Strona główna > NWO > Apokalipsa > Sekta ” Swiadków Jehowy ” rozpoczęła promocję Antychrysta

Sekta ” Swiadków Jehowy ” rozpoczęła promocję Antychrysta

Sekta „Świadków Jehowy” rozpoczęła promocję Antychrysta. 

Znana wszystkim ze swojej natarczywości sekta „Świadków Jehowy” rozpowszechnia wszędzie zaproszenia na trzydniowy kongres poświęcony światowemu rządowi i kwestii „kto jest godny zostania nowym władcą Ziemi ?”. To przedsięwzięcie organizowane jest w różnych miastach Rosji, Białorusi i prawdopodobnie obejmuje wszystkie kraje w których ta sekta działa. (Na przełomie czerwca i lipca b.r. w Polsce jehowiccy sekciarze rozpowszechniali identyczne ulotki. Patrz linki poniżej artykułu dotyczące promocji Antychrysta przez jehowitów w Polsce- tłum.)

a2Ulotka zatytułowana „Kto godzien jest zostać nowym władcą Ziemi?”

a3

a4

Światowy rząd.  Dlaczego potrzebny jest ludziom? Czy taki rząd jest możliwy? Kto jest godny by stanąć na jego czele? Możecie poznać odpowiedzi na te pytania biorąc udział w szczególnym przedsięwzięciu. To zaproszenie jest dla was.

Błogosławionej pamięci starzec Paisjusz Hagioryta w książce „Duchownoje probużdienije” (Duchowe przebudzenie) pisał z tego powodu: „Ekumenizm, wspólny rynek, jedno ogromne państwo, jedna religia, uszyta według ich miary. Takie są plany tych diabłów. Syjoniści już kogoś-tam przygotowują na moshiacha. Dla nich moshiach będzie królem, to znaczy będzie on panował tutaj, na Ziemi. Jehowici także oczekują ziemskiego króla. Syjoniści przedstawią swojego króla a jehowici przyjmą go. Wszyscy oni uznając go królem powiedzą: „Tak, to on”. Nastąpi wielkie zamieszanie i wstrząsy. W tym zamieszaniu i wstrząsach wszyscy zapragną króla, który mógłby ich wyratować. I wtedy oni zaproponują człowieka, który powie: „Ja jestem imam, ja jestem piąty Budda, ja jestem Chrystus, którego oczekują chrześcijanie, ja jestem ten, którego oczekują jehowici, ja jestem moshiach żydów”. On będzie miał 5 „ja” „. Tak więc staje się jasne, że sekta „Świadków Jehowy” jest jednym ze strukturalnych oddziałów światowego spisku dążącego do ustanowienia „nowego porządku światowego” (NWO) i doprowadzenia do władzy Antychrysta. To, że sekciarze, otrzymawszy odpowiednie polecenia, zaczęli mówić o światowym rządzie i „nowym władcy Ziemi” jest jeszcze jednym dowodem, że proces tworzenia „nowego porządku światowego” (NWO) Antychrysta osiąga swoją końcową fazę. A jeżeli tego nie uświadomią sobie biskupi i kapłani Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej to i w Rosji w najbliższej przyszłości może być ustanowiona władza „nowego władcy Ziemi”.

BOŻE! URATUJ I ZACHOWAJ ROSJĘ PRZED NOWYM PORZĄDKIEM ŚWIATA ANTYCHRYSTA!

Serwis prasowy Ruchu „Opór wobec Nowego Porządku Świata”.

Za: http://dsnmp.yomu.ru/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0/

Data publikacji: 29.07.2014

Przekład: RX

Sekta Świadków Jehowy z Polski promuje satanistyczny rząd światowy

http://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/wp20121101/rz%C4%85d-%C5%9Bwiatowy/

http://ciekawe.onet.pl/forum/static,forum.html?discId=12014125&threadId=97610635&discPage=341&AppID=389

P.S. Od czytelnika WP, z polskiej skrzynki. Serdeczne podziękowania dla Marka.

a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *