Strona główna > Felietony > Stary i Nowy Testament – na bazie WANDALUZJI Juliusza Prawdzic-Tell'

Stary i Nowy Testament – na bazie WANDALUZJI Juliusza Prawdzic-Tell'

aSkąd ta nienawiść u ludzi najgłośniej krzyczących o nienawiści wobec nich samych? Stary Testament, czyli żydowska kronika plemienna obcej nam kultury starożytnej Judei jest arcydziełem nienawiści, nietolerancji i okrucieństwa. Wyssana z mlekiem matki mentalność tej bandyckiej rasy objawia się w jej niezdolności do asymilacji wśród narodów świata, rasistowskim wywyższaniu się, oraz “nieludzkim bestialstwie” na swoich domniemanych wrogach (zobacz: http://zdzich.neon24.pl/post/24415,nieludzkie-bestialstwo).

Od samych początków historii nowożytnej podzielili oni ten świat na rzymski oraz barbarzyński, w którym to cały chrześcijański Zachód czuł się oblegany i nieustannie nękany przez rozmaitych pogańskich wrogów. Zagrożenie to pomogło mieszkańcom imperium Karola Wielkiego w wyrobieniu poczucia własnej tożsamości. To właśnie w tym czasie na kartach jednej z kronik mieszkańców monarchii karolińskiej nazwano Europenses (Europejczycy), a sukcesy militarne uczyniły z Karola Wielkiego najpotężniejszego władcę Europy Zachodniej. Zbudowane przez niego imperium było w praktyce zlepkiem wielu podbitych plemion i ziem, w których nie wygasły ani poczucie odrębności, ani tęsknota za samodzielnością. Świadomy tego władca zatem zunifikował imperium najtrwalszym fundamentem jedności: wspólnotą wiary i kultury chrześcijańskiej. Innymi słowami, zbudował Europejską Cywilizację Chrześcijańską.

Biorąc przykład z władców biblijnych, Karol Wielki (Charlemagne) zapewnił należyty wymiar sprawiedliwości i traktowanie wszystkich równo, czyli Państwo Prawa (a nie demokrację!) wg dzisiejszej nomenklatury. Wiedział też, że w przyszłości odpowie za to przed Bogiem.

Barbarzyńcy starej Judeii nie czekali długo. Gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób było to możliwe, zainstalowali swoją antagonistyczną formę współżycia (w której Goj musi ponieść szkody, aby Żyd czerpał korzyści) i rozpoczęli zbieranie podatków oraz udzielanie pożyczek na rosnący procent. W końcu, nie kto inny jak Mojżesz zabronił Żydom lichwy wobec współplemieńców, ale zezwolił na nią wobec obcych. W tej sytuacji konflikt z kościołem chrześcijańskiej Europy stał się tylko sprawą czasu, i nie tylko o rosnące odsetki chodziło. Były też to czasy, w których z powodów niecenzuralności moralnej, obowiązywał również w Kościele katolickim zakaz czytania Starego Testamentu w oryginale lub tłumaczeniach nieocenzurownych przez Kurie biskupów katolickich. A zatem, powstał też konflikt na bazie moralnej, w której to Kościół posługiwał się stałymi i niepodważalnymi aksjomatami (Państwo Prawa), a Żydzi tylko tym, co Żydowska Rada Starszych przegłosowała jako „dobro” (dla siebie) – pełna Demokracja.

Jedną z ich metod była jakże znana nam zasada: “dziel i zdobywaj!” Postawa moralna Kościoła Katolickiego została zakwestionowana, działalność napiętnowana, konflikt zasiany, i … stało sie! Nastąpił rozłam.

Kościół Protestancki usunął Jezusa ze swoich krzyży i oparł swoje nauki na Starym Testamencie, jako tzw. „prawdę zakazaną przez Kościół Katolicki”, a zinfiltrowany przez organizacje żydowskie II Sobór Watykański wprowadził czytanie okrucieństw i obrzędów Starego Testamentu w swój codzienny rytuał przy ołtarzu. Całe szczęście, że mamy Bractwo Św. Piusa X (http://www.piusx.org.pl/) i paru „zawieszonych księży”, którzy odrzucają schizmy II-go Soboru i wynikające z nich otwarcie antykatolickie zachowanie się niektórych biskupów zainteresowanych Talmudem (a może Wolnomularstwem?).

Bóg talmudyczny nie jest wszechmocny, gdyż w sposób demokratyczny ulega naciskowi swego dworu, zupełnie tak samo jak współcześni po-soborowi papieże. Pomimo że mądrości i prawdy Talmudu są święte, to każdy nakaz jest do obejścia. Niektórzy mówią nawet, że Talmud składa się z zakazów i sposobów na ich obchodzenie. Rabini nauczają też: SYNU MÓJ, UWAŻAJ RACZEJ NA SŁOWA UCZONYCH W PIŚMIE, NIŻ NA SŁOWA TORY, co jest deklaracją pragmatyzmu. Czyli, jak wspomniałem powyżej, pomimo, że Tora talmudyczna reguluje życie Żyda to w sytuacjach konfliktowych należy kierować się NIE prawem czy moralnością, ale wskazaniami Żydowskiej Rady Starszych, czyli tych, którzy zadecydowali powieszenie Jezusa Chrystusa na krzyżu pomimo, że Poncjusz Piłat nie widział w Nim żadnej winy i wg prawa rzymskiego nie wolno było karać ukrzyżowaniem po karze chłosty. Dziś, eksponowanie takich i innych demokratycznych decyzji Rady Starszych lub Rabinów nazywane jest antysemityzmem. Stąd bierze się logika w żydowskich „pracach naukowych”, które nazywają prawdziwie żydowskich Apostołów Jezusa zaspołem „anty-semitów”, o ile nie grupą gejów, o czym też czytałem. Talmud był tak tajny, że jego pełna wersja mogła być czytana i nauczana tylko tam, gdzie Żydzi mieli pełnię władzy politycznej i wojskowej. A mieli ja żydzi Lubimorskiego (“Żydzi w dziejach Polski” – Wysocki), którzy zajęli zamek królewski w Warszawie spodziewając się tam znaleźć jakieś materiały kompromitujące króla i królową. Znaleźli tam Talmud, który przy tej okazji ujawniony, okazał się doskonałym kodeksem mafijnym. M.in. Talmud naucza(ł): „Dziel się kradzionym ze wszystkimi którzy o tym wiedzą” – co, oprócz podatków, jest podstawą korupcji i zorganizowanej przestępczości, nazywanej dintojrą czyli Sądem Rabinackim. Żydzi uważali się już w Egipcie za właścicieli złota Całego Świata – jak Masajowie z Tanganiki za właścicieli Wszystkiego Bydła. Biblijny Józef, wezyr hyksoskiego Egiptu, odebrał Egipcjanom złoto, uznając je za Własność Królewską, którą administrowali Żydzi. Złoto to potem zostało ukradzione i wywiezione podczas słynnego Exodusu. Egipt upadł. Obecnie upada Europa i Ameryka.

http://www.youtube.com/watch?v=BkPRskciqVM

W imię Starego Testamentu i Protokołów Mędrców Syjonu, NAJWAŻNIEJSZE JEST ZŁOTO, bo daje władzę nad kobietami. Potem jest PRASA, gdyż daje władzę nad tłumem. Na trzecim miejscu jest HANDEL: alkoholem, tłuszczami i chlebem. Gdy się to ma, to ma się państwo. O wiele bardziej szczegółowo wyjaśnia to Juliusz Prawdzic-Tell tutaj: http://www.wandaluzja.com. Ja tymczasem chciałbym się skupić na fakcie, że my Chrześcijanie Europejskiej Cywilizacji mamy w końcu Nowy Testament napisany przez Apostołów Jezusa Chrystusa, który ukazuje się nam systematycznie co roku w swoim własnym grobowcu w postaci Ducha Świętego żywego i widzianego przez tysiące pielgrzymów (http://www.zaufaj.com/cud-swietego-ognia.html).

Jak nie wierzysz, jedź, dotknij, złap, ukochaj, ucałuj, i pamiętaj jedno i na zawsze: Żyjemy w przeszłości! Jest to Twoja druga i OSTANIA szansa aby zrobić wszystko jeszcze raz tak, jak Jezus sobie tego życzył w Nowym Kowenancie z nami, za który przelał Swoją świętą krew.

Odstawmy wyrafinowane okrucieństwa Starego Testamentu na bok. To nie my i nie o nas! Jak król Karol Wielki, odpowiesz za to życie przed Bogiem.

Zdzich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.