Strona główna > NWO > Apokalipsa > Projektowanie przyszłości przez Synagogę Szatana oraz Protokoły Mędrców Syjonu

Projektowanie przyszłości przez Synagogę Szatana oraz Protokoły Mędrców Syjonu

Istnieją tylko dwie wizje historii świata, jedna mówi, że wszystkie wydarzenia są dziełem przypadku; a druga, że wszystkie wydarzenia zostały zaprojektowane. Pierwsza wizja wybierana  jest przez ignorantów i głupców, którzy nie chcą ujrzeć grubych nici powiązań poszczególnych zdarzeń jako etapów większego projektu, usilnie wmawiają sobie, że wszystkie wydarzenia są wytworem zbiegów okoliczności.

c_i_a_illuminati_badges_logos_masons_unicef_symbols_1920x1080_10986

Dwie osoby publiczne żyjące w różnych czasach doskonale wiedziały o tym projekcie.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945) 32. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział:

„Nic w polityce nie dzieje się przez przypadek. Jeśli tak się stanie, można założyć, że było to planowane w ten sposób.”

Beniamin Disraeli (1804-1881) premier Wielkiej Brytanii, napisał:

„Świat jest regulowany przez ludzi znacznie różniących się od tych jak wyobraża ich sobie społeczeństwo.”

Te dwie proste wypowiedzi ilustrują podstawowe założenie, które leży u podstaw merytorycznego oraz prawidłowego badania historii: wszystkie ważne wydarzenie w polityce, ekonomii, finansach i stosunkach międzynarodowych są produktami obliczonych ruchów władzy sprawowanej przez oligarchiczne klany rodzinne od pokoleń zajmujące się kontrolowaniem świata poprzez system bankowy, korporacje, media oraz różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia.

W konsekwencji ci, którzy rozumieją, że historia jest w dużej mierze pisana przez „niewidzialne siły”, zrozumieją także i rozpoznają walkę o utrzymanie Status Quo, które nieustannie kształtuje teraźniejszość, w ramach przygotowań do planowanej przyszłości, realizują oni wielowiekowy plan na oczach  nieświadomej uśpionej ludzkości.

Dlatego ci, którzy nie uznają prawdziwej rzeczywistości wybierają fikcyjną są zaskakiwani nowoczesną dyplomacją, nielogiczną polityką, nieważne jak pilnie śledzą „newsy”, które pompuje się im przez kontrolowane media nie rozumieją kierunku zmian bez zrozumienia celu.

Ta niewiedza i naiwność sprawia, że nawet najbardziej inteligentni ludzie stają się podatni na manipulację przez „ukryte siły” działające za kulisami. Kiedy zauważymy, że ukryte ręce pracując za kulisami, w konsekwencji przyznamy, że wszystkie najważniejsze wydarzenia są zaprojektowane i w wielu przypadkach przewidywalne.

Studiując historie szybko uświadomimy sobie, że pozornie niezliczone, chaotyczne i niepowiązane wydarzenia historyczne są w rzeczywistości jedną z tych rzeczy, które łączą tych ludzi oraz ich rodziny. W rzeczywistości, wszystko jest ściśle powiązane, obliczone i zaprojektowane od wieków. Studiując historie uzbrajasz się w mądrość, która staje się mniej wrażliwa, mniej podatna na manipulowanie i jest nieskończenie bardziej trudna do kontrolowania przez tych, którzy szukają absolutnej władzy nad każdym.

Dlatego ci, którzy szukają absolutnej władzy nieustannie starają się ukryć przed opinią publiczną, ponieważ władza jest zawsze bezpieczna i zawsze bardziej skuteczna, gdy nie jest rozpoznawana, gdy jest dobrze ukryta. Tak więc, najwyższa władza doczesna na Ziemi zawsze i wytrwale dąży do ukrycia się od tych, których stara się kontrolować. Co więcej, ta władza ukryje również wpływy jakie posiada w świecie (banki, korporacje, media, organizacje, stowarzyszenia) i dołoży wszelkich starań, aby zachować swoją tożsamość i informacje o tych wpływach w ukryciu przed opinią publiczną.

Ogromny wysiłek i energia zostały dokonane przez władców tego świata by ukryć swoją obecność i ambicje z ekspozycji publicznej. To dlatego, że bezwzględnie kontrolują wszystkich stowarzyszenia o charakterze poufnym (tajnym), masońskim (zakonnym) oraz elitarnym. Wszystkie te organizacje poprzez swoje przysięgi, tradycje, rytuały, regulaminy stoją na straży bezwzględnie i bezlitośnie strzegąc prawdziwą tożsamość ukrytej w jej strukturach władzy.

Władcy tego świata są związani z przekazywaniem starożytnej wiedzy zawartej w żydowskim mistycyzmie Kabały, poprzez okultyzm kontrolują oni sieć tajnych stowarzyszeń, której ścisłe kierownictwo zarezerwowane jest dla zamkniętej grupy międzypokoleniowej, są to rodziny których okultystyczna praktyka sięga bardzo wielu pokoleń, a spirytystyczna  moc wzrasta w każdym pokoleniu.

Tutaj się zatrzymam na moment, ponieważ to co dalej przeczytasz może być dla wielu bardzo trudne do przyjęcia, zarówno dla ateistów jak i osób wierzących, możesz mieć pewne wątpliwości lub po prostu uznać to w pewnym sensie za niedorzeczne, bo czy można świadomie przez wiele pokoleń wielbić Lucyfera jako starożytnego boga? Poniżej przedstawiam na to niezbity dowód, który uświadamia nas, że zarówno okultyści jak i masoneria (która stanowi w wielu krajach elitę) otacza wielką czcią Kult Lucyfera. Poniżej tłumaczenie wraz z linkiem do prestiżowego masońskiego czasopisma  The Masonic Leader.

Redaktor masońskiego czasopisma oraz masoński brat w stopniu mistrza wyjaśnia masońskim adeptom na czym polega Kult Lucyfera, artykuł opublikowany na łamach The Masonic Leader:

Według redaktora Jezus nazywał siebie „Gwiazdą świecącą poranka”. Dalej autor  wyjaśnia „braciom”, że Lucyfer nie jest upadłym aniołem, a duchowym światłem, pomostem między Bogiem, a ludzkością, nauczycielem i kosmiczną energią oświecającą ludzką rasę. (aktywny link do artykułu poniżej)

http://themasonicleader.com/lucifer-and-the-craft/

To tu, w tym starożytnym Kulcie Lucyfera znajduje się źródło, sekretnego życie wszystkich wielkich organizacji (masońskich, syjonistycznych, okultystycznych), które kształtują naszą historię. Bo to właśnie tu, w tym starożytnym Kulcie Lucyfera, otrzymywane są nominacje i stopnie wtajemniczenia dzięki którym otrzymywane są wysokie stanowiska w świecie (banki, korporacje, media, polityka), poprzez sieć  stowarzyszeń, umysł organizacyjny sprawowany jest według starożytnego porządku obrad.

Pod względem kontroli świata materialnego oraz okultystycznego niepodzielnie dominują członkowie „Rothschild Trybunale”, są to oświeceni przez światło samego „boga” Iluminaci, wszyscy członkowie rodziny od momentu urodzenia są prowadzeni przez oświeconych przodków, otrzymując tym samym od urodzenia najwyższe stopnie wtajemniczenia masońskiego. Rothschildowie utrzymują bezpośredni kontakt z niosącym światło okultystycznej wiedzy Lucyferem.

Diaboliczna inteligencja, która przenika przez mroki tajnych stowarzyszeń, bezlitośnie kontroluje nasz świat. Zimny, wyrachowany umysł, który koordynuje ogromny, odwieczny program, którego celem jest ustanowienie Rządu Światowego pod jego bezpośrednią kontrolą. Co więcej, poprzez umiejscowienie, swoich ludzi na wysokich stanowiskach państwowych i korporacyjnych promowani są nowi członkowie za ich przynależność do Kultu.

Tylko członkowie, których rodziny są związane z wielopokoleniowym czczeniem Lucyfera, mogą liczyć na pozycje, której nie ogranicza kadencja. Oznacza to, że większość członków otrzymuje do odegrania mniejsze lub większe role w epizodzie bez wglądu w szerszy aspekt planu, tylko wielopokoleniowi członkowie kultu sprawują dożywotnio najwyższe funkcje w organizacji.

Tak więc, Kult Lucyfera, Synagoga Szatana, jest bardzo starą religią, na której szczycie znajduje  się dwóch demonicznych bogów o ogromnej mocy duchowej (okultystycznej) Lucyfer i Aryman (Szatan). Ze względu na tę odziedziczoną spirytystyczną moc, adepci kultu są faryzeuszami spiskującymi  przeciwko Chrystusowi, a w sensie czasowym są  panami tego świata. To jest ta sama moc, która działała na terenie Palestyny w czasie misji Chrystusa.

Ten sam duch przewodniczył żydowskiej sekcie kabalistów, która wysługując się namiestnikiem rzymskim Piłatem zabiła Jezusa, krzyżując Zbawiciela faryzeusze wypełnili wszystkie zapowiedziane proroctwa dotyczące Mesjasza, zawarte w Starym Testamencie. Śmierć Jezusa pozbawiła żydów przywileju jako narodu wybranego oraz dała wszystkim narodom szansę na zbawienie, poprzez wiarę w odkupienie z grzechów przez Jezusa, jako posłanego od Boga Zbawcę świata.

Choć masoneria rozkoszuje się reputacją  najpotężniejszego  tajnego stowarzyszenia na świecie, to nie czuje się odpowiedzialną  za  budowanie dyktatury Nowego Porządku Świata. Synagoga posiada kontrolę nad organizacjami  żydowskimi, które od wielu wieków zaostrzają i wykorzystują napięcie między żydami, muzułmanami i chrześcijanami.

Światowy Kongres Żydów (World Jewish Congress) to największa syjonistyczna organizacja na świecie, główna siedziba mieści się w Nowym Jorku. Organizacja ma swoje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach na całym świecie. Prezesem rady nadzorczej Światowego Kongresu Żydów (WJC) jest francuski bankier baron David de Rothschild.

http://www.worldjewishcongress.org/en/bio/david-de-rothschild

Kontrolują ONZ, Unię Europejską oraz USA poprzez umieszczenie agentów wpływu na kluczowych pozycjach. Mają swoich agentów na kluczowych stanowiskach w Watykanie. Mają agentów wpływu w mediach, nauce i każdym ruchu społecznym oraz w każdej większej partii. Ideologia nie dotyczy ich w jakiejkolwiek formie, działają na poziomie wyższym niż polityka partyjna, dlatego trudno jest dostrzec ich działania.

Oni rozpraszają uwagę zwykłych ludzi przez stwarzanie polityki  „Prawicowej” i  „Lewicowej ” wiedząc, że wynikłe ideologiczne sprzeczki rozpraszają i wyczerpują twórcze energie dobrych ludzi. Oni mają wytrawną biegłość w sztuce polityki: manipulują  wydarzeniami na skalę światową. Wszyscy politycy, są drugorzędnymi graczami na arenie większej ponadpartyjnej polityki, w którą ci ukryci mistrzowie się bawią od wielu pokoleń. To nie jest ważne jaki polityk jest wybrany do rządu, wszyscy i tak będą wykonywać polecenia z zewnątrz, prowadząc politykę stowarzyszeń i organizacji sterowanych przez członków Kultu.

Demokracja to niskiej klasy teatrzyk polityczny, przedstawienie odgrywa się po to, by robić sztuczny dym i maskować  prawdziwe fortele zaaranżowane przez ukrytych mistrzów Kultu, oni mają kontrolę nad  rywalizującymi  stronami. System „Dwu  Partyjny” w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, jest mitem. Obie strony, „prawica” i „lewica”, „Kapitaliści” i „Partia pracy”, „Konserwatyści” i „Partia pracy”, „Republikanie” i „Demokraci”, są w niewoli tego spisku władzy i wykonują ustawodawstwo, które ostatecznie kieruje świat w stronę Nowego Porządku Świata.

 Ustawy rządu i debaty ukrywają ostrożnie prawdziwe plany, ponadto, debaty na  jak najniższym szczeblu o bardzo przyziemnych sprawach zajmują  ludzi, odwracając ich uwagę.  Na przestrzeni wszystkich dziejów żyli  ludzie, którzy knuli intrygę by przynieść ich grupie absolutną ziemską moc. Ludzie, którzy zaaranżowali i zorganizowali chaos w całym historycznym procesie obalenia wszystkich mocarstw za wyjątkiem ich własnego.

Ten odwieczny sekret kryje się za tym, co niektórzy nazwali Globalną Elitą lub anglo-amerykańskim establiszmentem, którego wpływ widoczny jest  w Radzie Stosunków Zagranicznych, Komisji Trójstronnej, Grupie Bilderberg, ogromnych Fundacjach zwolnionych z podatku, ONZ i Unii Europejskiej.

Posiadając Banki i Korporacje udało się stworzyć najbardziej niesamowity syndykat zbrodni w eksploatacji, wymuszeń i kontroli, jakiego ten świat nigdy wcześniej nie widział. To jest także działalność wywrotowa; przez narzucanie sfałszowanych walut naiwnym narodom; przez lichwę; przez nieustępliwe Programy  Humanistyczne  zaprojektowane aby zniszczyć zachodnią (chrześcijańską) cywilizację.

Wojny i groźby wojen są potężna bronią w ich arsenale działalności wywrotowej, wszystkie główne konflikty były tak skonstruowane, by łamać wszelki opór i w dalszym ciągu dążyć do całkowitego i absolutnego ujarzmienia ludzkości. Rewolucja Francuska, Wojny Napoleońskie, Wojna Secesyjna, Francusko-Pruska Wojna, Bolszewicka Rewolucja, Pierwsza Wojna Światowa, Druga Wojna Światowa, Wojna Koreańska, Wietnam i ropiejące rany Bliskiego Wschodu, Korei i Tajwanu. Te wszystkie gorzkie owoce są Wielkim Spiskiem Historii: spisek podsumowany w najbardziej wizjonerskim planie zawartym w Protokołach Mędrców Syjonu.

To jest naprawdę wielka siła scalająca ten świat, która oddziałuje na wszystkich i wszędzie, pomimo, że większość ludzi nie ma o tym pojęcia. Trwa monumentalna walka duchowa, która szaleje na ziemi i to w czasie, gdy ludzkość nie jest w stanie jej dostrzec. Teraz, gdy potrzebna jest mądrość i zrozumienie, ludzkość  jest  zbyt materialistyczna, z wypranym przez media mózgiem stała się duchowo ślepa, nie potrafi dostrzec zagrażającego jej niebezpieczeństwa.

Nie każdy może dostrzec zgubną obecność, która czai się w cieniu i  ma zamiar zaprowadzić  wszystkich pod jej bezpośrednią kontrolę od kołyski aż po grób. Ten starożytny Kult to Synagoga Szatana, która jest  głównym czynnikiem ludzkiego zła na Ziemi, bankowe elity są arbitrami starożytnego porządku zła, agendy tworzącej światowy rząd totalitarny pod ich bezpośrednią kontrolą. Dwa tysiące lat temu przedstawiciele tego Kultu powiesili Jezusa Chrystusa na krzyżu Kalwarii, dzisiaj arcykapłani Kultu Lucyfera, są  głównym narzędziem ducha Antychrysta.

Chrystus poinformował nas, że jedynym powodem posiadania tajemnic jest ukrywanie zła, znajduje się ono we wnętrzu tajnych organizacji (ew. św. Jana 3;19-21 oraz 18;20). Stąd, charakterystyczna tajemnica tajnych stowarzyszeń jest zaprojektowana tak, aby nie tylko ukrywać tajemne rytuały ale także wielką tajemnicę: tego, że one są głównym motorem napędowym zła, które stara się od wieków wykorzenić obecność Boga na ziemi.

Wszyscy, którzy mają otwarte oczy mogą zauważyć tę masową demoralizację społeczeństwa i to jak wielu ludzi na wysokich stanowiskach żyje pod mieczem Damoklesa… Wszyscy ci ludzie chętnie lub nieświadomie wspierają program starożytnego Kultu, w dniu sądu ostatecznego będą musieli  stanąć przed obliczem Chrystusa i usprawiedliwić swoje czynny.

„I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego”. (Apokalipsa (Objawienie) 20:11-15)

Źródło: http://www.overlordsofchaos.com/

Tłumaczenie/Opracowanie

Michał KK

Zobacz także:

Rothschildowie wprowadzają Globalny Komunizm przy użyciu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i ONZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *