Strona główna > Świat > Ukraina > Stanowisko Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej

Stanowisko Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko – Rosyjskiej

a

Ukraina powstrzymała ekspansję

Unii Europejskiej i NATO na Wschód

         Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej solidaryzuje się ze stanowiskiem większości Polaków potępiających ingerencję polskiej władzy w wewnętrzne sprawy Ukrainy odrzucającej integrację z Unią Europejską.

         Odrzucenie Unii Europejskiej jest prawomocną i słuszną decyzją demokratycznie wybranej władzy suwerennej Ukrainy, podjętą w imieniu i dla dobra społeczeństwa ukraińskiego.

         Przeciwko tej prawowitej i korzystnej dla Ukrainy decyzji wystąpiły w sposób gwałcący zasady współżycia międzynarodowego władze USA i Unii Europejskiej, a zwłaszcza władze ponazistowskich Niemiec i uzależnionej od nich Polski.

         Władze tych Państw w oparciu o zachodnioukraińską neonazistowską partię Swoboda kontynuującą niemiecko-nazistowską ideologię OUN-UPA oraz przy pomocy własnych agentur roznieciły w Kijowie za dziesiątki milionów euro antyrządowe manifestacje. W zamyśle inspiratorów mają one doprowadzić do zmiany ukraińskiej władzy na prounijną oraz do zintegrowania Ukrainy z Unią Europejską i NATO. Zachodowi chodzi o opanowanie tym chytrym sposobem Ukrainy, zdobycie jej wielkich bogactw, przeciwstawienie jej Rosji i umieszczenie na granicy ukraińsko-rosyjskiej amerykańskich i niemieckich baz wojskowych NATO zagrażających bezpośrednio rosyjskiej stolicy Moskwie.

         Uczestniczenie polskiej władzy kosztem milionów euro w rozniecaniu antyrządowych manifestacji w Kijowie jest godne szczególnego potępienia. Ingerencja ta promuje neonazistów zachodnioukraińskich wyrosłych ze środowisk OUN-UPA winnych zbrodni ludobójstwa na Polakach, Rosjanach, Ukraińcach i Żydach. Ingerencja ta szkodzi Ukrainie, destabilizując Państwo i gospodarkę ukraińską oraz dezintegrując społeczeństwo ukraińskie celowo spychane na krawędź wojny domowej. Ingerencja ta szkodzi stosunkom polsko-rosyjskim, wpisując się w amerykańsko-unijne plany otaczania Rosji wojskowymi bazami NATO. Ta ingerencja na Ukrainie kosztuje Polskę wiele pieniędzy, które powinny być przeznaczone na poprawę pogarszającej się sytuacji materialnej ogółu Polaków.

       Apelujemy do władzy w Polsce, aby przestała ingerować w wewnętrzne sprawy Ukrainy i wydawać na ten haniebny cel miliony euro, aby przestała szkodzić Ukrainie i przeciwstawiać ją bratniej Rosji, aby zadbała o dobre stosunki  polsko-rosyjskie stwarzające Polsce najkorzystniejsze warunki rozwoju.

         Pieniądze przeznaczane  na bezprawną, terrorystyczną ingerencję w wewnętrzne sprawy Ukrainy należy natychmiast przeznaczyć na poprawę katastrofalnej sytuacji Polaków bezdomnych, bezrobotnych i najmniej zarabiających, Polaków głodujących, niedożywionych i gnieżdżących się w ciasnych mieszkaniach, Polaków chorych i nieskutecznie leczonych, Polaków zagrożonych utratą pracy i mieszkania oraz zmuszanych do emigracji.

         Z tych obowiązków władza rządząca Polską będzie surowo rozliczana, zwłaszcza przez miliony pokrzywdzonych i cierpiących Polaków.

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej

Bolesław Tejkowski

Serdeczne podziękowania za przysłanie materiału na redakcyjną pocztę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.