Strona główna > Świat > Syjoniści podkopują cywilizację chrześcijańską

Syjoniści podkopują cywilizację chrześcijańską

H Akins, T Hollingsworth, Br. N Kapner

HUGH AKINS:

Nie tylko w pełni się zgadzam z tym co mówi (poniżej) mój przyjaciel Tim Hollingsworth, ale Tim mówi dokładnie to co mówię od lat na temat tego iż Żydzi stoją za całkowitym niszczeniem cywilizacji chrześcijańskiej, mimo haniebnego zaniedbania naszych uczonych przywódców, tak świeckich jak i duchownych, by ostrzec chrześcijańskie stado przed niebezpieczeństwem. Jak zobaczycie w mojej książce Synagoga potężnieje [Synagogue Rising], rewolucyjni Żydzi stali za protestantyzmem i liberalizmem, masonerią i naturalizmem, amerykanizmem i niszczeniem katolickiej Ameryki, komunizmem, modernizmem, syjonizmem, oraz rewolucjami angielską, francuską i rosyjską, wojną domową, I i II wojną światową, II Soborem Watykańskim, 11 września i wojną z terrorem, powstaniem islamskiego ekstremizmu, gwałtem Ziemi Świętej (wypędzanie chrześcijan „z obawy przed żydami” i doprowadzaniem do III wojny światowej), niewolnictwem, prawami obywatelskimi i eksploatacją Murzynów, holokaustem aborcyjnym, nowoczesną psychiatrią i przemysłem porno, antychrześcijańskim Hollywood i nadchodzącym upadkiem gospodarczym i chaosem społecznym jaki z niego wyniknie, wielomiliardową pomocą dla super bogatych, prowadzeniem do amerykańskiego totalitaryzmu i powstaniem Nowego Porządku Żydowskiego, jak i wielu innymi rzeczami…

Jeśli chcecie obwiniajcie Obamę. Źle ustawiliście celownik. On nie jest nikim więcej niż kolejnym socjalistycznym/syjonistycznym „pożytecznym idiotą” judajskiej potęgi za tronem.

Jak zobaczycie w mojej książce, są góry dowodów uzasadniających te opinie, udokumentowane poza wszelką wątpliwością. Im szybciej zmierzymy się z rzeczywistością, tym szybciej będziemy mogli uwolnić się od tej potwornej i złośliwej plagi. modernistyczni katolicy, liberalni demokraci i islamscy fanatycy NIE są głównym wrogiem – oni są tylko marionetkami i odwracają naszą uwagę, podczas gdy prawdziwe zagrożenie trwa dalej bez sprzeciwu. Praktycznie KAŻDY dał się nabrać na to zabójcze oszustwo.

PRAWDZIWYM wrogiem jest SYJONIZM, jeden z głównych błędów jaki wyszły z Rosji razem z bolszewizmem, i wszyscy ich agenci i pionki („pożyteczni idioci”), którzy nie obejmują tylko tych na lewicy, ale przeważającą większość „konserwatywnych” republikanów, praktycznie cały amerykański Kongres, całe masmedia, Hollywood, establiszment szkół publicznych, przemysł wydawniczy, i najwyższe przywództwo ruchu Tea Party (nawet kiedy szeregowi członkowie są dobrymi obywatelami, którzy, niestety, ślepo idą za syjonistycznymi flecistami do tej samej światowej tyranii, do której prowadzą nas demokraci i republikanie).

Okupowany przez modernistów Watykan jest również częścią tej samej kryptokracji Rotszyldów-iluminatów-talmudystów-syjonistów-masonów-plutokratów, która od wieków przewodziła spiskowi przeciwko Chrystusowi Królowi. To przejęcie wydarzyło się w czasie oddania II Soboru judaizmowi i masonerii.

Św. Bonifacy nie mógł nawrócić starożytnej Germanii aż do chwili kiedy wziął siekierę by wyciąć święty dąb Thora, którego czcili pogańscy barbarzyńcy. Miliony nawróciły się widząc obalenie fałszywego bożka siekierą świętego. Teraz jest czas by wziąć do ręki siekierę i rozprawić się ze współczesnym dębem judaizmu, talmudyzmu, syjonizmu, izraelityzmu i holokaustianizmu – nowoczesnym bałwochwalstwem nie tylko współczesnych żydów, ale i wielu chrześcijan, katolików, a nawet tradycyjnych katolików którzy ulegli diabolicznemu urokowi judaizmu.

 Najbardziej oburzającymi z tych wszystkich ludzi którzy stanęli po złej stronie są tradycyjni katolicy – biskupi, księża i świeccy – którzy albo mówią że powinniśmy toczyć ludobójcze wojny brutalnej agresji dla Izraela, które Kościół wyraźnie potępił jako wojny niesprawiedliwe, a zatem jest to tylko masowy mord, albo ci którzy zniechęcają wszelki opór wobec Synagogi Szatana, mówiąc że kłamstwa otaczające mit holokaustu są wyryte w kamieniu, i nawet nie można ich kwestionować (tak jak kwestionują go „negujący” holokaust). Tacy tradycjonaliści stali się ofiarami Ojca Kłamstw. Niech Bóg nas chroni przed nimi! Sa to ślepi katolicy na usługach szatana.

Kościół Katolicki NIGDY nie uczył bierności wobec zorganizowanego zła, a ZAWSZE inspirował do walki z nim, wzywając do walki całą hierarchię i wiernych. Żadna siła na świecie nie zbliżyła się do grozy nazizmu i sowieckiego totalitaryzmu tak jak Święta Matka Kościół i jego prawdziwi papieże (przed II Soborem). Jak ŚMIE ktoś kto uważa się za katolika mówić, że nie powinniśmy stawać na czele opozycji wobec judeo-masońskiej Synagogi Szatana. Strzeżcie się wilków w owczej skórze – tradycyjnych katolickich pisarzy, księży i biskupów którzy zniechęcają do schwytania za katolicką broń przeciwko największemu zagrożeniu przed jakim kiedykolwiek stał Kościół i cywilizacja – talmudyczne żydostwo znienawidzone przez Chrystusa.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, to pozwoliłeś sobie stać się niebezpiecznie zdezorientowanym, a biblijna przestroga na pewno odnosi się do ciebie: „Naród mój ginie z powodu braku nauki”. (Oz 4:6)

Wiedza jest kluczowa dla praktykowania naszej świętej Wiary i obrony naszych katolickich wolności. Przeczytaj teksty poniżej i puść je w obieg po świecie. I pomóż nam reklamować moją książkę. Spis treści tutaj www.CatholicActionResourceCenter.com. Już jest mocna opozycja wobec niej, a wielu odważnych katolików – i co najmniej 29 księży – ja popierają. Potrzebujemy WASZEGO wsparcia. I TERAZ. Nie możemy walczyć sami. Jesteśmy w tym wszyscy razem.

Z Panem Bogiem

Hugh Akins

TIM HOLLINGSWORTH:

Skoro większość księży i świeckich rzeczników spośród moich własnych braci katolickich raczej unikają tego tematu, (nieodpowiedzialnie według mnie), inni muszą głosić to przesłanie. Skoro nie zrobią tego księża i książęta Kościoła, to odpowiedzialność musi spaść na innych spoza Kościoła Katolickiego. Judejski konwert na chrześcijaństwo prawosławne, brat Nathanael Kapner, należy do nielicznych mówiących prawdę, który ośmiela się podjąć się tego zadania. Jeśli Czytelnik się zgadza (a nawet jeśli nie) z poniższym fragmentem, a jest zainteresowany całym artykułem brata Kapnera „Judajskie niszczenie zachodniej kultury” [The Judaic Destruction of Western Culture]:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judajskie-niszczenie-zachodniej-cywilizacji-nathanael-kapner-2015-05

BRAT KAPNER:

„Degradacja zachodnio-chrześcijańskiego życia społecznego nie wydarzyła się tak po prostu, ale była zaplanowana, celowo promowana i głoszona, zgodnie z Protokołami mędrców Syjonu. Systematyczne podkopywanie kultury zachodu trwa dalej.

„Narzędziami tego ataku na chrześcijańską kulturę i świadomość jest broń propagandowa: prasa, telewizja, kino i edukacja.

„Głównym źródłem propagandy jest kino. Z jego stolicy w Hollywood, Żyd wyrzyguje niekończące się serie wypaczonych filmów żeby upodlić i degenerować młodzież amerykańską i zachodniego świata.

„Filmami które głoszą przesłanie niszczenia normalnego życia rodzinnego i seksualnego – wywyższanie wyobcowanego bohatera szukającego hedonistycznej przyjemności – poniżanie patriotyzmu i tożsamości narodowej – Żydowi udało się podzielić członków społeczeństwa na kupę rozproszonych ziaren piasku, pozbawioną znaczenia i bez trwałości. Broń propagandowa to: prasa, telewizja, kino, i edukacja”.

Źródło: http://www.catholicactionresourcecenter.com/zionismundermining.htm

Tłum. Ola Gordon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *