Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Seks-bogowie i boginie judaizmu. Texe Marrs

Seks-bogowie i boginie judaizmu. Texe Marrs

Ilu pasterzy / pastorów wie, że Żydzi nie czczą Boga Starego Testamentu?

Texe Marrs
Texe Marrs

“Judaizm nie opiera się na Starym Testamencie… Bóg judaizmu nie jest Bogiem Izraela, a dziwnymi bogami i boginiami Talmudu i Kabały”.  Michael Hoffman – Dziwni bogowie judaizmu [Judaism’s Strange Gods]

Gdybym dzisiaj zapytał 1.000 chrześcijańskich pastorów o imiona bogów i bogiń czczonych w religii żydowskiej, to wszyscy, niewątpliwie, uznaliby mnie za absolutnego wariata. Każdy z nich uważa, że wie wszystko o judaizmie. Oni wiedzą tylko to, że judaizm ma jednego Boga, i On jest Bogiem ze Starego Testamentu.

Cóż, niestety, każdy z tych pastorów jest w błędzie. W przeszłości, prawdopodobnie było prawdą, że Żydzi czcili jednego boga, wielkiego JESTEM, Jehova ze Starego Testamentu. Ale to było dawno temu. Dzisiaj rabini zrobili postęp, i uważają, że jeden bóg nie wystarcza.

Jeśli chodzi o Stary Testament, nie naucza się go nawet przez jedną godzinę w większości szkół rabinicznych i seminariach (Yeshivas). Rabini mówią, że Stary Testament jest księgą „mitów i bajek”, wyimaginowaną księgą, którą mogą zrozumieć tylko inteligentni rabini, którzy filtrują jej słowa przez kabałę.

Kult  nauki Talmudu babilońskiego

Rabini nie potrzebują Starego Testamentu gdyż mają coś co według nich jest dużo lepsze. Mają Talmud babiloński. Tak, w Talmudzie mają swoje 613 praw i komentarze o każdym z nich. Talmud jest w 36 tomach, i ortodoksyjni Żydzi sądzeni są z tego jak dobrze znają i stosują ogromną serię ksiąg, ksiąg które, nawiasem mówiąc, napisali starożytni rabini. Talmud nazywa się babilońskim bo tam są jego początki, kiedy rabini żydowscy świeccy byli zakładnikami swoich babilońskich zdobywców w czasie proroków Jeremiasza i Daniela.

W fenomenalnej książce Marrsa Spisek sześcioramiennej gwiazdy [Conspiracy of the Six-Pointed Star], odkryjesz prawdę o judaizmie i Żydach.
W fenomenalnej książce Marrsa
Spisek sześcioramiennej gwiazdy
[Conspiracy of the Six-Pointed Star],
odkryjesz prawdę o judaizmie i Żydach.

Talmud, zauważa Ruth Bader Ginsburg, sędzia Sądu Najwyższego USA, jest „przewodnikiem codziennego życia” dla Żydów. Bez Talmudu nie byłoby judaizmu. Talmud mówi, że najmądrzejsi rabini są lepsi od Boga pod względem wiedzy duchowej i zrozumienia. Kiedy Bóg potrzebuje rady, twierdzi Talmud, udaje się do rabinów, którzy Go nauczają. Pewnego dnia Żydzi dadzą sobie radę bez „Boga”, i przejmą swoją rolę jako ich własny Mesjasz i Bóg.

Talmud wiąże się z Kabałą, księgami dla Żydów, księgami które dalej przewodzą judajskiej religii. Kabała jest szczególnie pożyteczna bo w niej Żyd odkrywa panteon bóstw znajdujących się w religii judaizmu.

Popularne urojenia o judaizmie

Israel Shahak, słynny profesor z Hebrew University w Izraelu, był jednym z największych autorytetów na świecie o religii judaizmu. Napisał wiele książek o judaizmie, w tym Żydowska historia, żydowska religia: ciężar 3.000 lat i Żydowski fundamentalizm w Izraelu. Mimo że Shahak zmarł w 2001, jego dzieła nadal uczą i zwracają naszą uwagę.

Co prof. Israel Shahak ma do powiedzenia o judaizmie?

Shahak zauważa, że chrześcijanie nie znają judaizmu, bo trzymają się tego co określił pewnymi „popularnymi urojeniami”:

Najważniejszym z tych popularnych urojeń jest to, że religia żydowska jest, i zawsze była, monoteistyczna (czciła tylko jednego Boga)… Ten historyczny pogląd jest błędny. (Jewish History, Jewish Religion, 1994, s. 32).

Prawdziwe doktryny dominujące we współczesnym ortodoksyjnym judaizmie” – informuje Shahak czytelników – ” od kilkuset lat były dalekie od czystego monoteizmu„.

Zanik monoteizmu wystąpił poprzez szerzenie się żydowskiego mistycyzmu (kabała), który rozwinął się w XII i XIII wieku, i pod koniec XVI wieku osiągnął niemal całkowite zwycięstwo w praktycznie wszystkich ośrodkach judaizmu… później żydowska ortodoksja, zwłaszcza wśród rabinów, wpływ kabały pozostał dominujący”. (Jewish History, Jewish Religion, 1994, s. 32)

a

Prawdziwe wierzenia judaizmu

Każdy zainteresowany religią judaizmu musi, podkreśla profesor Shahak, mieć wiedzę i zrozumienie „prawdziwych wierzeń judaizmu„. Te idee są wyjątkowo ważne, bo one tworzą kluczową część „sprecyzowanego systemu wierzeń” dzisiejszych rabinów i syjonistycznych polityków i liderów.

Dlatego odrzuć wszystko co myślałeś że wiesz o judaizmie, łącznie ze swoim wygodnym – a przestarzałym – zrozumieniem Starego Testamentu. Możesz, faktycznie, zrozumieć i wiedzieć o Jehovah Starego Testamentu. Mogłeś być uczony w szkółce niedzielnej i w kościele przez ludzi którzy uważali, że wiedzą wszystko o judaizmie i jego Bogu. Ale naprawdę Żydzi niemal powszechnie wierzą w religię i czczą bóstwa, o których chrześcijanie nic nie wiedzą.

Prawdą jest, że tzw. „mesjańscy (chrześcijańscy) Żydzi” są największymi ignorantami ze wszystkich, mimo że niektórzy uważaliby, że ta wątpliwa nagroda idzie do chrześcijańskich seminariów i kolegiów biblijnych. Mesjańscy Żydzi to zwykle ci najbardziej oszukani, mimo że lekkomyślnie udają iż mają wiedzę i są dobrze poinformowani.

Tu jest prawdziwy, a nie wyimaginowany judaizm

Nasze badania judaizmu rozpoczniemy od zrozumienia „Boga”. Bóg dla Żydów nie ma imienia ani osobowości. Jego tytuł nawet pisze się „B-G”. Jest mroczną i daleką „pierwszą przyczyną’. Nikim nie rządzi, ale stworzył wielu bóstw, które  mają charakter seksualny, i które rządzą różnymi aspektami wszechświata i ludzkości.

Jak rzymskie, greckie, babilońskie i egipskie bóstwa na których wzorowany jest ten system politeistyczny i kabalistyczny, judaizm ma wielu bogów i bogiń. Te różne bóstwa ciągle uprawiają między sobą seks. Judaizm jest religią fallicznego seksu.

Nawet szatan jest bogiem i należy go słuchać, albo przynajmniej przebłagiwać albo „kupić” w jakiś sposób. Wielu Żydów modli się do obu ich wersji Boga i szatana.

Poniżej fragment opisu dr Shahaka tego dziwnego i złożonego systemu bóstw:

Z ‚pierwszej przyczyny’ najpierw (wyszedł lub urodził się) pierwszy męski bóg zwany ‚mądrością’ albo ‚ojcem’, a po nim żeńska bogini zwana ‚wiedzą’ albo „matką’. Z małżeństwa tych dwojga urodziła się para młodszych bogów: Syn mający także wiele innych imion… i Córka nazywana też ‚damą’ (albo ‚matroną’), słowo z łacińskiego – shekhinah, królowa, itd.

Te dwa młodsze bóstwa powinny być połączone (seksualnie), ale ich związek uniemożliwiły machinacje szatana, który, w tym systemie, jest bardzo ważną osobistością… rzeczywiście, szatan doszedł blisko do boskiej Córki, a nawet ją zgwałcił.

Stworzenia żydowskiego narodu (boskiej rasy) podjęto się po to żeby naprawić rozłam wywołany przez Adama i Ewę, i… na chwilę to osiągnięto. Męski bóg, Syn, wcielony w Mojżesza, był (seksualnie) połączony z boginią Shekhinah… Podobnie każdy incydent biblijnej historii żydowskiej uważa się za powiązany z unią lub nie-unią boskiej pary…

Córka niemal wpada pod władze szatana (podczas nie-unii z Synem), kiedy Syn bierze do łóżka różne żeńskie postacie satanistyczne, zamiast prawowitej małżonki.

Obowiązkiem pobożnego Żyda jest przywrócenie poprzez modlitwy i czyny religijne idealnej boskiej jedności w formie unii seksualnej między bóstwami męskimi i żeńskimi. Dlatego przed większością aktów rytualnych, które gorliwy Żyd musi dokonywać kilka razy dziennie, odmawia następującą kabalistyczną formułę: ‚Dla dobra związku (seksualnego) Najświętszego (Syn) i jego Shekhinah…’

Inne modlitwy czy akty religijne wymyślono żeby oszukać pewnych aniołów… albo przejednać szatana…

Zarówno przed jak i po posiłku, pobożny Żyd rytualnie myje ręce, wypowiadając specjalne błogosławieństwo. Przy jednej z tych szczególnych okazji  czci Boga promując boską unię (seksualną) Córki i Syna, a przy drugiej czci szatana, który tak bardzo lubi żydowskie modlitwy i rytuały, że… to trzyma go zajętym przez jakiś czas i zapomina napastować (o seks) boską Córkę

Na przykład najświętsza żydowska formuła „Słysz O Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jest jeden’ odmawiana kilka razy dziennie przez każdego pobożnego Żyda, oznacza dwie różne rzeczy, że Pan faktycznie jest ‚jeden’, ale może też oznaczać, że pewien stan (stosunku płciowego) w związku bóstw męskich i żeńskich został osiągnięty albo jest promowany przez odpowiednie odmawianie tej formuły„.

a

W judaizmie, jak widzisz, aktywność seksualna jest wszystkim, i małżeństwa sądzi się po tym jak często mogą zachęcać boską parę – boga i boginię – do kopulacji. Polega to na tym, że tak długo jak dwoje (Córka i Syn) angażują się w swój kazirodczy akt, diabeł nie może nagabywać Córki o więcej seksu.

Talmudyczne praktyki ukrywane przed chrześcijanami

Oczywiście, tę ideę i praktykę częstych modlitw i rytuałów seksualnych tradycyjni chrześcijanie uważaliby za wariacką i niecodzienną, i dlatego Talmudu nigdy nie dyskutuje się z chrześcijanami. Żydów uczy się by oszukiwali i kłamali o jego prawdziwym znaczeniu. Jak pisze Shahak:

„Jest jeszcze jedno nieporozumienie o judaizmie, które jest szczególnie powszechne wśród chrześcijan… To jest wprowadzająca w błąd idea, że judaizm jest ‚biblijna religią’: że Stary  Testament zajmuje w judaizmie główne miejsce i legalny autorytet jaki ma Biblia dla chrześcijaństwa… Ale tak nie jest”.

Shahak i inne judajskie autorytety są bardzo otwarte w ich kształcących opisach żydowskiej religii. Ale ich książki, inne prace i wykłady są zarezerwowane dla Żydów i rzadko czytają je chrześcijanie. Dlatego prawda o deprawacji seksualnej i wielorakości bóstw w judaizmie jest starannie ukrywana przed opinia publiczną.

Chrześcijaństwo jest zbudowane na Jezusie, a nie na naukach i tradycjach rabinicznych mędrców

Przeciętny chrześcijanin zakłada, że Żydzi są tylko wyznawcami Starego Testamentu, którzy tylko potrzebują Jezusa by się „wypełnić”. Judaizm to naprawdę zła, skorumpowana religia nienawiści, oszustwa, zboczonej, szalejącej seksualności i hedonizmu. Nie może być nic takiego jak „judeo-chrześcijaństwo”. Dwie religie, judaizm i chrześcijaństwo, bardzo się od siebie różnią. Jezus jest fundamentem i człowiek nie może położyć żadnego innego fundamentu.

Texe Marrs

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: http://www.texemarrs.com/052015/sex_gods_and_goddesses_judaism.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *