Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Słowo dla Polski cz. 1: Kroki Franciszka Bergoglio do zniszczenia papiestwa i Kościoła

Słowo dla Polski cz. 1: Kroki Franciszka Bergoglio do zniszczenia papiestwa i Kościoła

W dniu 15. 12. 2016 roku zakończyło się spotkanie Franciszka z jego doradcami. Tematem była tzw. decentralizacja Kościoła. Polak, prof. Kobyliński, w telewizji z entuzjazmem powiedział: „I to jest oczywiście przewrót kopernikański, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

To wymaga przemodelowania uczenia religii, jeśli chcemy zwiększyć poziom świadomości religijnej w naszym kraju, żeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących się w kościele katolickim.

,,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu, stolicy apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem…“

Te „przewroty kopernikańskie“ są oznaczone niewinnym określeniem „decentralizacja Kościoła“.

Cytacja Kobylińskiego: „Jedną z głównych kwestii, która zaczyna dzielić katolików na świecie w ostatnich latach, jest kwestia tego, jaki w ogóle powinien być Kościół katolicki w przyszłości. Przy obecnym pontyfikacie papieża Franciszka mamy próbę tzw. decentralizacji. To znaczy, mamy próbę odejścia od wcześniejszego modelu scentralizowanego, który polegał na tym, że ustalano w Rzymie przez stolicę apostolską doktrynę dla Kościoła katolickiego na całym świecie, a ta doktryna była taka sama w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej.“

Odpowiedź: Kobyliński używając mgliste pojęcia, takie jak „nowy model“, „decentralizacja“, ukrywa to, że dzisiaj chodzi o próbę najwyższych przywódców kościelnych aby stworzyć warunki, które umożliwią zdecentralizowanym, tzw. Kościołom lokalnym, oficjalnie wprowadzać herezję i jednocześnie funkcjonować pod egidą Kościoła katolickiego. Heretyckie decyzje, byłyby nazwane synodalnymi.

Później, jeśli nawet prawowierny papież posiadałby władzę, nie miałby on już kompetencji, aby chronić wiarę i moralność na tych zdecentralizowanych obszarach. Właściwie dlatego pseudopapież Franciszek to wprowadza.

Mówi się o zmianie struktury Kościoła katolickiego, ale prawdziwym i ukrytym celem jest usunięcie prawowierniej doktryny kościelnej, czyli nauczania Pisma Świętego i tradycji apostolskiej.

Każdy heretycki przedstawiciel w lokalnym kościele będzie mieć kompetencje, aby karać prawowiernych katolików i księży, jeśli nie podporządkują się jego herezji. Oznacza to, że pod pretekstem posłuszeństwa będą oni zmuszeni iść drogą herezji na zatracenie.

Do czego porównać herezję w Kościele? To tak, jakby lekarze w szpitalu zamiast próbować leczyć i ratować pacjenta oraz chronić życie ludzkie, rozniecaliby chorobę, aby już nikt nie wyszedł ze szpitala żywy. Biskupi i księża głoszący herezję duchowo zatruwają duszę i odbierają życie wieczne, przez co dusza zsyłana jest do piekła.

Cytacja Kobylińskiego: ,,Obecnie, mamy próbę przejścia tego modelu scentralizowanego do modelu, który jest nazywany modelem synodalnym. To znaczy, że o wielu kwestiach będą decydować kościoły lokalne, czyli poszczególne diecezje, bądź poszczególne kraje.“

Odpowiedź: W praktyce chodzi o duchowo wspomagane samobójstwo – eutanazję – słodką śmierć Kościoła, której asystentami będą Franciszek wraz z innymi heretyckimi hierarchami.

Cytacja „…teologiem papieża, taką prawą ręką jest arcibiskup M. Fernandez z Buenos Aires i on mówi jasno: ‚,Papież w przyszłości mógłby mieszkać w Ameryce ….. te struktury Watykanu, stolicy apostolskiej kongregacji, czy banku watykańskiego, one są tak naprawdę niepotrzebne. Papież powinien być takim tylko widzialnym symbolem jedności uczniów Chrystusa.“

Odpowiedź: W tym „przewrocie kopernikańskim“ na podstawie propagowania herezji papież z pewnością nie może być symbolem jedności uczniów Chrystusa. Uczniowie Chrystusa wyznają naukę Chrystusa. Ten, kto głosi i akceptuje herezję, nie jest uczniem Chrystusa. Tragedią jest to, że większość ludzi obok Franciszka, którzy należą do hierarchii, z nielicznymi wyjątkami, są heretykami.

De facto w tzw. decentralizacji chodzi o likwidację papiestwa i Kościoła. Franciszek wraz ze swoim Fernandezem do tego tematu podchodzą w stylu: Po nas choćby potop! To znaczy, że pod wzniosłą nazwą decentralizacja i synodalizacja doprowadzi do tego, że Kościół katolicki nie będzie już Oblubienicą Chrystusa, ale pod oficjalnymi rządami herezje stanie się Nierządnicą Antychrysta i duchowym Babilonem.

Cytacja Kobylińskiego: ,,To wymaga przemodelowania nauczania religiiżeby odnaleźć się w tym globalnym, planetarnym procesie zmian dokonywujących  się w kościele katolickim.“

Odpowiedź: Globalny proces zmian planetarnych realizowany jest przez New World Order (NWO), którego wspierają bankierzy oraz Iluminaci. Ich programem jest szatanizacja planety i zniszczenie prawowiernego chrześcijaństwa. W zależności od tej szatanizacji ma być przemodelowane nauczanie religii. Katolicy będą przemodelowani na sługi antychrysta.

Cytacja: „I to jest oczywiście przewrót kopernikański, to jest rewolucja jakiej katolicyzm nie znał na przestrzeni 2000 lat, ponieważ ten proces, który będzie się dokonywał na naszych oczach, on doprowadzi do głębokiej zmiany rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane.“

Odpowiedź: To nie jest przewrót kopernikański, lecz przewrót antychrysta! Takiej rewolucji Kościół katolicki jeszcze nie doświadczył, ponieważ jest to duchowe samobójstwo!

Dziś rewolucja jest konieczna, ale prawdziwa! Oczywiście, musi nastąpić przewrót kopernikański – ale taki, który spowoduje nawrócenie się od herezji do prawowiernej nauki.

Bez takiego przewrotu Kościół Chrystusa zostanie istnieć tylko w małych grupach prawowiernych, a bramy piekielne nie przemogą go. (Mt 16,18) Jezus zapowiada: ,,Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie.(J 16,2-3).

Kobyliński ponadto informuje, że rewolucja Franciszka przyniesie głęboką zmianę rozumienia wielu kwestii, które w katolicyzmie przez 2000 lat były nieruszane. Więc będzie to zmiana dogmatów – nauki Kościoła. Wynikiem tej rewolucji będzie antychrystowska zmiana myślenia i pogrzeb Kościoła katolickiego.

Jest to plan masowego procesu w Kościele, który usunie prawowierną doktrynę, która jako jedyna prowadzi do zbawienia. Taki Kościół antychrystowski będzie prowadzić swoich „wiernych“ szeroką drogą do zguby.

Jezus mówi: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, zmieńcie swój umysł i wierzcie Ewangelii (Mk1,15) Heretyckie rewolucjoniści mówią: Zmieńcie swój umysł i wierzcie herezji!

Cytacja: „I tego rodzaju rozwiązań chce większość środowisk katolickich na całym świecie i papież Franciszek jakby jedynie wyraża tę wolę większości.“

Odpowiedź: Tego chcą tylko heretyckie przywódcy Kościoła. Ale w żadnym wypadku nie chce tego większość prawdziwych katolików, którzy chcą być zbawieni.

Pseudopapież Franciszek nie wyraża wolę większości katolików, ale wolę większości heretycznych przywódców kościelnych, a to jest wielka różnica!

Przypominamy, że ci heretyczni przywódcy kościelni już znajdują się pod przekleństwem Bożym, według  Ga 1,8-9 ,,Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!“ Zgodnie z tym słowem Bożym i według bulli papieża Pawła IV taka większość heretycznych przywódców kościelnych są pod przekleństwem Bożym i trzeba wiedzieć, że lud Boży nie powinien słuchać tych heretyków. On powinien się za nich modlić i wymuszać od nich zrzeczenia się herezji, aby byli zbawieni od wiecznego potępienia.

Fakt, że większość katolickich kościelnych urzędników, na których powołuje się Franciszek, głosi herezję, jest owocem ducha, który zapanował po II Soborze Watykańskim! Papież Benedykt XVI przyznał, że po Soborze było niepisane prawo, aby zatrudnić na kluczowych stanowiskach w Kościele biskupów, zwłaszcza liberałów, tzw. potencjalnych  lub oczywistych heretyków.

Teraz łatwo jest Franciszkowi powoływać się na taką heretycką grupę.

Iść z tą grupą heretyków do piekła nie jest rozwiązaniem. To szaleństwo!

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

+ Metody OSBMr                  + Tymoteusz OSBMr

Biskupi, sekretarzy Patriarchatu

http://vkpatriarhat.org.ua/en/?page_id=9564

Kopia przesłana do:

Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Biskupów katolickich

Mass media

Źródło: http://vkpatriarhat.org.ua/en/?p=13733

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *