Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Skąd się wzięły małpy i jak powstała teoria ewolucji

Skąd się wzięły małpy i jak powstała teoria ewolucji

Zanim dojdziemy do odpowiedzi na to pytanie, może najpierw zapoznajmy się z kilkoma faktami z życia Darwina, o których głośno się nie mówi…

a

Najpierw 2 cytaty wyjęte z: http://creation.com/darwins-mystery-illness-polish

 • Przez większość swego życia pracy Darwin cierpiał z powodu krańcowo złego zdrowia. The New Encyclopaedia Britannica(Nowa Encyklopedia Brytyjska) pisze: ‘Niektóre z symptomów – bolesne wzdęcia, wymioty, bezsenność, bicie serca – pojawiały się w nasileniu, gdy tylko rozpoczął prace nad pierwszym notatnikiem o transmutacji, w r. 1837. [Jest to rok, w którym powrócił do Anglii z pięcioletniej podróży na statku H.M.S. ] Choć w Południowej Ameryce był narażony na zakażenie chorobą Chagas’a, lub jakąś inną chorobą tropikalną, dogłębna analiza owych ataków w kontekście jego czynności wskazuje na źródło psychogeniczne. (Psychogeniczne oznacza pochodzące z umysłu, lub ze stanu umysłowego.) Inne symptomy włączały ‘nudności, bóle głowy… wrażliwy żołądek, okresy słabości, drgawki mięśniowe, zawroty głowy, plamy w oczach’. Dziś nazwalibyśmy to psychonerwicą spowodowaną przez obawy”.
 • (Darwin) …”określał swoje ‘O pochodzeniu (gatunków) jako ‘moja przeklęta książkai myślał o sobie jako o ’Kapelanie diabła’.

Diabelskie kapelaństwo Darwina zostało potwierdzone w niedawno umieszczonym na Wolnej Polsce artykule pt.:

Kulisy rządzenia światem przez Iluminatów”

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/kulisy-rzadzenia-swiatem-przez-iluminatow-2015-06

W wyżej wymienionym artykule były Iluminata Roger Morneau, opowiada, czego dowiedział się na tajnym spotkaniu spirytystów właśnie na temat Darwina – z ust kapłana satanisty. A oto fragment wywiadu z nim:

D.H. – Jeszcze raz, jakie były te 3 wytyczne, Roger? Z tych trzech spraw pierwsze było: szatan nie chce, aby przeciętna rodzina miała świadomość, iż on i jego aniołowie istnieją.                  

R.M.- Zgadza się.

D.H. – Druga rzecz miała na celu przejęcie pod kontrolę umysły ludzi.

R.M. – Zgadza się.

D.H. – Jak brzmiał trzeci punkt?

R.M. – Zniszczyć autorytet Biblii bez wyrzucania jej w ogień.

D.H. – W porządku. Jaką przyjęto tu strategię?

R.M. – Przyjęto tu bardzo zaskakującą strategię. Po WIELKIEJ RADZIE zdecydowano, aby szatan natchnął Charlesa Darwina osobiście, by przekazał mu wytyczne własnej (szatana) teorii ewolucji. Charles był natchniony tą teorią przez samego jej twórcę, tj. upadłego Lucyfera. I w tym czasie szatan i jego aniołowie byli świadomi, że gdy zaoferują teorię ewolucji rodzajowi ludzkiemu, to ta teoria w ich życiu całkowicie zniszczy podstawową naukę o stworzeniu świata, znajdującą się w Biblii. A także teoria ta zniszczy naukę o upadku człowieka na skutek grzechu oraz zniszczy plan zbawienia. Ta teoria zniszczy to wszystko.

D.H. – Za jednym pociągnięciem?                                                                                                   

R.M. – Tak. Następnie kapłan wygłosił niezwykłe oświadczenie: „Duchy przekazały mi, że każdy, kto będzie nauczał teorii ewolucji, poczytywany będzie przez duchy za pastora nowego wielkiego systemu religijnego”. Widzicie, on nazwał teorię ewolucji „wielką teorią religijną”. Uczynił tak, ponieważ to jest system nauczania ludzi ukierunkowany, by wyeliminować ludzi z Królestwa Jezusa. Powiedział: „Każdy propagator tej teorii jest przychylny duchom, stanowi dla nich wartość. Ponadto taka osoba otrzymuje bardzo specjalną zdolność od samego szatana. To jest, otrzymuje wielką moc, aby powodować duchową ciemnotę, siłę do przekonywania oraz wciągania ludzi w system wierzeń”. 3 zdolności są dane propagatorom teorii ewolucji. To nie wszystko. Kapłan powiedział, że szatan rozważa pewne aspekty teorii ewolucji, mające dla niego większą wartość, które w obliczu całego Nieba i galaktyk, ustanawiają go w miejsce Jezusa i Aniołów, jakby „Dydaktykiem”, za którym podążą ludzie w ostatnich dniach, które pozostały na Ziemi…

A teraz jaśniejszą odpowiedzią na pytanie zawarte w pierwszej części tytułu może być artykuł (znaleziony również w Internecie) pt.:

„Skąd się wzięły małpy?”

Źródło:   http://gloria.tv/?media=624785&language=YiwzPCkSG6u

Tak się składa, że na to właśnie pytanie mamy odpowiedź w Starym Testamencie, jednak zanim do niej dojdziemy, trzeba zahaczyć jeszcze o kilka wątków.

Wszyscy znamy biblijny opis stworzenia świata. Jednak coraz częściej słyszy się już nawet w Kościele, że w Starym Testamencie są „bajki i mity” i że nie trzeba we wszystko wierzyć…

Dla mnie jedno jest pewne: i Stary Testament i Nowy Testament jest Słowem Bożym, a więc Prawdą.

Zwróćmy uwagę na pewne szczegóły, dotyczące stwarzania świata:

„…Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak”. (Rdz 1,10-11)

„Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzątka naziemne i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!” I stało się tak”. (Rdz 1,24)

„I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę, przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona” I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. (Rdz 1,29-31)

Zatrzymajmy się na chwilę przed potopem, gdzie jest mowa o zaistniałym wtedy zepsuciu:

Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, że ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: „Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw Mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią”. (Rdz 5,11-13)

Wiemy, że potop wyniszczył wszystko. Został tylko Noe z rodziną i ze zwierzętami w arce. Jednak po potopie, po występku Chama, Noe przeklął jego syna (a swego wnuka, Kanaana) i co się z tym wiąże – przekleństwo to ogarnęło całe pokolenie. I znów zło szerzyło się na ziemi (tak jak przed potopem od Kaina). To właśnie oni zainicjowali po potopie budowę Wieży Babel, gdzie potem zaczął się Babilon… I właśnie to pokolenie nazywało się później w Starym Testamencie „poganami”. A z powodu oddawania przez nich czci fałszywym bożkom i uprawiania wszelkiego rodzaju bałwochwalstwa – nie wolno było Hebrajczykom w żaden sposób łączyć się z nimi, aby razem z nimi nie pobłądzić.

Po wyjściu Izraelitów z Egiptu (bo Izraelitami nazywali się dopiero od czasów Jakuba) i po otrzymaniu Dekalogu – Mojżesz oznajmił ludowi szczegółowe Przepisy Prawa. Jedno z nich brzmiało następująco:

Zakaz łączenia dwóch różnych gatunków. Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna”… (Kpł 19,19)

Ale jest również temat, któremu Mojżesz poświęcił aż cały rozdział (Kpł 11), a konkretnie chodzi o zwierzęta „czyste” i „nieczyste”. Co więcej: ze zwierząt „nieczystych” nie wolno było spożywać mięsa pod grzechem zaciągnięcia nieczystości.

Zatrzymajmy się jeszcze nad tą kwestią, bo ona ma znaczenie…

„Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: „Tak mówcie do synów Izraela: Oto zwierzęta, które będziecie jeść, spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice i które przeżuwa. Ale następujących zwierząt, mających rozdzielone kopyto i przeżuwających, nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty; wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, ani dotykali ich padliny – są one dla was nieczyste”. (Kpł 11,1-8)

„Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota wodna, która nie ma płetw, albo łusek w morzach i rzekach, spośród wszystkiego, co się roi w wodzie i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością”. (Kpł 11,9-10)

„Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty”. (Kpł 11,26)

Każde zwierzę czworonożne, które chodzi, opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was”. (Kpł 11,27)

– Czy widzimy, o jakim zwierzęciu (m.in.)jest tutaj mowa???????

Wcześniej celowo cofnęłam się do czasu przed potopem, bo jest tam mowa, że ziemia była skażona i pełna wykroczeń przeciwko Panu Bogu i tam też było wspomniane o „zwierzętach nieczystych”).

Przed potopem były również wielkoludy, a także (chociaż nie pisze o nich w Starym Testamencie), jednak wiemy, że równocześnie z wielkoludami żyły na ziemi – również dinozaury. O tym świadczą bardzo liczne odkrycia archeologiczne. Jeśli chodzi o wielkoludy, mają one powiązania z „synami Boga”. O kogoż znów chodzi?

My – ludzie, jesteśmy nazwani „dziećmi Bożymi”. Ale przed nami Pan Bóg stworzył najpierw niebo, a w nim aniołów. W Starym Testamencie to aniołowie są określani – jako „synowie Boga”.

Na samym początku oni również byli poddani próbie (jako istoty wolne tak jak i my)i część z nich zbuntowała się. Dlatego nazywają się „upadłymi aniołami”. Choć aniołowie są duchami i nie mają ciał – jednak potrafią ukazywać się w postaciach widzialnych i jak najbardziej realnych. Również te „upadłe” – i o nich będzie niżej mowa…

A pisze o nich tak:

„Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony wszystkie, jakie tylko im się podobały” (Rdz 6,1-2)

„A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach”. (Rdz 6,4)

W tym wypadku: „w owych czasach” – znaczy: przed potopem (od pokolenia Kaina). „A także później” – znaczy: po potopie, po odłączeniu się pokolenia Chama i ich pójściu w bardzo grzeszne życie.

Po potopie pierwsza wzmianka o wielkoludach jest już w czasach Abrahama, gdy jest mowa o rozstaniu z Lotem i zabraniu go do niewoli. Nie będę wszystkiego cytowała, żeby nie przedłużać. Proszę sobie zajrzeć do:

Rdz 14,1-16 (a zwłaszcza zdanie w: Rdz 14,5),

Z wielkoludami do czynienia mamy również po niewoli egipskiej: Lb 13,22.28-29.31-33)

Pwt 2,10-11.20-21; Pwt 3,11.13; Pwt 9,2; Joz 15,13-14

I na pewno wszystkim znany jest tzw. Goliat, z którym walczył Dawid:1 Sm – rozdział 17.

Tutaj jest wymienionych jeszcze kilku innych: 1 Krn 20,4-8; 1 Krn 11,23

A także znani oni byli jeszcze w czasach Judyty, a więc po powrocie pokolenia Judy z niewoli babilońskiej, a konkretnie już w czasie panowania perskiego: Jdt 16,6.10

O upadku aniołów jest wspomniane także w Nowym Testamencie:

„Jeżeli bowiem Bóg aniołom , którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd…” (2 P 2,4)

„… i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie…”. (List Św. Judy Apostoła: Jud 6)

Jednak to nie wszystko, bo wspomniany wyżej Mojżesz przekazuje ludowi jeszcze pewne ciekawe przykazania:

Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! Nie będziesz obcował cieleśnie z żadnym zwierzęciem, przez to stałbyś się nieczystym. Także i kobieta nie będzie stawać przed zwierzęciem, aby się z nim złączyć. To jest sromota!” (Kpł 18,22-23)

Wnioski wyciągnijcie sami…

Żeby do końca wyjaśnić temat zwierząt „nieczystych”, muszę koniecznie dodać pewną bardzo ważną rzecz:

Panu Jezusowi, Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu, zawdzięczamy nie tylko uwolnienie nas od grzechu pierworodnego i otwarcie dla nas bram nieba, ale także to, że na ziemi dosłownie wszystko zostało oczyszczone, łącznie ze zwierzętami.

W Dziejach Apostolskich czytamy:

„Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie. Widzi niebo otwarte i jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki powietrzne. „Zabijaj, Piotrze, i jedz!” – odezwał się do niego głos. „O, nie, Panie! Bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego” – odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi do niego: „Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił”. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięto ten przedmiot do nieba”. (Dz 10,9-16)

Przed Swoim Wniebowstąpieniem Pan Jezus powiedział do Apostołów:

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nawracajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. (Mt 28,19-20).

Na tym polega nieskończona miłość Pana Boga do nas, że otworzył Niebo i dał szansę zbawienia dla wszystkich ludzi bez wyjątku, ale pod warunkiem, że każdy przyjmie Chrzest św. i że dla każdego: tylko Pan Jezus będzie „Drogą, Prawdą i Życiem” – i tylko w założonym przez Niego Kościele Świętym.

Teraz powrócę jeszcze do sytuacji opisanych wcześniej…

Jak wiemy historia kołem się toczy… Czyż nie powtarza się to znów na naszych oczach?…

Bo jakie owoce jemy dzisiaj?…

Jak myślicie, skąd w ludziach znajduje się teraz tyle „skaz” genetycznych i tzw. „nieznanych” chorób? Może są to ślady genów po jakichś mieszankach wśród starych przodków, a może to już wynik skutków dzisiejszej nowoczesnej ”nauki” i nowoczesnej ”cywilizacji”?… Bo przecież tak pięknie nazywa się i tłumaczy te „osiągnięcia” – dla „dobra ludzkości”, a mianowicie: klonowanie, genetyczne modyfikowanie, in vitro itd…

Poza tym świat jest dzisiaj pełen okultyzmu i to w najrozmaitszych formach i dziedzinach.

Od dosyć sporego już czasu tak wiele mówi się o „obcych cywilizacjach”, które latają po niebie, a nawet zostawiają na ziemi jakieś ślady… Ktoś-tam, gdzieś-tam – miał jakiś kontakt – bardzo tajemniczy… Ktoś widział, a nawet nagrał statek kosmiczny – który za chwilę się rozpłynął… Czyż nie wydaje wam się to dziwne, że nigdy do tej pory nie dało się zauważyć od tych „obcych” żadnego gestu dobrej woli w nawiązaniu z nami jakichś normalnych kontaktów? … Ciągle jest tajemniczość i enigmatyczność… Przecież ktoś szczery nie postępuje w taki sposób…

Biorąc to wszystko pod uwagę, zastanawiam się nad jeszcze jednym: czy kobieta, która decyduje się na „in vitro” – tak naprawdę wie, w czyich jest rękach i kogo urodzi???????? Osobiście podziwiam te kobiety za odwagę!!!!!

Jednak wnioski wyciągnijcie już sami…

Kiedyś tak napisała Św. Barnadetta Soubirous:

A oto treść piątej przepowiedni: „Wasza Świątobliwość, Święta Dziewica powiedziała mi, że na końcu XX wieku i na początku XXI wieku nadejdzie koniec nauki, która podważa wiarę. Miliony ludzi ponownie zwróci się ku Chrystusowi, a moc Kościoła będzie większa niż kiedykolwiek. Dla wielu ludzi powodem, dla którego odwrócą się od uczonych, będzie arogancka postawa uczonych, pracujących nad zrealizowaniem istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem” – czyli tak zwane hybrydy”…

A tutaj mamy potwierdzenie:

W Anglii krzyżowano ludzi ze zwierzętami

http://freeisoft.pl/2011/08/w-anglii-krzyzowano-ludzi-ze-zwierzetami/

Brytyjczcy krzyżowali ludzi ze zwierzętami. Wyhodowali 155 zarodków-hybryd

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,10047601,Brytyjczcy_krzyzowali_ludzi_ze_zwierzetami__Wyhodowali.html?v=1&obxx=10047601

„Owoce” tego możecie już sami zobaczyć na You Tubie…

………………………………………….

Reasumując:

W Starym Testamencie widzieliśmy hybrydy anielsko-ludzkie, tzn. powstałe przy współudziale „upadłych aniołów”. Owocem tego byli „wielkoludy”. W domyśle mamy również dinozaury, które potem wyginęły z powierzchni ziemi w czasie potopu. Podobne sprawy powtórzyły się również po potopie. Śledząc Stary Testament, także w dalszym ciągu, mieliśmy okazję zetknąć się ze znów powtórzoną obecnością wielkoludów, a potem już z nowymi „bestiami” zwierzęcymi, tym razem typu: „behemot” i „lewiatan”.

Ponieważ w grę wchodziły również grzechy ludzkie, a nawet ludzko-zwierzęce, więc z tego powodu zostały zapoczątkowane także nowe gatunki zwierząt.

W artykule: „Skąd się wzięły małpy?” znajdujemy takie zdanie:

Każde zwierzę czworonożne, które chodzi, opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was”. (Kpł 11,27)

Proszę zwrócić uwagę: na czym chodzi małpa?… Czyż nie widzimy, że jest tutaj mowa właśnie o MAŁPIE?!…

A czy ktoś słyszał o tym, że w mózgu małpy znajdują się również „szare komórki”?… – Dzisiaj się o tym w ogóle nie mówi!!!…

Skoro jest zaliczona do kategorii zwierząt „nieczystych”, tzn., że jest hybrydą lub inaczej mówiąc, mutantem… I w żadnym wypadku nie została stworzona przez Pana Boga! A tym bardziej nie powstała przed człowiekiem! – tylko jest „owocem” ludzkich grzechów już po potopie… Teraz rozumiemy, skąd w czasach Mojżesza, który otrzymał 10 Przykazań Bożych, obok nich, znalazły się również przykazania – nie tylko zabraniające tworzenia ludzkich par tej samej płci, ale także wyszczególniane są grzechy popełniane przez mężczyzn i kobiety na… zwierzętach! Nowe gatunki zwierząt powstawały więc nie tylko z łączenia różnych ras zwierząt między sobą, ale także w wyniku łączenia się właśnie człowieka ze zwierzęciem. Taki początek miało wiele nowych gatunków, które istnieją do dziś – a które absolutnie nie były stworzone przez Pana Boga. Dlatego taki nacisk kładziono w całym Starym Testamencie, aby nie spożywać mięsa ze zwierząt „nieczystych”, ponieważ tylko to, co stworzył sam Bóg-Stwórca – „było dobre”…

Przechodząc teraz do drugiego artykułu, spotykamy się również z kwestią „upadłych aniołów”. Przyjrzyjmy się temu tematowi jeszcze z relacji wspomnianego wyżej byłego Iluminaty.

Oto kilka fragmentów, uzupełniających to, czego on się dowiedział na „tajnych” zebraniach:

R.M. – SZATANA. A my byliśmy zainteresowani, aby słuchać go dalej. Powiedział nam: „Słuchajcie, my czcimy istoty duchowe. My czcimy LUCYFERA i wszystkich jego aniołów. Oni wyglądają tak pięknie jak wówczas, zanim zostali wyrzuceni z NIEBA”. (…).

R.M. – Widzisz, kapłan wspominał, że na świecie są tysiące ludzi w podobnych stowarzyszeniach czczących demony. Powiedział: „Ale my w Montrealu jesteśmy elitą, my znamy niezwykłą prawdę. Prawdę o tym, kim jest w rzeczywistości nasz pan, wiemy o upadłych aniołach. (…).

(…). Na spotkaniach, w których brałem udział, kapłan poruszał sprawy RADY GENERALNEJ, zwołanej przez szatana. Przekazał nam 3-CZĘŚCIOWY PLAN SZATANA, który pozwoli odwieść ludzi od zbawienia z wiecznym skutkiem. Pierwszy z nich brzmiał: „CHRZEŚCIJAŃSKIE BAŁWOCHWALSTWO”. Kolejny miał tytuł: „NAJZNAKOMITSZE ZWIEDZENIA POD POSTACIĄ WSPANIAŁEJ NOWEJ ERY”. Odnosi się to do ery, którą mamy dzisiaj. Pamiętajmy, ja dowiedziałem się tego w roku 1946. Ostatni brzmi: „WIELKA RADA SZATANA I JEGO WYSOKO POSTAWIONYCH ANIOŁÓW-KANCLERZY Z ROKU 1700”. Tajemnicze informacje, które otrzymałem z tej narady OTWIERAŁY SZEROKO OCZY. Na wstępie kilka słów o „WIELKIEJ NARADZIE KANCLERZY”. (Uwaga: W apokryficznej Księdze Henocha również jest napisane, że upadłe anioły czyniły narady przed wyrządzaniem większego zła na ziemi. Jest o tym mowa w rozdziale 6,1-8 Księgi Henocha. Miało to miejsce już nawet przed potopem. Opisana przez Henocha sytuacja nawiązuje do grzechu upadłych aniołów z córkami ludzkimi, z których potem narodziły się hybrydy w postaci gigantów, czyli wielkoludów , o czym wspomina też Stary Testament (Rdz 6,1-4) i których to liczne szkielety znajdowane są obecnie przez archeologów. Jednak nie jest to podawane oficjalnie do wiadomości, a wręcz przeciwnie –tuszowane! (…).

R.M. – „Z początkiem roku 1700” – to mówi kapłan – „szatan i wszyscy jego mocni aniołowie, pełniący obowiązki kanclerzy, zwołali WIELKĄ RADĘ na skalę światową. Mieli jeden cel i byli jednomyślni. Celem było przygotowanie się na nadchodzącą wielką przemysłową erę, mającą wkrótce nastać na świecie. Lucyfer także przewidział inną erę, mającą nadejść po erze przemysłowej. Erę niezwykłych odkryć naukowych, dokonywanych przez ludzi. Mówił: „Wejdziemy w niezwykłą erę, która zmieni sposób życia każdego człowieka. Ta era poprzedzi koniec świata i zakończy WIELKI BÓJ między siłami dobra i zła”. Kapłan wspomniał, że Lucyfer studiuje Biblię, by poznać przyszłe wydarzenia. W Księdze Daniela 12,4 szatan przeczytał o czasach ostatecznych, gdzie wielu będzie to badać i wiedza wzrośnie. On to zrozumiał, iż nadchodzi czas na nastanie tej ery. Z tego powodu zwołano Radę, by zmienić ich sposób działania (zwiedzenia ludzi). Podjudzić, wpłynąć na ludzi tak, by każdy sam siebie zdyskwalifikował z bycia członkiem Królestwa Jezusa Chrystusa. (…).

D.H. – Jeszcze raz, jakie były te 3 wytyczne, Roger? Z tych trzech spraw pierwsze było: szatan nie chce, aby przeciętna rodzina miała świadomość, iż on i jego aniołowie istnieją.

R.M.- Zgadza się.                                                                                                                     

D.H. – Druga rzecz miała na celu przejęcie pod kontrolę umysły ludzi.                                        

R.M. – Zgadza się.                                                                                                                            

D.H. – Jak brzmiał trzeci punkt?                                                                                                       

R.M. – Zniszczyć autorytet Biblii bez wyrzucania jej w ogień.

Teraz widzimy nie tylko, że narady szatańskie zwoływane były od zarania dziejów, ale także jaką strategię obierał szatan dla niszczenia dzieła Bożego – z uniemożliwieniem zbawienia ludzkości! Do wykonywania swych planów szatan zawsze potrzebuje ludzi. A czyż dzisiaj nie słyszymy o tzw. „tajnych spotkaniach” np.: „Grupy Bildelberg”?… I czyż nie widać już wyraźnie, co się dzieje w świecie?…

Również obecnie dokonywana jest hybrydyzacja nie tylko zwierząt, ale wszelkich produktów roślinnych, m.in. owoców (tzw. „bezpestkowych”), które spożywamy, co na pewno nie przyniesie ze sobą żadnych dobrych konsekwencji.

W Piśmie Świętym czytamy: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili”… – Mt 24,37-38

I tu nie chodzi tylko o „jedzenie i picie”, ale o „powtórkę” całego zepsucia, z powodu którego był właśnie potop…

Spójrzmy znów na hybrydyzację. Żeby się bardziej rzucało w oczy, przekopiowałam trochę tytułów, znajdujących się tylko na jednej stronie internetowej. Proszę zwrócić uwagę: czyż to nie jest dziwne, że tematy hybryd i „in vitro” znajdują się „po sąsiedzku”?…

http://tematy.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/hybrydy+ludzko

…..

Brytyjczycy stworzą hybrydy ludzko-zwierzące

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,4846957.html

Europa boi się hybryd jak Frankensteina

 • http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,5228202,Europa_boi_sie_hybryd_jak_Frankensteina.html

Brytyjczcy krzyżowali ludzi ze zwierzętami. Wyhodowali 155 zarodków-hybryd

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10047601,Brytyjczcy_krzyzowali_ludzi_ze_zwierzetami__Wyhodowali.html

„Ryzykowna metoda kosztem zarodków”. PiS chce karać więzieniem za in vitro

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,12021032,_Ryzykowna_metoda_kosztem_zarodkow___PiS_chce_karac.html

PO, PSL, SLD za projektem o in vitro; PiS, ZP chce głosować przeciw

 • http://wyborcza.pl/1,91446,18103669,PO__PSL__SLD_za_projektem_o_in_vitro__PiS__ZP_chce.html

MZ: wszystkie opinie do projektu ustawy o in vitro – za kilka dni

 • http://wyborcza.pl/1,91446,16493821,MZ__wszystkie_opinie_do_projektu_ustawy_o_in_vitro.html

18 sierpnia kończą się konsultacje społeczne projektu ustawy o in vitro

 • http://wyborcza.pl/1,91446,16487258,18_sierpnia_koncza_sie_konsultacje_spoleczne_projektu.html

Anglicy przesunęli granice nauki

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,5231115.html

In vitro tylko dla małżeństw

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6050548,In_vitro_tylko_dla_malzenstw.html

Można prowadzić badania na ludzko-krowich embrionach

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,5228516.html

Naukowcy stworzyli ludzko-zwierzęcy embrion

 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5083412.html

Zielone światło dla ludzko-zwierzęcych zarodków

 • http://wyborcza.pl/1,76842,4466105.html

…..

Jesteśmy świadkami, jak w każdej już dziedzinie tzw. „naukowcy” w sposób nieodpowiedzialny eksperymentują. Starają się być równi Panu Bogu. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Jednak jest nadzieja, że właśnie ci diaboliczni „pseudonaukowcy”, na pewno dobrze opłacani przez rządzących tego świata, zostaną przepędzeni ze swoich laboratoriów.

Wspomnianą w drugim artykule przepowiednię Św. Barnadetty Soubirous – w tym miejscu – pozwolę sobie zacytować w całości, ponieważ na końcu zawiera ona optymistyczny wydźwięk:  http://www.apokalipsa.info.pl/objawienia/bernadeta.htm

„A oto piąta, treść piątej przepowiedni: „Wasza Świątobliwość, Święta Dziewica powiedziała mi, że na końcu XX wieku i na początku XXI wieku nadejdzie koniec nauki, która podważa wiarę. Miliony ludzi ponownie zwróci się ku Chrystusowi, a moc Kościoła będzie większa niż kiedykolwiek. Dla wielu ludzi powodem, dla którego odwrócą się od uczonych, będzie arogancka postawa uczonych, pracujących nad zrealizowaniem istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem” –  czyli tak zwane hybrydy, które już wiemy, że ustawa w Anglii na to pozwala – „Ludzie poczują się w głębi swoich serc, że jest coś, czego nie sposób usprawiedliwić. Przez jakiś czas nie będzie jak powstrzymać tworzenia tych monstrów, ale uczeni zostaną ostatecznie przepędzeni, jak przepędza się stado wilków”

Jednak to jest tylko część problemu… Choć dzisiaj nie ma już jako potworów: wielkoludów, ani lewiatanów – ale mamy za to zupełnie inne „twory”…

Obecnie współpraca z szatanem zajęła o wiele większy zasięg… Posłuchajmy, co znów mówi były Iluminata:

K.H. – Roger, kiedy ja byłam nastolatką w latach 1970-tych, pamiętam piosenkę, która wówczas wyszła, mówiąca o „Wieku Wodnika”. I od tego czasu odnotowano na świecie powstanie i szerzenie się ruchu New Age. Zastanawiam się, czy gdy byłeś uwikłany w kult demonów, czy te osoby mówiły tam o ruchu New Age?

R.M. – O tak. To był ważny ruch, który się formował. To jest jedno z ważniejszych zwiedzeń w czasach końca. 3.Wspaniałe zwiedzenie „Chlubnej Nowej Ery”. Kapłan powiedział nam, przy jednej z dłuższych rozmów, kolejną fascynującą go rzecz. Mówił: „Wielki plan, wielki plan szatana przyniesie mu żniwo z każdego narodu za sprawą jego dzieła. Stanie się to zaraz przed zakończeniem „WIELKIEGO BOJU” pomiędzy „SIŁAMI DOBRA I ZŁA”. Rozmowa trwała, wyraziliśmy chęć poznania dalszych szczegółów dotyczących działalności duchów. Powiedział: „To stanie się w wyjątkowy sposób. Ten wielki plan sprawi, że ludzie zaczną się nim „ZAJADAĆ”. Ponieważ on mówił: ”Duchy demoniczne objawią się jako mieszkańcy dalekich planet galaktyki, którzy przybywają na naszą Ziemię, aby ostrzec jej mieszkańców przed rychłym jej zniszczeniem. Będą mówić o zbliżającym się zniszczeniu, przed którym można jeszcze się ustrzec, podejmując odpowiednie kroki. Coraz większa rzesza ludzi będzie miała doznania wyjścia z ciała. Czy znany wam jest ten temat?…

Jeszcze raz: Duchy demoniczne objawią się jako mieszkańcy dalekich planet galaktyki, którzy przybywają na naszą Ziemię !!!

Czy teraz już wiemy, kto i co to jest UFO???…

Coraz więcej słyszy się o Astanie. Cytuję za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Astana

„Astana (kaz. Астана; do 1961 Akmolińsk, do 1992 Celinograd, do 1998 Akmoła) – miasto w Kazachstanie, od 10 grudnia 1997 stolica tego kraju. Miasto położone jest w północnej części kraju na Pogórzu Kazachskim, na północny zachód od Karagandy nad rzeką Iszym”.

Może warto byłoby się przyjrzeć temu tematowi… Sama nazwa stolicy „Astana” – po przestawieniu literek, daje wyraz „Satana”, co w języku rosyjskim znaczy dosłownie: Сатана = Szatan.

Obecnie wybudowano tam „nowoczesne” miasto. Wiemy, dokąd zmierza ten świat i kto chce nad nim panować… Czyżby właśnie tam miała być „Stolica Iluminatów” – przewidziana jako centrum „Nowej Światowej Religii”?… A może zaplanowana jest jako miejsce przyjęcia tzw. „przybyszów” z tzw. „obcych planet”?… Na pewno miejsc takich jest więcej, jednak można się spodziewać, że przygotowują one świat na przyjęcie Antychrysta, czyli Szatana w ludzkim ciele…

Astana – stolica Iluminati?

Opracowanie: B.K.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.