Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Socjalizm ujawniony: cz. 1 – Przegniły korzeń, czyli do Marksa

Socjalizm ujawniony: cz. 1 – Przegniły korzeń, czyli do Marksa

Wiele osób słyszało o socjalizmie w dzisiejszych latach, głównie z powodu wpływu jaki ta ideologia miała na świat w ostatnim wieku. Był czas, że połowa świata była pod kontrolą socjalistów – nasz kraj z resztą także został poddany 50 letniej radzieckiej okupacji. Wszyscy słyszeliśmy o milionach ofiar owej ideologii – według ostatnich szacunków jest to na ten moment ponad sto milionów ludzi, czyli mniej więcej populacja Filipin.

a

Zbrodnie komunistów są dokładnie udokumentowane i nie ma potrzeby ich przestawiać. W poniższej serii artykułów obalę pewne mity odnośnie socjalizmu, i pokażę czystą prawdę odnośnie tej ideologii. Obalę mit jakoby socjaliści byli ateistami, i pokażę skąd wzięła się w nich taka rządza mordu. Pokażę, dlaczego ta ideologia jest najważniejszą doktryną dla iluminatów. Zanotujcie proszę że jest to artykuł nie mający popierać żadnej partii – ale jedynie pokazać pewne ukryte oblicze socjalizmu.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, socjalizm nie zaczął się wraz z Marksem. Zanim do Marksa więc przejdziemy, prześledźmy całą historię owego nurtu. Mało osób wie, że socjalizm został wymyślony w XIII wieku naszej ery przez mistyka i mnicha, Joachima z Fiory, na którego Prezydent Barack Obama, wysokiej rangi mason, powołał się aż trzy razy po elekcji. Nie bez powodu. Ów mnich był bowiem mocno zaangażowany w gnostycyzm oraz stworzył teorię „trzech er”. Pierwsza, od stworzenia świata do narodzin Chrystusa, miała być „erą ojca”. Epoka od narodzin Chrystusa miała być „erą syna”. Według owego mnicha w roku 1260 miała się rozpocząć „Era Ducha” w której kościół zostanie zniszczony i ludzie będą wchodzili w bezpośrednią interakcję z Bogiem. Ta idea proponowana przez niego w ironiczny sposób inspirowała zarówno Marksa jak i Hitlera – komunizm i tysiącletnia rzesza mają ze sobą wiele wspólnego…

Idee Joachima z Fiory nie przeszły na grunt ekonomiczny aż do XIX wieku, czasów po rewolucji Francuskiej. Mimo iż ostatecznie rewolucja zakończyła się klęską, to wcale nie oznaczało że jej plugawa spuścizna przepadła. Rewolucja Francuska, kierowana przez Jakobińskich Illuminatów, tych samych którzy stali za Tadeuszem Kościuszko, odnosiła się jednak głównie do kwestii ustrojowych i kulturowych raczej niż ekonomicznych, po trochu z powodu faktu że w owym czasie rewolucja przemysłowa odbyła się jedynie w Anglii. Niemniej jednak początek XIX wieku to czas kiedy socjalizm wykrystalizował się już w pełni. Warto przybliżyć tutaj sylwetki początkowych socjalistów, związanych z tak zwanym „socjalizmem utopijnym”. Nazwanym tak nie bez powodu, gdyż jego przedstawiciele wysuwali totalnie niemożliwe do realizacji tezy, które niestety później ktoś wziął na poważnie.

  • Robert Owen, urodzony w Walii, jeden z twórców socjalizmu utopijnego. Odrzucał własność prywatną, małżeństwo, głosił kolektywizację de facto wszystkiego włącznie z rodzinami, które miały zostać rozwiązane. Jako pierwszy wpadł na pomysł budowania blokowisk oraz proponował wspólne wychowywanie dzieci. Owen był Angielskim spirytystą, twierdził, że podczas sesji odwiedzały go duchy Benjamina Franklina i Thomasa Jeffersona (którzy nota bene byli członkami iluminatów) które wydały mu rozkaz budowania szczęśliwego świata. Jeden z oryginalnych twórców feminizmu (którego nigdy nie wymyśliły kobiety, i który nigdy by się nie rozwinął gdyby nie socjalizm). W 1825 roku rozpoczął serię eksperymentów społecznych tworząc kolonię zwaną „Nową Harmonią”, która miała być drogą do „nowego moralnego porządku”. O efektywności jego tez świadczy fakt, że nie ważne jak się trudził, jego współdzielenie plajtowały jedna po drugiej.
  • Charles Fourier, Francuz. Proponował organizowanie ludzkości w komunach łączących cechy wiejskie z miejskimi. Twórca terminów „feminizm” i „emancypacja kobiet”, przeciwnik małżeństwa. Jego komuny, nazywane Falansterami, miały wkrótce utworzyć globalne społeczeństwo rządzone najpierw przez Omnarchię, potem przez światowy kongres falansterów. Twierdził że braterstwo między ludźmi spowoduje zmiany w przyrodzie takie jak zniesienie drapieżnictwa. Mason.
  • Henri de Saint-Simon, Francuz. Jako pierwszy wymyślił zasadę „od każdego według jego zdolności, do każdego według jego potrzeb.” Przewidywał stworzenie Unii Europejskiej, głosił, że społeczeństwo będzie się restrukturyzowało odrzucając tradycyjne idee na rzecz nowych. Proponowanym ustrojem była technokracja, w której dyktatorską władzę mieli by eksperci. Naukowcy zrzeszeni w „Radzie Newtona” mieli sprawować teokratyczną władzę, i w każdym mieście miała by im być postawiona świątynia – mauzoleum. Podzielił społeczeństwo na „pracujących” i „próżniaków”, których należało tępić. Jednym z jego postulatów było zniesienie dziedziczenia. Wpadł również na pomysł przekopania kanału łączącego Atlantyk z Pacyfikiem. Wierzył, że Europa jest tylko „właściwym światem” i dzieli się na światy o różnym stopniu doskonałości, a reszta kontynentów jest gorsza. Przez całe życie nikt go nie brał na poważnie, i dlatego niemal popełnił samobójstwo. Mason.

Następnym ciekawym działaczem był Pierre – Józef Proudhon, którego szczyt działalności łączy się mniej więcej z wiosną ludów. Proudhon uważany jest za twórcę anarchizmu. Znał się osobiście z Karolem Marksem, z którym, mimo kłótni łączył go wspólny cel. Charakterystyczne dla niego było, że wcale nawet się nie ukrywał z faktem że czci diabła. Fakt ten jest potwierdzony przez innego satanistę i ojca Anarchizmu, Michaiła Bakunina. Proudhon znany jest z wyjątkowo ciekawych pism. W „Filozofii Rozpaczy”, pisał:

„Bóg jest wrogi dla natury, i nie ma szans że poddamy się pod jego władzę. Zdobywamy wiedzę pomimo jego działania, zdobywamy społeczeństwo pomimo jego. Każdy krok naprzód jest zwycięstwem dzięki któremu pokonujemy Boga. ”

Proudhon napisał także:

„Przyjdź, Szatanie, odrzucony przez małych i przez królów! Bóg to głupota i tchórzostwo; Bóg to hipokryzja i kłamstwo; Bóg to tyrania i bieda; Bóg to zło. Gdzie ludzkość kłania się ołtarzom, ludzkość, niewolnik królów i kapłanów, będzie potępiona… Przysięgam, moja ręka wyciągnięta jest do nieba, że ty jesteś jedynie katem mojego rozsądku, widmem mojej świadomości… Bóg w swej naturze jest antycywilizacyjny, antyliberalny, antyludzki.”

„Niech kapłan w końcu zrozumie prawdziwą cnotę, że to co czyni nas wartymi wiecznej prawdy to rebelia przeciwko religii i rebelia przeciwko Bogu.

Proudhon stwierdził także „własność prywatna jest złodziejstwem”. Ojciec Anarchizmu w wyjątkowo ciekawy sposób wypowiada się o żydach:

„Żydzi są aspołeczną rasą, upartą, piekielną (…) Powinniśmy odesłać te rasę z powrotem do Azji lub zniszczyć ją”

Wyżej wspominany Michaił Bakunin także był zaangażowany w okultyzm w niemałym stopniu. Jego życie to ciągłe podróże po Europie w celu wywoływania kolejnych powstań mających urzeczywistnić jego okultystyczne idee obalenia starego porządku. Jego współcześni pisali że Bakunin „lepiej posługiwał się pistoletem niż słowem”. Uważany za ojca anarchizmu, anarcho – kolektywizmu czy anarcho – syndykalizmu, Bakunin miał także jedną mniej znaną stronę:

„Szatan jest pierwszym wolnomyślicielem i Zbawicielem Świata. Uwalnia Adama i czyniąc go nieposłusznym, stawia na jego czole znak wolności i ludzkości.”

„Musimy obudzić diabła w ludziach.”

„Szef w niebie to najlepsza wymówka dla szefa na ziemi, w takim wypadku, jeżeli Bóg istnieje, musi zostać zniesiony”

„Chrześcijaństwo jest kompletną negacją zmysłów i rozsądku” „Religia to kolektywne szaleństwo”

Jeden z historyków napisał o Bakuninie:

„Bractwo Międzynarodowe, stworzone przez Bakunina w Neapolu w latach 1865 – 66 było tak konspiracyjne i dyktatorskie jak tylko mógł on je uczynić, ponieważ Libertarianizm Bakunina zatrzymał się w momencie pozwolenia komukolwiek aby mu przeczył. Bractwo było zbudowane na masońskim modelu, z odpowiednimi rytuałami, hierarchią i samozwańczym dyrektoriatem na który składał się Bakunin i kilku jego wybranych.”

Bakunin był w dużej mierze zaangażowany w wszelkiej maści rewolucyjne awantury – planował lądowanie na terenie i wyzwolenie krajów Nadbałtyckich, jako część ogólnej „wojny z Rosją”. Dom Romanowów był bowiem w tamtym czasie w znacznie mniejszym stopniu skoligacony z iluminacką konspiracją i wyrządził iluminatom wiele szkód. To Rosyjskie wojska rozbiły Napoleona, a sama Rosja stanowiła dla konspiratorów potężne zagrożenie. Stąd też rozpoczynające się z powstaniem kościuszkowskim nieprzerwane pasmo rebelii, buntów i aktów terroru wymierzone w Carów. Wszystkie powstania „polskie” takie jak powstanie listopadowe, styczniowe czy rewolucja 1905 były niczym innym jak masońską próbą rozprawienia się z Rosją. Dobrym przykładem jest tutaj sytuacja podczas wojny secesyjnej, która była niczym innym jak masońską konspiracją rozbicia USA na dwie części, z których północ miała być kontrolowana przez masonerię Angielską przy pomocy Anglii a południe przez Masonerię Francuską przy pomocy Francji (stąd też Francuska inwazja na Meksyk, która miała służyć pomocą przesiąkniętą jezuicką agenturą konstrukcji jaką były Skonfederowane Stany Ameryki. Warto wspomnieć, że Albert Pike, twórca planu 3 wojen światowych i Mason 33*, założyciel tajnego stowarzyszenia Palladium, był generałem właśnie tego „państwa”). Plany podzielenia USA storpedował Abraham Lincoln, który, chociaż pochodził z illuminackiej rodziny, przeszedł na Chrześcijaństwo podczas swojej prezydentury, jednocześnie wydając wojnę bankierom i planując reformę monetarną mającą rozbić ich fortuny (co w końcu przypłacił własnym życiem). Anglia i Francja planowały interwencję aby pomóc Konfederatom (USA było otoczone z Francuskimi oddziałami w Meksyku i Angielską Kanadą), niemniej jednak w tym momencie Car Aleksander II wysłał do rządu brytyjskiego notę, informującą że rosyjskie okręty wojenne zostały wysłane do Nowego Yorku i że Rosja rozpocznie wojnę w Europie jeśli integralność terytorialna USA zostanie naruszona przez państwo ościenne. Nie mogąc pozwolić sobie na wojnę na dwa fronty Masoni Francuscy i Angielscy odstąpili od planu, ale poprzysięgli zemstę na Romanowach. Owa zemsta przyszła ostatecznie w roku 1917, pod postacią ucznia Marksa znanego jako Lenin.

Tak właśnie wyglądał początkowy rozwój socjalizmu; jego diabelski korzeń. W następnym Artykule „czerwony jak diabeł” pozwolę sobie na omówienie Marksizmu, jego powiązań z okultyzmem oraz pasma zbrodni jakich ta ideologia się dopuściła. W części trzeciej „niewidzialna ręka socjalizmu” opiszę kwestię tak zwanego marksizmu kulturalnego i jak najważniejsza doktryna iluminatów przejęła olbrzymią część ruchów politycznych, nie ważne czy prawicowych czy lewicowych.

by Fujiwara

Źródło: https://radtrap.wordpress.com/2015/07/01/socjalizm-ujawniony-cz-1-przegnily-korzen-czyli-do-marksa/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *