Strona główna > Rosja > Syjonizm: plany i środki wg rabina Sanhedrynu Menachema Mendla Schneersona

Syjonizm: plany i środki wg rabina Sanhedrynu Menachema Mendla Schneersona

Syjonizm: plany i środki: „A słowiańskie bydło wypędzimy daleko na północ…” – Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, chabadskiego przywódcy.

a

Ta wypowiedź Schneersona została opublikowana w Wołogodskiej gazecie “Sławianin” N-4 (32) w 2001 roku. Po publikacji sąd nie zdołał „przyszyć” redaktorowi W. F. Popowowi 282-go artykułu, ponieważ operował on faktami i bronili go rosyjscy naukowcy akademik J. K. Biegunow i doktor prawa O. G. Korotajew. Powinniśmy rozpowszechniać prawdę o planach okupantów Rosji.

Mowę tę wygłosił ten czciciel diabła w 1994 roku. Można dużo dyskutować o jej wiarygodności, tak jak kiedyś spierano się o autentyczność “Protokołów mędrców Syjonu”, ale bezspornym jest fakt, że praktycznie wszystkie postawione przez Żydów cele i zadania, przedstawione przez Schneersona, dzisiaj są już zrealizowane.

Więc dlaczegoż my, Rosjanie, dotąd nie zdajemy sobie sprawy, że nasz naród znajduje się w okrutnej okupacji czcicieli diabła? Dlaczego nie zwracamy się do Boga i nie prosimy Go o przebaczenie za nasze odstępstwo? Nam, Rosjanom, potrzebny jest Pomazaniec Boży – Prawosławny Car! Nam potrzebna jest nasza Święta niezmieniona Wiara Prawosławna i Cerkiew! Więc zacznijmy, drodzy bracia i siostry, modlić się o to do Pana Boga, a On, jako kochający Ojciec da nam to, o co prosimy. Chwała Bogu za wszystko! Amen. Car nadchodzi!

a

__________________________________________________________________________________

„A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…” – Słowa rabina Sanhedrynu Rebe Menachema Mendla Schneersona, Chabadskiego przywódcy.

(Zmarł w 1994 roku)

Plan „wybrańców Boga”

1 Naszą specjalną taktyką walki z czerwono-brązowymi (wszyscy Słowianie – są czerwono-brązowi), z mocy swojej skrytości jest Tajna Wiedza. Główne ostrze walki skierujemy przeciwko Słowiaństwu, za wyjątkiem odszczepieńców, którzy spokrewnili się z Żydami przez wspólne interesy. Co prawda, tych „spokrewnionych” później, po wykorzystaniu ich w naszych celach, usuniemy z naszego społeczeństwa. Słowianie, a wśród nich Rosjanie – to najbardziej niepokorny naród świata. Niepokorny ze względu na układ ich zdolności psychicznych i umysłowych, założonych przez wiele pokoleń przodków, genów, które nie są podatne na przerabianie. Słowianina, Rosjanina można zabić, ale nigdy nie można zniewolić. Dlatego to nasienie powinno ulec likwidacji, ale na pierwszym etapie należy dokonać nagłego zmniejszenia jego liczebności (co jelcynowsko-putinowska władza pomyślnie realizuje już od prawie 20 lat – uwaga Redakcji).

2 Nasze metody walki nie będą w ogóle wojskowe, lecz ideologiczne i ekonomiczne z wykorzystaniem struktur siłowych, uzbrojonych w najnowocześniejsze rodzaje broni do fizycznego tłumienia buntujących się z jeszcze większą brutalnością, niż to było w 1993 roku przy rozstrzelaniu Dumy Państwowej Rosji. Przede wszystkim, podzielimy wszystkie narody słowiańskie (jest ich 300 milionów, połowę stanowią Rosjanie) na maleńkie osłabione kraje z przerwanymi więzami. Będziemy tu korzystać z naszej starej metody: DZIEL I RZĄDŹ. Postaramy się te kraje skłócić ze sobą. Wciągniemy je we wojny między sobą w celu wzajemnego niszczenia (co również zostało osiągnięte – uwaga Redakcji).

Ukrainiec będzie myślał, że walczy przeciwko ekspansjonistycznej Rosji, walczy o swoją niezależność, będzie myślał, że w końcu uzyskał swoją wolność, podczas gdy całkowicie popadnie w zależność od nas. Tak samo będą myśleć Rosjanie, że bronią swoich własnych interesów narodowych, odzyskują „bezprawnie” zabrane im ziemie, itd. To wszystko będziemy robić pod pozorem różnych suwerenności, walki o swoje ideały narodowe. W tym czasie nie pozwolimy żadnej ze stron na samookreślenie się, oparte o wartości i tradycje narodowe. W tej wojnie głupców słowiańskie bydło będzie osłabiało siebie i wzmacniało nas, głównych reżyserów smuty (pol. – chaosu, zamętu – A.L.), niby stojących z boku i nie tylko nie uczestniczących w krwawych wydarzeniach, ale i nie wtrącających się do nich.

Ponadto zapewnimy sobie całkowite bezpieczeństwo. Do świadomości Słowian – profanów (niewtajemniczonych) zainstalujemy takie stereotypy myślenia, przy których najstraszniejszym słowem będzie “antysemita”. Słowo ‘Żyd” będą wymawiać szeptem.

Kilkoma sprawami sądowymi (podobnymi do procesu antysemity Ostaszwili z późniejszą jego likwidacją) i innymi metodami (radio, telewizja – przerażające filmy, takie jak zemsta izraelskiego super wywiadu Mosadu za zabicie Żydów), tak bardzo wystraszymy bydło, że u żadnego z Żydów z głowy nie spadnie ani jeden włos, podczas gdy Słowianie będą rozstrzeliwani w grupach, zabijani tysiącami – na granicach, gdzie Żydzi nie służą, w siłach pokojowych, w wyniku aktów terroryzmu, zabójstw kryminalnych i na zamówienie. (jeden z takich filmów – to „Haniebne wyrodki”, 2009 rok, uwaga Redakcji).

3 Tępa słowiańska grupa etniczna nie rozumie, że najstraszniejszymi faszystami są ci, którzy nigdy i nigdzie na głos o tym nie mówią, a organizują wszystko jakby według najbardziej demokratycznych standardów (takich jak wybory prezydenckie w marcu). A my odwrotnie, wyraz “faszysta” uczynimy słowem obelżywym. Tej etykietki będzie bał się każdy, na kogo ją powiesimy. Bardzo dobrze wiemy, że nacjonalizm wzmacnia naród, czyni go silnym. Slogan “internacjonalizmu” jest przeżytkiem i już nie działa tak, jak wcześniej, zastąpimy go “wartościami ogólno-ludzkimi”, oznaczającymi to samo.

a

Nie pozwolimy na podniesienie się ani jednego nacjonalizmu, a te ruchy nacjonalistyczne, które próbują wyprowadzić swoje narody spod naszego dyktatu, zniszczymy ogniem i mieczem tak, jak się to robi w Gruzji, Armenii i Serbii. Ale za to zapewnimy pełen rozkwit naszego nacjonalizmu – syjonizmu, a dokładniej: żydowskiego faszyzmu, który w swojej tajemniczości i potędze jest superfaszyzmem. Nie na próżno Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1975 roku przyjęło rezolucję, która określiła syjonizm jako najbardziej rażącą “formę rasizmu i dyskryminacji rasowej”, ale z powodu naszego triumfalnego marszu na całej planecie w roku 1992 rezolucję tę uchyliła. Z tego międzynarodowego organu uczyniliśmy broń naszych aspiracji, dotyczących przejęcia władzy nad “wszystkimi królestwami i narodami”.

4 Liczną populację Słowian pozbawimy elity narodowej, która określa rozwój wydarzeń i postęp kraju. I w końcu cały bieg historii. W tym celu obniżymy poziom ich edukacji – już w następnych 5 latach zamkniemy połowę ich uniwersytetów, a w drugiej połowie będziemy się kształcić my. Wpuścimy tam jeszcze Ormian, Czeczenów, Romów i innych. Będziemy walczyć o to, aby w rządach państw słowiańskich było jak najmniej rdzennych przedstawicieli narodu, którzy zostaną zastąpieni naszą elitą żydowską. W masmediach – radiu, telewizji, prasie, sztuce, literaturze, teatrze i kinie stopniowo będziemy usuwać kadry narodowe i zastępować je naszymi, lub w skrajnych przypadkach, kosmopolitycznymi.

Zostanie przeprowadzona humanizacja edukacji, w wyniku której wszystkie dyscypliny, wpływające na strukturyzację procesu myślowego lewej i prawej półkuli mózgu, będą zmniejszane (zawężane) i degradowane:

а) język i literatura

b) fizyka i matematyka.

O historii nie ma co mówić. Bydłu damy nasze spojrzenie na historię, w którym pokażemy, że cała historia ewolucji ludzkiej szła w kierunku uznania wybranego przez Boga narodu Żydów za panów całego świata. Zamiast wartości narodowych damy wam bałałajkowy patriotyzm i pijane łzy. Tutaj naszym celem jest zastąpienie czerwono-brązowej elity naszą elitą.

W tych krajach nie pozwolimy na rozwój nauki. A centrum uczonych (Akademia Nauk) będzie składać się z naszych ludzi. Nie dopuścimy do żadnych postępowych technologii, co doprowadzi do całkowitego upadku przemysłu, który zawęzimy do produkcji przedmiotów pierwszej potrzeby dla ograniczonego kontyngentu niewolników, wydobywających dla nas surowce.

Wśród mieszkańców miast jest dużo inżynierów, wykwalifikowanych robotników i nauczycieli. Dla nich stworzymy takie warunki życia (żadnych miejsc pracy, wysoki czynsz, wysokie ceny za usługi komunalne, transport), że oni sami będą uciekać, tak jak teraz Rosjanie uciekają z krajów WNP (skrót od: Wspólnoty Niezależnych Państw – A.L.), do głuchych wiosek na północy, gdzie będą myśleć, że tam będzie można łatwiej przeżyć, co w rzeczywistości będzie także oszustwem.

a

Zdeprawujcie młodzież, a zdobędziecie naród! To jest nasza dewiza. Społeczeństwo wasze pozbawimy młodzieży, deprawując ją seksem, muzyką rockową, gwałtem, alkoholem, paleniem, narkotykami, tzn. pozbawimy wasze społeczeństwo przyszłości. Uderzymy w rodzinę, niszcząc ją, zmniejszymy rozrodczość. Hitler był głupim chłopcem. Działał bezpośrednio i otwarcie. I musiał wykonywać niezmiernie trudną robotę – miliony spalić, rozstrzelać, pogrzebać itp. Pozostawił po sobie krwawe ślady. My działamy sprytniej: u nas nie będzie żadnych śladów. Zmniejszyć rozrodczość chociażby o połowę – to znaczy zniszczyć 2-3 miliony Rosjan w ciągu jednego roku bez żadnych nakładów fizycznych. Nie potrzeba pieców, amunicji, grobów. I nie ma żadnych śladów. Nie urodził się. I nie ma winnych. Stworzymy lepsze warunki życiowe dla kryminalistów, niż dla pracującego bydła, z więzień będziemy wypuszczać kryminalistów, po to, żeby było więcej morderstw, rabunków i niestabilności. Amnestia będzie dotyczyć tylko złodziei i morderców, krótko mówiąc, wszystkich, oprócz skazanych z artykułu o “podżeganiu do nienawiści etnicznej”, który zastąpi istniejące prawo dotyczące antysemityzmu. Wśród ludzi zasiejemy strach. Strach o życie, które stanie się nic nie warte, strach o miejsce pracy, które w każdej chwili może być zabrane, strach o przyszłość waszych bliskich… Będziemy rządzić strachem.

5 Te ogromne zadania będą realizowane w kilku etapach. Już obecnie 85% szelfu Północnego Oceanu Arktycznego znalazło się w naszych rękach (opinia publiczna na razie jeszcze o tym nie wie), dzięki mętnym i niewyjaśnionym narodowi kontraktom, zawartym przy Gorbaczowie i Jelcynie. Już obecnie na ziemiach południowych Rosji mieszka półtora miliona Ormian – to nasza straż przednia (forpoczta).

Na początku, dla zmylenia, ogłosimy na Kubaniu Republikę Ormiańską, a następnie po przepędzeniu Kozaków, przekształcimy ją w Chazarię – Izrael. Pomoże nam to, że Kozacy są ciągle pijani, kochają władzę i są gotowi do walki między sobą na tym gruncie. Co prawda, jest tam jeszcze jedna zorganizowana organizacja – prawosławne duchowieństwo. Wyślemy tam jako kapłanów naszych żydowskich przedstawicieli, którym według Talmudu pozwala się na zewnętrzne wykonywanie rytuałów innych religii, zachowując w duszy swoją wiarę – judaizm. Wszystkich innych przekupimy. A tych, którzy się nie poddadzą – zlikwidujemy. Więcej u Rosjan już nie ma żadnych mniej lub bardziej zorganizowanych struktur, do tego bydło nie jest zdolne do zjednoczenia i stworzenia tych struktur, ponieważ rosyjskie bydło już się spiło i zdegradowało i nie jest w stanie niczego zorganizować.

Wszystkich Górali zapędzimy tam, gdzie oni powinni być – wysoko w góry. Równocześnie odetniemy Rosjan od Wschodu za pomocą Wielkiego Łuku. Zostanie utworzona Konfederacja wolnych narodów “Itil-Ural”, która odetnie Ural i Syberię od środkowej Rosji (Komi, Republika Komi-Perm, Udmurdia, Wielki Tatarstan, Baszkortostan i tworzona zgodnie z tajnym porozumieniem z Niemcami Republika Niemców Powołża). Następnie Łuk przejdzie niżej przez Kałmucję, Dagestan, Azerbajdżan i połączy się z Turcją. A za Uralem – wszystko jest łatwiejsze: suwerenne, niby wyzwolone spod jarzma Rosji, Sacha (Jakucja – AL.), Czukotka, Buriacja.… Stworzymy tam taką nie do zniesienia sytuację, że mniejszości narodowe same poproszą “społeczeństwo zachodnie” o ochronę ich przed krwawymi kolonizatorami rosyjskimi. Podczas gdy w ubiegłym stuleciu Stany Zjednoczone kupiły od Rosji Alaskę, to w XXI wieku wykupią całą Syberię. Będzie to obszar Syberii między Jenisejem na zachodzie, Północnym Oceanem Arktycznym na północy, Pacyfikiem na wschodzie i granicą z Chinami, Mongolią i Koreą Północną na południu. Te obszary Ziemi są dwa razy większe niż teren Stanów Zjednoczonych. Akr ziemi [4.040 m. kw.] będzie kupowany po 1.000 dolarów, za całą Syberię trzeba będzie zapłacić 3 tryliony dolarów w ciągu 20 lat. Roczne spłaty wyniosą 200 milionów dolarów, z których połowa pójdzie na zakup towarów w USA.

Sybiriacy nigdzie nie pójdą z tego powodu, że będą musieli ulec jakimś zagranicznym wpływom, bo Stany Zjednoczone wyglądają przyjemniej, niż ich azjatyccy sąsiedzi. W końcu, Władywostok jest bliżej Los Angeles niż Moskwy…

6 Dla przeprowadzenia tych wszystkich arcyważnych dla nas przedsięwzięć pod pozorem “transformacji demokratycznych” słowiańskiemu bydłu damy monarchię. Dla każdego – marionetkowego prezydenta. I jak więcej blasku, hałasu i pompy! Monarchia jest dobra tym, że całą energię mas kieruje w gwizdek. Odwraca uwagę od naszej tajnej i aktywnej pracy, dotyczącej organizowania społeczeństwa w sposób, który jest nam potrzebny. Prezydent jest zasłoną, niby wybrany powszechnie (a my sfałszujemy procedury wyborcze w taki sposób, żeby wszystko wydawało się legalne), i przez tę zasłonę będziemy sterować wszystkimi niezbędnymi procesami. Prezydent będzie posiadał nieograniczoną władzę. Poprzez przestawienie kadr na najwyższych stanowiskach struktury władzy, na ich szczytach postawi on naszych ludzi. Armia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, FSB i wszelkiego rodzaju siły specjalne będą bezpośrednio podległe prezydentowi. A to znaczy – nam. W naszych rękach będziemy mieć tylko sznurki, idące do rąk prezydenta. I my będziemy za nie pociągać w taki sposób, jaki będzie konieczny dla realizacji ogromnego planu podbicia wszystkich plemion i królestw i podporządkowanie ich przez nasz super-naród, wybrany przez Boga Izraela.

7 Ale najważniejsze – pieniądze. One zrobią wszystko. One – to władza. One – to siła. Kto ma pieniądze – ten ma broń. Ultranowoczesną broń. Ten ma armię najemników. Pieniądze władają mediami, bałamucą miliardy ludzkiego bydła. Przekupują potrzebnych nam ludzi. Usuwają niepokornych. Bombardują sprzeciwiających się fanatyków – Irakijczyków, Serbów i w perspektywie – Rosjan. O wszystkim decyduje kapitał i przejęcie władzy. Nad gromadzeniem kapitału i przejmowaniem władzy praktykujemy już od ponad 3.000 lat i nikt w tej kwestii nie może z nami konkurować. Własnych pieniędzy u was nie ma. Władzy również. Nie ma ich u was i nie będzie! Nie damy!

Nienawidzimy was bezgranicznie! Ta nienawiść daje nam siły, by ładnie się do was uśmiechać, zdobywać wasze zaufanie i kierować wami, pokazując wam “troskę” o was i wasze dzieci, przyszłe wnuki i prawnuki, którzy w rzeczywistości się nie pojawią na świecie.

Jesteście straceni. I dopóki nie zrozumiecie tej prostej prawdy, dopóki będziecie się szarpać, do tej pory będziecie bici bardziej, niż potrzeba. Jeśli będziecie posłuszni – pozostanie was 65-70 milionów, w przeciwnym wypadku – 40-45.

a

Główną rzeczą dzisiaj – to utrzymać się nam jeszcze przez co najmniej 2-3 lata. Później nie będziemy już mieli tutaj, w tym kraju, żadnych problemów. Stworzymy takie środki ochronne, że żaden z was nie będzie mógł wykonać żadnego ruchu. I wszystko, co się wydarzy, będzie nam znane, kontrolowane i potajemnie sterowane. I nikt nie będzie w stanie nam przeszkodzić!

Co zrobimy

1 Światowe zapasy surowców przemysłowych są na wyczerpaniu i już na początku następnego tysiąclecia „zachodnie społeczeństwo” nie będzie w stanie utrzymania swego obecnego poziomu konsumpcji bez uzupełnienia z nowych źródeł – krajów kolonialnych – krwiodawców. Dlatego nasze dążenia są skierowane teraz na Rosję i mają tylko dwa cele: po pierwsze – likwidacja najpotężniejszego i niezależnego imperium, zajmującego jedną szóstą część ziemi. Po drugie – zawładnięcie jego bogactw, które stanowią 60-70% wszystkich światowych zasobów surowcowych i 75-80% odkrytych światowych zapasów ropy i gazu, skupionych na Syberii i na szelfie Oceanu Arktycznego.

2 Na planecie zachodzi intensywne ocieplenie klimatu. Pustynia posuwa się na północ z prędkością 10 km/rok, odwodnienie ziemi – 25 metrów na rok. Już obecnie starożytne ośrodki świata – Ateny, Rzym, a co najważniejsze, Jerozolima (Izrael) trafiają do strefy tylko sztucznego nawadniania. Za 20 – 30 lat trzeba będzie myśleć o przesiedleniu ogromnej masy narodów cywilizowanych bardziej na północ w stosunku do ich obecnego miejsca zamieszkania. Do tego czasu na Kubaniu, w regionie Rostowa, na Ukrainie będzie zdumiewający klimat podzwrotnikowy, a na Czarnoziemiu i na północy Ukrainy – klimat dzisiejszego Przedkaukazia.

Jeżeli przypomnimy historię, to trzeba przyznać, że ziemie te – to są pradawne ziemie starożytnej – żydowskiej Chazarii, czyli Izraela, które zostały zagarnięte przez Kijowską Ruś w X wieku. Słowianie są tutaj tymczasowymi gośćmi i podlegają wysiedleniu. Zabierzemy ten teren i stworzymy na tych żyznych ziemiach Wielką Chazarię – państwo żydowskie, tak jak 50 lat temu utworzono państwo Izrael, wypierając Palestyńczyków. Tutaj przesiedli się część Izraelczyków, a bydło słowiańskie wypędzimy daleko na północ, poza granice Moskwy. Będzie tam maleńkie północne terytorium – rezerwat o zwartej populacji, rezerwat, podobny jak dla Indian w Ameryce” (gazeta „Sławianin”, N-4 (32), 2001 rok).

__________________________________________________________________________________

***

Tacy są przedstawiciele „wiecznie prześladowanych”. Spójrzmy teraz na rozprawę sądową, wszczętą przeciwko redaktorowi naczelnemu „Sławianina” (przy obecnej „wolności słowa” takich procesów – są tysiące). W prokuraturze Wołogdy siedzą albo kompletne głupki, którzy nie rozumieją, co robią, albo typowi szabes-goje, którzy świadomie robią rzeczy, przydatne dla Syjonu. Ponieważ tego, co robią, inaczej nazwać nie można.

Redaktorowi gazety „Sławianin” B. F. Popowowi próbuje się zakazać być redaktorem tej gazety. Prokuratura próbuje go zdyskwalifikować. „Przyszywa” mu się niezdolność do wykonywania pracy. Co prawda, na początku starano się umieścić go za kratkami. Dwukrotnie przeciwko niemu była wszczynana sprawa karna. Czy wymieniać artykuł? 282-gi. Naturalnie, za „podżeganie do nienawiści etnicznej”. O jakim podżeganiu do nienawiści etnicznej jest mowa? Gazeta, którą osobiście bardzo lubię i czytam nieustannie, żadnej wrogości wobec Żydów nie wymyśla. Operuje tylko faktami. A fakty są takie: władza w Rosji należy do Żydów. A oni rządzą tak, że na każde urodzone rosyjskie dziecko przypada dziesięciu zmarłych ludzi. Myśleli, że Rosjanie będą umierać milcząc? Nie te czasy, wiecie?. Cicho i baz hałasu prokuraturze z Władimirem Fedotowiczem rozprawić się nie udało. Nie udało się prokuraturze schować redaktora – nacjonalisty za kratkami. W jego obronie stanęli rosyjscy uczeni. To akademik J.K. Biegunow i doktor prawa O.G. Korotajew. Dali kompleksową ocenę jego gazety. Oto, co mówią: „Śledztwo karne prowadzi się nielegalnie, jest tylko propaganda, a nie działanie, a propaganda według obowiązujących przepisów nie jest karalna”.

Postępowanie karne zostało umorzone z powodu braku dowodów przestępstwa. Wtedy sąd zamknął gazetę. Gazeta została bez założyciela. Znaleziono ku temu powody. Sąd miejski Wołogdy uznał, że Wołgodski Oddział Wszechprawosławnego Soboru zakończył swoją działalność. Nie ma założyciela – nie ma też gazety. Przyczepili się do tego, że gazeta w czasie procesu nie miała statutu i umowy z instytucją rejestrującą. A to było wystarczające według artykułu 15 ustawy „O środkach masowego przekazu” („Sławianin”). Ale dla sądu to było za mało. Władimira Popowa próbuje się zdyskwalifikować, uznając go za ubezwłasnowolnionego. Ponadto „przyszywa” mu się skrajny wariant niezdolności do pracy po to, aby przydzielić mu opiekuna. Z taką diagnozą on nawet kroku w bok nie może zrobić, a nie, żeby ponownie otworzyć i zacząć redagować gazetę. I to wszystko pomimo faktu, że Popow – to psychicznie normalny człowiek i nigdzie nie był rejestrowany w sądach do czasu wstrzymania wydawania gazety. Sąd 9 listopada 2001 roku anulował zaświadczenie o rejestracji gazety.

Wniosek o uznanie jego niezdolności do działania pochodzi od prokuratora. Sprawa dotycząca wniosku prokuratora – niewidki znajduje się w Sądzie Wołogdy. Sąd odmawia Popowowi rozpatrzenia skargi o oszczerstwo. Kto to wszystko zamówił u „prawników” Wołogdy? Kim są ci ludzie? Jakiej oni są narodowości? Gdzie pracują? W związku z tym haniebnym procesem powstaje kolejne pytanie: czy nie za dużo ci „prawnicy” biorą na siebie? Czy nie przekraczają swoich skromnych pełnomocnictw? Jak można z normalnego człowieka „zrobić” nienormalnego? Korzystając z łatwowierności Popowa, bez ostrzeżenia wiozą go nie wiadomo gdzie. Podobno w interesie dochodzenia. W wyniku oszustwa (w rzeczywistości jest to przemoc wobec osoby) Władimir Popow został poddany serii badań: dotyczących sprawdzania pamięci oraz ponownej sadowo – psychiatrycznej ekspertyzy pod nieobecność adwokata. Jakim prawem? Kim są ci urzędnicy na stanowiskach, którzy zorganizowali to wszystko i przekroczyli swoje uprawnienia? Jakie są ich nazwiska? Jakie są ich stanowiska? To wszystko nie jest ujawniane.

A Władimir Popow – to bardzo szanowany człowiek. Weteran II Wojny Światowej, który zdobywał   Berlin, emerytowany pułkownik, absolwent Akademii Broni Pancernej, przewodniczący Soboru Wszechprawosławnego. Popow już po raz 8-my został wybrany na to stanowisko przez walne zgromadzenie. Mówi to o nim, że jest to psychicznie zupełnie normalny i zdrowy człowiek. Gdyby był wariatem, to nigdy nie mógłby redagować i drukować tak wspaniałej gazety!

Na jakiej podstawie Popow jest śledzony? Jakim prawem? Kto wydał rozkaz śledzenia Popowa? Kim są te osoby na stanowiskach, które to wszystko zorganizowały i przekroczyły swoje uprawnienia? Jakie są ich nazwiska? Jakie są ich kompetencje i stanowiska? W ślad za Popowem porusza się samochód z napisem „Eskorta”. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w oświadczeniu weteranów wojny, tyłów, pracy, oficerów, fizyków – atomistów i innych w obronie Popowa. Oświadczenie to przekazano do Sądu Wołogdy. Nacjonaliści żądają ujawnienia nazwisk tych, którzy prześladują Popowa, ale kto im je poda? Wszyscy tłumacza się „dobrem (interesami) śledztwa”. Jest oczywiste, jakie są to interesy!

Informacji na temat procesu jest bardzo mało. Nie wiem, czym on się zakończył i kiedy się zaczął. Takie fakty nie są ujawniane, w telewizji ich się nie pokazuje, w mediach nie drukuje, a przebieg sprawy znany jest niewielu. Robi się to po to, aby się po cichu rozprawiać z niewygodnymi dla reżymu, na poziomie małych dźwigni władzy. Mam kilkadziesiąt takich haniebnych procesów, zaczerpniętych z narodowych publikacji i gazet. Można z pewnością powiedzieć jedno: redaktorzy gazet narodowych byli wzywani do prokuratur wojewódzkich, a wielu z nich po kilka razy.

Tymczasem w telewizji występuje przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, rabin synagogi w Moskwie i członek „B’nai B’rith” Szajewicz Adolf Solomonowicz. Władimir Putin spotyka się na Kremlu z przedstawicielami Federacji Gmin Żydowskich Rosji (FGŻR), na czele z głównym rabinem Berlem Lazarem. Nam, „drogim Rosjanom” proponuje się podzielać radość tych Żydów z powodu, że prezydent interesuje się ich życiem religijnym w „wyjątkowym państwie wielonarodowym”. Tematów, które były tam dyskutowane, nie znamy. Ale wiadomo dokładnie, że wypłynęła bajka, od której dostali oskomy wszyscy nacjonaliści, o nieszczęśliwych i upokorzonych Żydach i o jakiejś „ksenofobii i ekstremizmie religijnym.” W jaki sposób wy, „wybrani przez Boga”, już to dostaliście? Chcecie, aby was szanowano i kochano? Nie doczekacie się!

Od tłumacza:

W tłumaczonym przeze mnie artykule pt. :Na Ukrainie Nowa Chazaria” zaznaczyłem, że tłumaczenie wypowiedzi rabina Schneersona zostało zamieszczone w 2011 r. w „Nowym Ekranie”:

Rosja, rewolucja bolszewicka i rola żydowska

http://xx.nowyekran.pl/post/88059,rosja-rewolucja-bolszewicka-i-rola-zydowska

Sprawdziłem i okazało się, że tego materiału na stronie <nowego ekranu> już nie ma, został usunięty. Więc od razu zabrałem się do tłumaczenia mowy Schneersona według tekstu na prawosławnym portalu „Moskwa – Trzeci Rzym”. Gdy skończyłem tłumaczenie i zastanawiałem się, czy przetłumaczyć również słynny i potępiony List przedstawicieli społeczeństwa rosyjskiego do Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej, okazało się, że polskie tłumaczenie Listu jest na stronie

Portalu NEon24.pl (od 2013 roku):

Rosja, rewolucja bolszewicka i rola żydowska

http://xx.neon24.pl/post/88059,rosja-rewolucja-bolszewicka-i-rola-zydowska , pod takim samym tytułem, jak w <nowym ekranie> i z pominięciem najciekawszych wypowiedzi Schneersona, które zostały przyjęte jako tytuł artykułu w języku rosyjskim: «А СЛАВЯНСКОЕ БЫДЛО МЫ ИЗГОНИМ ДАЛЕКО НА СЕВЕР…» (pol. „A SŁOWIAŃSKIE BYDŁO WYPĘDZIMY DALEKO NA PÓŁNOC…”). Przetłumaczony artykuł zatytułowałem zgodnie z wersją rosyjską.

Teksu Listu natomiast nie tłumaczyłem, zamieściłem go według wersji z NEon24.pl, z grubsza poprawiając nie do końca udane tłumaczenie. Niech zatem oba te teksty naświetlają realia, panujące w Rosji, a zarazem ostrzegają przed planami „wybrańców Boga”, dotyczącymi Słowian, w tym Polski.

Podzielam sugestię Pana Redaktora Roberta Grunholza z NEon24.pl, aby zaprzestać rusofobii w środowisku narodowym. Najwyższy czas, aby łączyć siły i zacząć współpracować. – A.L.

Źródło:

Portal „Moskwa – Trzeci Rzym”

«А СЛАВЯНСКОЕ БЫДЛО МЫ ИЗГОНИМ ДАЛЕКО НА СЕВЕР…».

Слова раввина Синедриона Ребе Менахем Мендел Шнеерсона, Хабадского руководителя

http://3rm.info/3374-a-slavyanskoe-bydlo-my-izgonim-daleko-na-sever.html

18 stycznia 2011 r.

Сионизм: планы и средства (слова раввина Синедриона Ребе Менахем Мендел Шнеерсона, Хабадского руководителя)

http://www.3rm.info/23983-sionizm-plany-i-sredstva-slova-ravvina-sinedriona-rebe-menahem-mendel-shneersona-habadskogo-rukovoditelya.html

30 sierpnia 2014 r.

Portal NEon24.pl

Rosja, rewolucja bolszewicka i rola żydowska

http://xx.neon24.pl/post/88059,rosja-rewolucja-bolszewicka-i-rola-zydowska

16.02.2013r.

Rosja Putina i Miedwiediewa – H. Pająk

Oryginał : http://www.rusprav.ru/2004/new/10.htm)

Prawosławna Ruś

Żydowskie Szczęście, Rosyjskie Łzy…

Русофобия в действии

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ, РУССКИЕ СЛЕЗЫ…

http://www.rusprav.ru/2004/new/10.htm

январь 2005 года

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

4.3.2016 r.

DODATEK

Słynny i potępiony list przedstawicieli rosyjskiego społeczeństwa, żądającego od Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej przerwania bezkarnego rozszerzania się narodowościowego i religijnego ekstremizmu – czytaj na:

*Wersja polska: http://wolna-polska.pl/rosja-putina-i-miedwiediewa-h-pajak

*Oryginał: http://www.rusprav.ru/2004/new/10.htm (styczeń 2005 r.)

*Czasopismo WIR nr 10/Maj/2005

Słynny i potępiony list

 

W publikacji rosyjskiej „Prawosławna Ruś” w styczniu 2005 roku ukazał się list otwarty, podpisany przez około 500 patriotów rosyjskich, w tym 19 deputowanych. List niemal od razu wzbudził lawinę krytyki w prasie zachodniej. Oskarżono jego sygnatariuszy o skrajną nienawiść do Żydów, ekstremalny antysemityzm, rodowód komunistyczny itp. Na temat publikacji, w której list się ukazał, amerykański „New York Times” (Sophia Kishkovsky, ,Anti-Semitic letter embroils Duma”, NYT, 5 lutego 2005) pisał: List został opublikowany przez „Prawosławną Ruś” „ publikację, która zaczynała jako dodatek do „Sowieckiej Rosji”, ultranacjonalistycznej, komunistycznej gazety. Aleksander Krutow, legislator, który należy do „Rodiny”, był głównym promotorem listu.

Jak doniosła 4 lutego 2005 roku Polska Agencja Prasowa: Duma Państwowa przyjęła 4 lutego uchwałę potępiającą głośny list grupy posłów (kłamstwo dziennikarskie, bo pod listem podpisało się jeszcze 481 działaczy patriotycznych) do prokuratury z żądaniem delegalizacji wszystkich organizacji żydowskich (następne kłamstwo dziennikarskie PAP, ponieważ list żąda najpierw sprawdzenia faktów i, jeśli się one potwierdzą, delegalizacji). Mimo że list został ostatecznie wycofany (kolejne kłamstwo, ponieważ list został potępiony, a nie wycofany), izba uznała, że samo jego pojawienie się wymaga napiętnowania…

Pominąwszy fakt, że PAP tak dorabia sobie informacje, zwróćmy uwagę na to, co działo się dalej. List potępiły niemal wszystkie oficjalne media. Nikt jednak nie zadał sobie trudu, by przedstawić go czytelnikom i telewidzom. Pomimo że list został oficjalnie potępiony i odrzucony (nie wycofany) przez rosyjską Dumę, ataki prasy syjonistycznej nie zakończyły się. Być może dlatego i aby rozwiać wątpliwości „Moscow News” w artykule „Orthodx Group Repeats Demand to Ban Russias Jewish Organizations – Russian MP” (24 marca 2005) pisał: Drugi list został wysłany do rosyjskiego Prokuratora Generalnego, domagający się, by kilka żydowskich organizacji zostało rozwiązanych – powiedział rosyjski deputowany Alexander Krutow… Społeczeństwo zadaje takie pytania (na temat delegalizacji żydowskich organizacji) i powinny one być wzięte pod uwagę. Pytanie ciągle pozostaje, problem ciągle istnieje i musi być rozwiązany. Powiedział Krutow, zastępca szefa komisji parlamentarnej do spraw polityki informacyjnej… Tym razem, aby nie było wątpliwości, że, jak chce PAP i inne agencje dezinformacyjne, poprzedni list nie został wycofany, do jego sygnatariuszy dołączyli się sławny pisarz rosyjski Wasilij Biełow, znany rzeźbiarz Wiaczesław Kłykow, matematyk Igor Szafarewicz, generał Leonid Iwaszow i były mistrz szachowy Boris Spasski. Jak więc to jest, że wszyscy potępiają coś, czego Państwu nie chcą pokazać, abyście sami nie mogli podjąć decyzji czy jest godne potępienia? My opieramy „Wir” na dokumentach, a nie na plotkach. W związku z tym, dzięki uprzejmości współpracującej z nami organizacji Stowarzyszenie Ofiar Wojny, która oryginalny list przetłumaczyła z języka rosyjskiego, prezentujemy go Państwu w całości.

***

Rusofobia w działaniu

ŻYDOWSKIE SZCZĘŚCIE, ROSYJSKIE ŁZY…

Przedstawiciele rosyjskiego społeczeństwa żądają od Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej przerwania bezkarnego rozszerzania się narodowościowego i religijnego ekstremizmu.

Szanowny Panie Generalny Prokuratorze!

 

18 grudnia 2003 roku Prezydent Federacji Rosyjskiej W. W. Putin w czasie telewizyjnej debaty z narodem przytoczył takie liczby: w 1999 roku, według art. 282 UK FR o „wzniecaniu narodowościowych waśni”, były osądzone 4 osoby, w roku 2000 – 10 osób, a w 2003: wszczęto powyżej 60 spraw, około 20 spraw wniesiono do sądu. I przykładowo wydano 17-20 wyroków skazujących (W. Putin: rozmowa z Rosją, 18 grudnia 2003 M, 2003 s.53).

KTO KRZYCZY „TRZYMAĆ ZŁODZIEJA”?

 

Przytłaczająca większość tych spraw jest inicjowana przez żydowskich działaczy, albo organizacje, oskarżające swych pozwanych o „antysemityzm”. A przeważająca większość obwinionych i osądzonych uważa się za rosyjskich patriotów. Obecnie w ich liczbie znalazł się znany niezależny polityk i publicysta, były zwierzchnik Państwowego Komitetu Prasowego, B.S. Mironow.

Uznajemy, że wypowiedzi rosyjskich patriotów pod adresem żydostwa noszą rażąco negatywny charakter, zbyt emocjonalny, niedopuszczalny w publicznej dyskusji, co przez sąd traktowane jest jako ekstremizm. Jednak podczas wymienionych wyżej procesów sadowych ani razu nie była rozpatrywana przyczyna takiej ostrości i pierwotne źródło ekstremizmu w obecnym międzynarodowym konflikcie.

Przecież główne pytanie, które należy wyjaśnić w postępowaniu dowodowym i w sądzie, brzmi: czy rażąco negatywne opinie o żydostwie, formułowane przez rosyjskich patriotów i oficjalnie negowane, są zgodne z prawdą, czy nie? Jeśli nie są zgodne z prawdą, wtedy może być mowa o poniżaniu Żydów i o wzniecaniu religijnej i narodowej niezgody. Jeśli są zgodne z prawdą- to podobne posądzenia są niesprawiedliwe i niezależnie od ich stopnia emocji, nie mogą być zakwalifikowane jako poniżające, budzące waśnie itp. (Na przykład, nazwać porządnego człowieka przestępcą jest poniżającym dla niego, ale nazwać przestępcę drogowego przestępcą – to już stwierdzenie faktu).

Oprócz tego, jako że w danym międzynarodowym konflikcie biorą udział dwie strony (oskarżająca i oskarżana) należy wyjaśnić: która ze stron zaczęła dany konflikt jako pierwsza i ponosi odpowiedzialność za niego, i czy działania oskarżonych nie są samoobroną przed agresywnymi działaniami strony oskarżającej?

Ośmielamy się Pana zapewnić, Panie Generalny Prokuratorze, że na temat tych problemów na całym świecie istnieje ogromna liczba powszechnie uznanych faktów i źródeł, na podstawie których można wyciągnąć bezsprzeczny wniosek: negatywne opinie rosyjskich patriotów dotyczące typowych dla żydostwa cech i działań przeciwko nie-żydom są zgodne z prawdą, przy czym te działania nie są przypadkowe, a nakazane w judaizmie i praktykowane przez dwa tysiąclecia. W ten sposób oskarżające wypowiedzi i publikacje patriotów przeciw żydom są samoobroną, która nie zawsze bywa prawidłowa stylistycznie, ale w istocie usprawiedliwiona.

MORALNOŚĆ ŻYDOWSKIEGO FASZYZMU

Na potwierdzenie zwracamy Pana uwagę na oficjalnie wydaną w 2001 roku w Moskwie (przez Kongres Żydowskich Religijnych Organizacji i Stowarzyszeń w Rosji – KŻROiS) książkę „Kicur Szulhan Aruh”. Jest to skrócone wydanie żydowskiego zbioru praw „Szulhan aruh”, sporządzonego kilka stuleci temu na podstawie Talmudu i obowiązującego do przestrzegania po dzień dzisiejszy. We wstępie do książki przewodniczący KŻROiS, rabin Zinowij Kogan, dokonuje szczerego wyznania (kursywa nasza):

„Rada Redakcyjna KŻROiS uznała za konieczne opuścić w tym tłumaczeniu niektóre pyszałkowate określenia…, zamieszczenie których w wydaniu w języku rosyjskim byłoby przyjęte przez ludność Rosji, mającą odmienne zdanie na temat judaizmu, jako nie sprowokowana zniewaga. Czytelnik, który chce przeczytać „Kicur Szulhan Aruh ” w idealnie pełnej objętości jest zapraszany do jesziwy, żeby studiować tę książkę i wiele innych świętych ksiąg w oryginale”.

To znaczy, że jeden z liderów rosyjskiego żydostwa uznaje za znieważające dla nie-żydowskiej ludności Rosji, niektóre podstawy judaistycznego kodeksu zachowania, ale uważa za możliwe zapraszanie swoich współplemieńców do studiowania tych zniewag w jesziwach – żydowskich szkołach, finansowanych z państwowego i lokalnego budżetu. Zresztą, nawet w danym ocenzurowanym wydaniu znajdujemy następujące podstawy:

– w ,prawach o pogaństwie” mówi się, że figura z dwóch skrzyżowanych kijów, której oddają pokłon, jest zakazana do użytku. To znaczy, że chrześcijaństwo zalicza się do pogaństwa i wszystkie zalecenia o stosunku do pogan („akumów”) rozumiane są w Rosji (kraju z przeważającym wyznaniem prawosławnym) jako przede wszystkim dotyczące prawosławnych chrześcijan (s. 389).

           – Zalecenia na widok „pogańskiego domu” (to jest świątyni) przeklinać go: „Dom butnych wytępi Bóg”, a na widok zburzonej świątyni wznosić okrzyki: „Bóg zemsty objawił się!”. Mało tego, dalej proponuje się taki wariant tego zalecenia: „niektórzy sądzą, że mowa jest o domach nie-Żydów, żyjących na świecie, o spokoju i bogactwie (s. 389-390).

            – Porównanie nie-Żyda do ekskrementów (s.47 i 48).

– Zakaz uczenia nie-Żydów rzemiosła (s.390). 1 dalej:

– Żydówce nie wypada pomagać nie-Żydówce przy porodzie (s. 390).

– Jeśli człowiek (czyli Żyd – A.L.) wziął na kredyt u nie-Żyda, a ten zmarł. Ma on prawo odmówić spłaty jego synowi, który nie wie dokładnie, czy brał ten Żyd na kredyt u jego ojca (s. 405).

– Przy rozliczeniu finansowym: jeśli nie-Żyd się pomylił, dopuszcza się skorzystać z jego pomyłki (s.406).

– Zakazuje się wydawać Żyda w ręce nie-Żyda, mowa jest o życiu Żyda czy też jego majątku; i bez znaczenia, czy to jest przy pomocy jakiegoś działania czy słów; i zakazane jest donoszenie na niego, albo wskazywanie miejsca ukrycia jego majątku (s. 408) –usilnie prosimy zauważyć, że to dotyczy zarządzonego dla żydów zachowania się w czasie śledztwa i w sądzie.

– Ma się rozumieć, że w liczbie 13 głównych zasad judaizmu wymagane jest oczekiwanie na żydowskiego wszechświatowego władcę, który wyznaczy Żydów jako panujących nad innymi krajami świata: Bezwarunkowo wierzę w przyjście Masziacha (Mesjasza) i chociaż on zwleka, ja jednak codziennie będę czekać na niego (s. 485).

– W nauczaniu Prawosławnej Cerkwi ten oczekiwany władca świata utożsamiany jest z antychrystem, o którym uprzedzał Jezus Chrystus (J, 5:43), Apostoł Paweł (2 Tes, 2), Święci Ojcowie Cerkwi. To jest ważna i nieodłączna część prawosławnego nauczania. We wstępie do tej książki przewodniczący KŻROiS pisze, że: „Talmud- to nieprześcigniony pomnik żydowskiego geniuszu, a obecne streszczenie jego moralności „Kicur Szulhan Aruh” – to chrestomatia żydowskiej cywilizacji naszych czasów… Ta książka jest dla was absolutnie nieodzowna. Możecie postępować tak, jak w niej jest napisane i być pewnymi, że wypełniliście wolę Najwyższego”.

Główny rabin Rosji A. Szajewicz zaznacza w przedmowie: „Zainteresowanie tą książką przekroczyło najśmielsze nasze oczekiwania. Ogromna ilość wdzięcznych podziękowań od najróżniejszych ludzi w przeciągu tego czasu przychodzi pod naszym adresem. Jeszcze większa ilość listów zawiera usilne prośby o pomoc w zdobyciu tego wydania”.

Uważamy, że już na podstawie tego jednego oficjalnego wydania organa strzegące prawa powinny były zgodnie z art. 282 UK FR przerwać rozprzestrzenianie religii, wzbudzającej u żydostwa nienawiść do pozostałej „ludności Rosji”. Tym bardziej, jeśli zajrzymy do „idealnego w całej rozciągłości niedościgłego pomnika judaistycznej moralności” – „Szulhan aruha”, nauczanego w jesziwach.

Skorzystamy z jego tłumaczeń z judaistycznego amsterdamskiego wydania, wykonanego przez sądowego eksperta, uczonego – hebraistę doktora K. Eckera, dla procesu sądowego w Niemczech w 1883 r. (Dr. K. Ecker, ,Judenspiegel” im Lichte der Wahrheit – eine wissentschaftliche Untersuchung Paderborn, 1984; rosyjskie tłumaczenie: dr K. Ecker „Żydowskie zwierciadło” w świecie prawdy, Analiza naukowa M., 1906).

           Tę sprawę sądową wszczęli Żydzi w związku z tym, że jeden z ich współplemieńców (Julius Briman), który przeszedł na wiarę chrześcijańską opublikował antyludzkie prawa, zawarte w „Szulhan aruh” i w Talmudzie, ale sąd uniewinnił publikatora, znajdując tłumaczenie zgodne z pierwotnym źródłem. Dr Ecker tylko poprawił drobne nieścisłości – poprawiony przez niego tekst przytoczymy niżej w charakterystycznych fragmentach ze wskazaniem na dokładne żydowskie źródła (opierając się na zaufaniu do kwalifikacji niemieckiego eksperta hebraisty i niemieckiego sądu).

– Jego (nie-Żyda) nasienie jest uważane za nasienie bydła (Tosefta -uzupełnienie do Talmudu Kietubot, 3b).

– W przypadku (zmarłych) sług i służebnic… nie mówiąc słów pociechy tym, którzy zostali po nich, a trzeba powiedzieć jemu (Żydowi-gospodarzowi): „Niech wynagrodzi ci Bóg twoją stratę”, zupełnie tak jak mówi się człowiekowi, kiedy mu zdechnie byk albo osioł (Iore dea 377-1).

– Zakazuje się ratowania ich (nie-Żydów – akumów), kiedy oni są bliscy śmierci. Na przykład, kiedy zobaczysz, że jeden z nich wpadł do morza, to nie ratuj go, nawet jeśli chce zapłacić… Dozwolone jest wypróbowywanie na akumie lekarstwa – czy ono jest skuteczne? (Iore dea 158-1).

– Pieniądze akumów w istocie to jakoby dobro bezpańskie i każdy, kto przyjdzie jako pierwszy weźmie je w posiadanie. W stosunku do akuma nie istnieje oszustwo (Hoszen ha – miszpat 156-5, Haga:227-26; 348-2, Haga).

– Kiedy Żyd okradł akuma i jego (Żyda) zmuszają do przysięgi… wtedy on powinien w sercu swoim ogłosić nieważną przysięgę, dlatego, że jest zmuszany do niej” (Jore dea 329 – Haga).

UWAGA: to znowu dotyczy zachowania się Żydów w czasie śledztwa i sądu

– Kiedy o kimś ustalono, że on trzy razy zdradził Żyda i dawał jego pieniądze akumowi, wtedy trzeba poszukiwać drogi i sposobu, żeby zdrajcę usunąć ze świata. W wydatkach, poniesionych w tym celu, żeby wpędzić zdrajcę do grobu, powinni uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miejscowości (Hoszen ha –miszpat 388 15i l6).

– Dozwolonym jest zabijać zdrajcę w dowolnym miejscu, nawet i w naszych czasach. Dozwolone jest jak najszybsze zabicie go, żeby nie zdążył dokonać donosu, (który mógłby przynieść stratę; albo na ciele, albo w pieniądzach, chociaż byłoby ich niewiele… i każdy, kto pierwszy zabije osiąga zasługę (Hoszen ha miszpat 388-10).

– Żyd – wolnomyśliciel, czyli ten, który odprawia nabożeństwa u akumów… zabijać ich wszystkich – to dobra rzecz. Kiedy jest rozkaz zabijać ich publicznie mieczem, wtedy niech się tak stanie; a jeśli nie, to trzeba ich wciągać w intrygi wszelkimi sposobami, aby przyczynić się do ich śmierci. Na przykład, kiedy zobaczysz, że jeden z nich wpadł do studni i w studni stoi drabina, wtedy śpiesz się, aby ją wyciągnąć mówiąc: Mam problem – trzeba zdjąć mojego syna z dachu i ja zaraz ci przyniosę ja z powrotem itp. (Hoszen ha-miszpat 425-5).

PROWOKATORZY I NIENAWIDZĄCY LUDZI

Należy zauważyć, że nawet ostatnie polecenia zabójstw – to do dnia dzisiejszego nie tylko teoria, ale i praktyka. I tak, były przewodniczący charkowskiej żydowskiej wspólnoty gminnej E. Hodos opublikował dowody („Topór nad prawosławiem, albo kto zabił ojca Mienia?”, Charków, 1999) oskarżające członków ruchu żydowskiego Habad o zabójstwo w 1990 roku kapłana – Żyda o. Aleksandra Mienia, (który odprawiał nabożeństwo „akumów” i marzył o stworzeniu „żydowskiej prawosławnej cerkwi”, co uważane jest za przestępstwo kryminalne według prawa państwa Izrael, ale tymi świadectwami władze Federacji i Rosji -nie zainteresowały się. Postanowiono, że przestępców należy poszukiwać jedynie w środowisku „rosyjskich antysemitów”.

Podkreślmy, że mnóstwo antyżydowskich akcji na całym świecie stale organizowanych jest przez samych żydów w celu prowokacyjnym, żeby stosowano wymiary karne przeciw patriotom. W Rosji najbardziej znana jest sprawa Norińskiego, który w 1988 roku rozsyłał antysemickie ulotki w imieniu organizacji „Pamięć”, żeby władze wszczęły przeciwko niej represje; pomógł mu współplemieniec, główny redaktor czasopisma „Sztandar”, G. Bakłanow, który opublikował ulotkę w półmilionowym nakładzie, dopiero po tym prowokację wykryto („Sztandar” nr 10,1988; „Prawda” ,19.11.88; ,Komsomolska Prawda”, 24.11.88, „Ogoniok”, nr 9,1989).

           Z niedawnych wydarzeń można przypomnieć zadziwiającą serię wandalizmów w latach 1998-1999. 13 maja 1998 roku w Moskwie nastąpił w nocy wybuch w synagodze w Marinoj Roszczie (została zniszczona ściana), w tym samym dniu niedaleko synagogi w Otradnom podłożono „płonący kanister z benzyną”, a w Irkucku „sprofanowano żydowski cmentarz” – ma się rozumieć, oddźwięk w światowych środkach masowego przekazu był głośny i wszyscy bez dowodów przypisali to niejakim rosyjskim nazistom („Gazeta Niezależna”, 15.05.98). Ale kiedy, wkrótce po tym, w 1999 roku, była zniszczona synagoga w Birobidżanie i w sądzie udowodniono, że sami Żydzi wynajęli człowieka do tego („Radonież” nr 15-16,1999) – demokratyczne środki masowego przekazu przemilczały ten fakt.

Na podstawie zacytowanych zasad i praktyki żydowskiego postępowania nietrudno zrozumieć, dlaczego stałym towarzyszem żydostwa we wszystkich narodach był sławetny „antysemityzm” – to jest odrzucenie tej żydowskiej moralności. Właśnie dlatego Żydzi nie mieli równouprawnienia w państwach chrześcijańskich i osiągnęli je w efekcie anty-monarchistycznych burżuazyjnych rewolucji. Tak też i w rosyjskim imperium, po bezskutecznych próbach carskiego rządu aby „uczynić ich takimi jak wszyscy”, Żydzi pozbyli się w XIX w. równouprawnienia: nie dlatego, że byli Żydami z krwi i kości (imperium było wielonarodowościowe); nie dlatego, że byli nie-chrześcijanami (takimi byli muzułmanie, buddyści i inni); ale dlatego, że żydowska religia – jest antychrześcijańska i wroga człowiekowi, doprowadzająca do rytualnych mordów. Wiele wydarzeń rytualnego ekstremizmu było udowodnionych w sądzie (patrz, np. badanie znanego uczonego W.I. Dalia „Śledztwo w sprawie zabicia przez żydów chrześcijańskich młodzieńców i wykorzystania ich krwi, 1884).

Do tego wszystkiego można dodać słowa z modlitwy Sziefroh, w której Żydzi w przeddzień swoich świąt Paschy wzywają swojego „boga”, aby wytępił spod niebios wszystkie inne narody.”

ŻYDOWSKA AGRESYWNOŚĆ JAKO FORMA SATANIZMU

Duchową przyczynę tej nienawiści do człowieka wyjaśniają Ewangelie słowami Chrystusa o żydowskich duchowych przywódcach, którzy odrzucili Syna Bożego: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku on był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma” (J 8: 19,44).

Jest to ogólnie przyjęte w Prawosławiu objaśnienie judaistycznej agresywności jako formy satanizmu. Potwierdzali go znani filozofowie – inteligenci, których nie można podejrzewać o antysemityzm. Na przykład, A.F. Łosiew („Источник” – „Źródło”, M, 1996, nr 4. s. 117-122), o. Paweł Florienskij (patrz w książce W. W. Rozanow, „Sacharna” M., Wydawnictwo Republika, 1998, s.360) i o. Siergij Buthakow: „Odrzucając Chrystusa żydostwo stało się laboratorium wszelkich domowych ułomności, zatruwających świat, a w szczególności chrześcijańską ludzkość” ((„Вестник РХД” – „Goniec” RHD, Paryż, 1973, nr 108-110, s.72). Nawet judeochrześcijanin o. Aleksander Mień, walczący przeciwko „antysemityzmowi”, powiedział, że „żyd odrzucający chrześcijaństwo zaprzedaje siebie i łatwo znajduje się we władzy sił ciemności” (czasopismo „Евреи в СССР”, „Żydzi w ZSRR”, 1975, nr 11).

Tak niestety stało się z większą częścią narodu żydowskiego (w odróżnieniu od jego małej części, która przyjęła chrześcijaństwo). Ale on nie chce sobie tego uświadomić i uważa, że taka konstatacja prawdy przez Chrystusa i w ślad za Nim przez prawosławnych chrześcijan, jest „ubliżająca” dla Żydów. Żydowscy oskarżyciele często kierują swoje oskarżenia o „antysemityzmie” przeciwko tej istotnej części prawosławnego nauczania w wierze, żądając jego faktycznego zakazu (jak w przypadku zdarzenia z podręcznikiem „Podstawy prawosławnej kultury”).

           Jednak nie możemy zgodzić się z zakazem na prawosławną wiedzę o sensie historii jako walki sił dobra (po stronie Cerkwi) z siłami zła (po stronie przeciwnej religii, przygotowującej panowanie antychrysta).

Wzorując się na testamencie prawosławnych ojców Cerkwi, nie możemy jednocześnie wzorować się na zaszczepianym fałszywym pojęciu tolerancji jako pokory przed grzechem, złem, herezjami i w danym przypadku satanizmem. Chrześcijanin powinien właśnie z szacunku do Obrazu Bożego, założonego w każdym człowieku i w imię ratowania jego duszy, otwarcie wskazywać Żydom na ich niebezpieczne odchodzenie od prawdy do satanizmu – w tym z chrześcijańskiego punktu widzenia zawiera się przejaw autentycznej miłości do ludzi, a „tolerancyjne” potakiwanie herezjom i satanizmowi tylko sprzyja ich duchowej zagładzie. A pod ich naciskiem – i wielu ich ofiar.

           Należy od razu odpowiedzieć i na możliwy sprzeciw, że rosyjscy patrioci, oskarżający Żydów, nie zawsze rozróżniają religijnych i niereligijnych Żydów, podczas gdy większość z nich nie uważa siebie za wierzących judaistów i nie studiuje „Szulhan aruh”. Jednak wiele pokoleń żydów żyjących w izolacji wśród innych narodów (w tym był sens żydowskiego kahału – gminy żydowskiej i jej zarządu, jako „państwa w państwie” – patrz książki żydowskich autorów: Antysemityzm w starożytnym świecie” S. Lurie i Księga kahału” J. Brafmana) doprowadziło do tego, że moralność „Szulhan aruha” stała się częścią narodowościowej świadomości nawet i w jej sekularnej postaci. Taki wniosek wyciągnęła żydowska pisarka – socjolog H. Arendt:

„Właśnie w procesie sekularyzacji narodził się całkowicie realny żydowski szowinizm… Przedstawienie żydów jako wybrańców przekształciło się… w przedstawienie, że żydzi są jakby solą ziemi. Od tej chwili sama religijna koncepcja narodu wybranego przestaje być istotą judaizmu i staje się istotą żydostwa”. (Antysemityzm” w: „Синтаксис” /„Składnia”, Paryż, nr 26,1989).

Ten „realny żydowski szowinizm” i bezceremonialność w duchu „Szulhan aruha” namacalnie uwidoczniły się w trakcie zburzenia ZSRR i postkomunistycznych reform w naszym kraju i wyraziły się zarówno w bezprawnym przywłaszczeniu państwowej własności jako „bezpańskiej”, jak i w składzie warstwy rządzącej: w rządzie jest pełno Żydów – uznaje rabin A. Szajewicz ((„НГ-Фигуры и лица”, / „Postacie i osobistości”, 1998, nr 16). W taki oto sposób ich odpowiedni wpływ na życie kraju okazał się zupełnie nieproporcjonalny do ich liczby (0,16% według danych z ostatniego spisu ludności) na niekorzyść interesów wszystkich pozostałych narodowości, a szczególnie tworzącego państwo narodu rosyjskiego.

ŻYDOWSKA REWOLUCJA

Znany żydowski publicysta Ł. Radzichowskij nazywa to „demokratyczno-kapitalistyczną rewolucją”… „Żydowska i około żydowska inteligencja była w Rosji jednym z głównych nosicieli zachodnio – liberalnej ideologii, stała się ideologiem tej rewolucji”. Dlatego „żydzi mają wielki niezależny wpływ na politykę rosyjską i biznes, bardziej niż w polityce i biznesie innego chrześcijańskiego kraju”. To Radzihowskij nazywa „żydowskim szczęściem”, taki tytuł ma też jego artykuł („Nowe rosyjskie słowo”, 17.01.96).

Sami żydowscy oligarchowie otwarcie opowiedzieli w izraelskiej telewizji (2 program, 03.10.96) o źródłach swojego „szczęścia” w dokonanej przez nich rewolucji (kursywa nasza):

„Stopień korupcji w Rosji całkowicie odpowiada stopniowi przeobrażeń w Rosji. Nie myślę, że w rękach urzędników Izraela… jest możliwość rozdzielenia bogactw o wartości dziesiątek, setek, milionów i miliardów… to było niczyje – państwowe, to było wszystkich! Tak oto urzędnik miał możliwość w jednym zapisem określić: to należy do ciebie albo do kogo innego… Dobry bój, który doprowadził do rezultatu, który dzisiaj mamy” (Bieriezowskij). „Takich dochodów i takich zysków, które można było osiągnąć w Rosji, nigdzie nie można by było zarobić… Większa część tamtejszego kapitału, 50% należy do żydowskiego biznesu”. (Małkin, obecnie członek prezydium Rosyjskiego Kongresu Żydowskiego).

Gusinskij, pierwszy przewodniczący Rosyjskiego Kongresu Żydowskiego, w tej audycji w liczbie przyczyn powodzenia Żydów wymienił „bezkompromisowość”, „mniej zasad prawa, więcej prawa siły, więcej prawa agresji”.

„Po raz pierwszy w ciągu tysiąca lat od chwili osiedlenia się Żydów w Rosji otrzymaliśmy realną władzę w tym kraju”– konstatuje inny żydowski literat, E. Topol, w „Liście otwartym do Bieriezowskiego, Gusinskiego, Smoleńskiego, Chodorkowskiego i pozostałych oligarchów” (Argumenty i fakty”, 1998, nr 38). Przy tej okazji, Topol i inni czujni Żydzi (np. J. Nudielman – patrz ,Rosja Radziecka”, 20.06.2002) podkreślają, że „rujnująca i dbająca o swoją korzyść polityka żydowskich oligarchów, poniżająca naród rosyjski, prowokuje wrogość rosyjskiego narodu do Żydów”. Tę oczywistość odnotował nawet ambasador królestwa Belgii w Federacji Rosyjskiej A. Miernje, w końcowym sprawozdaniu ze swojej pracy, rozesłanym we wrześniu 2004 roku przed odjazdem z Moskwy, do wszystkich zagranicznych ambasadorów i pracowników korpusu dyplomatycznego.

           Prosimy Prokuraturę Generalną o uwzględnienie tego poglądu Topola i Nudielmana jako przyznanie się do odpowiedzialności przez oskarżoną (żydowską) stronę za współczesne zaostrzenie rosyjsko -żydowskiego konfliktu.

Tym bardziej, że dla utrzymania bezprawnie przywłaszczonej „bezpańskiej” państwowej własności i swojej władzy ta rządząca warstwa prowadzi politykę skierowaną w celu likwidacji narodowej moralności i wyniszczenia wartości intelektualnych, dążąc do przekształcenia narodu w zwierzęcą masę bez wiary i tradycji -tak jest prościej nim rządzić i łatwiej stłumić jego sprzeciw.

           W szczególności, to Żydzi wywarli zawzięty sprzeciw wykładaniu w szkołach „Podstaw prawosławnej kultury” i właściwie z inicjatywy Żydów, nam tworzących państwo (tj. rosyjskiemu narodowi), zakazano wskazywać w paszporcie swoją narodowość. Główny rabin Federacji Rosyjskiej, Szajewicz, w wywiadzie dla „Los Angeles Times” potwierdził, że to właśnie Żydzi nalegali na zniesienie rubryki „narodowość”, a przyczynę tego wyjaśniał tym, że: Żydzi zajęli wysokie stanowiska w administracji. To znaczy, że nawet oni sami są świadomi, jaki obraz ich narodowości ukształtował się u nie-Żydów. Dlatego dążą do ukrycia swojej narodowości – to też wiele znaczy.

Chcemy zwrócić Pana uwagę, Panie Generalny Prokuratorze, na inne liczne przykłady wyniszczania wartości intelektualnych, mianowicie na politykę ministra kultury Szwydkiego (aktualnie kierującego rządową agencją do spraw kultury) i jego program telewizyjny „Rewolucja kulturalna”, w którym regularnie poniża się rosyjski patriotyzm i prawosławne tradycje, propaguje się niecenzuralne przeklinanie („rzucanie mięsem”) i ideę, że „seks – to dźwignia kultury” (07.03.2002). Wszystkie protesty rosyjskiego społeczeństwa przeciwko oburzającej, i w istocie prowokacyjnej działalności tego „głównego kulturalnego człowieka kraju” okazały się bezskuteczne.

Przy czym Szwydki i jego koledzy dla swoich ataków mają do dyspozycji centralne kanały rosyjskiej telewizji, a broniący się prawosławni patrioci mają drobniutkie nakłady publikacji, za które są prześladowani i sądzeni – taka nierówność możliwości może mimowolnie doprowadzić tych patriotów do niepotrzebnych emocji, szczególnie przy odpieraniu bluźnierczych i zuchwałych antyrosyjskich działań, przeprowadzanych przez osoby żydowskiego pochodzenia.

Ale taką emocjonalność zapędzonej w ślepy zaułek i broniącej się strony, nie należy mieszać z agresywną atakującą agresywnością. Dla prawosławnego człowieka, agresja jest niedopuszczalna, ale on powołany jest do obrony swojego narodu i swoich świątyń – przykład tego dał nam Sam Jezus Chrystus, biczem wyganiający ze świątyni bezczeszczących ją kupców.

Co komu jest dozwolone?

W porównaniu z wypowiedziami oskarżanych rosyjskich patriotów, znacznie bardziej agresywne wypowiedzi Żydów w stosunku do nie-Żydów drukowane są w ukazujących się w Federacji Rosyjskiej żydowskich gazetach. Na przykład w organie Rosyjskiego Kongresu Żydowskiego „Żydowskie Nowiny” (2002, nr 16, s.9) deputowany Knesetu A. Liberman wezwał do przymusowego wydalenia Palestyńczyków z Izraela. Przy czym Palestyńczycy – wbrew rezolucjom Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – nie tylko są wypędzani z ojczystej ziemi (4 min uchodźców), ale zabijani są ich aktywiści wraz z rodzinami – tak wygląda „Szulhan aruh” w polityce państwowej Izraela.

I żydostwo Federacji Rosyjskiej popiera tę politykę. Rosyjski Kongres Żydowski wśród swoich zamierzeń wymienia, że: prowadzi akcje solidarności z narodem Izraela, polityczny lobbing interesów Izraela. („Żydowskie Nowiny”, 2002, nr 15, s.5). Taki też cel ma państwowy Instytut nauczania o Izraelu i Bliskim Wschodzie, którego przewodniczący Satanowskij jednocześnie stanął na czele Rosyjskiego Kongresu Żydowskiego.

Gminy żydowskie we wszystkich krajach prowadzą podobne „polityczne lobbowanie” interesów międzynarodowego żydostwa z niekorzyścią dla interesów kraju zamieszkania, a szczególnie w USA – to państwo stało się instrumentem w zakresie osiągnięcia globalnych interesów żydostwa. A rasizm swojego „Szulhan aruh” starają się zakamuflować przez stawianie wyprzedzających oskarżeń o antysemityzm (czyli niby rasowej nienawiści), wszystkim tym, którzy nie zgadzają się z ich moralnością, z ich akcjami, ich wojnami.

Ale taka zamiana pojęć – to ordynarne fałszerstwo, które powinno być oczywiste dla każdego niezawisłego sądu. Można powiedzieć, że cały demokratyczny świat znajduje się obecnie pod finansową i polityczną kontrolą międzynarodowego żydostwa, z czego są dumni czołowi bankierzy (Ż. Attali i inni). I my nie chcemy, żeby nasza Rosja, przeciwko której odrodzeniu prowadzona jest prewencyjna permanentna wojna bez zasad, znalazła się w liczbie takich zniewolonych krajów.

           Dlatego my, w celu obrony naszej Ojczyzny, jak i własnej samoobrony, zmuszeni jesteśmy zwrócić się do Pana, Panie Generalny Prokuratorze, z usilną prośbą, aby w jak najkrótszym terminie sprawdził Pan przedstawione wyżej, wołające o pomstę fakty i, jeśli one się potwierdzą, na podstawie odpowiednich artykułów prawnych Kodeksu Karnego FR, Ustawy „O przeciwdziałaniu ekstremistycznej działalności” (2002) i art. 13 konstytucji Federacji Rosyjskiej (Zakazuje się tworzenia i działalności zrzeszeń społecznych, których cele skierowane są na wzniecanie socjalnej, rasowej, narodowościowej i religijnej waśni), oficjalnie wszczął sprawę o zakazie działania w naszym kraju wszystkich religijnych i narodowych stowarzyszeń żydowskich jako ekstremistycznych.

           Osoby, odpowiedzialne za udostępnienie tym stowarzyszeniom majątku państwowego i samorządowego, przywilejów i państwowego finansowania, prosimy także pociągnąć do odpowiedzialności, bez względu na zajmowane przez nich stanowiska.

Podpisano:

Kłykow W.M., artysta ludowy Rosji

Krutow A.N., deputowany Dumy Państwowej, redaktor naczelny pisma „Русский Дом” („Rosyjski dom”)

Sienin A.A., redaktor naczelny gazety „Русский вестник” („Rosyjski Zwiastun”)

Nazarow M. W., przewodniczący wydawnictwa „Русская идея” („Rosyjska Idea”)

Daszenow K.., redaktor naczelny gazety „Русь Православная” („Prawosławna Ruś”)

Chatiuszin W.W., zastępca redaktora naczelnego „Молодая гвардия” („Młoda Gwardia”)

Dzikowickij A. W., redaktor naczelny gazety „Казачий Взгляд” („Kozacki Pogląd”)

Basowa T.G., redaktor naczelny gazety „Марш Славянки” („Marsz Sławianki”)

Kalentjew W.F., redaktor naczelny gazety „Отчизна” („Ojczyzna”).

I inni (wszystkich podpisów jest około 500, wśród nich podpisy 19 deputowanych Dumy Państwowej

Od redakcji NEon24.pl:

Potraktujcie te dwa teksty nie tylko jako ostrzeżenie i prowokację do dyskusji na temat przyszłości Polski, ale również do rozważań nad sensem utrzymywania dalszej rusofobii w środowisku narodowym.

Robert Grunholz

 

***

Uwaga:

 

Dla zainteresowanych tematem, a znającym język rosyjski, polecam ciekawe następujące materiały:

ОТКРОВЕНИЕ ЕВРЕЯ 1991 г.

http://ej.forum24.ru/?1-13-0-00000004-000-0-0-1229096302

http://kj.webtalk.ru/viewtopic.php?id=38

СПИСОК ЕВРЕЕВ, ПЕРЕМЕНИВШИХ ФАМИЛИЮ (Хрущев, Брежнев, Горбачев…, Мендель – 456 шт.).

http://kbn.forum24.ru/?1-2-0-00000002-000-0-0-1228843773

http://www.liveinternet.ru/users/janm5/post90581844/

Евреи, пролезшие в государственные учреждения…Pоссии с 1917г. …

http://www.russia-talk.com/index.html

http://ej.forum24.ru/?1-2-0-00000002-000-0-0-1203600926

МЕНДЕЛЬ

(Должность Президента РФ – это для евреев ключ к богатствам России)

http://kbn.forum24.ru/?1-0-0-00000001-000-0-0-1228852049

http://kj.webtalk.ru/viewtopic.php?id=48

Раввин Менахем Мендел Шнеерсон (еврейское вредительство в образовании)

http://www.politforums.ru/arena/1232920667.html

СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПУТИНА – ШАЛОМОВА

http://ej.forum24.ru/?1-2-0-00000013-000-0-1-1219297506

http://kj.webtalk.ru/viewtopic.php?id=7

«ШУЛХАН-АРУХ»

http://kj.webtalk.ru/viewforum.php?id=1

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ. ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Посмотреть один из фильмов можно здесь:

http://www.liveinternet.ru/users/janm5/video/#post92475248

За тем, что сейчас творится в России последует полное уничтожение евреев, а, оказывается, что они (евреи) даже этого не понимают – дегенераты (здесь это не оскорбление, а медицинский диагноз). В Кремль забрались дегенераты.

Если вы найдете эту информацию новой и полезной, то остальные видеоматериалы можно скачать по этой ссылке:

http://g-klimov.info/av/index.html

РЕФОРМА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

http://uznaipravdu.ru/forum/viewtopic.php?t=2863

Фото

http://www.liveinternet.ru/photo/janm5/

ТАЛМУД

http://www.freewebs.com/propovidi/katsapbooks/fakty.doc

http://www.liveinternet.ru/users/lightsasha/post55320039/

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ О ЕВРЕЯХ

http://ej.forum24.ru/?1-15-0-00000001-000-0-0-1207981994

СИОНСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

http://kj.webtalk.ru/viewtopic.php?id=36

http://k-j.g3g.ru/home/index

ЗА ЧТО ЕВРЕЕВ ИЗГОНЯЛИ С РУСИ

http://ej.forum24.ru/?1-15-0-00000006-000-0-0-1219218485

ВЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ С НАРОДОМ.

«…не воспринимая людей как сограждан, стариков, женщин, детей и родственников, а только как „объект”, подлежащий уничтожению…»

http://ej.forum24.ru/?1-7-0-00000003-000-0-0-1222007596

http://www.liveinternet.ru/users/2587857/post88461684

Подтверждение: Генералы против ОМОНа (фильм):

http://rakty.livejournal.com/9336.html

http://www.liveinternet.ru/users/janm5/blog#post91936259

НЕЕВРЕЙСКАЯ СТАТИСТИКА, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ, ПРОГНОЗЫ

http://ndpr.ru/content/view/1350/67

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.htm

http://k-j.g3g.ru/wiki

РАЗНОЕ

http://kbn.forum24.ru/?1-1-0-00000001-000-0-0

 

Wyszukał Andrzej Leszczyński

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *