskiej Rodziny, prokuratura województwa Swierdłowskiego przeprowadziła prace wykopaliskowe na starej Koptiakowskiej drodze w pobliżu Jekatierynburga we wskazanym przez niego miejscu. W efekcie wykryto szczątki dziewięciu ludzi.

Ekspertyza „wykazała”, że znalezione szczątki należą do członków Rodziny Carskiej – Mikołaja II, jego 46-letniej żony Aleksandry Fiodorowny, ich córek – 22-letniej Olgi, 21-letniej Tatiany, 17-letniej Anastazji, a także osób z ich otoczenia – 53 -letniego Jewgienija Botkina, 40-letniej Anny Diemidowej, 62-letniego Aloisa Truppy i 48-letniego Iwana Charitonowa.

Zgodnie z fundamentalnym dziełem N. A. Sokołowa, „Zabójstwo Carskiej Rodziny”, w którym zawarte są materiały dochodzenia, przeprowadzonego kilka miesięcy po zamordowaniu więźniów w domu Ipatjewa, nie było nawet aluzji o tym, że ciała członków Rodziny Carskiej i ich sług zostały pogrzebane. Rodzina Carska została zamordowana z nieludzkim okrucieństwem, analogów którego trudno jest znaleźć. Aby to ukryć, bolszewicy postarali się za pomocą ogromnej ilości benzyny i kwasu siarkowego zniszczyć wszystko, co dotyczyło szczątków. Przecież nawet kości mogłyby jawnie świadczyć o dokonanym rytuale. O rytualnym charakterze zabójstwa świadczy kabalistyczny napis, pozostawiony na ścianie dla stwierdzenia dokonanego faktu.

Były rabin, nawrócony na chrześcijaństwo mnich Neofit tak pisze w swojej pracy: „W tajemnicy krwi u Żydów w związku z nauką Kabały” (St. Petersburg, 1914): „Żydzi zabijają Chrześcijan z trzech powodów: po pierwsze, ze względu na piekielną nienawiść do Chrystusa; po drugie, dla różnych ćwiczeń magicznych i kabalistycznych, ponieważ wiedzą, że dla diabła krew ludzka jest przyjemna, a zwłaszcza chrześcijańska; po trzecie, z pobudek religijnych (rozdział 10). Z krwawego proszku lub popiołu Żydzi korzystają jeszcze 9 lipca (wg st. stylu). W tym dniu opłakują oni zniszczenie Jerozolimy przez Tytusa Wespazjana. W związku z tym nacierają sobie skronie krwawym popiołem. (…) W tym dniu wszyscy Żydzi zobowiązani jeść jajka na twardo, posypane tym popiołem. Ten zwyczaj nosi u nich nazwę „amafrekes Stsido” (ros.- «Сцидо амафрекес»).  (…) Na pierwszy rzut oka to jest zaskakujące, że sól jest zastępowana jakimś popiołem lub proszkiem. Ale ten popiół zastępuje nie sól, ale świeżą krew chrześcijańską” (rozdział 7).

Niedaleko od miejsca spalenia zamordowanych Ipatjewskich więźniów śledczy N.A. Sokołow znalazł  skorupy z pół setki kurzych jaj. Pozostaje tylko przypomnieć, że nasz Władca Mikołaj Aleksandrowicz wraz z rodziną i otoczeniem zgodnie z koniecznością wykonania talmudycznych przepisów został zabity w dniu 4 lipca (wg st. stylu), czyli na kilka dni przed ceremonią „amafrekes Stsido”, a następnie został spalony na proch w celu ostatecznego zakończenia kabalistycznego rytuału – święcenia zemsty nad Gojami.

Car Mikołaj: „Wszyscy powinni to wiedzieć! Z Nami dokonali czegoś, o czym okropnie jest i mówić!.. Oni wsypali Nas do kielichów … i pili z przyjemnością i złośliwą satysfakcją, że tak Nas  zniszczyli. … Spalili Nas na proszek i wypili! .. I niech relikwii nie szukają. Jeśli duchowieństwo tobie nie uwierzy i nazwą cię wariatką, to przekaż wszystkim to, co ja ci powiem! < > Tak. Oni tak z nami postąpili, minie czas i wszystko się wyjaśni. < > Niech naszych szczątków nie szukają, ich nie ma!

< > To o mnie prowadzą oni spory … Powiedz duchowieństwu, aby nie ufali władzom: to nie są moje  kości! Niech oni powiedzą władzom: Nie będziemy uznawać fałszywych relikwii, zostawcie je u siebie, a my zostawimy święte imię Władcy i przepowiadania o Nim świętych, wybranych Pańskich!” [1] .

Caryca-Męczennica Aleksandra Fiodorowna: „Rozpuściliśmy się, zniknęliśmy w ziemi rosyjskiej, nie szukajcie nas …” [2].

Zwołano kilka komisji, odbyto szereg konferencji, ale jednak komisja Jelcyna pod przewodnictwem śp. Niemcowa orzekła, że kości, znalezione w pobliżu Ganinej Jamy – to „resztki” Rodziny Carskiej. Niemcow podpisał dokumenty w imieniu Komisji. Otrzymali zwłoki i zamknęli sprawę.

Metropolita Juwenalij, którzy uczestniczył w Państwowej Komisji dotyczącej badania „resztek” Rodziny Carskiej oraz inni wypowiadali się o tym, że ustalenia o przynależności kości do szczątków carskich pozostają na sumieniu tych, którzy przeprowadzali badania. Jednak zamówienie urzędnicy wykonali. Kości zostały pochowane w Jekatieryńskiej Kaplicy Soboru Piotra i Pawła – grobowca Imperatorów Rosji jako święte relikwie Męczenników Carskich.

Car Mikołaj: „Jeśli te fałszywe relikwie pochowają w moim rodzinnym grobowcu, to Gniew Boży spadnie na to miejsce! Nastąpi straszne wydarzenie nie tylko ze świątynią, ale także z miastem! A jeśli te fałszywe relikwie zaczną przedstawiać jako święte, to wyjednam u Pana, aby pochłonął ich ogień… Wszyscy kłamcy padną martwi! A w tych, którzy będą całować i czcić fałszywe relikwie, wejdzie demon, zaczną oni wariować, a nawet umierać!

A potem będzie wojna! Demony wyjdą z otchłani, wyrzucą was z waszych domów i do świątyń nie wpuszczą … Powiedz wszystkim, że jeśli Władcę Mikołaja będziemy wielbić, to On wtedy wszystko urządzi jak trzeba! … i wojny nie będzie!” [3].

Fałszerstwo

W 2007 roku, 70 km na południe od miejsca pierwszego „pochówku” zostały znalezione szczątki jeszcze dwóch osób. Podczas licznych badań ustalono, że szczątki „należą” do Carewicza Aleksieja i Jego Siostry Marii.

Rząd został poproszony o zorganizowanie ceremonii pochówku szczątków 18 października w Jekatieryńskiej (pol.-św. Katarzyny) Kaplicy Soboru Piotra i Pawła w Twierdzy Piotropawłowskiej w Sankt – Petersburgu.

Pochować, rozumie się, wspaniale i uroczyście i nie zapomnieć o tym, aby nagrodzić tych, którzy w ciągu wielu lat starali się narzucić społeczeństwu fałszerstwo z Carskimi szczątkami. Zamiast aktu o przywróceniu sprawiedliwości, skorygowania popełnionego błędu, będzie kolejne polityczne show na zamówienie.

Znowu fałszerstwo: oszukać Rosjan, przedstawiając nie wiadomo czyje kości jako święte relikwie Najjaśniejszych dzieci Aleksieja Nikołajewicza i Marii Nikolaewnej.

Dlaczego to nadal się dzieje?

Prawda o Rodzinie Carskiej jest ukrywana, naród celowo jeszcze od czasów panowania Cara Mikołaja Aleksandrowicza jest informowany jak zombi przez media fałszywą informacją na temat Rodziny Carskiej. Ich ofiara do tej pory nie została jeszcze w pełni godnie doceniona. Bez naszej skruchy za odejście od wiary przodków, złamanie przysięgi wierności Rodowi Carskiemu, błogosławionemu przez Cerkiew, nie może być zrozumiany przez serce i przyjęty dobrowolny wielce męczeński czyn – ofiara Rodziny Carskiej, dokonany przez nią dla dobra Rusi.

Wystarcza bezczelności również i teraz, aby mówić, pisać, grzebać się i starać się udowodnić, że Car był słabej woli, nie zajmował się rządzeniem kraju, był winnym upadku Imperium itd. Dotyczy to przede wszystkim duchownych.

Car Mikołaj: „Wśród kapłaństwa są osoby nieprawdziwe, a podstawione, fałszywe … Ukryją oni przed ludźmi wiele z tego, co powiedziałem. Ale inni uwierzą ci i pomogą. < > Powiedz duchowieństwu, żeby były pisane ikony i była modlitwa. Przez te ikony będę wymadlać cudowną pomoc, mam władzę, aby pomagać wielu … Uzyskam władzę pomagania też całemu narodowi! I powiedz, Rosja rozkwitnie na krótki czas! … A na ikonach niechaj nas nie rozdzielają.

< > Wystrzegaj się wszystkich, kto będzie odciągał cię od Świętej Sprawy! Idą oni przeciwko Woli Bożej i Carskiej, ale wkrótce za to odpowiedzą!” [4].

Naród nie modli się do Świętych Carskich Męczenników, nie prosi ich o pomoc i orędownictwo, dlatego dla fałszerstw o nich, oszustw ze szczątkami nie ma przeszkody.

Car Mikołaj: „Jak będziecie pracować na Chwałę Bożą, tak będziecie zbierać plony!” [5].

Dlaczego tak zwane szczątki na miejscu rzekomego „pochówku” Carskiej Rodziny w Porosionkowym Łogu (ros.- Поросенковом Логу) nie zostawili, a wydostali?. Szczątki same z siebie już są dowodem i wynikiem najdokładniejszych ekspertyz! Będą one czy też nie wykazywać oznaki świętości: mirotoczenie, przyjemny zapach i niezniszczalność i tak dalej. Gdyby okazały się one autentyczne, to potoku ludzi do Porosionkowego Łogu nie można byłoby zatrzymać.

RODZINA CARSKA. ŁŻESZCZĄTKI

Święty Mikołaj – Wielki Męczennik

„Na zabytkowej ikonie, napisanej w 1798 roku według świadectwa mnicha Abla (ros.- Авеля) przedstawiony jest Car Mikołaj II – absolutna kopia każdego jego portretu, a nad głową jest napis:

„Wielki Męczennik Mikołaj”.

Ikona została namalowana 70 lat przed narodzeniem naszego Cara. Ikona jest prorocza, na brzegach ikony – przedstawione jest życie naszego Cara i historii monarchii w Rosji. Widać, jak Car oddaje koronę (na dole z lewej strony), jak go rozstrzeliwują (trzeci obraz na dole), i ostatni – w dolnej części napis: został pochowany w nieznanym miejscu” [6].

Słowa Cara Mikołaja i Jego Żony pochodzą z proroczej wizji Służebnicy Bożej Niny o objawieniu się Cara Mikołaja, który ją uzdrowił. Tę wizję Starzec Nikołaj Gurjanow uznał za prawdziwą.

O szczątkach Świętych Carskich Męczenników Starzec Nikołaj Gurjanow powiedział tak:

„Szczątków Carskich nie ma! W swoim czasie zostały one spalone. Przechowujcie tę prawdę, która jest niezbędna w Wieczności. Zrozumieliście? To jest najważniejsze!”. Nieco później wyjaśnił: „Car Mikołaj z wielkiej miłości swojej do Rosji i człowieka, zniszczył samego siebie, znosił męki, cierpiał,  poszedł na Krzyż.

On przebaczył wszystkim, nawet oprawcom – potworom, przeklętym mordercom … Ale Bóg nie wybaczy nam, jeśli nie docenimy jego cierpień, tworzymy kłamstwa i słuchamy szatana – mordercę człowieka … To on wlewa truciznę w umysły i serca biednych ludzi … I ci, którzy uwierzą oszczercy i pójdą przeciwko Carowi, będą czynić zło z podłożonymi szczątkami – los ich w wieczności jest straszny! Nie daj Boże! Nie można wierzyć kłamstwu! Ich spalili, a popiół wypili …

Zostali ścięci, nie tylko Car, ale i wszyscy męczennicy i wywiezieni … W pewnym momencie byli na Kremlu. Bóg wie, może nawet w mauzoleum … Nad nimi takie rzeczy wyprawiano, że zachowaj Boże i mówić nie można! Męka! Bezprawie! Przeklęta kpina szatańska. Lepiej jest o tym milczeć i płakać … Tańce diabelskie” [7] .

Starzec Nikołaj Gurjanow. Gorzka święta prawda: http://www.tsaarinikolai.com/demotxt/O_Nikolai1d.html#huomio

O łżeszczątkach: https://yadi.sk/d/0Su-ASr9j2pkv

W najnowszym artykule z portalu Moskwa Trzeci Rzym:

http://3rm.info/publications/60326-carskih-ostankov-net-starec-nikolay-guryanov-o-carskih-ostankah-video-zhivoy-golos.html są umieszczone dwa krótkie filmy video o tych szczątkach:

26.9.2016 r.

  1. Film video (1:54) Starzec Mikołaj Gurjanow о Carskich szczatkach:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GEVJPyCKZUk

  1. Film video (4:27) Starzec Mikołaj. Święta Gorzka Prawda

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XdbqZb9MwfQ

Profesor Tokijskiego Instytutu Mikrobiologii Tatsuo Nagai doszedł do wniosku, że szczątki znalezione w pobliżu Jekatierynburga, nie należą do Mikołaja Romanowa i członków jego rodziny. Wnioski japońskich ekspertów : http://tsaarinikolai.com/demotxt/Podlogd.html#huomio

Rosyjska Cerkiew Prawosławna do tej pory nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie szczątków nie tylko Carewicza Aleksieja Nikołajewicza i Wielkiej Księżnej Marii Nikołajewnej, ale także pozostałych członków Rodziny Carskiej.

„Nie dotykajcie pomazańców Moich” (Ps 104:15 –  wg Biblii 1000-lecia Psalm 105!)

Stary Testament

„Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan będzie z wami]. … Lecz gdybyście czynili zło, to zginiecie tak wy, jak i wasz król” (1 Sam12; 14, 25);

„Dzięki mnie królowie panują” (Prz 8, 15);

„Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda, on zwraca je, dokąd sam chce” (Prz 21, 1);

„Bóg usuwa królów i ustanawia królów” (Dn 2, 21);

„Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim i daje je komu chce” (Dan.4, 14, 22);

„W ręku Pana są rządy na ziemi, w swoim czasie wzbudzi On dla niej odpowiedniego władcę” (Syr10, 4);

„Słuchajcie więc królowie i zrozumiejcie… Bo od Pana otrzymaliście władzę i panowanie od Najwyższego” Mdr 6, 1-3);

„Błogosławionaś ziemio, gdy twój król ze szlachetnie urodzonych pochodzi …” (Koh 10, 17);

„W myślach nawet swoich nie złorzecz królowi” (Koh 10, 20)

Nowy Testament

Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 1-4).

Naród Prawosławny czuje kłamstwo. Nie damy się nabrać na nową prowokację „szczątków” Świętych Męczenników Carewicza Aleksieja i Wielkiej Księżnej Marii!

Niech dopomoże nam Bóg i Święci Carscy Męczennicy!

Autor: Ludmiła Chuchtiniemi / Людмила Хухтиниеми.

Prezes Towarzystwa Pamięci

Świętych Męczenników Carskich

I Anny Taniejewej w Finlandii RY

24.09.2015.

____________________

 

[1] Zgłosił S.G. Trubicyn. Magazyn „Krymski Athos” (6/1998 – 1/1999 rok). Zbiór dzieł o edukacji duchowej i moralnej. Publikacja Męskiego Monasteru pw. Zaśnięcia MB, Krym, Bakczysaraju ul. Wasienko, 57-A. Redaktor naczelny: Igumen (opat) Syluan, redaktor tego wydania: G. Wasiliew.

[2] Rosja przed Powtórnym Przyjściem. Zest. S. i T. Fominy. 3-ie wydanie T.II. SPb. 1998. s.313

[3] Zgłosił S.G. Trubicyn. Magazyn „Krymski Athos” (6/1998 – 1/1999 rok). Zbiór dzieł o edukacji duchowej i moralnej. Publikacja Męskiego Monasteru pw. Zaśnięcia MB, Krym, Bakczysaraju ul. Wasienko, 57-A. Redaktor naczelny: Igumen (opat) Syluan, redaktor tego wydania: G. Wasiliew.

[4] Tamże.

[5] Tamże.

[6] „Русский вестник”.  06.02.2011.

[7] „O drzewie niepłodnym i kwitnącej jabłoni”. „Русский Вестник”. 2008. № 24. s. 12–13)

 

Źródło:

 

SZCZĄTKÓW CZŁONKÓW CARSKIEJ RODZINY NIE MA!

ОСТАНКОВ ЧЛЕНОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ НЕТ!

http://3rm.info/publications/59235-ostankov-chlenov-carskoy-semi-net.html

28.9.2015 r.

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

30.9.2016 r.   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *