Strona główna > Rosja > Syjoniści w Moskwie atakują działaczy ruchu słowiańskiego

Syjoniści w Moskwie atakują działaczy ruchu słowiańskiego

Policyjny terror w wykonaniu moskiewskiej policji wobec zasłużonego naukowca i działacza rosyjskiego Olega A. Płatonowa.

a2

Władze w Moskwie, zapewne na zamówienie szowinistycznych środowisk żydowskich, zastosowały drastyczne środki terroru policyjnego wobec przewodniczącego  Soboru Wszechsłowiańskiego – profesora Olega A. Płatonowa ( na zdjęciu-przyp. PZ).

Nieco ponad tydzień temu zostałem powiadomiony korespondencją, rozesłaną do członków Prezydium Soboru Wszechsłowiańskiego, o szokującym akcie policyjnego terroru, jakiego dopuszczono się w odniesieniu do osoby przewodniczącego Soboru Wszechsłowiańskiego, uznanego naukowca, działacza społecznego i słowiańskiego, rosyjskiego patrioty i wydawcy kilkuset książek z zakresu historii filozofii, ekonomii oraz szeroko rozumianej kultury rosyjskiej i słowiańskiej – profesora Olega Anatolijewicza Płatonowa.  Założyciela i dyrektora Instytutu Ruskiej Cywilizacji oraz redaktora naczelnego wydawnictwa Russkij Wiestnik.

Daje to wiele do myślenia o obecnej sytuacji wewnętrznej w Rosji, szczególnie w kontekście zbliżających się, 18 marca 2018 r., wyborów prezydenckich ( na którą to sytuację wpływ mają zapewne także sukcesy w polityce zagranicznej Rosji oraz efekty jej skutecznych działań wojskowych w Syrii). Siły V, a może już nawet VI kolumny, czyli wewnętrzni agenci interesów światowego imperialnego kompleksu bankowo-militarno–medialnego, przystąpili do  jawnych działań zdestabilizowania Rosji i wyeliminowania, albo co najmniej zastraszenia środowisk  narodowo-patriotycznych. Zgodnie, ale z coraz większą nerwowością i niepewnością współpracujące szowinistyczne, syjonistyczne środowiska żydowskie,  środowiska pro syjonistycznych neokonserwatywnych anglosaskich fundamentalistów protestanckich oraz dominująca, zjudaizowana, część hierarchii kościoła katolickiego i polityków watykańskich  – dla realizacji monopolarnej, odczłowieczonej globalnej wizji świata nie cofną się przed niczym oprócz zdecydowanej siły państw i narodów nie godzących się na dyktat i neokolonializm w każdej postaci.

Wracając jednak do wydarzeń w Moskwie, którym zasadniczo poświęcamy uwagę.

W dniu 13 września 2017 r. funkcjonariusze  resortów siłowych Federacji Rosyjskiej ( do wyjaśnienia pozostaje jednak, czy było to działanie policji na polecenie władz lokalnych, czy na  rozkazy przełożonych wyższego szczebla ?) dokonali bezpardonowej,  brutalnej rewizji w siedzibie  Instytutu Ruskiej Cywilizacji. Dokonano tego pod nieobecność pracowników i dyrektora, nie sporządzając  żadnego protokołu z czynności. Zdemolowano pomieszczenia, zasoby dokumentów i zgromadzone książki ( w tym zamówione i przeznaczone do wysyłki), zniszczono sprzęt komputerowy. Tego samego dnia inna ( czteroosobowa, bardziej „kulturalna”) grupa policyjna przeszukała mieszkanie prywatne Olega A. Płatonowa  już w jego obecności. Okazuje się, według relacji Olega A. Płatonowa, że to nie pierwsze tego typu działanie, że podobne, może nie tak brutalne, miało miejsce już rok temu.

Powodem podjętych działań policyjnych było według funkcjonariuszy podejrzenie o naruszenie paragrafu 282 kodeksu karnego FR:

Возбуждение ненависти либо вражды – «по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе».

„Wzniecanie nienawiści lub wrogości ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, stosunek do religii lub przynależność do jakiejkolwiek grupy społecznej”.

Według dowolnej, wstępnej interpretacji funkcjonariuszy powodem takich podejrzeń o głoszenie poglądów i rozpowszechnianie literatury „ekstremistycznej” było redagowanie przez Olega A.Płatonowa ksiązki ”Słowo i dzieło Iwana Groźnego”autorstwa W. Jerczaka, a także ( to chyba ”grzech największy” ) opublikowanie kilkanaście lat temu ( w latach 1990 tych) dwóch książek, obecnie zakazanych do wznowienia w Rosji (! ?)”Zagadki syjonistycznych protokołów” oraz”Syjonistyczne protokoły w polityce światowej”. Obie te książki włączone zostały ”nieostrożnie” do monografii Olega A.Płatonowa, wydanej w 2015 roku.

Policyjny terror w wykonaniu moskiewskiej policji wobec zasłużonego naukowca i działacza rosyjskiego oraz cieszącego się powszechnym szacunkiem działacza międzynarodowego ruchu słowiańskiego musi oburzać i budzić powszechny protest. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że właśnie dzięki inicjatywie i olbrzymiemu wkładowi osobistej pracy  Olega A. Płatonowa został zorganizowany na przełomie maja/czerwca bieżącego roku jubileuszowy Zjazd Słowiański w Moskwie , który zgromadził elity intelektualne i działaczy  ruchu słowiańskiego ze wszystkich krajów słowiańskich. Być może wygłoszone tam referat , wyrażone poglądy na historię i przyszłość ruchu słowiańskiego oraz zakreślony program jedności Słowian bardzo zaniepokoił, a nawet wręcz przestraszył wrogów Słowiańszczyzny i suwerennych państw słowiańskich.

Działania moskiewskiej policji (głownie jej mocodawców) mają zapewne także charakter prowokacji i zastraszenia środowisk patriotycznych w Rosji oraz słowiańskich środowisk w Europie popierających kierunek polityki Władymira W. Putina.

Wydarzenia w siedzibie Instytutu Ruskiej Cywilizacji i w prywatnym mieszkaniu Olega A. Płatonowa zostały potępione  z żądaniem wyjaśnienia ich rzeczywistych przyczyn i ujawnienia  mocodawców, naprawienia szkód materialnych i moralnego zadość uczynienia i przywrócenia czci Olegowi A. Płatonowowi. W tym duchu zaprotestowały już :

 • Ogólnorosyjska Partia „Rosyjski Ogólnonarodowy Związek”
 • Klub Izborski  Проханов А.А. (председатель клуба), Аверьянов В.В., Батчиков С.А.,
  Делягин М.Г., Ивашов Л.Г., Кобяков А.Б., Ларина Е.С., Нагорный А.А.,
  Нотин А.И., Розанов О.В., Симчера В.М., Стариков Н.В., Султанов Ш.З.,
  Тавровский Ю.В., Ушкалов С.В., Фурсов А.И., Шурыгин В.В.
 • Ogólnoukraiński Komitet Słowiański
 • Białoruski Komitet Słowiański
 • Bułgarski Ruch Słowiański i  Jedyny Międzynarodowy Antyimperialistyczny i Antyfaszystowski Front
 • Stowarzyszenie SLAVICA ( Słowacja)
 • Stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej ( Polska)

Platonow_rewizja_Обыски в ИРЦ. Заявления и СМИ

a00

PZ   –  

____________________________

https://www.facebook.com/ircvlad/videos/702946993234666/

____________________________________

Komentarz ze strony WPS

autor: Julius

Moment prawdy: USA dały rosyjskim oligarchom 180 dni na zdradę Rosji.

USA nadal zwiększają intensywność „nowej zimnej wojny”, Na działania w stosunku do zajmowania obiektów dyplomatycznych odpowiedź Rosji nie jest jeszcze znana. Najtrudniejsza jednak decyzja dla obecnych elit to ich stanowisko wobec ostatnich sankcji, zgodnie z którymi nasi oligarchowie stają przed wyborem – zdradzić ojczyznę i zachować swoje pieniądze lub przejść przez wszystkie trudności i zwyciężyć razem z Rosją. I dali Amerykanie im dokładnie 180 dni, do marca 2018 roku, czyli przed wyborami prezydenta, aby spróbować wywołać najbardziej bolesne uderzenie wewnątrz i zatrząsnąć sytuacją w kraju.

Minister Finansów USA w porozumieniu z dyrektorem Narodowego Wywiadu i sekretarzem stanu USA nie później niż 180 dni po przyjęciu ustawy, a następnie co roku, powinien zapewnić właściwym komisjom kongresu publiczny raport o oligarchach i państwowych podmiotach gospodarczych Federacji Rosyjskiej. Powinien dostarczyć informacji na temat kluczowych postaci politycznych w Rosji i oligarchów; … poziom ich bliskości do Władimira Putina i innych elit rządzących Rosją; ustalić wagę ich interesów i źródeł dochodu; wykaz najbliższych krewnych, w tym małżonkowie, dzieci, rodzice, ich aktywa, w tym lokaty bankowe, inwestycje, interesy gospodarcze, nieruchomości generujące dochód; zidentyfikować zagraniczne firmy powiązane z nimi„- mówi druga część pkt 241 ustawy o sankcjach (https: //www.congress.gov/bi …).

W skrócie, Amerykanie zbierają informacje o wszystkich, którzy mają pieniądze za granicą.
Zabieranie budynków konsulatów rosyjskich w USA ma pokazać oligarchom rosyjskim co ich czeka, jeśli sami nie zrobią porzadku z Putinem. Jedno jest pewne, paru ministrów będzie naciskać na Putina „wyrwać sobie włosy z głowy” z prośbą „aby zwrócić psiakrew Krym”. A za nimi będzie szedł ogromny chór Abramowiczów, Fridmanów, Deripasek, którzy spowodują wycie mediów i skorumpowanych przez siebie posłów. Można śmiało powiedzieć, że będą wstrząsy gospodarcze i polityczne. I to na dwa tygodnie przed wyborami.

A jeśli w te dni przypadkiem przypadkowo Amerykanie zamrożą 109 miliardów dolarów w amerykańskich obligacjach państwowych i Puchar Świata w piłce nożnej zostanie Rosji zabrany? I zamieszki ludzi Nawalnego na ulicach.

Trudno dzisiaj powiedzieć, co Zachód będzie w stanie w pełni zrealizować, a co się nie powiedzie, z całą pewnością możemy powiedzieć tylko jedną rzecz – na wiosnę przyszłego roku przed wyborami prezydenta przyjdzie ten moment prawdy i będziemy musieli zdecydować, kim jesteśmy: suwerenne wielkie państwo, Imperium czy kraj typu Ukrainy.

Tak, dla zachowania suwerenności dziś trzeba słono zapłacić – tak więc nikt nie odpuści, ale z drugiej strony w przypadku kapitulacji, tracimy wszystko: kraju po prostu nie będzie, jak to się stało z Jugosławią, Libią, Irakiem. Całkowite oddanie władzy oligarchom w naszym ogromnym i wielonarodowym kraju może uruchomić te procesy, które mają wciąż miejsce w Doniecku i Damaszku. Miejmy nadzieję, że to zrozumieją na Kremlu, a zatem będą gotowi wiosną aby spotkać się z „drogimi” gośćmi.

http://rurik-l.livejournal.com/

Za: http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/140425,syjonisci-w-moskwie-atakuja-dzialaczy-ruchu-slowianskiego

Data publikacji: 2.10.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.