Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Syndrom wybranego narodu

Syndrom wybranego narodu

Syndrom wybranego narodu jest pochodną hebrajskiej choroby / the Hebrew Disease. Jest to duchowa dolegliwość, która dotyka wielu Żydów, którzy naprawdę wierzą iż są Hebrajczykami – prawdziwi Hebrajczycy wszyscy nie żyją / the real Hebrews are all dead – i dlatego są lepsi od wszystkich innych ras – podludzi / Untermensch.

Ten fałszywy pogląd powoduje, że odrzucają swoje różne pochodzenie (Aszkenazyjczycy, Defardyjczycy, Samarytanie, Afrykanie, Europejczycy itp.) i zakopują się w Rassenhygiene.

Przestańcie zabijać moich synów,
braci, mężów, ojców

Produktem ubocznym choroby jest syndrom sztokholmski, dzięki uprzejmości nieustannego bębnienia Przemysłu Holokaustu: Żydzi są wyjątkowi i dlatego udaje im się to co nie udałoby się nazistom (np. wyższość rasowa, inwazja i okupacja ziem innych narodów, masowe bombardowania niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci itp.). A jeśli ktoś ośmieli się potępić ich czyny, oskarża się go o antysemityzm.

PRAWDZIWI WYBRANI

Dotknięci tym syndromem nie rozumieją dlaczego Bóg wybrał starożytnych Hebrajczyków – nie nawróconych Żydów – na pierwszym miejscu.

1.Chciał grupę ludzi by służyli jako Światło dla Narodów (tzn. zdobywać konwertytów głosząc nowinę, że jest tylko jeden Bóg i Jego imię jest Jehowa). Hebrajczycy okazali się absolutnym fiaskiem w tej kwestii, mimo że udało im się zdobyć uczniów na całym świecie.

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami„. – Mateusz 23:15

[Ang: … czynicie go dwakroć bardziej dzieckiem piekła niż wy sami]

2.Całe ćwiczenie lub raison d’être 12 hebrajskich plemion było po prostu Bożym sposobem pielęgnowania dla siebie ziemskiego domu i rodziny kiedy On zdecydował się nawiedzić w osobie Jezusa, Zbawiciela świata.

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności„.

Jezus urodził się z Maryi Dziewicy w Betlejem, Juda (i został ukrzyżowany w Jerozolimie, Juda). I tylko pochodzenie Jezusa mogło być od początku od dni wieczności, bo On był poczęty przez Ducha Świętego i był Emmanuelem, Bóg z nami (Bóg wcielony).

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Bóg z nami„. – Mat 1:23

Od samego początku planem Bożym było zawsze włączyć do swojej rodziny wszystkie narody ziemi kiedy pojawi się Mesjasz.

Ang. „A przez twojego [Abrahama] potomka [Jezusa] wszystkie rodziny na ziemi będą błogosławione, bo Abraham był mi posłuszny…” – Rodz 26:4

4 że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest udziałem] twego potomstwa, 5 dlatego że Abraham był mi posłuszny”.  http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/26.php

Ang: „Berła nie odbierze się Judzie [Jezus narodził się w Betlejem, Juda], ani laski władcy spomiędzy jego stóp, dopóki nie nadejdzie Sylo /Shiloh (Mesjasz), i jemu będą posłuszne narody„. – Rodz 49:10

Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, przyjdzie ten, do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u narodów!” http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/49.php

DOTKNIĘCI

Wielu jest dotkniętych syndromem narodu wybranego.

1)Zjadliwi syjonistyczni izraelscy Żydzi cierpią na większe schorzenie. Dla nich jest ono jak narkotyk.

Getto w Warszawie 1943

Getto w Gazie 2014

ONI WALCZYLI ZA NASZ HONOR I WOLNOŚĆ

„Czy oblężeni w warszawskim getcie Żydzi nie kopali sieci tuneli? Czy ich próba oporu i przetrwania nie była źródłem dumy dla narodu żydowskiego wszędzie?” – Judi Oshowole, list do The Guardian, 1.08.2014

Żydzi za prawem powrotu Palestyńczyków

——————————-

Bez tego nie mają uzasadnionej wymówki do kradzieży Palestyny, zwłaszcza że wszyscy prawdziwy Hebrajczycy bezpowrotnie zmarli w 70 AD, a ich dziedzictwo ziemi zakopano z nimi.

Końcowym rezultatem ich nałogu jest ciężki przypadek syndromu sztokholmskiego, zgodnie z którym niedawne ofiary, które stały się ciemiężcami, chcą zlikwidować tych, którzy są teraz ich ofiarami, Palestyńczyków.

2) Wypranymi z mózgów Żydami i chrześcijanami są ci którzy mądrzejąc zdają sobie sprawę z tego, że karmiono ich bzdurami. Niestety, oni nie wszyscy się obudzili.

Na przykład żydowscy twórcy serialu TV Teoria wielkiego wybuchu / The Big Bang Theory, którzy nigdy nie pokazują w dobrym świetle chrześcijan, i nigdy nie zmarnują okazji atakowania Chrystusa poprzez ekscentryczną postać Sheldona i jego obłudnej „chrześcijańskiej” matki, często mają Rajesha (Hindus) i Wolowitza (Żyda) mówiących idiotyczne rzeczy jak np. „mój hebrajski przyjaciel” i „mój naród błąkał się po pustyni”, kiedy faktycznie aszkenazyjscy Żydzi nie są Hebrajczykami i nigdy nie byli blisko pustyni aż kiedy ukradli Palestynę.

Ale najsmutniejszymi kreaturami ze wszystkich są wyprani z mózgów chrześcijanie CUFI (Chrześcijanie Zjednoczeni za Izraelem), którzy naprawdę powinni wiedzieć lepiej. Niestety, oni ulegli zatruciu przez takich jak John Hagee i ich fałszywe nauki.

Mam nadzieję, że oni wszyscy pewnego dnia wyrwą się z miazmatycznej senności.

Nie zezwala się na krytykę i prawdę

3) Politycy i syjonistyczni „chrześcijańscy liderzy” którzy są albo symptomatyczni albo najprawdopodobniej to udają tylko dlatego, że są wilkami w owczej skórze.

Inaczej mówiąc, ci którzy udają czują pieniądz. Jaki jest lepszy sposób naciągania dotkniętych bogatych syjonistycznych Żydów niż popierać ich żeby żreć przy korycie? Klasyczny przypadek przechytrzenia lisa?

4) Niektórzy byli Żydzi którzy teraz są chrześcijanami dalej ich się trzymają gdyż to daje im poczucie wyjątkowości. Najwyraźniej Jezus im nie wystarcza. Oni chcą być osobno. Niestety, to jest absolutnie NIE biblijne.

Nie ma już Żyda [ang. Judahity] ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś JEDNYM w Chrystusie Jezusie„. – Gal 3:28

Oni nie chcą asymilowac się z innymi chrześcijanami. Zamiast tego wolą oddzielić się udając iż są Judahitami (tzn. udają iż są ważniejsi od reszty Ciała Chrystusa). W ten sposób trwają w grzechu.

Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami –  a nie są nimi, lecz kłamią„. [http://www.nonpossumus.pl/ps/Ap/3.php]

Ang:” … tych kłamców którzy mówią iż są Judahitami a nimi nie są…” – Apok 3:9

Oni nazywają się nawet żydowskimi chrześcijanami, dogodnie ignorując fakt, że bycie Żydem jest częścią religijnej grupy, a nie częścią kiedyś wybranego narodu hebrajskiego, który już nie istnieje jako naród.

Talmudyczny judaizm jest złą religią, która odrzuca Chrystusa i znana była jako faryzeizm. Jak mogą uważać, że mogą być obu – Żydami i chrześcijanami, przekracza ludzkie pojęcie. To tak jak satanista który zostaje chrześcijaninem i postanawia iż teraz jest satanistycznym chrześcijaninem. Żydzi za Jezusem powinno być Byli Żydzi za Jezusem, tak jak byłoby Byli sataniści za Jezusem. Czy możesz sobie wyobrazić Satanistów za Jezusem? Absurdalne, prawda?

Niestety, to sprawia ta choroba. Usuwa wszelkie ślady logiki, zdrowego rozsądku i współczucia.

BIBLIA

Innym skutkiem ubocznym choroby jest brak zrozumienia biblijnego lub duchowego. Dotknięci nią nie mogą poprawnie zrozumieć Biblii.

1) Wyprani z mózgów badacze biblii błędnie używali w niej angielskiego słowa „Jew” /Żyd. Słowo Żyd [zob. W Biblii nie ma słowa Żyd] jak rozumiane jest dzisiaj nie oznacza Judahity jak pokazuje hebrajskie/greckie słowo w nie przetłumaczonej Biblii.

Jego współczesna konotacja wskazuje na kogoś, kto wyznaje wiarę podobną do wiary faryzeuszy z plemienia Judy, ale nie należy do plemienia Judy. Innymi słowy, dzisiejsi Żydzi to ludzie z innych narodów niż 12 hebrajskich plemion praktykujących religię znaną jako judaizm/faryzeizm.

2)Dotknięci dziwnie zapominają, że judahiccy Hebrajczycy zachowywali przymierze Boga z Mojżeszem zabijając i spożywając barankę na Paschę. Jezus robił to ze swoimi uczniami. Baranka zabijano i jedzono w prywatnym domu.

Ofiara Paschalnego Baranka w hebrajskim domu była porozumieniem Boga z każdym starożytnym Hebrajczykiem, i dlatego Jezus dokonał go z uczniami żeby wprowadzić nowe przymierze.

Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu” [ang. jednego dla każdego domu] – Wyj 12:3

W swoich domach Żydzi nie zabijają baranka na Paschę by zachować przy życiu stare porozumienie, a większość z nich wyznaje Talmud (prawdziwe szatańskie wersety), zainspirowaną przez człowieka księgę pełną babilońskich zabobonów.

3)Wyprani z mózgów chrześcijanie nie zdają sobie sprawy z tego, że Listy i Księga Apokalipsy były listami napisanymi przez apostołów do ich współczesnych – wiele zaadresowanych do ich braci Hebrajczyków, a nie do nawróconych współczesnych Żydów – napominające ich, ostrzegające i ponaglające by przygotowali się do tego co nadejdzie.

A co miało nadejść?

Zniszczenie lub ludobójstwo całego narodu hebrajskiego, inaczej znane jako Apokalipsa, Boleść, Spustoszenie, Armageddon, i Koniec Wieku Starego Przymierza i dominacja szatana na ziemi. [Zob. Gdzie jest teraz szatan?]

Skoro [ang. kiedy] ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. 21 Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą!” – Łuk 21:20-21

A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara [zniszczenie jerozolimskiej świątyni], zapanuje ohyda [ang. spustoszenie]…” – Daniel 12:11

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” [ang. do końca wieku]. – Mat 28:20

W istocie, od czasu ukrzyżowania Chrystusa w 30 AD do 70 AD, Bóg dał nieposłusznym Hebrajczykom 40 lat na pokutę i uznanie Jezusa jako Mesjasza. Oto powód dlaczego tak cierpliwie czekał:

„…oni – ze względu na przodków – przedmiotem miłości. 29 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 30 Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, 31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia. 32 Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.” – Rzym 11:28-32

Zasadniczo, apostołowie ponaglali wszystkich nieposłusznych Hebrajczyków do uznania Chrystusa i życia w zgodzie z Nim. Ich listy były napisane przed 70 AD.

Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia„. [ang. doprowadzić do skruchy] – 2 Piotr 3:9

Postęp armii rzymskiej:

oblężenie Jerozolimy 70 AD

Ale w roku 70 ne, po 40 latach czekania, Bóg ukarał wszystkich, którzy się nie skruszyli. Wysłał armię rzymską do Jerozolimy, gdzie wszyscy Żydzi przybyli z całego kraju i świata na święto przaśnego chleba.

W końcu nastąpiło spustoszenie albo koniec wieku / czasów wszystkich niewierzących i nieposłusznych Hebrajczyków. Ale ci którzy uznali Chrystusa posłuchali ostrzeżeń apostołów i uciekli wcześniej. W ten sposób ci chrześcijańscy Hebrajczycy którzy uciekli uosobili „cały Izrael będzie zbawiony” z Rzym 11:26.

Powodem usunięcia przez Boga całego narodu hebrajskiego było to, że Jego dary i wezwanie są nieodwołalne (Rzym 11:28-31): „Co prawdą – gdy chodzi o Ewangelię – są oni nieprzyjaciółmi [Boga] ze względu na wasze dobro; gdy jednak chodzi o wybranie, są oni – ze względu na przodków – przedmiotem miłości. 29 Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. 30 Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, 31 tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami <w czasie obecnym> mogli dostąpić miłosierdzia„.  Dlatego musiał nieodwołalnie zabić pozostałych nie-chrześcijańskich Hebrajczyków, w przeciwnym wypadku musiałby zachować Stare Przymierze, a tym samym podciąć i podważyć Nowe Przymierze Jego Syna.

Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia” [ang. co jest przestarzałe jest nieaktualne] – Hebr 8:13

I sprawię, że zniknie z miast judzkich i z ulic Jerozolimy głos wesela, głos radości, nawoływanie oblubieńca i oblubienicy, bo pustynią stanie się ziemia” [ang. I uciszę w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy głos radości i zadowolenia, głos oblubieńca…] – Jer 7:34

Oto wasz dom zostanie wam pusty„. [ang. spustoszony]. – Mat 23:38

I tak jak podczas 40-letniej wędrówki starożytnego Izraela po pustyni, Bóg nie zamierzał wprowadzić niewierzących Hebrajczyków na ziemię obiecaną Nowego Przymierza. Oni wszyscy musieli umrzeć żeby On mógł zacząć od nowa. [czytaj o kolejności wydarzeń w Gdzie jest teraz szatan]

Wasi synowie będą pasterzami przez 40 lat na pustyni, i będą cierpieć za waszą niewierność, dopóki wasze ciała nie będą leżeć na pustyni„. – Wyj 14:33

[Rozdz 14 http://www.nonpossumus.pl/ps/Wj/14.php kończy się na wersecie 31]

ZAKOŃCZENIE

Na szczęście jest wiele żydowskich grup wraz z poszczególnymi Żydami, których nie dotknął ten syndrom. Oni usiłują robić co mogą by edukować swoich współreligionistów.

http://www.scienceworldreport.com/articles/10059/20131009/dna-samples-confirm-ashkenazi-jews-are-of-european-descent-study.htm

Badanie: Próbki DNA potwierdzają, że aszkenazyjscy Żydzi są pochodzenia europejskiego

Ashkenazi Żydzi = Europejczycy

Kończymy cytatami dwóch z nich.

„My aszkenazyjscy Żydzi ani nie pochodzimy z plemienia, ani z żadnej części starożytnej historii jaką sfabrykowali niektórzy bajkopisarze albo fakirzy. Byliśmy nomadami w regionie Strefy Osiedlenia na Ukrainie, w Polsce i Rosji. Reszta to tylko to – tworzenie mitów i tkanie bezsensownej opowieści o uprawnieniach” – Dr. Steve Pieczenik, były zastępca sekretarza stanu.

„Pewne jest to, że nie ma żadnego continuum etnicznego czy rasowego miedzy biblijnymi Izraelitami i (Aszkenazyjskimi) Chazarami rządzącymi państwem żydowskim” – Gilad Atzmon, żydowski pisarz i muzyk.

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” – Mat 10:16

ADDENDUM 1

Zapisana historia Apokalipsy

Historyk Flavius Josephus w Wojnach JudahitówThe Wars of the Judahites tak ujmuje zniszczenie i rzeź w 70 AD:

„Teraz liczba tych, których zabrano w niewolę podczas całej wojny, została zebrana na 97.000; podobnie jak liczba tych, którzy zginęli podczas całego oblężenia, 1.1 miliona, z których większa część była rzeczywiście z tego samego narodu, [z obywatelami Jerozolimy], ale nie należała do samego miasta; bo oni przybyli z całego kraju na święto przaśników i nagle zamknęła ich armia,  która na początku wywołała w nich tak wielką surowość, że  przyszło na nich morowe zniszczenie, a wkrótce potem taki głód, który zniszczył ich jeszcze szybciej”.

„Caesar wystawiał różnego rodzaju spektakle w Cezarei Filipowej. Tam zabijano jeńców, jednych rzucano dzikim bestiom, a innych tłumnie zmuszeno do zabijania się nawzajem, jakby byli wrogami”.

Cezar wydał rozkaz by teraz zburzyli całe miasto i świątynię, ale pozostawili tyle wież, które stały w miejscu największego wzniesienia; to znaczy Phasaelus i Hippicus i Mariamne; i tyle muru jaki otaczał miasto po zachodniej stronie. Mur ten został oszczędzono by pozwolić na obóz dla takich, którzy mieli leżeć w garnizonie, tak jak i te wieże oszczędzono, żeby pokazać potomstwu jakie to było miasto, i jak dobrze ufortyfikowane, które podbiło rzymskie męstwo; a co do całej reszty muru, tak zrównali je  z ziemią ci, którzy go wykopali do fundamentu, że nie pozostało nic, co sprawiłoby, żeby ci którzy przyjdą uwierzyli, że nigdy nie było zamieszkane”.

ADDENDUM 2

Prozelytyzm i nawróceni Żydzi

Żydowski historyk Shlomo Sand o pochodzeniu Żydów (nie Hebrajczyków) pisze w ten sposób:

„Jest też kwestia wygnania w 70 AD. Nie było żadnych prawdziwych badań tego przełomowego punktu żydowskiej historii, przyczyny diaspory. I to z prostego powodu: Rzymianie nigdy nie wypędzali żadnego narodu z żadnego miejsca na wschodnim wybrzeżu M Śródziemnego…

„Ale skoro nie było żadnego wygnania po 70 AD, to skąd pochodzili wszyscy Żydzi zamieszkujący to wybrzeże od starożytności? Zasłona dymna narodowej historiografii ukrywa zdumiewającą rzeczywistość. Od makabbejskiego buntu w połowie II wieku pne… judaizm był najbardziej aktywnie prozelitującą religią…

Najważniejsza masowa konwersja miała miejsce w VIII wieku, w ogromnym królestwie Chazarów między Morzami Czarnym i Kaspijskim. Ekspansja judaizmu z Kaukazu we współczesnej Ukrainie uworzyła różne wspólnoty, z których wiele schroniło się przed inwazją mongolską w XIII wieku w Europie wschodniej. Tam, wraz z Żydami z krajów słowiańskich na południu i z dzisiejszych Niemiec, utworzyli podstawę kultury jidysz…” (koniec cytatu)

ADDENDUM 3

Datowanie Księgi Apokalipsy

[Jest to fragment artykułu dr Kennetha L. Gentry, Jr. Księga Apokalipsy i eschatologia / The Book of Revelation and Eschatology]

Uważam, że Apokalipsa powstała przed śmiercią Nerona w czerwcu w 68 AD, a nawet przed formalnym zaangażowaniem w wojnę judzką przez Wespazjana wiosną 67 AD. Moje stanowisko jest takie, że Apokalipsę napisano w 65 lub 66 AD. To byłoby po wybuchu prześladowań przez Nerona w listopadzie 64 AD, a przed zaangażowaniem wojsk Wespazjana wiosną 67. […]

Józef Flawiusz, Judahita współczesny Janowi, wyraźnie pokazuje, że Juliusz Cezar był pierwszym cesarzem rzymskim, i że jego następcami byli Augustus, Tyberiusz, Gajus, Klaudiusz i Neron (Antiquities 18; 19). Tę listę widzimy tez u innych prawie współczesnych Janowi: 4 Ezdrasz 11 i 12, przepowiednie Sybilli księga 5 i 8; Barnabasz, List 4; Swetoniusz, Żywoty 12 cesarzy / Lives of the Twelve Caesars; i Dio Cassius, Historia rzymska 5 / Roman History 5.

Tekst Apokalipsy mówi o 7 królach z których „pięciu upadło”. Pierwszych 5 cesarzy zmarło kiedy pisze Jan. Ale werset mówi „jeden istnieje”. To znaczy szósty wtedy panuje, jak napisał Jan. To byłby cesarz Neron, który przejął władzę cesarską po śmierci Klaudiusza w październiku 54 AD, i był cesarzem do czerwca 68 AD.

Jan kontynuuje: 10 „[I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje] inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać„. Kiedy rzymskie wojny domowe wybuchły przeciwko niemu, Neron popełnił samobójstwo 8 czerwca 68 AD. Siódmy król „jeszcze nie przyszedł„. To byłby Galba, który przejął władzę w czerwcu 68 AD. Ale on miał kontynuować tylko być „krótko”. Jego panowanie trwało tylko 6 miesięcy, do 15 stycznia 69 AD.

Widzimy więc, że kiedy Jan pisał, Nero wciąż żył, a Galba miał nadejść w najbliższej przyszłości. Apokalipsa nie mogła być napisana po czerwcu 68 AD, zgodnie z wewnętrznymi dowodami politycznymi.

Źródło: https://biblicisminstitute.wordpress.com/2015/03/13/the-chosen-people-syndrome/

Tłum. Ola Gordon/http://chomikuj.pl/OlaGordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *