Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Średniowieczne cytaty na temat chazarskiego judaizmu

Średniowieczne cytaty na temat chazarskiego judaizmu

Oto próbka licznych ówczesnych odniesień do praktyk rabinicznego judazimu wśród Chazarów.

a

„Gdyż na ziemiach Gog i Magog, jakie należą do rasy Hunów, zwących sami siebie Gazarami, jest jedno plemię, bardzo wojownicze – Aleksander podporządkował je sobie, ale oni uciekli – a wszyscy oni wyznają wiarę żydowską” (napisane przez Chrześcijanina Druthmara w 864 r.)

„Chazarzy i ich królowie są żydami” (napisane przez Ahmada Ibn Fadlana ok. 921/922 r.)

„Wszyscy chazarzy są żydami. Lecz przyjęli judaizm całkiem niedawno” (napisane przez Ibn al-Faqiha, ok. 930 r.)

„Po upływie tego czasu, spośród synów Bułana wyszedł król o imieniu Obadiah. Był prawym i sprawiedliwym mężem. Przebudował królestwo i ustanowił zasady żydowskiej religii właściwie i dokładnie. Budował synagogi i szkoły, sprowadził wielu mędrców izraelskich, obdarzył ich zaszczytami, srebrem i złotem, a oni objaśnili mu 24 księgi Biblii, Misznę, Talmud oraz nakaz modłów ustanowiony przez chazanów (tak w oryginale – przypis). Był człowiekiem bogobojnym, miłującym prawo i przykazania”. (napisane przez króla chazarskiego Józefa w piśmie do Hisdai ibn Shapruta w 955 r.)

„Król chazarski i jego wezyr podróżowali przez odludne góry nad brzegiem morza i pewnej nocy dotarli do jaskini, w jakiej żydzi zwykli byli świętować szabas. Wyjawili więc, kim są, przyjęli ich religię, zostali w tej jaskini obrzezani, a potem wrócili do swego kraju, gotowi nauczać żydowskiego prawa. Jednak utrzymywali fakt swojego nawrócenia w tajemnicy, czekając na dogodną okazję, aby wyjawić ten sekret stopniowo kilku swych szczególnym przyjaciołom. Gdy liczba wzrosła, oznajmiono tę rzecz publicznie i nakazano reszcie Chazarów przyjąć żydowską wiarę. Posłano po nauczycieli i księgi do wielu różnych krajów i rozpoczęto badanie Tory. Ich kroniki mówią też o ich zamożności i powodzeniu, jak pokonują swych wrogów, podbijają ziemie, zdobywają wielkie skarby, jak armia ich rosła w siłę do setek tysięcy, jak wielbili oni swą wiarę, i jak rosła ich miłość do świętego domu, który został przez nich wzniesiony jako tabernaculum na kształt tego, jaki wybudował Mojżesz”. (napisane przez Judę Halevi z Toledo, Hiszpania w „The Book of the Khazars” w 1140 r.)

„Napotkasz społeczności Izraela rozsiane w wielu miejscach…aż w Dailam i nad rzeką Itil, gdzie żyją Chazarowie, którzy stali się naszymi prozelitami. Król chazarski Józef posłał list do Hisdai ibn-Shapruta i powiadomił go, że on i jego ludzie wyznają wiarę rabiniczną. Wiedzieliśmy potomków chazarskich w Toledo, Uczniów Mądrości, a oni powiedzili nam, że pozostałości tego plemienia są wyznania rabinicznego”. (napisane przez Abrahama ibn Dauda z Toledo, Hiszpania w „The Book of Tradition” w 1161 r.)

„Ibn-al-Athir mówi nam o tym, jak w czasach Haruna, cesarz Bizancjum zmusił żydów do pójścia na tułaczkę. Poszli zatem do kraju Chazarów, gdzie napotkali inteligentną, lecz nieuczoną rasę i podarowali im swoją religię. Mieszkańcy uznali, że jest ona lepsza od ich własnej i przyjęli ją”. (napisane przez Dimashqi w 1327 r.)

Przygotował Pluszowy Miś.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *