Scjentologia

2 marca 2017 r. The Telegraph donosił:

Niemiecki wywiad bada sprawę infiltracji monachijskiego muzeum sztuki przez scjentologów. Poważne przesłanki sprawiły, że niemiecki wywiad postanowił wyjaśnić okoliczności w jakich doszło do przejęcia zarządzania jednego z wiodących muzeów sztuki w Monachium.

Wysokiemu rangą pracownikowi Domu Kultury (Haus der Kunst) przedstawiono zarzut członkostwa w Scjentologii, uznanej za najniebezpieczniejszą zorganizowaną grupę międzynarodową. Powstały w USA w 1954 roku ekscentryczny nurt podający się za religijny, w Niemczech traktowany jest bardzo poważnie.

Zdaniem Izabell Zacharias „takie totalitarne ugrupowania nie powinny mieć wpływów w Bawarii.” Czynniki rządowe charakteryzują to ugrupowanie jako szkodliwe, naruszające zasady konstytucyjne Niemiec. Jako stwarzająca potencjalne zagrożenie Scjentologia jest pod stałą obserwacją służb niemieckich od roku 1997.

Zdaniem I. Zacharias podstawą do niepokojów jest fakt, że budynek muzeum został zbudowany w latach 30-ych jako pierwszy przykład kultury nazistowskiej. Jest on istotnym przykładem polityki kulturalnej Bawarii oraz trudnej przeszłości. Jako działacz lokalnej opozycji I. Zacharias wniosła o wszczęcie śledztwa.

Zgodnie z zasadą ochrony danych osobowych, dane osoby wobec której prowadzone jest śledztwo nie są ujawnione. Postawione zarzuty wobec podejrzanego opierają się na informacji, że nie będąc osobą zatrudnioną, nadzoruje on pracę personelu jako konsultant od 1995 r. Z doniesień wynika, że miał on wpływ na zatrudnienie kilku innych osób będących także członkami Scjentologii, co rzutuje na sposób zarządzania instytucją.

W wywiadzie dla Suddeutsche Zeitung minister spraw wewnętrznych oświadczył, że sprawa jest poważna. Regionalne służby wywiadu badają zastrzeżenia. 18 znajomych osoby wobec której postawiono zarzuty zorganizowały demonstrację twierdząc, że mężczyzna jest ofiarą oszczerczej kampanii.

Krytycy potwierdzają, że pod płaszczykiem religijności Scjentologia głównie zainteresowana jest korzyściami finansowymi. Wątpliwości co do charakteru jej działania potwierdza strona internetowa rządu Bawarii charakteryzując Scjentologię jako groźną dla jednostki, dążącą do zastąpienia demokracji systemem totalitarnym bezwarunkowo podporządkowującym człowieka, odbierającą podstawowe prawa.”

Ursula Caberta, szefowa specjalnej grupy obserwującej działania Scjentologii w Hamburgu, w rozgłośni Deutsche Welle stwierdziła:”Scjentologia nie jest żadną religią, ale organizacją totalitarną z kultowym przywódcą oraz ideologią rasistowską.”

Scjentologia w Polsce ma się całkiem dobrze, a jej działalność spod szyldu piramidy i hasła pomocniczości obejmuje:

szkoły liderów, kursy dla managerów, kursy samoświadomości, treningi interpersonalne, szkolenia zawodowe, wielopoziomowy system marketingu oparty na strukturze piramidy (firmy pożyczkowe), medycyna holistyczna, badanie biorezonansu przy pomocy ohmometru, terapie oczyszczające, techniki medytacyjne, radzenia sobie ze stresem, nieskuteczne i zbiurokratyzowane ośrodki walki z uzależnieniami.

Psychomanipulacja (brainwashing) jest narzędziem zdobywania członków w celu wykorzystania ich do uzyskania wpływów, władzy i pieniędzy.

Hanna Garbalska – członek PSL, szczyci się funkcją polskiej przedstawicielki Scjentologii.

W latach 1999 – 2001 powstało szereg organizacji społecznych, ośrodków deklarujących pomoc osobom dotkniętym działaniem sekt i tzw. psycho-grup. Animatorami tychże stali się sprawcy zła. Stworzono pozory przeciwdziałania, a gdy w ramach Sejmowej Komisji do Spraw Rodziny powstał społeczny projekt legislacji zakazującej stosowania praktyk psychomanipulacji, wówczas ani przedstawiciele wspomnianych ośrodków, ani posłowie nie uznali za stosowne potraktować wniosku społecznego z należytą powagą oddalając projekt legislacyjny pomimo pozytywnej opinii Sejmowego Biura Legislacji.

Poczyniono następny formalny krok powołując Międzyresortowy Zespół do spraw nowych ruchów religijnych, który opracował żenujący poziomem niekompetencji pseudo raport, pomimo możliwości konsultacji z autorami już istniejących poważnych doświadczeń i opracowań MSW Francji i Bundestagu w Niemczech.

Obywatela w Polsce nie chroni nic i nikt przed zgubną działalnością tego zjawiska. O ile na krótko po dojściu AWS do władzy problem przypisano MSWiA jako statystyczną powinność, później przekazano ją do Ministerstwa Cyfryzacji, tak rozwiązując służby specjalne, doprowadzono do niekontrolowanego rozrostu owego ekonomicznego i duchowego AIDS.

Generalizując skutki można dostrzec, że tak jak ekumenizm przeobraził Kościół Katolicki w rozmnożone ruchy charyzmatyczne, podobnie integracja odebrała państwowość z jej tradycyjnymi atrybutami.

http://wyborcza.pl/1,75398,18461553,scjentologia-albo-ile-kosztuje-sens-zycia-dali-mi-wiare-w.html

http://animatorka.home.pl/strona/sekty/ruchy-10.html

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/29-latka-ujawnia-wstrzasajace-sekrety-scjentologow/vf02k

Jola

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.