Strona główna > Polska > Informacje oraz publicystyka z Polski > Święto Narodowe 11 listopada

Święto Narodowe 11 listopada

547784_452064448242341_1865852131_nPrzeszło tysiącletnia historia państwa polskiego obfitowała w wiele wydarzeń natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Były okresy wzlotów i upadków, lecz najbardziej tragiczny był koniec osiemnastego wieku. Trzej zaborcy Polski – Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia naszego kraju, podzielili naszą ziemię między siebie, wprowadzając własne rządy. Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamała jednak narodu polskiego. Wola przetrwania i uparte dążenie do niepodległości stały się podstawą do odrodzenia wolnej Polski.

Naród pozbawiony własnego państwa, rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany, zachował mimo tych działań jedność i tożsamość Polaków. Ten ciężki okres niewoli trwał 123 lata. Kiedy 1 sierpnia 1914 r. wybuchła wojna między Rosją a Niemcami i Austrią w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii, strzelając wzajemnie do siebie z wiarą, że ta walka przyniesie Polsce niepodległość. Sen spełnił się. Unieważniono umowy o rozbiorach Polski. Polska pojawiła się znowu na mapach świata. Nadeszła upragniona wolność.

20 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dwie potęgi europejskie, Niemcy hitlerowskie i Rosja bolszewicka, napadły na nasz kraj w latach 1939-1945 i dokonały ponownie jego rozbioru, rzekomo w celu ratowania ładu europejskiego i światowego. W czasie II wojny światowej zginęły na frontach i zostały wymordowane przez okupanta niemieckiego i bolszewickiego miliony Polek i Polaków. Temu bohaterskiemu pokoleniu jesteśmy winni nie tylko pamięć, jest to dla przyszłych pokoleń wzór, jak należy walczyć o ojczyznę-ojcowiznę.

Ten wzór walki o Polskę wolną, niepodległą i sprawiedliwą został w latach 1990-2013 rzucony w kąt przez współczesną targowicę. Współczesna targowica w ciągu 23 lat zamieniła państwo polskie w kolonię państw zachodnich na czele z Niemcami, Izraelem i zachodem, które z pomocą różnej maści łajdaków przejęły banki, fabryki i wymusiły na polskiej młodzieży emigrację zarobkową. Na naiwności Polaków wygrywają kolejne wybory. Sami zapowiedzieli że muszą zniszczyć ten Naród. A my jako naród polski, chrześcijański, jesteśmy im solą w oku po prostu i przeszkodą w drodze do globalizacji.

W dzień 11 listopada 2013 r.  dziś piszę (mówię) te słowa gorzkie i cierpkie dlatego, że jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej IV kad. miałem możliwość zobaczenia, od kuchni, jak w majestacie prawa i władzy wyprzedaje się i demontuje państwo polskie. Jak ograbia się naród polski, uchwalając coraz to nowe ustawy i przepisy pod dyktando UE, czemu musimy wspólnie położyć kres, gdyż w przeciwnym wypadku staniemy się niewolnikami u obcych.

Poczucie polskiej tożsamości wymaga odpowiedzi Polaków na pytanie: kim jestem? Wizja własnej osobowości zależy od wielu czynników, w tym od warunków środowiskowych, w jakich dorasta młody człowiek. Świadomość polska, narodowa, kształtuje się na wzorach kultury ojczystej, która pełni funkcję integrującą oraz podtrzymuje system społeczny głównie przez rodzinę, nawet w najbardziej dramatycznych  momentach historii.

aWarto przypomnieć wypowiedź Ignacego Jana Paderewskiego „Polskę można pokonać, ale duch nasz nigdy nie ulegnie, bo jest nieśmiertelny! Nieśmiertelny wiarą w Boga i Jego sprawiedliwości, nieśmiertelny miłością Ojczyzny i ukochanej wolności”.

Politycy mówią o wolności! Zapytajmy się ich  co to za wolność, kiedy miliony Polaków, zostało pozbawionych pracy, a człowiek bez pracy, to tak jak by był w niewoli i nad grobem. Według GUS-u najważniejsze wyróżniki tej niewoli, do której doprowadzili jej sprawcy,  – kolejne parlamenty, kolejne rządy, prezydenci w latach 1990-2013: 13.4mln-36% Polaków żyje poniżej ubóstwa ustawowego, 11,1mln30% żyje w skrajnej nędzy. Około 5 milionów jest bezrobotnych 2,6 mln dzieci jest niedożywionych. Grupa zdrajców z nakazu ośrodków Brukseli niszczy Polskę. Tym razem nie militarnie, a ekonomicznie.

Tymczasem dziesiątki miliony Polaków, zaciskając bezsilnie pięści i usta, zadaje sobie milczące pytanie: Jak to się stało, że w wolnej Polsce Polacy są obywatelami drugiej kategorii? Jak to się stało, że kluczowe gałęzie naszej gospodarki stały się obcą własnością? Jak to się stało, stało, stało!!!!?

Jak to się dzieje, że kluczowe stanowiska obejmują mniejszości narodowe? Nie ma żadnej instytucji obecnie, która by badała ich pochodzenia. Tak jak było w II Rzeczpospolitej. Nikt nie mógł piastować żadnego stanowiska państwowego, kto nie był do czwartego pokolenia Polakiem. Kim dzisjaj oni są? Dlaczego tak robią? Urodzili się w Polsce, mówią po polsku, mają obywatelstwo polskie, ale nienawidzą Polski i nie pracują dla Polski. Prowadzą pasożytniczy tryb życia nacechowany, zdradą, chęcią  zysku i panowania nad Polakami. Odpowiedź jest prosta: Pozwoliliśmy i pozwalamy poniżać naszą godność, naszą dumę narodową.  Na te dziesiątki pytań jest tylko jedna, tragiczna, prawdziwa i krótka odpowiedź. Sami dajemy się nabierać na hasełka zdrajcom Polski.

Musimy sami sobie odpowiedzieć. Co mamy robić od jutra? Czas się przebudzić! By historia tamta nie pozostała martwą literą, by była dniem wspomnienia. Warto więc zastanowić się, jakie przesłanie niesie nam ten dzień dzisiejszy tamtych czasów, 11 listopada, który było zwycięstwem Polski – odzyskaniem niepodległości.  Uważam że można się odwołać do pokolenia Polaków. Bo Jestem Polakiem, to znaczy jestem kimś, mam obowiązek polski, potrafić wygrywać, można odwołać się do zwycięstw swoich przodków. Można odwołać do II Rzeczypospolita która była ostatnim bastionem naszej historii o której można powiedzieć że „Polska była Polską”. była biedna, wiele sporów, podzielona kulturowo, różnych zwalczających się koncepcji. Była to Polska niepodległa, suwerenna, gdzie była przestrzegana pragmatyka służbowa. Można odwołać się do dekretu Prezydenta 1938r. o delegalizacji organizacji masońskich. Można powrócić do konstytucji 1935r nigdy nie rozwiązanej i wciąż obowiązującej. Co mamy dzisiaj? Klasa polityczna, mają za nic Polski Interes Narodowy i jako naród nie mamy nic do powiedzenia!!! Likwidują nam zdrajcy Polskę kawałkami i rozszarpują sukno Rzeczypospolitej całymi płatami!!! Okupant imperialny czuję się bezkarny, jest poza prawem. Co zrobić by go usunąć na wieki?

Trzeba łączyć się, ale nie dać się podzielić,  trzeba się organizować w całej Polsce, w każdej miejscowości, mieście i wsi  – chociaż by w prywatnym domu pod przewodnictwem sił patriotycznych dla odzyskania Polski które zorganizują państwo dla obecnych i przyszłych pokoleń, tak jak było to kiedyś. Mówił Roman Dmowski, „Im słabsza jest organizacja państwa, tym silniej powinien być zorganizowany naród”  „Zorganizowany należycie Naród jest potęgą, której nic nie na świecie przeciwstawić się nie zdoła”. Kto obecne może to zrobić? Mógł by zmienić nasz kościół katolicki tak jak nakazywał Kardynał Wyszyński i Hlond, głosząc rację Polski, realizowali polską myśl narodową, jednocząc środowiska patriotyczne. Czy mamy takie autorytety kościoła?.  Mamy autorytety, ale zostały zniszczone, zastraszone, dyskryminowane w oczach Polaków. Powinni być…! Przecież mamy jedną matkę, żywicielkę ziemię  i jedną Ojczyznę Polskę.

Poseł na Sejm IV kad. Zdzisław Jankowski

Za przysłanie artykułu na redakcyjną pocztę serdeczne podziękowania dla Staszka. Grafika dodana przez administrację. Redakcja.

1374119_454160044699448_639505917_n

564418_475571295809902_1672503501_n

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.