Strona główna > Polska > To skandal. Mimo protestów rząd manewruje by wdrożyć w Polsce GMO!

To skandal. Mimo protestów rząd manewruje by wdrożyć w Polsce GMO!

8 czerwca o godz. 12:00 jest posiedzenie podkomisji w sprawie ustawy o GMO, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Sytuacja nie wygląda dobrze bo PiS upiera się przy konieczności utrzymania zapisu o możliwości tworzenia stref upraw GMO, który brzmi:

a11

„Art. 49a. 1. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się strefą wolną od upraw GMO.
2. Dopuszcza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie uprawy GMO wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej strefą prowadzenia uprawy GMO, po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Uprawę GMO prowadzi się zgodnie z określonymi w tym zezwoleniu warunkami, sposobem i terminem.”

To jest skandal!

Wygląda na to, że poprawki strony społecznej nie zostały wzięte w ogóle pod uwagę! W czwartek zbierze się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424), w sali im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C) by rozpatrzyć rządowy projekt ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw.

Materiały z ostatnich konsultacji społecznych:

Musimy więc być na tej komisji aby je wymusić! Kto może niech zgłosi swój udział do: Poseł Jan Duda, przewodniczący Podkomisji, [email protected] oraz Sekretariat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” [email protected]

Za: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/to_skandal_mimo,p1991133610

Data publikacji: 7.06.2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *