Strona główna > NWO > Stosunek do paszportów elektronicznych. Starzec Paisjusz (broszura)

Stosunek do paszportów elektronicznych. Starzec Paisjusz (broszura)

Kontekst historyczny

a

Kiedy w Grecji zdecydowano się na wprowadzenie europejskiego paszportu, Kościół sprzeciwił się, ale nie wszedł do walki z rządem. Wszyscy dobrze wiemy, że paszport – to kawałek papieru. Na nim można napisać wszystko, a potem zmienić ale papier zawsze pozostanie tylko kawałkiem papieru.

Kiedy podjęto decyzję o paszportach z paskiem magnetycznym, czyli nadać numer osobie, wtedy Kościół, ludzie oraz mnisi z Athosu byli przeciwni temu z całej siły. Tutaj już mowa o przypisaniu indywidualnego kodu do osoby, co jest bezczeszczeniem godności człowieka.

Cały kraj wyszedł na ulice. Tego nikt nie oczekiwał! I stał się cud. Rząd wystraszył się takiego masowego sprzeciwu i anulował pasek magnetyczny w paszporcie. Paszport Schengen został wprowadzony bez paska magnetycznego.

Istnieje kilka tekstów Starca Paisiosa, ujawniających jego stosunek do paszportów elektronicznych, jednym z najbardziej znanych było przesłanie z 1997 roku „Znaki czasu – 666”, zostało opublikowane w 3 rocznicę śmierci Ojca Paisjusza. Niestety, wiele z tych tekstów nie wzbudza zaufania. Starzec popełniał dużo błędów gramatycznych i jego teksty były wielokrotnie poprawiane.

Nawet w tłumaczeniu Życia Starca, wykonanym przez Deromidonta, widzimy niewytłumaczalną wolność interpretacji tekstu. Na przykład: Tłumaczenie listu Starca: „Wielu, którzy to (przesłanie) przeczytali, zrewidowali swoje poglądy i zgodzili się ze Starcem…” Ale w tekście nie ma „przeczytali jego przesłanie”, mowa jest o światopoglądzie Starca. Poprawnie: „. Wiele osób zmieniło swój punkt widzenia i zgodziło się ze stanowiskiem Starca”.

Lub tłumaczenie: „Po wprowadzeniu kart kredytowych …” jest również interpretacją tłumacza. W tekście nie ma słowa „kredyt”, przeciwnie, najprawdopodobniej jest mowa o nowoczesnych kartach.Starzec nie mówi o teraźniejszości, ale o przeszłości. Po prostu wtedy słowa Starca nie zostały prawidłowo zrozumiane, ponieważ ludzie nie mogli sobie nawet wyobrazić, że się pojawią karty osobiste.

Należy zwrócić uwagę na dziwną wolność interpretacji słów Starca Paisjusza w tej sprawie.

Dlatego zwróciliśmy się do źródła – greckiego tekstu „Życie Starca Paisjusza”, wykonaliśmy tłumaczenie z nowogreckiego. Tutaj, oczywiście, nie wszystko jest bezpośrednią mową Starca Paisjusza. W tym tekście narratorem jest jego biograf- Ojciec Isaak. Ale to jest tekst, któremu z pewnością można zaufać.

Starzec Paisjusz w przeciwieństwie do innych nie miał wątpliwości, mówił bezpośrednio.

Ojciec Paisjusz brał udział w „poszukiwaniach” ludzi, pomagając im znaleźć odpowiedzi na niepokojące pytania.

Głównym tematem, który szczególnie niepokoił wierzących w tamtym czasie, był właśnie problem nowych dowodów osobistych. Ale nawet na długo przed tym jak problem pojawił się w Grecji, Starzec kiedy miał okazję, to mówił ludziom o znakach czasu i Antychryście.

Następnie, gdy na produktach i towarach upowszechniono kod kreskowy z numerem 666, gdy grecki rząd zaczął podejmować kroki w celu wydania nowych dokumentów tożsamości, które – jak się okazało – miały zawierać taśmę magnetyczną, numer 666 i obraz diabła, Starzec zaczął mówić na ten temat więcej i więcej.

Wtedy mówić otwarcie o tych sprawach było niebezpiecznie. Duchowni z wykształceniem teologicznym unikali odpowiedzi na pytania o Antychryście, numerze 666 i nowych kartach tożsamości i odsyłali ludzi do Starca Paisjusza.

Początkowo, nawet w Kościele powstało zakłopotanie, ponieważ ogromna większość duchowieństwa, z wyjątkiem kilku jasnych umysłów, miała stosunek obojętny do tego co się działo, a niektórzy duchowni i biskupi – na szczęście nie było ich wielu – byli zachwyceni.

Starzec Paisjusz, w przeciwieństwie do innych, nie miał wątpliwości, mówił bezpośrednio. On nie tylko odpowiedział na wiele pytań wierzących w osobistych rozmowach z nimi, ale także w 1987 roku napisał swój słynny list „Znaki czasów – 666”. Ten list z ulgą przyjęło wielu wiernych, oni kierują się nim po dzień dzisiejszy.

Wiele osób zmieniło swój punkt widzenia i zgodziło się ze stanowiskiem Starca. Przewidując, że jego opinia w tej sprawie będzie cieszyła się popularnością w przyszłości, Starzec napisał list Znaki czasu własnoręcznie i umieścił swój podpis, aby zapobiec jakimkolwiek zmianom przez kogoś. Swoich poglądów w tej kwestii Starzec Paisjusz nie zmienił aż do śmierci.

Bestia 666

a

Opinia wyrażona przez Starca w tej sprawie była owocem jego modlitwy i wrażliwości duchowej. Z jednej strony chciał, żebyśmy żyli życiem duchowym. A z drugiej – żebyśmy byli dobrze poinformowani o tym, co się dzieje, i byli gotowi do poświęceń.

Z jednej strony, nie powinniśmy być obojętni, a z innej – panikować i bezsensownie walczyć. Młodzi ludzie, którzy pytali Starca, czy warto tworzyć rodzinę ze względu na fakt, że mogą wystąpić apokaliptyczne wydarzenia, Starzec wzywał do tworzenia rodziny i pracy, mówił:

„Stwórz swoją rodzinę, ponieważ w latach prześladowań chrześcijanie postępowali tak samo…”

„Nasze lata,- mówił Starzec – to trudne lata. Nastąpi katastrofa. I póki ona będzie trwała, będziemy musieli cierpieć, i być może – pójść na męczeństwo. Tylko życie duchowe pozwoli nam związać koniec z końcem…

Nie rozpaczaj … Myślę, że te trudne lata, to Błogosławieństwo, ponieważ zmusza nas do życia bliżej Chrystusa. Te lata – to prawdziwa szansa dla większego wyczynu! Prawdziwa wojna w naszych czasach nie będzie wojną, w której wykorzystywana jest broń, to będzie duchowa wojna – z Antychrystem…”

Wszystko, co się dzieje, będzie kontrolowane przez bestię z Brukseli. Po wprowadzeniu kart (tłum. przez Deromidonta: „Po wprowadzeniu kart kredytowych …” jest interpretacją tłumacza. W tekście nie ma wyrazu „kredyt”, przeciwnie, najprawdopodobniej jest mowa o nowoczesnych kartach. Po prostu wtedy słów Starca nie mogli zrozumieć prawidłowo, ponieważ nie mogli sobie nawet wyobrazić, że pojawią się karty osobiste) i nowych dowodów tożsamości podstępem zostaną wprowadzone pieczątki, zmuszą ludzi przyjąć pieczęć na rękę lub na czoło.

Kupować, sprzedawać, otrzymywać usługi będą mogły tylko osoby posiadające pieczęć. Wierzący, którzy nie przyjmą pieczęci, będą cierpieć mękę.

Więc już teraz musimy się uczyć żyć skromnie i, jeśli to możliwe, na potrzeby rodziny posiadać działkę, kilka drzew oliwnych oraz bydło. Ciężkie czasy będą trwać trzy – trzy i pół roku. Bóg nie zostawi ludzi bez pomocy. „

Gdyby obecnie chrześcijanie z własną logiką mieszkali w czasach prześladowań, to w Kościele nie byłoby ani jednego męczennika.

Niektórzy nie rozumieli i zgodnie z logiką i zdrowym rozsądkiem, wątpili: „No i co z tego? Cóż, nadrukują pieczęć na czole … A ja zrobię na czole znak krzyża” lub „Otrzymam nowy dowód osobisty i narysuję na nim krzyżyk ” lub „W moim sercu nie wyrzeknę się Chrystusa”.

Starzec odpowiedział następująco:

” Gdyby obecni chrześcijanie z własną logiką mieszkali w czasach prześladowań, to w Kościele nie byłoby ani jednego męczennika…

Pierwsi chrześcijanie nie kierowali się logiką, lecz wiarą (!), stanowczo wyznawali Chrystusa i pragnęli męczeństwa.

Starali się ich przekupić wysokimi stanowiskami i tytułami, mówiono im:

„Po prostu powiedz głośno, że nie jesteś chrześcijaninem, ale w głębi serca możesz wierzyć!

Nie głoś Chrystusa w tym miejscu, po prostu idź gdzie indziej i tam możesz głosić to, co chcesz! „

I co? Nie wyrzekali się Chrystusa.

Wręcz przeciwnie, byli szczęśliwi, że mogli przez swoje męczeństwo pokazać swoją miłość do Chrystusa.

Kościół musi powiedzieć prawdę

Starzec powiedział: „Kościół musi powiedzieć prawdę … Musi zaprotestować w związku z tym co się dzieje i wymagać od państwa, żeby nowe dowody tożsamości przynajmniej nie były obowiązkowe. Kościół ma obowiązek wyjaśnić wiernym co teraz tak naprawdę się dzieje.

To jest obowiązek Kościoła …

Powinien on wytłumaczyć każdemu, że przyjęcie nowego dowodu tożsamości będzie upadkiem „

Ojciec Paisjusz

a

Źródło: http://3rm.info/10359-otnoshenie-k-yelektronnym-pasportam-starec-paisij.html

Tłum. z j. ros. Olga Ka.

Serdeczne podziękowania dla Olgi za świetną pracę. Redakcja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *