Strona główna > NWO > Apokalipsa > Świat wybrał Antychrysta…a kogo wybierze Ruś ?

Świat wybrał Antychrysta…a kogo wybierze Ruś ?

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry!

Musimy omówić najważniejsze kwestie związane z naszym współczesnym życiem i życiowo koniecznymi naszymi działaniami. Niektóre kwestie już z wami rozpatrywaliśmy, ale warto jeszcze raz dotknąć tych tematów.

a

Zacznijmy od dręczącego wielu pytania – Drugiego Przyjścia Chrystusa i wprowadzenia przed tym epokowym wydarzeniem na tron człowieka grzechu i zatracenia – Antychrysta.

Wielu oskarża nas i nazywa „obraźliwie” eschatołożnikami (ros.- «эсхатоложниками»), wskazując na to, że niby my „czekamy na Antychrysta, a oni czekają na Chrystusa, kiedy przyjdzie On ponownie. Że niby my boimy się wszystkiego, a oni już się cieszą z góry, ponieważ wielka radość i szczęście czeka nas wszystkich.”

A więc wyjaśniamy. Nie boimy się Antychrysta i staramy się czuwać i być trzeźwymi, aby określić ten czas, w którym zapanuje na ziemi wróg Pański i nasz wróg. Robimy to dlatego, bo pamiętamy bardzo straszne dla każdego wierzącego słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa: „Ale Syn Człowieczy kiedy przyjdzie, czy znajdzie wiarę na ziemi?” (Łk 18: 8) To znaczy, że kiedy Zbawiciel przyjdzie po raz drugi na ziemię, to wiernych Mu ludzi praktycznie nie będzie. Te słowa wywołują drżenie i dygotanie serca.

Ponadto, rozeznanie czasu – to nie jest nasze osobiste pragnienie, ale twarde i nawet oskarżycielsko rygorystyczne wymaganie Pana. Co Zbawiciel odpowiedział faryzeuszom na ich prośbę pokazania im wiarygodnego znaku z Nieba, aby mogli się oni przekonać, że On jest Synem Bożym? Nic by Go nie kosztowało, aby pokazać takie cuda przed widzami, które rzuciliby ich w szok i drżenie, lecz On im odpowiedział: „Obłudnicy! Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” (Łk 12: 56)

To jest powiedział im, że jeżeli mogą rozpoznawać i przewidywać pogodę na podstawie swoich obserwacji i rozumowania, to dlaczego nie mogą określić również czasu, w którym powinny zachodzić  ważne wydarzenia, wymienione w Piśmie Świętym?

Pan Bóg wzywa nas do analizowania wydarzeń zachodzących w naszym ziemskim życiu, zamiast czekać i mieć nadzieję na jakiś jasny nadprzyrodzony znak, który będzie znakiem czasu „G”.

aa

Jest jeszcze jeden ważny punkt. Obecnie można często usłyszeć takie twierdzenie pod naszym adresem: „ po co się szarpiecie? Kiedy będzie niebezpieczeństwo, to patriarcha, hierarchia Cerkwi ostrzegą nas o tym. A do tej pory nie mąćcie narodu i nie straszcie go apokaliptycznymi opowieściami grozy”.

Ale, przepraszam, Pan Bóg nie powiedział, że dla rozpoznawania czasów należy słuchać swoich władz cerkiewnych i przywódców. I takie nadzieje zostały całkowicie rozwiane w czasie Pierwszego Przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Czy arcykapłani, teologowie i cerkiewne autorytety wskazali narodowi żydowskiemu na Chrystusa i powiedzieli: „Oto wasz Mesjasz i Zbawiciel! Słuchajcie Go, a będziecie zbawieni!”? Nie. To oni właśnie nauczyli lud, aby żądał kary śmierci i ukrzyżowania Chrystusa.

A również dzisiaj nie powinniśmy mieć nadziei na to, że patriarcha, episkopat, teologowie w odpowiednim momencie powiedzą nam, że „oto on – Antychryst, nie słuchajcie go i nie oddawajcie mu czci, bo zginiecie!”

Dlaczego podczas pierwszego przyjścia Chrystusa, cerkiewne autorytety nie powiedzieli ludowi, że Chrystus – to jest ich długo oczekiwany Mesjasz? Przecież wielu z nich pojęło to i rozpoznało Go. Dlatego, że do tego momentu oni zgnili duchowo. Żyli, dogadzając swemu ciału i swoim namiętnościom, co im Chrystus bardziej niż innym zarzucał i karcił. Ich bogiem stała się Mamona, dając im ziemski komfort przez pieniądze, władze, pierwszeństwo w społeczeństwie. A Jezus Chrystus przyszedł na świat i uczył czegoś innego, to znaczy pokory, łagodności, wstrzemięźliwości, etc.

I teraz dzieje się to samo. Władze cerkiewne, pogrążone w chciwości, żądzy władzy, itp., nie ostrzegą ludu i nie powiedzą, że: „patrzcie – to Antychryst ”, chociaż wielu z nich również zrozumie, że to właśnie on, tak samo, jak arcykapłani rozpoznali Chrystusa. Ale jak wtedy, tak również i teraz – oni będą milczeć i nie ostrzegą ludu Bożego!

aaa

Kiedy po raz pierwszy nasz Pan Bóg Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, to cerkiewne autorytety przestraszyły się, że On zniszczy ich świat ziemskiego dobrobytu. Antychryst natomiast da im możliwość uzyskiwania bez ograniczeń wszelkich dóbr doczesnych i posiadania ich. Aby nie stracić swojego ziemskiego „raju”, jak 2000 lat temu, więc również i teraz – hierarchia cerkiewna będzie milczała, ukrywając prawdę przed ludem.

Bracia i Siostry, nie wzywamy do potępienia hierarchii i odmówienia im całkowitego zaufania. Wzywamy tylko, aby nie polegać na innych w dziele zbawienia swojej nieśmiertelnej duszy, nawet gdy to będą ludzie na wysokich stanowiskach i z dużym autorytetem w Cerkwi.

I jeszcze jeden ważny moment, dotyczący rozpoznawania czasów – błędne przekonania wielu o tym, że jasno zobaczą oni i dowiedzą się, kiedy zbliża się koniec świata. Przecież wiemy, że będzie głód, zarazy, itp. itd. I ta pewność siebie również wielu będzie bardzo kosztowała – największą cenę – cenę zbawienia swojej duszy. Oczywiście, będą te wszystkie nieszczęścia, wymienione w Piśmie Świętym, ale musimy pamiętać i wiedzieć, co Pan Bóg powiedział o czasie końca świata:

”… jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął ich wszystkich – tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Mt 24: 36-39).

Bracia i Siostry, zwróćcie uwagę na to, że życie przed Powtórnym przyjściem zewnętrznie będzie przebiegać zwyczajnie, jak zawsze, nawet pomimo faktu, że w świecie będą katastrofy, kataklizmy, wojny itd., o których mówi się w Biblii.

a1

Wielu z nas uważa, że ​​przed przyjściem Pana Boga wszyscy będą umierać z głodu, pożerać się nawzajem, że będzie palić się morze i góry będą zapadać się, wprowadzając w apokaliptyczne przerażenie całą ludzkość … I, oczywiście, wiele osób jest przekonanych, że ​​prawosławni, to już na pewno zrozumieją i powiedzą: „To wszystko! Jest to koniec świata! Bierzmy lampy oliwne i chodźmy na spotkanie Chrystusa!”

Nie i jeszcze raz nie. Tak jak przed potopem, tak i obecnie wszyscy będą żyć normalnie: będą jeść, pić,  żenić się. Bo czymże jest wesele podczas zawarcia małżeństwa? Jest to święto, kiedy wszyscy się weselą i radują. Trudno wyobrazić sobie wesele wśród głodu i moru oraz potoków lawy na głowy biorących ślub.

Ponadto, Pan Bóg ostrzega nas wielokrotnie o tym, że ci, którzy nie będą duchowo trzeźwi i czujni, ci nie spotkają w należyty sposób swego Zbawiciela w czasie Jego Przyjścia, ponieważ nie rozpoznają tego czasu: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie … bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24: 42-44).

Błąd wielu prawosławnych o tym, że po zewnętrznych znakach rozpoznają oni koniec świata, dotyczy również rozpoznania osoby Antychrysta, który będzie starał się zwieść i wybranych. Nie można polegać na stereotypach i szablonach, którymi na podstawie różnych źródeł, obdzieliliśmy tego ziemskiego człowieka. Jeśli tak będziemy rozważać, to nie rozpoznamy go, podobnie jak większość Żydów nie rozpoznało w Jezusie Chrystusie Mesjasza i Syna Bożego.

a11

Jakie to są znaki zewnętrzne? Gdzie się urodził, kim są rodzice, ile ma lat itp. Przecież u nas wielu jest przekonanych, że kiedy Antychryst wejdzie na tron, to będzie miał 33 lata, nie będzie miał ojca, a  matką będzie ostatnia prostytutka, że na ​​jego rękach nie będzie paznokci, ale pazury itd. itp.

Większość z nas patrząc na następnego „kandydata” na Antychrysta, myśli tak: „Ten ma 40 lat i nie jest Antychrystem, ponieważ wówczas miałby on 30 lub 33 lata. Ten również nie jest Antychrystem, ponieważ ma obu rodziców i matka jak gdyby jest przyzwoitą kobietą, a nie prostytutką. Nie, ten nie jest również Antychrystem, ponieważ na rękach ma nie pazurów, ale zwykłe paznokcie … „  itd. Jeśli będziemy tak rozważać i oceniać, to na pewno się pomylimy.

Jak prostym i niepiśmiennym rybakom Pan Bóg sam ujawnił, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem i Synem Bożym, tak również w przypadku z Antychrystem tylko On będzie mógł wskazać na człowieka zatracenia i odkryć Swoim wiernym dzieciom jego osobowość.

A co jest do tego potrzebne? Czym Apostołowie różnili się od bardziej wykształconych od nich arcykapłanów? Swoją pokorą, łagodnością i prostotą. Wierzyli w Boga i ufali Mu jak małe dzieci. I Pan Bóg nauczał tego : „… Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie nawrócicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” (Mt 18: 3). Aby Pan Bóg mógł nam pomagać, musimy być Jego posłusznymi dziećmi. W przeciwnym razie – gdybyśmy nawet byli wielce wykształceni i posiadali wiedzę o Prawosławiu, pismach i przepowiedniach – jednoznacznie się pomylimy i zginiemy.

Również nie możemy pominąć faktu, że głównym winowajcą nie przyjęcia przez Żydów Jezusa Chrystusa jako Boga, przede wszystkim, była hierarchia cerkiewna tamtego czasu. Ona nie tylko nie uznała Jezusa jako Mesjasza i nie ogłosiła tego ludowi, ale zażądała dla Niego kary śmierci.

To samo dzieje się i teraz. Głównym winowajcą duchowej ślepoty i snu prawosławnego ludu w najbardziej niebezpiecznym momencie w historii ludzkości w przededniu wejścia na tron Antychrysta, jest przede wszystkim hierarchia cerkiewna, pogrążona w doczesności, obrzydliwych Bogu namiętnościach i herezjach.

Bracia i Siostry, jak dobrze wiemy, głównym wrogiem szatana i Antychrysta na świecie jest tylko i wyłącznie Cerkiew Prawosławna. O tym jasno i otwarcie oświadczyli słudzy Antychrysta. Pozostałe religie i herezje – wszystkie, znajdują się pod piętą szatana i kiedy będzie potrzeba, to one pokornie się zjednoczą i wejdą do jego cerkwi. Co już częściowo się stało i dzieje się nadal …

Dlatego głównym celem Antychrysta i jego sług – jest wtrącenie Światowego Prawosławia w apostazję i zdradę Boga. Jak tylko to się stanie – Antychryst natychmiast wejdzie na tron i otrzyma pełną i niepodzielną władzę nad światem i ludzkością.

A osiągnąć to walczący z Bogiem mogą, pogrążając Cerkiew Prawosławną w unię, w zjednoczenie z wstrętnymi Bogu heretykami i innowiercami. Jest to dziś ich głównym celem! Ekumenizm – to główne narzędzie Antychrysta i Szatana, ponieważ prowadzi do podeptania pierwszego i najważniejszego Przykazania Bożego: „Ja – Pan Bóg twój, więc nie będziesz miał bogów cudzych przede mną .” Uznanie tego, że wyznawcy wszystkich religii i wyznań czczą jednego Najwyższego, w istocie i jest uznaniem innych bogów, jako prawdziwych i równych Trójcy Przenajświętszej. I to nawet nie jest herezja, ale najprawdziwsza duchowo zgubna apostazja wobec Boga!

a22

Bracia i Siostry, musimy to jasno zrozumieć i oceniać wszystkie zdarzenia tylko z tego punktu widzenia. Rzućmy okiem na naszą Rosyjską Cerkiew Prawosławną i jej hierarchię. Czy możemy jej zawierzyć nasze zbawienie i opiekę duszpasterską w tej chwili. Jednoznacznie i kategorycznie – nie!

A dlaczego? Dlatego, że weszła ona w nie tylko pełny kompromis ze sługami Antychrysta, ale również dlatego, że świadomie i celowo z pomocą ekumenizmu prowadzi naszą Cerkiew do synagogi szatana. Ponadto, wysiłkami heretyków – ekumenistów, którzy przejęli władzę w RCP MP, to właśnie nasza Cerkiew Lokalna stała się „lokomotywą”, ciągnącą wszystkie cerkwie lokalne w piekielną przepaść ekumeniczną. I zaraz zrozumiecie dlaczego.

Spójrzmy na tzw. Wszech-prawosławny i pod każdym innym względem – wilczy Sobór na Krecie, który faktycznie zalegalizował obrzydłe Bogu herezje w Cerkwi Prawosławnej.

Większość tzw. prawosławnych ekspertów, mądrali – teologów (ros.- экспертов-мозгословов) ogłasza o co najmniej otwartej i szczerej jak na spowiedzi postawie (ros.- исповедническaя позиция)  patriarchy Cyryla i hierarchii cerkiewnej za to, że delegacja RCP MP nie pojechała na ten sobór.

Ale Bracia i Siostry, spójrzmy na przyczynę, z powodu której delegacja RCP Patriarchatu Moskiewskiego odmówiła udziału w soborze.

a3

Popatrzcie na oświadczenie „prawej ręki” patriarchy Cyryla – mitrokardynała Hilariona (Alfiejewa). Otwarcie i szczerze powiedział on, że delegacja RCP MP nie pojechała na sobór tylko ze względu na fakt, że jeszcze przed nią nie chciały jechać na sobór niektóre inne lokalne cerkwie. Oznaczało to, że soboru nie można już było uważać za Sobór Wszech-prawosławny, ponieważ powszechnego konsensusu, to jest uczestnictwa i głosowania wszystkich, już nie można było osiągnąć. Oto jest ten prawdziwy i jedyny powód.

Patriarcha Cyryl i jego wspólnicy dążyli do tego, aby ten heretycki sobór ekumeniczny był uznany w statucie właśnie jako Wszech-prawosławny, czyli Ekumeniczny – z udziałem wszystkich lokalnych cerkwi prawosławnych. Patriarcha Cyryl i metropolita Hilarion starali się rozwiązać ten problem i wezwali patriarchę Bartłomieja, aby zwołał nadzwyczajną naradę Wszech-prawosławną w celu przekonania tych, którzy odmówili wzięcia udziału w soborze. I kiedy tego nie udało się zrobić, to nie było już potrzeby uczestniczenia w niej i ekumenistów RCP MP.

I zwróćcie uwagę na fakt, że w tej sytuacji patriarcha Cyryl występował właśnie jako prawdziwy posłaniec i ambasador Antychrysta, któremu było potrzebne, aby apostazja wobec Boga powszechnego Prawosławia odbyła się dokładnie i bez problemów, żeby nikt nie miał wątpliwości, że wszystkie dokumenty heretyckie i decyzje zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkie bez wyjątku lokalne cerkwie prawosławne. Walczył o powszechny status tego soboru na Krecie, o powszechność i obowiązkowość przez wszystkich przyjęcia i realizacji wszystkich jego heretyckich końcowych decyzji i dokumentów.

Co zaś się dotyczy uczestniczenia lub nie uczestniczenia delegacji RCP MP na tym soborze na Krecie, to nie miało to i nie ma żadnego znaczenia. Wszystkie ostateczne dokumenty heretyckie przez jednomyślną decyzją całego Episkopatu RCP MP zostały zaaprobowane jako odpowiadające  prawosławnemu nauczaniu na nadzwyczajnym Soborze Biskupów 2-3 lutego 2016 roku w Moskwie. W ten sposób hierarchia RCP Patriarchatu Moskiewskiego popełniła przestępstwo przeciwko Bogu i Cerkwi. Reszta duchowieństwa i świeckich, praktycznie wszyscy – przemilczeli i swoim  tchórzliwym milczeniem również zdradzili Boga.

Bracia i Siostry, zwróciliście uwagę na fakt, że po tym Soborze Biskupów, obrzydliwym Bogu „braterskim” spotkaniu patriarchy Cyryla z jezuitą Franciszkiem i wilczym soborze na Krecie, w naszej Cerkwi rozpoczęło się dosłownie jakieś diabelskie szaleństwo, które z czasem tylko się rozszerza i nasila?

a4

Są to nieuchronne konsekwencje. Zdrada Boga zawsze prowadzi do zaciemniania rozsądku. Oto teraz śpiewają, skaczą, tańczą i wrzeszczą w naszych prawosławnych świątyniach na ambonach. Te świętokradztwa w świątyniach, które wcześniej popełniali bolszewicy, dzisiaj dokonują prawosławni. Jedni dokonują tych nieprawości, a inni w milczeniu obserwują, a nawet klaszczą w dłonie. Co za ślepota i bezmyślność! A to dopiero początek …

Z powodu bezkarności zło staje się bezczelne, tak samo jak i jego szerzyciele. Dlatego też, już otwarcie, nikogo się nie bojąc i nie krepując, heretycy – ekumeniści błyskawicznie wprowadzają herezję ekumeniczną w RCP MP.

Popatrzcie i posłuchajcie do czego doszedł w swych wypowiedziach tzw. patriarcha Cyryl. Otwarcie i publicznie uznał on Allaha za równego Bogu w Trójcy Przenajświętszej: ”… Dlatego z całego serca  módlcie się, prosząc Pana o pomoc. Wiem, że są tutaj chrześcijanie i muzułmanie .. Każdy zwraca się do jednego i tego samego Boga Stwórcy. I w odpowiedzi na to otrzymujemy realną pomoc Bożą.” I to jego bezbożne, odstępcze wobec Boga nauczanie – kazanie zostało opublikowane w całym świecie na oficjalnej stronie RCP MP.

Jest to nie tylko herezją, wygłoszona w kazaniu publicznie z ambony. Jest to akt apostazji wobec Boga, ponieważ tą wypowiedzią patriarcha Cyryl naruszył pierwsze i najważniejsze Przykazanie Boże.

a5

I jak zareagowała cała wspólnota cerkiewna na tę zdradę Boga przez Głowę Cerkwi? A nijak! Zareagowała pełnym i powszechnym milczeniem i w ten sposób współudziałem w tym grzechu. Nie znalazł się ani jeden biskupa z grona prawie 450-ciu, który by się oburzył tą wypowiedzią patriarchy. Wszyscy nadal wznoszą przed Bogiem modlitwy, nazywając apostatę swoim  „wielkim władcą i OJCEM.” Z kim że jest wasze pokrewieństwo, o Prawosławni?

I dlatego – nie trzeba dzisiaj czekać na jakąś poprawę życia na Rusi. Za duchowym upadkiem i apostazją wobec Boga zawsze następuje upadek cywilizacyjny i katastrofy. To było zawsze, tak będzie i teraz.

Bracia i Siostry, nie możemy milczeć, nie możemy być letni i obojętni w obronie Prawdy. Potrząsajcie swoich kapłanów i biskupów, pokazujcie im film video z wyrzeczeniem się patriarchy Cyryla Trójcy Przenajświetszej i żądajcie od nich odpowiedzi: jest to grzech czy nie? Jeśli powiedzą, że nie jest grzechem, to uciekajcie od nich jak od ognia, a jeśli powiedzą, że to grzech, to żądajcie od nich zdecydowanych działań, dotyczących demaskowania tego bezprawia i na wszelki sposób pomagajcie im, jeśli zgodzą się na to.

Dopomóż nam, Panie Boże!

Autor: Alieksiej Dobyczin

Za: http://3rm.info/main/67615-mir-vybral-antihrista-aleksey-dobychin.html

Data publikacji: 30.05.2017

Tłumaczył Andrzej Leszczyński, 30.5.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *