Strona główna > Rosja > Sen Korwina-Mikke spełnia się w Rosji

Sen Korwina-Mikke spełnia się w Rosji

System socjalizmu komunistyczno-liberalnego w Rosji, zwany też przez niektórych kapitalistyczno-konserwatywnym putinizmem – sięga szczytów swoich możliwości, co ucieszyć powinno nadwiślańskich przeciwników ZUS-u i wyznawców socjalistycznej (prokapitalistycznej) „vonmisesowszczyzny” z kręgu promowanego przez „Sputnik” [1] skonfederowanego nie-Słowianina [2] Korwina-Mikke.

W moskiewskich „Izwiestijach” („Wiadomościach”) opublikowano 17 czerwca br. artykuł Anny Iwuszkiny pt. „Bieda to nie próg: w Rosji zaproponowano pozbawienie „leniwych” nędzarzy pomocy państwa” (patrz niżej), w którym autorka opisuje sposoby realizacji prezydenckiego planu sześcioletniego, zakładającego „zmniejszenie poziomu ubóstwa o połowę”.

Smaczku dodaje tutaj fakt, że piszą o tym w gazecie, która powstała przeszło sto lat temu (po rewolucji lutowej 1917 roku) jako organ sprzeciwiającej się oligarchii, wojnie i biedzie Piotrogrodzkiej (potem Wszechrosyjskiej) Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a po prywatyzacji tytułu w 1992 r. przeszła w ręce oligarchy i wicepremiera w rządzie Czernomyrdina (rząd wdrażający rosyjską wersję „złodziejskiej prywatyzacji”) Włodzimierza Potanina, założyciela holdingu Prof-Media, od którego przejął w 2005 r. tę gazetę należący do Gazpromu holding Gazprom-Media (obie spółki zarządzane przez rosyjskiego Niemca Aleksego Millera, czyli urodzonego w Leningradzie tamtejszego wieloletniego współpracownika Putina z l. 90-tych XX w.), który w 2008 r. sprzedał pakiet kontrolny „Izwiestij” (50,19 %) utworzonej w tymże roku Narodowej Grupie Medialnej, należącej m.in. do uczestnika zebrań Klubu Bilderberg i jednego z najbogatszych oligarchów Rosji Aleksego Mordaszowa oraz firmy ubezpieczeniowej Sogaz, spółki-córki Gazpromu.

Dyrektorem generalnym holdingu Narodowa Grupa Medialna jest od 2016 r. Olga Paskina, była pracownica i prezeska zarządu holdingu Prof-Media, a przewodniczącą Rady Społecznej (od lutego 2008 r.), a potem Rady Dyrektorów (od września 2014 r.) holdingu NGM jest kojarzona od dawna z Włodzimierzem Putinem była gimnastyczka Alina Kabajewa, którą zawsze trenowała i doprowadziła do złotych medali Żydówka Irena Winer (ur. 1948 w Samarkandzie), od 1992 r. żona urodzonego w 1953 r. we wschodniouzbeckiej zapadłej mieścinie Aliszera Usmanowa (syna komunistycznego prokuratora Taszkientu) – dzisiaj jednego z najbogatszych oligarchów Rosji  i zarazem jednego z najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii, którego media amerykańskie nazywają też jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie.

W rozwarstwionym społeczeństwie Federacji Rosyjskiej, gdzie nadmierna koncentracja kapitału przemieniła już kraj w karykaturę zachodniego kapitalistycznego socjalizmu liberalnego, jedni żyją nowymi modelami samochodów za milion rubli (ok. 60 tys. zł) [3], a inni – uszczęśliwiani w tym roku pensją minimalną 11.280 rubli (ok. 667 zł) [4], czy minimalną emeryturą już od 7.811 rubli (ok. 462 zł) [5] – żyją ciągłym oczekiwaniem na jakikolwiek wzrost stawek płacy i świadczeń emerytalnych oraz pomocowych.

W ocenie byłego dwukrotnego wicepremiera (w l. 2000-2004 i 2007-2011), ministra finansów (w l. 2000-2011) i obecnego szefa Izby Obrachunkowej FR, Aleksego Kudrina (który zresztą jest nazywany autorem „strategii degradacji Rosji”), realne dochody obywateli Rosji będą w 2019 r. nadal spadały, a wobec braku planu wspomagania pieniężnego spauperyzowanej ludności przez władze – krajowi grozi „wybuch społeczny”. „Bieda stała się hańbą Rosji” – zauważył Kudrin, zaś bardzo wymowny jest, jego zdaniem, fakt, że 70 % ludzi z grupy ok. 12,5 mln oficjalnie uznawanych za nędzarzy żyje tam w rodzinach wielodzietnych. [6]

Ruscy i nie-ruscy mieszkańcy Rosji traktowani są przez władze tak, jak pokazał to na swoim przykładzie Igor Lebiediew (ur. 1972), wiceprzewodniczący Dumy Państwowej od 2011 roku, syn mieszańca Włodzimierza Żirinowskiego i wnuk pochowanego w Izraelu Żyda z przedwojennego polsko-ruskiego pogranicza Wolfa Isaakowicza Ejdelszteina [7]. Tenże Lebiediew, zamiast poświęcić jeden z listopadowych tygodni 2018 roku na spotkania ze swoimi wyborcami i przyjmowanie ich indywidualnych skarg i wniosków (czego wymaga regulamin Dumy) – ścigał się motorówkami wzdłuż wybrzeży Miami i drwił ze swoich poselskich obowiązków tymi słowami:

„- [I. Lebiediew:] W cudownym nastroju w Miami-Beach. Miami – można tylko się zakochać!

– [S. Niewierow:] Igorze Włodzimierzowiczu, to tydzień spotkań z wyborcami, a Miami to nie nasz region, to daleko od Chabarowska, Włodzimierza i Smoleńska. Wy razem z Włodzimierzem Wolfowiczem [Żirinowskim] jesteście tutaj bardziej potrzebni.

– [I. Lebiediew:] Miami jako okręg wyborczy jest doczepione do okręgu jednego z deputowanych naszego klubu [parlamentarnego Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji]. Wstydzilibyście się tego nie wiedzieć.” (tłum. GG.) [8].

Po fali oburzenia wywołanej tym wpisem na fb, wicemarszałek Lebiediew wpis usunął, lecz problem zupełnego nie liczenia się z biednymi obywatelami pozostał. Urodzeni w 1998 r. synowie-bliźniacy Lebiediewa zostali zresztą od wczesnej młodości odseparowani od tego problemu, bo dowcipny tatuś – jak na „rosyjskiego” patriotę przystało – posłał ich do TASIS [9], czyli do najstarszej w Europie szkoły amerykańskiej dla uczniów kilkudziesięciu różnych narodowości w szwajcarskiej miejscowości Montagnola, gdzie jeden miesiąc nauki kosztuje podobno 300 tys. rubli (ok. 17.760 zł).

Patrząc od lat na niewesołą sytuację ruskiego narodu słowiańskiego i towarzyszące jej postawy i ekscesy sztucznie wyniesionych nie-słowiańskich pseudoelit znad Moskwy – nie sposób oprzeć się wrażeniu, że sytuacja ta jest od dawna wyreżyserowana i nie może być mowy o sukcesie polityki antyputinowskich sankcji i wyzwoleniu rosyjskich Słowian, gdyż w rzeczywistości państwa ją ogłaszające stale współpracują z Rosją Putina na wielu płaszczyznach, w Europie i poza Europą, umożliwiając nie-słowiańskim „samym swoim” zarówno eksploatację zasobów naturalnych tego kraju, jak i łatwe zbywanie własnych towarów i usług na tutejszym obszarze.

Można powiedzieć, że bieda w Rosji jest nie tylko hańbą Putina i utrzymującego go przy władzy socjalistycznego systemu komunistyczno-liberalnej oligarchii, lecz również tych państw zachodnich rządzonych przez nie-Słowian, które w imię pomyślnej realizacji swojej ludobójczej polityki antymuzułmańskiej w różnych częściach świata (m.in. w Libii, Iraku, Syrii, Afganistanie), sprzyjały utrzymywaniu się nad Moskwą antysłowiańskiego reżimu potomków budowniczych socjalizmu komunistycznego, a nawet podjęły z tym reżimem wieloletnią, nasilającą  przemoc i zbrojenia współpracę na różnych teatrach działań wojennych.

Bieda w Rosji jest również efektem dławienia za Jelcyna i Putina hasła-postulatu: „Rosja dla Ruskich” [10], identycznego w swej wymowie ze zwalczanym za prezydentury A. Kwaśniewskiego hasłem: „Polska dla Polaków-Słowian”. I nie da się jej zwalczyć bez odwołania się do hasła solidarności międzysłowiańskiej: „Słowiańszczyzna dla Słowian”, które powinno wreszcie wyprzeć partykularne szowinistyczne marzenia o „Wielkich Polskach” czy „Rosyjskich Imperiach”.

Grzegorz Grabowski

(19.06.2019)

Igor Lebiediew, syn Włodzimierza Żirinowskiego, bardzo polubił Miami – „doczepiony” przez siebie okręg wyborczy swojej partii na Florydzie.

Przypisy:

[1] – Korwin-Mikke na „Sputniku”: https://pl.sputniknews.com/search/?query=janusz+korwin-mikke (75 materiałów od marca 2015).

[2] – Alan Jakman, Genealogia Janusza Korwin-Mikkego [skany i wywód przodków] http://www.moremaiorum.pl/genealogia-janusza-korwin-mikkego-skany-i-wywod-przodkow/ (22.10.2015).

[3] – Очень красивый российский кроссовер будет стоить миллион рублей (Bardzo ładny rosyjski crossover będzie kosztował milion rubli) https://auto.mail.ru/article/73267-novyi_krossover_renault_razom_podeshevel_do_999_000_rublei/ (17.06.2019).

[4] – С 1 января 2019 года размер МРОТ составит 11 280 руб. в месяц (Od 1 stycznia 2019 roku minimalna pensja osiągnie wysokość 11 280 rubli/m-c) https://www.garant.ru/news/1235647/ (26.12.2018).

[5] –  Минимальная пенсия в 2019 году (Minimalna emerytura w 2019 roku) http://pensiya.molodaja-semja.ru/faqs/minimalnaya-pensiya-v-2019-godu/ (04.01.2019).

[6] –  Кудрин не исключает „социального взрыва” (Kudrin nie wyklucza „wybuchu społecznego”) https://tass.ru/ekonomika/6558947 (17.06.2019).

[7] – W „rosyjskiej” Wikipedii czytamy, że Włodzimierz Żirinowski (ur. 1946 w Ałma Acie) otrzymał nazwisko po pierwszym mężu swojej matki Aleksandry Makarowej (ur. w 1912 w Mordowii, zm. w 1985 r. w Moskwie), który nazywał się Andrzej Żirinowski i był w NKWD naczelnikiem bezpieczeństwa kolei leningradzkiej (zm. w 1945 r.), z którym miała ona pięcioro dzieci. Włodzimierz Żirinowski był jej szóstym dzieckiem, a jego ojcem (którego W. Żirinowski nie znał) był poślubiony niedługo po śmierci A. Żirinowskiego Żyd Wolf Isaakowicz Ejdelsztein, który nie był bynajmniej prawnikiem, lecz kupcem i agronomem (posiadał ziemię i produkował chmiel) z Polski wschodniej, zesłanym po zajęciu w 1939 r. Kresów przez ZSRR do Kazachstanu, skąd niedługo po ślubie z Makarową repatriował się do Polski, a następnie wyjechał do Izraela, gdzie był członkiem narodowo-liberalnej partii Likud i został przejechany przez autobus w 1983 r. Zob.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Жириновский,_Владимир_Вольфович

[8] – Виктор Хамраев, Вице-спикер Госдумы отдыхает в Майами во время региональной недели (Wiktor Chamrajew, Wicemarszałek Dumy Państwowej wypoczywa sobie w Miami w czasie tygodnia spotkań z wyborcami) https://www.kommersant.ru/doc/3814284 (29.11.2018); «Это избирательный округ ЛДПР». Сын Жириновского объяснил свое пребывание в Майами („To jest okręg wyborczy LDPR”. Syn Żirinowskiego wyjaśnił swój pobyt w Miami) https://compromat.ws/eto-izbiratelnyj-okrug-ldpr-syn-zhirinovskogo-obyasnil-svoe-prebyvanie-v-majami/ (29.11.2018).

[9] – American School in Switzerland https://en.wikipedia.org/wiki/American_School_in_Switzerland ; Татьяна Трушина, Патриотично! Внуков Жириновского нашли в американской школе в Швейцарии. «Помогли заведению на миллионы». ФОТО, СКРИНЫ (Tatiana Truszina, Patriotycznie! Wnuki Żirinowskiego zlokalizowane w szkole amerykańskiej w Szwajcarii. „Pomogli placówce milionami”. FOTO, SKRINY)  https://ura.news/news/1052189184 (04.09.2014).

[10] – „Władimir Putin twierdzi, że „Rosja dla Rosjan – to hasło idiotów i prowokatorów”” – powiedział w czerwcu 2014 r. Jegor Proswirnin vel Jegor Pogrom w rozmowie z Ksenią Sobczak. Zob.: Walczymy o rosyjskie państwo narodowe http://media-w-rosji.blogspot.com/2014/07/walczymy-o-rosyjskie-panstwo-narodowe.html (08.07.2014).

* * *

„Bieda to nie próg, można ją przestąpić” (Johnsen Koikolainer, aforysta). Foto: Alina Kabajewa, urodzona w 1983 r. w Uzbekistanie córka Tatara-muzułmanina i prawosławnej Ruskiej, czyli medialna ikona zadowolonej części Rosji.

Bieda to nie próg: w Rosji zaproponowano pozbawienie „leniwych” nędzarzy pomocy państwa

W niektórych regionach urzędnicy nie widzą sensu wypłacania zasiłków tym, którzy mogą się wyżywić dzięki ogródkom

Biedni obywatele, posiadający ogródki lub wolne grunty, mogą wyżywić się dzięki nim i nie potrzebują państwowej pomocy. Do takich wniosków doszli niektórzy przedstawiciele rosyjskich władz regionalnych, realizujący pilotażowy program zmniejszenia liczby nędzarzy – stwierdziły „Izwiestija”. Uwolnione w ten sposób środki można będzie przeznaczyć na zwiększenie pomocy dla „prawdziwych” biednych, uważają urzędnicy. Mniej więcej połowa świadczeniobiorców nie zawsze jej potrzebuje – zgadzają się eksperci. Jednakże „ogródkowe” potraktowanie problemu nazywają oni zbyt cynicznym i zachęcają do tworzenia nowych miejsc pracy.

Niewystarczająco biedni

O wstępnych wynikach pierwszego etapu pilotażowego programu ws. zmniejszenia poziomu ubóstwa mówią raporty władz regionalnych przesłane do Ministerstwa Pracy. „Izwiestija” zapoznały się z dokumentami przygotowanymi przez urzędników z Tatarstanu, Kabardyno-Bałkarii, Kraju Nadmorskiego, województwa lipieckiego, iwanowskiego, niżnonowogrodzkiego, nowogrodzkiego i tomskiego.

Jak wynika z tych raportów, władze regionalne uważają za jeden ze sposobów na zmniejszenie poziomu ubóstwa zmianę kryteriów ustalania potrzeb. Zdaniem niektórych, należy zaprzestać wypłat zasiłków tym, którzy mogą się bez nich obejść, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze należy przeznaczyć na pomoc dla naprawdę biednych obywateli. Na przykład, w województwie iwanowskim urzędnicy wyodrębnili grupę „leniwych” nędzarzy, którzy posiadając jakiś majątek nie potrafią lub nie chcą z niego skorzystać w celu poprawy swoich warunków materialnych (np. sprzedać, wynająć, bądź, w przypadku działek, wykorzystać je jako dodatkowe źródło zaopatrzenia w żywność)”.

W województwie tomskim urzędnicy uważają za niezbędne skorygowanie rozporządzenia rządu w sprawie ustalania dochodu rodziny. Do istniejącej listy kryteriów należy dodać kredyty, przychody z sadownictwa i ogrodnictwa, a także cenę wynajmu mieszkania – podano w raporcie tego regionu.

W Kabardyno-Bałkarii i Tatarstanie skorygowano już kryteria ustalania potrzeb i rozdysponowano zaoszczędzone dzięki temu środki – czytamy w raportach władz tych podmiotów. Rząd Tatarstanu uściślił, że od 1 kwietnia przy ustalaniu miesięcznego zasiłku na dziecko oraz dodatków komunikacyjnych dla emerytów bierze się pod uwagę, oprócz dochodów, także majątek osobisty obywateli. Nie wypłaca się świadczeń tym, którzy mają jacht, szybowiec, skuter śnieżny, ponad jeden nowy samochód osobowy (do trzech lat od daty produkcji), duże mieszkania i domy letniskowe (ponad 40 mkw. na członka rodziny). Na razie nie wiadomo, jak duże oszczędności przyniosły te obostrzenia, ale urzędnicy planują przeznaczyć te środki na pomoc dla rodzin wielodzietnych po zakończeniu 2020 roku.

W województwie tomskim też nie chcą wspomagać słabo zmotywowanych do samowzbogacenia się  nędzarzy: urzędnicy uważają, że trzeba odmawiać pomocy obywatelom, jeżeli nie spełnili oni warunków kontraktu socjalnego (czyli pobierali zasiłki, ale np. nie zaliczyli kursu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, nie zdobyli pracy lub nie zdołali rozwinąć własnego gospodarstwa). W województwie niżnonowogrodzkim urzędnicy uważają, że należy wprowadzić odpowiedzialność [karną?] obywateli w przypadku nie wypełniania warunków kontraktu socjalnego – czytamy w raporcie tegoż regionu.

Urzędnicy regionalni są w większości zgodni, że należy odmawiać pomocy także tzw. „wirtualnym” nędzarzom, czyli obywatelom posiadającym nieformalne dochody. Idea walki z „szarą strefą” przewija się w tej, czy innej formie w raportach nadesłanych z Kraju Nadmorskiego, województwa lipieckiego, iwanowskiego i tomskiego.

Służba prasowa rządu Kraju Nadmorskiego podkreśliła przy tym, że w raporcie tego regionu nie postawiono wniosku o wykluczenie pomocy dla „wirtualnych” nędzarzy, jednakże zgodziła się, że wysiłki na rzecz zmniejszenia nieformalnego zatrudnienia wpływają na poziom ubóstwa.

Inne regiony nie odpowiedziały natychmiast na pytanie „Izwiestij”.

Począwszy od 2014 roku kryteria zasadności dla uzyskania pomocy społecznej ustalają władze regionalne – przypomniano nam w służbie prasowej Ministerstwa Pracy. Zazwyczaj stosuje się warunek, że średni dochód na głowę członka rodziny nie może przekraczać jednokrotnej lub dwukrotnej wartości minimum socjalnego obowiązującego w danym regionie – powiedziano nam w ministerstwie. Nie dostrzega się tu potrzeby tworzenia jednolitych kryteriów dla całego kraju, a to z powodu dużej różnicy sytuacji w poszczególnych regionach. Jednak doświadczenia pilotażowych regionów są uwzględniane w wytycznych i programach planów działań we wszystkich zakątkach kraju – dodał przedstawiciel Ministerstwa Pracy.

Obecnie duża część odbiorców konkretnych świadczeń tak naprawdę nie należy do grona ubogich –  wyjaśniła „Izwiestiom” kierowniczka laboratorium Instytutu Analiz Społecznych i Prognozowania Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (ИНСАП РАНХиГС) Helena Griszina. Jak wynika z badań tej placówki, w 2017 roku ponad połowa (53 %) tych, którzy je otrzymywali nie należała do ludzi biednych. Chociaż same zasiłki były małe: średnio 9 % od minimum socjalnego w danym regionie – uściśliła Griszina.

Środki dla nędzarzy

Władze wielu podmiotów biorących udział w eksperymentalnym programie zmniejszania poziomu ubóstwa zetknęły się z brakiem środków na pomoc dla najuboższych – wynika z raportów. Dlatego urzędnicy regionalni przedłożyli różne propozycje w sprawie udziału budżetu federalnego w realizacji tego zadania. Na przykład, władze województwa tomskiego zaproponowały wypłacanie zasiłków opiekuńczych na dzieci do trzech lat ze środków skarbu państwa. Województwo niżnonowogrodzkie poinformowało o konieczności skonsolidowania wysiłków – w tym zwłaszcza finansowych – tego regionu i instytucji federalnych. Województwo nowogrodzkie uważa, że należy współfinansować kontrakt socjalny z budżetu państwa. „Izwiestija” dowiedziały się, że skierowano już wniosek o przydział państwowych środków. Propozycje w tej kwestii przygotowywane są także w Ministerstwie Pracy – powiedziano nam w służbie prasowej ministerstwa.

Trudno przypuszczać, by wdrażanie zasady: „zabrać niewystarczająco ubogim i rozdać nędzarzom”,  nawet w przypadku dofinansowania tych działań z budżetu federalnego, wpłynęło w znaczący sposób na ogólny poziom dobrobytu ludności – zapewnia prorektor moskiewskiej Akademii Pracy i Stosunków Społecznych [do 1990 r. pn. Wyższa Szkoła Ruchu Związkowego przy Wszechzwiązkowej Centralnej Radzie Związków Zawodowych] Aleksander Safonow. Propozycję wyżywienia się przy pomocy ogródków określił on jako cyniczną, gdyż warzywami z własnej grządki nie da się zapłacić podatków lub rachunków za usługi komunalne.

Rozwiązaniem problemu ubóstwa mogłoby być stworzenie dodatkowych miejsc pracy – powiada ekspert. Jego zdaniem, kontrakt socjalny może być skuteczny tylko w warunkach wysokiego popytu na pracę, jak to pokazują doświadczenia Francji i Wielkiej Brytanii. W Rosji ta forma pomocy skutkuje na razie tylko w jednej trzeciej przypadków – stwierdziła w rozmowie z „Izwiestijami” wicepremier Tatiana Golikowa.

W ubiegłym roku prezydent Włodzimierz Putin postawił w swoim orędziu do Zgromadenia Federalnego zadanie zmniejszenia poziomu ubóstwa o połowę. Tak więc populacja nędzarzy w Rosji powinna się w 2024 roku zmniejszyć do 9,7 mln ludzi (6,6 % ogółu ludności). Programy pilotażowe ws. zmniejszenia poziomu biedy uruchomiono 1 grudnia 2018 roku i zakończą się one 30 listopada 2019 roku. Na razie za ich realizację odpowiadają (finansowo i organizacyjnie) władze regionalne.

Anna Iwuszkina

Tłum. Grzegorz Grabowski

Tekst oryginalny: Бедность не порог: «ленивых» малоимущих предложили лишить господдержки, „Известия” („Izwiestija” – „Wiadomości”) https://iz.ru/889174/anna-ivushkina/bednost-ne-porog-lenivykh-maloimushchikh-predlozhili-lishit-gospodderzhki (17.06.2019).

* * *

Pieśń Szymona Sliepakowa: W moim kraju wszystko jest” („В моей стране всё есть”):

A w moim kraju wszystko jest,

Ropa u nas jest i gaz u nas jest,

Węgiel jest i nikiel jest,

Aluminium nie zliczysz,

Jest u nas złoto i są diamenty,

Szmaragdy i topazy,

Jakże to tak: w naszym kraju wszystko jest,

A naród nie ma co jeść?

Jakże to tak: wszystko jest w naszym kraju,

A naród żyje w gównie?

 

W moim kraju wszystko jest:

Są zboża i mięso,

Są łososie i jesiotry,

A nich jest pełno kawioru.

Są warzywa i owoce,

I produkty mleczne.

Jakże to tak: produkty są,

A naród nie ma co jeść?

Jakże to tak: wszystko jest w naszym kraju,

A naród żyje w gównie?

 

A w moim kraju wszystko jest,

Są w nim gubernatorzy,

Burmistrzowie, zastępcy burmistrzów,

I zastępcy zastępców.

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i MSW,

I policja drogowa w krzakach,

I chłopaki z Forbes’a –

Obywatele innego kraju,

Generałowie, posłowie,

Komuniści, demokraci.

Jakże to tak: oni wszyscy też są,

I oni wszyscy mają co jeść?

I mogą żyć komfortowo w kraju,

W którym naród żyje w gównie?

Cały naród żyje w gównie,

A gówno żyje sobie całkiem nieźle…

Tłum. GG.

Źródło: Семён Слепаков: В моей стране всё есть https://youtu.be/dnP1fJ1bzxE

* * *

Słowniczek pojęć:

Czy możliwy jest kapitalistyczny socjalizm komunistyczno-liberalny? – Jak najbardziej, a jest to, jak przekonuje nas prof. Henryk Kiereś, synteza dwóch groźnych odmian socjalizmu.

Zob.: Kapitalistyczny socjalizm komunistyczno-liberalny jest syntezą socjalizmów https://wolna-polska.pl/wiadomosci/kapitalistyczny-socjalizm-komunistyczno-liberalny-jest-synteza-socjalizmow-2019-07 (04.07.2019).

* * *

Zob. także:

Sen Korwina-Mikke spełnia się w Rosji (2): Ludność Rosji topnieje w oczach https://wolna-polska.pl/wiadomosci/sen-korwina-mikke-spelnia-sie-w-rosji-2-ludnosc-rosji-topnieje-w-oczach-2019-07 (03.07.2019).

Sen Korwina-Mikke spełnia się w Rosji (3): Zmierzch instytucji małżeństwa https://wolna-polska.pl/wiadomosci/sen-korwina-mikke-spelnia-sie-w-rosji-3-zmierzch-instytucji-malzenstwa-2019-07 (08.07.2019).

.

3 thoughts on “Sen Korwina-Mikke spełnia się w Rosji

 1. Próbował przeżyć za kremlowską emeryturę dla gojów, po miesiącu schudł 7 kg:

  https://www.youtube.com/watch?v=TEUrxQS2aWU

  W putinowskim raju miejsce gojów jest na śmietniku, za to żydowscy oligarchowie putina solidnie obrastają w tłuszcz, co przystępnie dla polskojęzycznych mas pokazał Ruski człek z tego filmu:

  https://www.youtube.com/watch?v=0WXto0OfXr8

  Po jego obejrzeniu nasuwa się pytanie, a mianowicie: jak polskojęzyczne kremlowskie podcieraczki mogą spać spokojnie biorąc udział w tym cichym, „demokratycznym”, holokauście Słowian?

  Jaką trzeba być kanalią aby przyklaskiwać żydowskim bandytom i zamykać oczy na los milionów nędzarzy chazarskiego reżimu na Kremlu?

  Te i zaległe pytania do was, towarzysze, są i będą bezustannie aktualne dopóki nie rozliczycie się z waszych kłamstw i skurwysyństwa które nimi wyrządzacie:

  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/12/30/list-otwarty-redakcji-ss-do-czcigodnych-panow-putinologow/

  p.s. podziękowania dla Pana Grzegorza za bdb materiał.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.