Strona główna > Polska > Stanowisko patriotów polskich wobec założeń polityki pieniężnej na 2015 rok

Stanowisko patriotów polskich wobec założeń polityki pieniężnej na 2015 rok

Ogólnoświatowa Konfederacja Organizacji Polskich (O.K.O.P.) utworzona została w roku 2013 w Nowym Jorku przez Polaków zrzeszonych w Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był jeden z największych żyjących polskich patriotów Prezes USOPAŁ (Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej) Pan Jan Kobylański.

Konfederacja nie jest partią polityczną ani organizacją społeczno-polityczną. Jest wolnym stowarzyszeniem Polaków mieszkających w kraju i za granicą, organizacji polskich, duchownych i wojskowych, którzy zjednoczyli się dla osiągnięcia konkretnego celu.

Konfederacja nasza działa w zakresie i na prawach Konfederacji historycznie organizowanych w Rzeczpospolitej, będących podstawowym wyrazem demokracji bezpośredniej i prawa do samostanowienia obywateli oraz prawa do zmiany narzuconych narodowi zarządzeń i ustaw godzących w interes narodowy i prawo do wolności obywatelskiej.

– Podstawowym celem Konfederacji jest natychmiastowe wprowadzenie podatku dochodowego w wysokości 10%.

Podatek taki jest w obecnej sytuacji, jedynym uczciwym obowiązkiem płatniczym obywatela w stosunku do Państwa. Podatek ten powinien być w przyszłości (w okresie nie dalej niż 5 lat) całkowicie zniesiony. Dochody obywatela powinny być w jak największej części pozostawione do jego dyspozycji. Każdy przedmiot lub towar przez niego zakupiony, a obłożony podatkiem VAT przynosić będzie wystarczający dochód Skarbowi Państwa. Im więcej pieniędzy będzie w naszej kieszeni tym stać nas będzie na więcej zakupów, dostatnie życie i zapewnienie większych wpływów z podatku VAT. Odbieranie obywatelom podatku od dochodu jest aktem niemoralnym i bezprawnym. Tłumaczenie przez obecnie rządzących, że nie będzie wystarczająco pieniędzy na szkoły i drogi nie jest zgodne z rzeczywistością. Podatek doliczany do benzyny płaci za utrzymanie dróg, a część podatku od nieruchomości pokrywa edukację i szkoły. Odbierane nam pieniądze trafiają w większości na spłatę długów zaciągniętych bezprawnie w zagranicznych bankach. Długi te są w zasadzie wirtualne, a olbrzymie pieniądze wzięte na spore oprocentowanie nie są widoczne w formie nowej infrastruktury, stworzonych miejscach pracy czy rozwoju techniczno- naukowym Naszego Kraju. Za długi te odpowiedzialność ponoszą niegospodarni zarządcy Polski, którzy muszą być natychmiast z nich rozliczeni.

– Obniżenie podatku VAT do wartości nie większej niż 10%

– Wprowadzenie w życie nowej Konstytucji opartej o szeroką dyskusję społeczną i referendum ogólnokrajowe. Konfederacja nasza popiera Projekt Konstytucji opartej na zasadach interesu narodowego i obywatelskiego wypracowany przez O.K.O.P.

Wzywamy wszystkich Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do zapoznania się z Projektem Konstytucji i wzięcia aktywnego udziału w jak najszybszym wprowadzeniu w życie tego patriotycznego dokumentu.

Co robić, aby dołączyć do Konfederacji?

Najważniejsze jest, abyśmy zawsze myśleli o własnym dobru, które możemy osiągnąć tylko, jako solidarna społecznie i politycznie wspólnota Narodu Polskiego.

Zanim zaczniemy coś robić, zacznijmy od nie robienia rzeczy, które zniewalają i niszczą naszą Ojczyznę i Naród.

Przestańmy całkowicie kupować gazety drukowane przez wrogów Polskiej Racji Stanu, zwłaszcza takich czasopism jak: „Gazeta Wyborcza”, „Nie” …

Przestańmy całkowicie oglądać programy telewizyjne: Polsat, TVN …

Tajemnica kontroli, jaką ma nad nami telewizja zawarta jest całkiem otwarcie w samej nazwie. Program Tele Wizyjny – czyli: PROGRAMOWANIE nas na ODLEGŁOŚĆ ( tele) za pomocą WIZYJNYCH stymulantów. Telewizja w otwarty sposób manipuluje naszą świadomością i programuje nasze reakcje. Czas na to, abyśmy wszyscy przebudzili się z tej zbrodniczej kontroli naszego życia.

Zwłaszcza nasze dzieci i młodzi Polacy nie powinni być poddawani tej bezpardonowej manipulacji podświadomością. Efekty wieloletniego programowania za pomocą tego medium najlepiej widać w USA gdzie przed każdą szkołą montuje się obecnie wykrywacze metalu i zatrudnia ochroniarzy jak na lotniskach czy w więzieniach.

Teksty pisane we wrogich nam gazetach wypaczają rzeczywistość, a często używają skomplikowanych systemów psycho-wojennych, które za pomocą słowa drukowanego wywołują w nas reakcje nie zgodne z naszym własnym dobrem.

Promujmy wśród naszych dzieci i znajomych życie w całkowitej trzeźwości.

Kraj Nasz ze światowej potęgi gospodarczej i militarnej przeistoczył się w nieudolny twór państwowy „rozebrany” przez „sąsiadów”. Powodem tego w dużej mierze był ogólnie dostępny alkohol. Podawanie chłopom, mieszczanom i szlachcie wódki na kredyt w szybkim czasie doprowadzało Polaków do utraty majątków, zapaści moralnej i gospodarczej, której następstwem były zabory. Ten zbrodniczy schemat użyto także przy podboju Amerykańskich Indian i próbowano w Chinach za pomocą opium. Alkohol jest niczym innym jak narkotykiem, który uzależnia, niszczy organizm i zabija szczęście wielu polskich rodziny. Jest jednym z najgłówniejszych elementów w walce przeciwko nam i Naszej Ojczyźnie.

Dzisiaj w Naszym Kraju właścicielami wytwórni alkoholu są w większości zagraniczne koncerny, które bogacą się na nieszczęściu polskich rodzin, chorobach i upadku moralnym Polskiego Narodu. Rozpocznijmy ogólnonarodową akcję:

Nie piję, bo jestem Polakiem !!

Nie głosujmy w wyborach na ludzi, którzy:

– wywodzą się z komunistycznych rodzin,

– nie chcą obniżenia podatku dochodowego do 10% i w przyszłości zniesienia go całkowicie,

– wydają na kampanie wyborcze olbrzymie pieniądze. Ten, kto im te pieniądze daje, będzie nimi sterował, tak jak to się dzieje obecnie.

Marek Wysocki

O.K.O.P.

Jeżeli chcesz aktywnie dołączyć do wysiłków naszej Konfederacji skontaktuj się z nami przez pocztę e-mailową – [email protected]

Źródło: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=10981&Itemid=56

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *