Strona główna > Rosja > Szatańskie pląsy w Moskwie…z wychwalaniem Antychrysta !

Szatańskie pląsy w Moskwie…z wychwalaniem Antychrysta !

W centrum stolicy Rosji sataniści-chabadowcy uroczyście świętują Chanukę.

Òîðæåñòâà â ÷åñòü åâðåéñêîãî ïðàçäíèêà Õàíóêà íà Ìàíåæíîé ïëîùàäè

W SERCU PRAWOSŁAWNEJ RUSI WZYWANY JEST ANTYCHRYST PRZEZ CZŁONKÓW ŻYDOWSKIEJ SEKTY SATANISTYCZNEJ CHABAD LUBAVITCH !!! CHANUKA NA PLACU REWOLUCJI POD MURAMI KREMLA !!!

Sekta Chabad Lubavitch rozpocznie w sobotę wieczorem uroczyste obchody ośmiodniowego święta Chanuka. Na Placu Rewolucji będzie miało miejsce zapalanie chanukiji, świątecznego, osmioramiennego świecznika. W uroczystości weźmie udział naczelny rabin Rosji, satanista, chabadowiec, Berl Lazar. Wieczorne świętowanie będzie uświetnione pokazami fajerwerków i wesołymi tańcami przy akompaniamencie tradycyjnej , żydowskiej muzyki.

a999

No to wypijmy za pomyślność ludu żydowskiego.

———————————————————————————————————————————

W niedzielę młodzieżowy klub „Enerjew” organizuje dla starszych uczniów mistrzowskie klasy i ugości ich chanukalnymi pączkami a członkowie klubu biznesowego „Solomon” w ramach charytatywnego programu zorganizują święto dla wychowanków pensjonatu z występami, tańcami, grami i poczęstunkiem. 26 grudnia żydowski klub młodzieżowy „Jewell” zaprasza młodzież w wieku od 18 lat do 30 lat na wieczór chanukalny oparty na motywach bajki Louis’a Carrolla „Alicja w krainie czarów”. W programie wieczoru jest zapalanie chanukiji, atrakcyjna gra przygodowa i bufet.

Jak zaznaczył prezes FJOR (Federacja Żydowskich Gmin Rosji), Alieksandr Boroda,  w swoich życzeniach złożonym żydom, Chanuka „jest przepięknym przypomnieniem o tym, że prawdziwa wiara w Najwyższego jest zdolna do stworzenia każdego cudu a Stwórca w odpowiedzi na nasze szczere modlitwy daruje nam swoje dobro i pomyślność„.

Naszym głównym zadaniem przed Bogiem jest prawidłowe wychowywanie dzieci ażeby przedłużały one tradycje naszego narodu, naszej wiary, naszej kultury. A głównym zadaniem prawidłowego wychowania jest wewnętrzna czystość. Czystość nie tylko ciala ale i ducha, nie tylko czynów ale i myśli, pragnień! W celu zapewnienia takiej czystości potrzebne jest światło. Nic dziwnego, że Chanuka nazywana jest „świętem światła”! Światło wskazuje właściwą drogę, światło jest najczystszym, najbardziej duchowym z tego co istnieje w świecie materialnym” – podkreślił z kolei Berl Lazar w orędziu, które przytacza jego służba prasowa. 

Od Redakcji www.3rm.info – Członkowie Chabad Lubavitch czczą nie Boga ale oddają cześć diabłu. Oni nienawidzą Chrystusa i Cerkiew Prawosławną. I nie tylko nienawidzą i pogardzają ale w przeciągu 2000 lat prowadzą nieprzejednaną wojnę Z Panem Jezusem Chrystusem i Jego Cerkwią. No a to, że przy Putinie jest już tradycją, że wrogowie Chrystusa obchodzą swoje antychrystowe święta w samym centrum rosyjskiej stolicy prawosławnej charakteryzuje i jego i całą jego antychrystową władzę.

KTO MA ROZUM NIECH ROZUMIE !

———————————————————————————————————————————-

Od Redakcji www.3rm.info:

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Chabadowskie Lazary starają się przyciągnąć wszystkich żydów nie do judaizmu ale do najprawdziwszego satanizmu. Chabad Lubavitch jest satanistyczną sektą. Wyznawcy lubavichewskiego Rebe, Schneersona, nie mają żadnego związku z judaizmem starotestamentowych żydów, co do czego oni sami i ich patroni od polityki, w tym i Putin, przekonują ludzi.

a90

Berlu Lazar, twoim ojcem jest diabeł (patriarcha Cyryl nazywa Berla Lazara czcigodnym bratem…), tak jak i twoich współwyznawców, i wy spełniacie jego wolę! On jest kłamcą od niepamiętnych czasów i wy także. Wy nie macie nic wspólnego ze starotestamentowymi żydami, tak jak i ze świętościami Jerozolimy. Wasze „świętości” są w piekle do którego wkrótce wyruszycie jeżeli nie nawrócicie się i nie uznacie za prawdziwego Boga Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oby Pan ich pokarał!

Drodzy ojcowie, bracia i siostry!

Zwróćcie baczną uwagę na to o czym będziemy teraz mówić. Na dzień dzisiejszy ten temat jest niezwykle ważny. Wśród narodu, w tym i prawosławnego, i wśród episkopatu i kapłanów, nie ma jasnego zrozumienia kim są współcześni żydzi. Prawie wszyscy uważają, że to są następcy tych starotestamentowych żydów, którzy żyli przed i w czasie ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale jest to absolutny fałsz!

a2

Pierwsza (różnica) to wizja życia pozagrobowego.

W Starym Testamencie, to znaczy w Torze (Pięcioksiąg Mojżesza) i w Tanach, niczego się nie wspomina o pośmiertnym życiu człowieka. W nich nie ma idei pośmiertnego sądu. Jest zaledwie nieśmiała sugestia starożytnych proroków, że dusza po śmierci żyje. Także i w Księdze Joba: „Czy umarły człowiek znowu żyć będzie?” (Księga Joba 14:14). Pytanie jest, odpowiedzi nie ma.

Są też lamentacje Eklezjastesa: „Nie masz nikogo, który by zawsze żył i który by taką nadzieję miał; lepszy jest pies żywy aniżeli lew zdechły.” (Księga Eklezjastesa 9:4). Tak więc jest pesymizm i milczenie Starego Testamentu w tej kwestii.

Za to w tekstach talmudycznych i w kabalistyce współczesnych żydów wiedzie prym i dominuje teoria „gilgulin reshimot”, teoria wędrówki dusz. Oznacza to, że nauka współczesnych żydów o życiu pozagrobowym jest radykalnie inna, zapożyczona z pogaństwa, nie taka jak u żydów starotestamentowych.

Druga (różnica) – idea Boga.

W Starym Testamencie, bez żadnych wątpliwości, Bóg jest to żywa Osoba. Natomiast w Kabale jest to bezosobowy Ein Sof.

Trzecia (różnica) – idea praktyki duchowej.

W Starym Testamencie jest kategoryczny zakaz wszelkich wróżb, magii, wywoływania duchów i mistycznych eksperymentów. W Kabale współczesnych żydów wszystkie te okultystyczne eksperymenty, w tym i tworzenie Golema (ożywionego magicznymi zaklęciami glinianego olbrzyma), magia, astrologia, itd., są rozwinięte, praktykowane i promowane.

Przy istnieniu takich różnic, w żadnym wypadku nie można uważać, że wiara starotestamentowych żydów i żydów współczesnych jest tą samą religią. Te wiary nie mają ze sobą nic wspólnego. Współcześni żydzi nie mają ŻADNEGO związku z wiarą swoich przodków i z żydowskimi korzeniami. Współczesny TALMUDYZM-KABALIZM jest najczystszym SATANIZMEM.

a10

Czy my, prawosławni chrześcijanie, możemy okazywać przyjaźń i miłość żydom, którzy do dzisiaj nienawidzą Chrystusa?  

Święty Jan Chryzostom powiedział: „Kto nie może nasycić się miłością do Chrystusa Pana, ten nie może nasycić się nienawiścią do Jego wrogów.”

Święty Filaret Moskiewski (Drozdow) naucza: „Brzydźcie się zatem wrogami Bożymi, uderzajcie na wrogów ojczyzny, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Amen”.

Duchowo zdrowy prawosławny chrześcijanin nie może i nie powinien okazywać miłości i przyjaźni tym, którzy nienawidzą, gardzą i bluźnią Panu Jezusowi Chrystusowi. On może, i powinien, kochać swoich osobistych wrogów ale wrogów Bożych powinien się brzydzić i w żadnym wypadku nie powinien wchodzić z nimi w jakiekolwiek stosunki, a już tym bardziej przyjacielskie.

Kto ma rozum niech rozumie!

a2

a22

a30

Jewish men celebrate Hanukkah at Manezhnaya square in the centre of Moscow December 4, 2007. The Hanukkah holiday, or the Festival of Lights, is one of the most important Jewish holidays and is celebrated by Jews worldwide. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA)

RUSSIA HANUKKAH

Czytaj także : Apokalipsa już trwa !

Za: http://3rm.info/main/65711-v-centre-moskvy-otmetyat-hanuku-zazhiganiem-vosmisvechnika-feyerverkami-i-tancami.html

Publikacja: 25.12.2016

Tłumaczenie Tamara

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.