Strona główna > NWO > Świat pod kontrolą Domu Rothschild

Świat pod kontrolą Domu Rothschild

Większość wpływowych członków Domu Rothschild dziedziczy otrzymane od europejskiej monarchii tytuły lordów i baronów. Rothschildowie umiejętnie unikają rozgłosu, pozostając w cieniu światowej polityki, gdzie przez stulecia nadają kierunek globalnych przemian wysługując się marionetkowymi prezydentami i premierami poprzez międzynarodowym syjonizm, masonerię oraz pieniądze z przemysłowo-bankowego konsorcjum.

160746541

Na zdjęciu: Lord Evelyn de Rothschild (Anglia), Baron Dawid Rene de Rothschild (Francja), w tle Baron Nathan Mayer, Freiherr von Rothschild (1753–1849, Niemcy)

Kilka wieków temu Rothschildowie byli na ustach całego świata, potęgę rodzinie zapewniło utworzenia pierwszego banku centralnego o nazwie Bank Anglii w 1694 roku, przez kolejne lata bankierzy utworzyli kolejne banki centralne i zdominowali bankowość europejską tworząc imperium o nazwie „Dom Rothschildów” (The Hause of Rothschild),  majątek rodziny wyceniany był przez historyków i ekonomistów z początku XIX wieku na ponad połowę światowego bogactwa.

Więcej informacji w filmie dokumentalnym The Money Masters (film dokumentalny z PL napisami opisuje powstanie i funkcjonowanie banków centralnych, opiera się wyłącznie na udokumentowanych faktach historycznych i jest niezastąpionym źródłem wiedzy na temat bankowego imperium Domu Rothschild).

Dominacja na międzynarodowej scenie politycznej była możliwa dzięki utworzeniu międzynarodowego ruchu syjonistycznego, odbyło się to pomimo sprzeciwu znacznej części społeczności żydowskiej, która zgodnie z nauczaniem Tory uznaje za grzech stworzenie państwa Izrael.

Syjonizm jest wbrew naukom Tory (5 ksiąg Starego Testamentu), która twierdzi, że dopiero Mesjasz wprowadzi Żydów z powrotem do Ziemi Obiecanej i grzechem przeciw Bogu są jakiekolwiek próby przyspieszenia tego zdarzenia.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm

Dom Rotszyldów kontroluje także wpływowe środowiska opiniotwórcze takie jak: ośrodki akademickie, organizacje pozarządowe, prasę i telewizję poprzez organizacji masońskie, których adepci werbowani są  roztaczaniem przed nimi wizji kariery zawodowej oraz poznaniem tajemnej wiedzy ezoterycznej.

Wszystkie ryty masońskie były tworzone poprzez wprowadzenie okultystycznego mistycyzmu żydowskiej kabały do lóż masońskich, szukający ezoterycznej wiedzy (światła) masoni są prowadzeni poprzez stopnie wtajemniczenia, jest to proces w którym tylko najwyższego stopnia masoni mogą poznać prawdziwy cel organizacji, dziś za sprawą internetu masońska doktryna stała się jawna i przestałą być tajemnicą.

DEKLARACJA BALFOURA (1917)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 listopada 1917 r.

Drogi Lordzie Rothschild,

W imieniu Rządu Jego Królewskiej Mości z przyjemnością przekazuję Panu następującą deklarację sympatii z dążeniami żydowskich syjonistów, jaka została przedstawiona i przyjęta przez Gabinet.

Rząd Jego Królewskiej Mości przychylnie zapatruje się na ustanowienie w Palestynie narodowego domu dla narodu żydowskiego i dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osiągnięcie tego celu, przy czym jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że nie uczyni on nic, co mogłoby zaszkodzić obywatelskim czy religijnym prawom istniejących w Palestynie społeczności nieżydowskich oraz prawom i statusowi politycznemu, z jakich Żydzi korzystają w każdym innym kraju.

Byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan zapoznać z tą deklaracją Federację Syjonistów.

Arthur James Balfour

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_Balfoura

TRIUMWIRAT  ROTHSCHILDÓW

Angielska gałąź rodziny Rothschildów (Rotszyld) została założona przez Nathan Meyera,  trzeciego syna Amshel’a. Podczas XIX i XX wieku powstał sojusz między Rotszyldami, a koroną brytyjską, najnowsza historia Wielkiej Brytanii jest nierozerwalnie związana z rodziną Rotszyldów. Dziś triumwirat rodziny składa się z Evelyna, Edmunda i Nathana.

Liberalizm, Marksizm, Globalizm, Nowy Porządek Świata, Syjonizm, Masoneria czy Zakon Iluminatów Bawarskich… wszystkie te wyrazy to eufemizmy, projekty tworzone i finansowane przez Dom Rotszyldów dla nadania kierunku globalnym przemianom.

Rothschildowie nie umierają, oni po prostu odchodzą do historii, a ich miejsce jest dyskretnie zastępowane przez ich synów i wnuków. Kiedy potężny międzynarodowy gracz na rynku finansów baron Jacob Rothschild opuścił scenę, jego miejsce zostało natychmiast przejęte przez jego syna Nathana (baron Nathaniel Filip de Rothschild).

Duży ciężar spadł na wątłe barki młodego dziedzica ale Nathan nie jest sam. W zarządzaniu imperium otrzymał pomoc ze strony stryjów Evelyna i Edmunda oraz pozostałych członków angielskiej rodziny (Katarzynę, Emmę, Leopolda), a także jego francuskich kuzynów (Davida, Eduarda) oraz innych członków i przyjaciół rodziny.

Rodzina Rothschildów wyprodukowała gubernatorów, premierów, ministrów, nadzorców, którzy sprawiają, że wszystko posuwa się naprzód zgodnie z wielowiekowym planem.

„Unia Europejska została stworzona przez Rothschildów aby móc wykorzystać potencjał Rosji, która powinna być uwolniona od ciężaru syberyjskiego. W celu zakończenia tego zadania Rothschildowie zatrudnili Sorosa, Berezovskiego, Hodorkovskiego, Kasparowa,  Mitalsa…” – Serbski historyk i publicysta Dejan Lucic

Jeśli naprawdę chcemy odsłonić tło i przyczyny wydarzeń historycznych, musimy zagłębić się w mroczną historię rodziny Rothschild, zidentyfikować czynniki oraz osoby, zidentyfikować skorumpowanych polityków, jak i inne mechanizmy wspierające ich działania.

CZERWONA TARCZA Z FRANKFUTU

W celu lepszego zapoznania się z  władcami oraz książętami, spójrzmy na linię i chronologię tej dynastii. Dom Rotszyldów uformował Amshel (Moses Bauer) Rothschild pod koniec XVIII wieku.

a793eab17c62

Rothschildowie (Rothschild  z niemieckiego tłumaczone jako „czerwona tarcza”) pochodzą z Frankfurtu. To nie przypadek, że jest to największe centrum finansowe w UE. To nie jest zbieg okoliczności, że Frankfurt jest siedzibą Europejskiego Banku Centralnego i wszystkich głównych banków europejskich i amerykańskich, które są kontrolowane głównie przez tą dynastię oraz to, że herb miasta Frankfurt to orzeł na czerwonym tle.

Frankfurcka giełda papierów wartościowych (jedna z najważniejszych giełd papierów wartościowych na świecie) zgodnie z Deutsche Borse jest w posiadaniu Rothschildów za pośrednictwem „Children’s Investment Trust” i “Atticus Capital” z jednej strony, i „Merrill Lynch” z „Fidelity Investments ” z drugiej.

ŻYDZI ASZKENAZYJSCY (CHAZAROWIE)

Pisarz Dejan Lucic mówi o Chazarach:

90% dzisiejszych Żydów jest  pochodzenia Chazarskiego. Jest to  plemię turecko-mongolskie, które w połowie 8 wieku przyjęło  judaizm jako religię państwową.  Kiedy ich imperium rozpadło się w 10 wieku osiedlili się w Rosji i Europie, a później na kontynencie amerykańskim. Są nawróceni i nie mają w ogóle semickiego pochodzenie. Semiccy Żydzi pochodzą z Palestyny ​​i stanowią od 7 do 10%.

Jeżeli ktokolwiek miałby wątpliwości co do pochodzenia współczesnych żydów, z których 90 procent stanowią Aszkenazyjscy Żydzi (Chazarowie) podszywający się pod potomków Abrahama i Mojżesza, to powinien zajrzeć do innych źródeł informacji jak np przypisy z Wikipedia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_aszkenazyjscy

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_chazarscy

oraz skonfrontować te informacje z fragmentami Apokalipsy św. Jana

Apokalipsa 3.9

„Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana,
spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami –
a nie są nimi, lecz kłamią…”

Apokalipsa 2.9

„… [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami,
a nie są nimi, lecz synagogą szatana.”

OPANOWANIE EUROPY

Amshel miał pięciu synów, których rozmieścił w całej Europie. Salomon udał się do Wiednia, Carl do Neapolu, Nathan do Londynu, James do Paryża, a piąty syn Amshel’a przybył  do Frankfurtu. W niespełna  dwieście lat synowie i ich potomkowie całkowicie podporządkowali sobie  zachód. Tak powstały fundamenty „Pax Judaica”. Dzisiejszy Dom Rotszyldów kierowany jest przez anglo-francuskich członków rodziny, brytyjska filia przez Evelyna i  Nathana, a francuska przez Dawida i Eduarda.

Angielscy Rothschildowie

mredmundmainEdmund Rothschild, bankier oraz założyciel organizacji ekologicznej World Conservation Bank, której nazwę w 1991 zmieniono na Global Environment Facility. Organizacja GEF przyczyniła się do powstania projektu Agenda 21, jest on dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji „Środowisko i Rozwój” z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro.

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Environment_Facility

Edmund Rothschild we współpracy z Winstonem Churchillem założył BRINCO Corporation (British Newfoundland Development Corporation) w Kanadzie. Jego córką jest Katherine Juliette (ur. 1949), żona Marcusa Agiusa prezesa Barclays Bank, dyrektora stacji telewizyjnej BBC oraz powiernika Grupy Bilderberg.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Leopold_de_Rothschild

Grupa Bilderberg – Marcus Agius (mąż Katherine Rothschild) 

images

Marcus Agius, prezes Grupy Barclay (po połączeniu  z ABN-AMRO, holenderską grupą bankową, te dwie należące do Rothschildów grupy kapitałowe stały się jedną bankową potęgą).

Marcus Agius sprawuje patronat nad spotkaniami Grupy Bilderberg, od roku 2010 jest także prezesem Brytyjskiej Organizacji Bankowej (British Bankers Association – BBA).

W 2011 roku został wpisany na oficjalną listę powierników Grupy Bilderberg, jest jedną z 3 osób gwarantujących członkom bezpieczeństwo tej grupy.

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Agius

Evelyn i Lynn Rothschild 

Clinton-RothschildMeet51-194x300

Na zdjęciu: lord Evelyn i Lynn Rothschild oraz Bill I Hillary Clinton (2000), państwo Rothschild spędzili swój miesiąc miodowy w Białym Domu na zaproszenie urzędującego prezydenta Billa Clintona.

Lord Evelyn jest byłym szefem ogromnego banku inwestycyjnego z Londynu  NM Rothschild & Sons, którego udziały odsprzedał swoim francuskim kuzynom. Evelyn wspólnie z drugą żoną, amerykanką Lynn Forester  utworzył bankowe konsorcjum E.L. Rothschild. Lynn Forester de Rothschild to najbardziej wpływa kobieta świata, założycielka największego dostawcy szerokopasmowego internetu firmy First Mark.

Obecnie Evelyn z żoną i synami prowadzą interesy w wielu branżach, dlatego ograniczę się do wymienienia trzech niezwiązanych ze sobą korporacji aby uzmysłowić rozmach na jaki działają, są oni akcjonariuszami zasiadającymi w radach nadzorczych największych brytyjskich gazet (Economist, Daliy Telegraph), internetowego potentata na rynku szerokopasmowego internetu “FirstMark Communications International LLC” oraz importera i producenta żywności  „Field Fresh Foods”razem z rodziną Mital z Indii.

Główni agenci Evelyna w dziedzinie polityki to Soros, Norman Lamont, Peter Mandelson, Oliver Letwin i Vernon Jordan. Lamont ma wpływ na Partię Konserwatywną i potencjalnego premiera Michael Howarda. Howard był ministrem  skarbu gdy Margaret Thatcher pełniła urząd. Peter Mandelson jest blisko Partii Pracy i Tonego Blaira.

Z drugiej strony, Vernon Jordan (Lazard Bank) jest bardzo wpływowy w Partii Demokratycznej w USA (był doradcą Billa Clintona, prowadził kampanię dla Jana Carrey w 2004 roku). Żona Evelyna, Lynn finansowała kampanię  prezydencką Billa Clintona, jest  także bliską przyjaciółka z Hillary Clinton.

Lynn Rothschild-Książe Karol-Le Garde(szefowa MFW) podczas konferencji Inclusive Capitalism zorganizowanej w maju 2014 roku przez Rothschildów w Londynie, po raz pierwszy pod jednym dachem zgromadzili się prezesi największych korporacji świata
Lynn Rothschild-Książe Karol-Christine LeGarde (szefowa MFW)

Na zdjęciu: Lynn Rothschild-Książe Karol-Christine Le Garde (szefowa MFW) podczas konferencji Inclusive Capitalism zorganizowanej w maju 2014 roku przez Rothschildów w Londynie, po raz pierwszy pod jednym dachem zgromadzili się prezesi największych korporacji świata dysponujący kapitałem o wartości 30 bilionów dolarów co odpowiada jednej trzeciej światowych aktywów aby omówić kierunek globalnych zmian, w spotkaniu brał udział również były prezydent USA Bill Clinton i Mark Carney, prezes Banku Anglii.

Więcej o spotkaniu wraz z materiałem wideo w artykule:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-wprowadzaja-globalny-komunizm-przy-uzyciu-miedzynarodowego-funduszu-walutowego-i-onz-2014-12

 Książę Kentu Edward  11 marca  2015 ponownie wybrany Wielkim Mistrzem Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii (UGLE). Rodzina królewska od ponad 200 lat jest ścisłe powiązania z masonerią. Małżonek Królowej Elżbiety II – Książę Filip jest członkiem loży marynarki królewskiej nr 2612. Najważniejszą postacią wśród angielskich „regularnych” wolnomularzy płci męskiej jest Edward, książę Kentu, kuzyn Królowej Elizabeth, który jest Wielkim Mistrzem Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii (UGLE).  Od  XIX wieku wielcy mistrzowie w Anglii byli  członkami rodziny królewskiej i miało to swój wymiar nie tylko symboliczny.

Lord Evelyn jest blisko związany z Księciem Yorku, Edwardem (syn królowej Elżbiety), przyjaźń wyjawia tylko część długoletniego związku pomiędzy brytyjską rodziną królewską a Rothschildami.

Zaznaczę, że wszystkie opisane informacje pochodzą z oficjalnych źródeł i znajdują się w Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Robert_de_Rothschild

https://en.wikipedia.org/wiki/Lynn_Forester_de_Rothschild

David Mayer Rothschild

plastiki-david-de-rothschild-gif-from-greentravelsguide

David to najmłodszy syn lorda Evelyna de Rothschild, w przeciwieństwie do większości członków rodziny nie jest związany z bankowością, to ekolog i pisarz oraz doradca i dyrektor ONZ do spraw ekologii. David Mayer de Rothschild jest autorem książek, publikacji oraz radykalnym ekologiem walczącym na międzynarodowym forum z globalnym ociepleniem i emisją gazów cieplarnianych. Podobnie jak inni skrajni ekolodzy winą za wzrost CO2 obarcza przyrost ludzkiej populacji co wpisuje się w politykę programową ONZ na temat koniecznej depopulacji planety, o czym na początku roku poinformowała sekretarz ONZ Christiana Figueres w wywiadzie wideo.

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Mayer_de_Rothschild

Nathan Philip Rothschild

nat-rothschild_277992c1-300x199

44 letni Nathan jest synem barona Jacoba Rothschilda, Jacob zanim wycofał się z rodzinnego biznesu w 2014 roku odziedziczył patent po zniknięciu 4 współwłaścicieli lecących zaginionym lotem MH 370, należącym do malezyjskich linii lotniczych, o zaginionym samolocie głośno rozpisywały się media ale mało kto zwrócił uwagę na to kto znajdował się na pokładzie zaginionego samolotu.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/jacob-rothschild-dziedziczy-patent-zniknieciu-4-wspolwlascicieli-lecacych-lotem-mh-370-2014-05

Nathan odziedziczył po ojcu niezliczonych kierowników, agentów, wpływy w polityce, gospodarce, środkach masowego przekazu, militarne instytucje na całym świecie, w tym nawet Butrint stanowisko archeologiczne w Albanii …

Spółki i korporacje  RIT Capital”, “Atticus Capital”, “JNR Limited”, “NM Rothschild”, “Vanco”, “Trigranit”, “British Petroleum” są tylko częścią  zasobów które posiada.

Więcej informacji o Nathanie:

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/energetyka-surowce-europie-wschodniej-celowniku-nat-rothschilda-40-letniego-spadkobierce-bankowego-imperium-2014-07

FRANCUSCY ROTHSCHILDOWIE

Francuska dynastia Rothschildów została założona przez James Meyer i  jest strażniczką przy boku brytyjskiego triumwiratu. Francuskich Rothschildów reprezentują przez David Rene i Eduard, są oni synami Guy’a Rothschilda (1909-2007).

Dawid Rene Rothschild 

baron-david-de-rothschild_en

Francuski bankier baron David de Rothschild jest Prezesem Rady Nadzorczej Światowego Kongresu Żydów  – World Jewish Congress  (WJC)

WJC to największa syjonistyczna organizacja na świecie, główna siedziba mieści się w Nowym Jorku. Organizacja ma swoje przedstawicielstwa w ponad 100 krajach na całym świecie.

http://www.worldjewishcongress.org/en/bio/david-de-rothschild

Od roku 2008, David de Rothschild jest współwłaścicielem i członkiem zarządu:

  • Chairman of N M Rothschild & Sons – Bank Inwestycyjny
  • Chairman of Rothschild Continuation Holdings – Bank Inwestycyjny
  • Vice Chairman of Rothschild Bank AG – Bank Inwestycyjny
  • Vice Chairman of the Supervisory Board of Paris Orleans – Bank Inwestycyjny
  • Senior Partner of Rothschild & Cie Banque – Bank Inwestycyjny
  • Member of the Supervisory Board of Compagnie Financiere Saint Honore – Bank Inwestycyjny
  • Member of the Supervisory Board of Compagnie Financiere Martin Maurel  – Bank Inwestycyjny
  • Member of the Supervisory Board of De Beers Group – Koncern ma 35% udziału w rynku wydobycia i sprzedaży diamentów na świecie
  • Member of the Supervisory Board of Groupe Casino – Grupa kapitałowa w której skład wchodzą duże sieci marketów spożywczych

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ren%C3%A9_de_Rothschild

Eduard Rothschild 

roth1

Brat przyrodni Dawida Eduarda również jest członkiem banku inwestycyjnego. Oprócz tego kontroluje znaną francuską  gazetę lewicową “Liberation”. Eduard stoi także na czele spółki metalurgicznej „Imerys”, która jest w posiadaniu Rothschildów od 1880 r.

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_de_Rothschild

W grudniu 2014 roku należące do Barona Edouard de Rothschild wydawnictwo Liberation kupiło gazetę Charlie Hebdo, po zamachu na redakcje nakład wzrósł z kilkunastu tys. do 7 milionów egzemplarzy co pozwolił zarobić Rothschildom około 10 milionów euro.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-zarobili-10-mln-euro-na-zakupie-charlie-hebdo-2015-02

GEORGE SOROS – LOBBYSTA DOMU ROTHSCHILD

Żyd George Soros

George (Schwartz) Soros to jeden z  głównych agentów Domu Rothschild

Soros jest węgierskim Żydem urodzonym w 1930 roku w Budapeszcie jako György Schwartz (w 1936 roku jego rodzice zmienili nazwisko na Sorosz). Kształcił się w Londynie, w 1950 roku wyjechał do USA. Ważną rolę w jego rozwoju odegrał słynny Żyd Carl Popper, który zatwierdzał projekty Sorosa oraz był jego mentorem.

Na całym świecie, jego szara eminencja jest przedstawiana jako „Robin Hood ery komputerowej”, bo pozornie bierze pieniądze od bogatych krajów i poprzez jego fundacje hojnie oddaje je do Europy Wschodniej i Rosji.

W ten sposób instaluje „demokrację” i „społeczeństwo obywatelskie” w krajach, które ucierpiały i zostały wyczerpane podczas komunizmu. Przypomnijmy, że to Dom Rothschildów wprowadził Komunizm do  tych krajów.

Zbudował karierę na spekulacjach finansowych na całym świecie, głównie dzięki jego funduszowi inwestycyjnemu „Quantum Fund”, którego menedżerowie, a jednocześnie jego przedstawiciele, są finansistami z  Włoch i Szwajcarii.

Połączenie między Sorosem i Rothschildami jest realizowany poprzez sieć zaufanych ludzi, którzy siedzą w komisjach administracyjnych funduszy, funduszy powierniczych, firm, banków… Jednym z tych osób był Richard Katz (Żyd), członek komitetu „Quantum Fund”. W tym samym czasie był szefem „Rothschild Italia S.p.A” oraz członkiem komitetu banku komercyjnego „NM Rothschild & Sons „w Londynie. Innym ważnym graczem jest Nils O. Taube, również członek Quantum i partner grupy inwestycyjnej „St .James Place Capital”, która teraz należy do Nathaniela Rothschilda.

Połączenie realizowane jest również przez Societe Generale Bank i jego menedżera Michael Cicurel, który jest prezesem zarządu Edmund Rothschild i członkiem zarządu Rothschild & Cie Banque. Innym częstym partnerem Sorosa jest  James Goldsmith (Żyd), spokrewniony z rodziną  Rothschild.

Demontaż suwerenności jest na szczycie listy celów Sorosa.

„O ile istnieją interesy zbiorowe, które wykraczają poza granice państwowe, suwerenności państw muszą być podporządkowane prawu międzynarodowemu i instytucjom międzynarodowym” – G. Soros, 1998r.

Soros twierdzi, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy są organizacjami które powinny  dyktować politykę gospodarczą, społeczną i politykę samą w sobie.

„W celu ustabilizowania i uregulowania prawdziwie globalnej  gospodarki, potrzebujemy globalnego systemu podejmowania decyzji politycznych. Krótko mówiąc, potrzebujemy globalnego społeczeństwa aby wspierać naszą gospodarkę światową „- „kryzys globalnego kapitalizmu” – G. Soros, 1999r.

Poszczególne stany i kraje nie powinny być upoważnione do regulowania swoich spraw gospodarczych – według Sorosa proces ten będzie realizowany przez globalną elitę finansową.

„Biorąc pod uwagę, że decydującą rolę w dzisiejszym świecie odgrywa kapitał finansowy, który decyduje o losach poszczególnych państw, nie jest niestosowne mówić o globalnym systemie kapitalistycznym” – G. Soros  Open Society „Reforma globalnego kapitalizmu ponownie rozpatrzona”

Soros wspiera rządy tych państw które oddają kontrole and krajem finansowej elicie, takie kraje uważa za demokratyczne, kraje które pozostają poza  zasięgiem Sorosa są autokratyczne, totalitarne i uwłaszczają prawom człowieka.

„Jest faktem historycznym, że kraje, które stanowią centrum światowego systemu kapitalistycznego są demokratyczne, ale nie jest prawdą że wszystkie kraje które leżą na peryferiach są  kapitalistyczne,” Soros wyjaśnia. „Władcy niechętnie rezygnują  z władzy; muszą oni zostać wypchnięci”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/george-soros-usiluje-obalac-rzady-upowaznienia-globalnej-elity-2014-08

Tropienie „antysemityzmu” i patriotyzmu

Założona przez Georga Sorosa Fundacja Batorego wspiera działanie  programu Obywatele Dla Demokracji. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Tak olbrzymi fundusz przeznaczony jest na szkolenia polskich prokuratorów i policjantów oraz finansowanie lewicowych organizacji, których jedynym zadaniem jest wyszukiwanie „zbrodni” jaką jest „mowa nienawiści”, co w praktyce oznacza walkę z wszelką krytyką polityki multi-kulti i promocji homoseksualizmu, skazując na wysokie grzywny lub pozbawienie wolności patriotów broniących naszych wartości moralnych i kulturowych.

Na stronie  organizacji Otwarta Rzeczpospolita finansowanej przez Sorosa możemy przeczytać:

„Zrozumieć zło” to jedyny tego typu program w Europie, którego celem jest podwyższenie determinacji Policji dla prewencji oraz ścigania przestępstw z nienawiści w oparciu o studium Holokaustu.

Pozwala to lepiej zrozumieć współczesne znaczenie Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom, w tym osobom należącym do mniejszości etnicznych, wyznaniowych i społecznych. W ciągu najbliższych dwóch lat udział w nim weźmie 200 najważniejszych policjantów z całej Polski. Będą oni poznawać historię Holokaustu, aby móc lepiej zwalczać przestępczość z nienawiści.”

http://www.otwarta.org/zrozumiec-zlo-warsztaty-dla-policji-15-17-12/

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/fundacja-georga-sorosa-chce-zakneblowac-usta-polakom-wideo-2015-09

DOM ROTSZYLDÓW W POLSCE

Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wielkie wpływy ma Dom Rotszyldów w kraju na Wisłą, a wystarczy tylko wspomnieć, że to właśnie Bank Rothschild stał za prywatyzacją takich gigantów jak KGHM, BIOTON, ENEA, POLKOMTEL, LOT czy tegoroczna sprzedaż PKP energetyka. Mało kto zdaje sobie sprawę, że aż 47 proc. transakcji na polskiej giełdzie gazu przypada firmie Duon, która wchodzi w skład konsorcjum RIT Capital Partners PLC, będącego własnością brytyjskiego barona Nathaniela Rothschilda.

Więcej przeczytasz w artykule: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/rothschildowie-rzadza-polska-doradzaja-msz-wykupuja-polski-spolki-i-przejmuja-gazociagi-2015-08

NOWY PORZĄDEK ŚWIATA

Chociaż od czasu II wojny światowej  Rothschildowie dbali o to aby opinia publiczna była przekonana, że moc Domu Rothschild jest dziś niewielka, rzeczywistość  przedstawia zupełnie inny obraz. Opierając się na fundamentach pozostawionych przez ich przodków, dzisiejsi  potomkowie kontynuują misję, która trwa przez wiele wieków. Rothschildowie są lokomotywą ciągnącą międzynarodowy syjonizm.

Ten pociąg ma na pokładzie światowy system finansowy (EBC, MFW) i wojska NATO walczące o utrzymanie Imperium Rothschildów. Władza i wpływy rodziny stopniowo są przekazywane w ręce ONZ, z każdym dniem dzięki potędze jaką dysponuje Dom Rotszyldów umacnia się pozycja tej organizacji jako przyszłe centrum światowego rządu.

Doradcy ONZ, skrajni ekolodzy, zwolennicy depopulacji, tacy jak prof. Jeffrey Sachs czy prof. Hans Schellnhube uważają,  że na ziemi może zamieszkiwać nie więcej niż 1 mld ludności, czyli należy się pozbyć ponad 6 mld ludzi! Profesor Schellnhube przedstawił na swoim blogu plan wprowadzenia Globalnej Demokracji, opierać się ma ona na Konstytucji Ziemi, Radzie Globalnej oraz Planetarnym Sądzie.

Podczas konferencji w 1994 roku bliski przyjaciel Domu Rothschild, David Rockefeller oznajmił publicznie, że to sektor prywatny musi przejąc kontrolę nad światem, a odbędzie się to poprzez organizację ONZ (nagranie wideo z PL napisami).

Nie trudno dziś przewidzieć, że fala imigrantów sprowadzanych do Europy spowoduje rozprzestrzenienie się epidemii na kraje UE i będzie pretekstem do wprowadzenia programu przymusowych szczepień. Coraz więcej ekonomistów przewiduje, że globalny kryzys zadłużenia spowoduje upadek Dolara i Euro co w konsekwencji doprowadzi do załamania światowej gospodarki,  wszystkie te czynniki popychają nas nieuchronnie w kierunku rządu światowego.

Tłumaczenie/Opracowanie

Michał KK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *