Strona główna > NWO > Kościół i cerkiew > Shema Israel = Chrystus wynocha

Shema Israel = Chrystus wynocha

Doktor honoris causa KUL w Lublinie Kiko Argüello brzydzi się Krzyżem, więc kiedy nachodzi go konieczna potrzebna, zdejmuje ten gadget oszukiwania gojów, jakim jest jego pozorowana postawa „chrześcijanina”.

Sytuację taką już ktoś opisał wcześniej i opis ten zamieściliśmy pod linkiem.

Tekst ten dotyczy wydarzeń poza Polską i sprawa ta, choć głęboko odrażająca dla umysłowości katolika, nie zakorzeniła się zbytnio w naszych myślach, a przypuszczalnie jest to skutkiem dystansu geograficznego, który usypia nas pozwalając przypuszczać, że jak coś jest z dala od nas, to nic złego się nie dzieje.

Dzięki jednak koszernej TV Trwam miliony polskich katolików oglądając transmisje z Oświęcimia o nazwie „Cierpienie Niewinnych-Celebracja Symfoniczno-Katechetyczna” z dnia 23 czerwca na własne oczy mogło zobaczyć  – już z bliska – podobne sceny poniżania Krzyża Świętego ( symboli kapłaństwa ) oraz to coraz gwałtowniejsze tempo zażydzania Polaków przez obecną hierarchię. Całość tej okropności jest pod linkiem w komplecie całej transmisji:

http://gazetawarszawska.com/2013/06/24/cierpienie-niewinnych-symfonia-neokatechumenat-camino-neocatecumenal-oswiecim-23-06-2013/

Z materiału tego wybraliśmy drobny fragment zamieszczony pod linkiem.

Shema Israel = Chrystus wynocha

Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza  – w osobie kardynała i biskupa Krakowa – który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie obrażać żydów osobą  kapłana katolickiego, widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel.

Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to, że symbolika judaizmu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu, a co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze.

Przebieg nagrania:

0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy).

0.29  – Dziwisz zdejmuje stułę (1)  jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie.

0.43  – Ksiądz  – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od dr h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi.

1.02   – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi.

1.18  –  Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel.

3.34  – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce.

3.40  – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowiadaj chórem: Shalom.

Miejscem tego wszystkiego jest „katolicka polska ziemia” Anno Domini 2013.

(-) Red.

(1)

Stuła (orarium)

Orarium wzięło nazwę od łac. ors, oris – usta. Początkowo wzięła bowiem swoją formę od szarfy, którą ocierano usta. Stuła jest długą, szeroką wstęgą, lekko rozszerzoną na końcach, uszytą z tej samej tkaniny, co ornat. Biskup i kapłan noszą stułę zawieszoną na szyi i zwisającą swobodnie z przodu. Diakon natomiast zakłada stułę na kształt szarfy z lewego ramienia, ukośnie do prawego boku i tam ją spina. Stuła wywodzi się z insygniów urzędników państwowych, noszoną przez nich w starożytności. Była oznaką ich urzędu i godności. W liturgii stuła również symbolizuje władzę i godność urzędu kapłańskiego. Symbolizuje ona takie godność chrześcijańską, szatę godową wszystkich powołanych do nieśmiertelnego królowania z Panem Bogiem w niebie.

Modlitwa, jaką odmawiano przy wkładaniu stuły, tak o tym mówi: “Zwróć mi, o Panie, stułę nieśmiertelności, którą straciłem przez grzech pierwszych rodziców moich, a chociaż nie jestem godny zbliżyć się do Twoich świętych tajemnic, niechaj dostąpię jednak radości wiecznej”.

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2013/06/30/shema-israel-chrystus-wynocha/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.