Strona główna > NWO > Apokalipsa > Scenariusz końca czasów. Przekład rozmowy Ojca Elpidiusza (video)

Scenariusz końca czasów. Przekład rozmowy Ojca Elpidiusza (video)

Przekład rozmowy ojca Elpidiusza (ros. Элпидия, gr. Elpidios’a), greckiego kapłana – mnicha, przebywającego z misja apostolską w Afryce. Wywiad został umieszczony w Internecie 19 kwietnia 2013 roku, ale rozmowa odbyła się nieco wcześniej – 15 kwietnia:

a

Słyszałem, moje dzieci, że na Górze Athos w monasterze kołysze się lampa oliwna. I to jest jeden ze znaków zbliżających się katastrof na świecie. Ale przez ten znak, jeden z bardzo wielkiej serii znaków, nasz Bóg, Pan, mówi nam – zbliżcie się do Moich objęć, wspomnijcie o mnie. O tym, co wam mówiłem, czego was uczyłem: jednego tylko chcę od was, abyście się zbliżyli do mnie za pośrednictwem Cerkwi, poprzez Sakramenty, nieście Moje brzemię, które nie jest ciężkie. Jestem waszym Ojcem, a wy jesteście w Moim sercu, jesteście Moimi spadkobiercami. Natomiast robicie to, co radzi wam nasz wróg – szatan. Teraz już sami widzicie i rozumiecie, że świat nie jest w porządku.

a

I wiele jest takich znaków teraz i są one widoczne, i więcej chcę wam powiedzieć – żyjemy teraz w   czasie Apokalipsy, zaczyna się okres apokaliptycznych wydarzeń. W trudnych czasach wypadło nam żyć, ale może nie wszyscy są świadomi, że ten czas apokaliptyczny, w którym będziemy żyć – cały świat – jest to czas przyjścia fałszywego proroka i w konsekwencji Antychrysta. Już nie ma zrozumienia w rodzinach i w świecie polityki, a wkrótce zobaczymy, że i w hierarchiach religijnych. Prawosławnych to dotknie nieco później. NIKT NIE CHCE ŻYĆ WEDŁUG PRAW BOŻYCH. PRAWO BOŻE W CAŁYM ŚWIECIE JEST PRZEŚLADOWANE.

We wszystkich państwach, na wszystkich kontynentach uchwala się prawa, które odrzucają główną zasadę Bożego światowego porządku. Uchwala się ustawy, szczególnie jest to widoczne w ostatnim okresie od początku roku, przyjmuje się ustawy o tym, o czym wcześniej krepowano się nawet mówić, a nie to, żeby robić. Przyjmuję się prawa, prowadzące do nienormalnych małżeństw – małżeństw jednopłciowych. Sodomskich małżeństw!!!

Żyjemy w czasach, kiedy odrzuca się Boski fundament życia człowieka – rodzinę. Teraz okazuje się, że rodzina – to para tej samej płci. A wkrótce jeszcze dojdzie do legalizacji stosunków ze zwierzętami. W Niemczech największe zwycięstwo szatana nastąpiło, gdy pojawił się ślub cywilny. Zwłaszcza u nas, zdrowa rodzina obecnie nie jest w modzie. Oni nie potrzebują zdrowych rodzin, które przynoszą jeszcze i potomstwo.

Wprowadzenie małżeństwa cywilnego u prawosławnych, diabeł uczcił jako zwycięstwo. (Za ślub cywilny w Grecji uważane jest małżeństwo, zawarte w USC. A więc u nas, w byłym ZSRR, sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ ślub cywilny – to tylko wspólne pożycie). Ludzie absolutnie obojętnie odnieśli się do tego, że uświęcenie przez Boga ich życia rodzinnego, ot tak, po prostu, usunięto z ich życia.

Rozmawiałem z pewnym mężczyzną, pytam: Jesteś żonaty? – Tak, jestem żonaty – mówi. – A gdzie się ożeniłeś? W Urzędzie Stanu Cywilnego – mówi. – I wierzysz, że to małżeństwo będzie mocne w waszym życiu??? Nie zastanawiasz się, dlaczego rozpada się rodzina???

Odrzucacie największy dar Pana – połączenie świętymi więziami dwojga ludzi – mężczyzny i kobiety, dar, w którym Pan przez Swoją Łaskę łączy ślubem takie małżeństwo na życie wieczne. Odrzucacie Jego dar, odrzucacie i Jego Samego. I nie rozumiecie, co tracicie, jaką wartość. Sens słowa „wartość” – też stracił swoje znaczenie.

Jeszcze chwila i zobaczycie – pederastię nazwie się seksualnym brakiem równowagi i przyjmie się ustawy i będzie od tej chwili pederastia zgodną z prawem. I żaden papież, i żaden z biskupów katolickich czy teologów, nie powie publicznie słowa przeciwko. Wszyscy będą odbierać takie nowości jako coś normalnego i rozsądnego.

a

Oburza was przyjęcie takich praw? Ale wyobraźcie sobie, jak ranią one Pana, który przyszedł na ziemię, urodził się. Bez grzechu poszedł na śmierć na krzyżu, na upokorzenia przed śmiercią i obelgi. I zrobił On to nie dla Siebie, ale dla nas. A teraz spokojnie obserwujemy przyjęcie praw, całkowicie sprzecznych z Ewangelią. I milczenie nasze – to przyjęcie przez nas tych satanistycznych praw.

Oto dlatego dopuści Pan, aby zamiast w Jego objęciach ludzkość w pełni się znalazła w objęciach diabła. Jeżeli ludzkość podąża do szatana, to dlaczego Bóg miałby temu przeszkadzać??? Oto teraz w nasze życie wejdzie „miłość szatana.” Patrzcie i nie zdziwcie się, do czego ona doprowadzi. Oto, co Pan dopuści, abyśmy przeżyli! W ramionach szatana, wypełnionych lękiem, bólem, kłamstwem, smutkiem i paniką. Czyż sami nie dążyliśmy do jego objęć? Teraz będziemy mogli nacieszyć się nimi.

Wszystkie rządy i państwa – w chwili obecnej składają się z działaczy satanistycznych. I wszystkie prawa, które są przez nich przyjmowane pod stałym nadzorem diabła – prowadzą do nadejścia fałszywego proroka, a następnie Antychrysta. Oni tęsknią do jego przyjścia, tak jak sucha ziemia tęskni za deszczem. Ale to, co czeka ich, nie w pełni rozumieją!!!

Niestety ten duch przedostanie się i do Cerkwi. Bardzo straszne i obrzydliwe rzeczy będą się działy w środku. Niestety, Szatanowi udało się wprowadzić na wysokie stanowiska w Kościele (zwłaszcza Katolickim i Protestanckim), bardzo silne osobowości, zupełnie oddane Szatanowi. W samym sercu Kościoła Katolickiego Szatan umieścił ludzi, którzy będą sprzyjać przyjściu fałszywego proroka. Przyczynią się oni do rozpoczęcia wydarzeń apokaliptycznych, opisanych w Ewangelii. I te wydarzenia przyniosą ludziom nieszczęście, bardzo wielkie nieszczęście.

W tym samym czasie demony i sam Lucyfer przygotowują całkowitą apostazję (odstępstwo) i podział w Kościele Katolickim. Ale zacznie się ta całkowita apostazja od przymusowego, dla wielu, jakby to dziwnie nie brzmiało, wejścia do jednego Kościoła. Ten jedyny Kościół przygotowuje diabeł dla Antychrysta. Nawet te Kościoły Protestanckie i Ewangelickie, które na początku będą się starały oprzeć takiemu zjednoczeniu, zostaną dosłownie zapędzone do tego jednego Kościoła i zjednoczone.

a

Teraz możecie w to nie wierzyć, ale wkrótce będziemy świadkami tych wydarzeń i będziemy mówili: Panie, czyż to naprawdę jest możliwe i dzieje się to w rzeczywistości !!! U bardzo wielu „opadną ręce”, zagubią się oni i zasmucą, będzie powszechny stan szoku, u wszystkich wierzących – stan beznadziejności.

A więc, to nie ja mówię, to mówi Niebo, celem Lucyfera jest stworzenie jednej religii, do której na życzenie lub bez życzenia wejdą wszystkie dogmaty i wyznania religijne. Ostatnim akcentem w tym planie Antychrysta będzie wprowadzenie tej jednej religii i pozostawienie religii prawosławnej. Ateistów on skusi w pierwszej kolejności po takim zjednoczeniu. Wezwie on do zniesienia wszystkich religii, rzekomo w celu uniknięcia konfrontacji i rozlewu krwi, a więc tak powie: oto jestem waszym Bogiem, wierzcie we Mnie, a Ja was uratuję.

Pomocnikami jego w tym będą wszyscy politycy, stojący na czele państw w całym świecie. A efektem tej innowacji w imię rzekomej miłości, będzie to, że jeśli ktoś będzie mówił i szedł przeciwko takiemu porządkowi świata – zostanie zlikwidowany bez sądu i dochodzenia.

I wszystkie te idee i tryb porządku światowego zostaną zatwierdzone i usankcjonowane prawami       kościelnymi. Zgodnie z zasadą: kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam – będą prześladowani wszyscy, podnoszący głos przeciwko władcy świata, bogu i jego kościołowi na ziemi.

Przed przyjściem Antychrysta jego poprzednicy zaczną zmieniać świątynie i tryb modlenia się w nich. Nie będzie różnicy ani między synagogami, ani między meczetami, ani między świątyniami katolickimi, postarają się wciągnąć tam również jak najwięcej cerkwi prawosławnych. Wszystko i wszyscy będą mogli modlić się do boga w dowolnej świątyni. Wówczas już w przyrodzie zaczną się  naprawdę dziwne zjawiska na Niebie i na Ziemi.

W szeregach ich kościoła rozpocznie się taki bałagan, że mimo woli pojawi się u nas również ironia – kardynałowie zaczną występować przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom, każdy zausznik Antychrysta będzie się starał być pierwszy. Duchowni będą oskarżać duchownych, starając     się wspiąć do góry po stopniach hierarchii, krocząc, jak to się mówi, po trupach.

I oto te kroki prekursora fałszywego proroka na początku zacznie oskarżać sama przyroda. Natura zacznie się zmienić diametralnie, reagując na to bezprawie. Zacznie się oburzać nie tylko Niebo, ale i Ziemia.

Zjawiska niebieskie, absolutnie niezwykłe, niewiarygodne dla osób z dociekliwym umysłem, potwierdzające stworzenie świata przez Boga, rozpoczną się na Niebie. Zjawiska te będą tak niezwykłe, że nawet ostatni człowiek na ziemi zrozumie, że coś w tym świecie jest nie tak, i że życie zmienia się radykalnie. Dla ludzi wierzących te fenomenalne zjawiska niebieskie, które śmiało będzie można nazwać cudem, będą potwierdzeniem tego, że Bóg jest obok z nimi, i będą oni starać się uchwycić Go za rękę. Pan będzie im bliższy niż kiedykolwiek. Będzie to jeszcze jedna szansa zbawienia dla wierzących. A ich skrucha będzie już z czystego serca i bez najmniejszej wątpliwości.

 a

Natomiast dla tych ze zdeprawowanym sercem i pokrytych grzechami jak pleśnią, wszystko to będzie początkiem końca. Śmiertelność będzie, począwszy od tego czasu, niezwykle wysoka, ale bardzo, bardzo wiele osób uratuje się, ponieważ dla Boga nie ma ludzi małowartościowych. Wszyscy w Jego oczach mają wartość niezwykłą.

Natomiast na Ziemi Pan pokaże Swoją moc w inny sposób – i pokaże to w sposób bardzo wyraźny. Ponieważ ludzie, Boże stworzenia, nie tylko odeszli od Niego, ale i niszczą to, co On stworzył. Przez swoje wynalazki, błądzący w ciemnościach dżungli ludzie – bronią, klimatyczną i nuklearną, wynalazkami biologicznymi i genetycznymi, nienawiścią i chciwością – swoimi wynalazkami ci ludzie, twory diabła, doszli do niszczenia najważniejszego stworzenia Boga – człowieka.

Rozpoczną się anomalie w fizycznej rotacji Ziemi. Efektem tych anomalii będą, w pierwszej kolejności, trzęsienia ziemi, nawet tam, gdzie ich wydawałoby się nigdy nie powinno być. Wystąpią katastrofalne powodzie. I również w bardzo wielu miejscach planety powodzie będą występować tam, gdzie ich nigdy nie było i nie powinno być. Warunki naturalne i atmosferyczne będą anormalne. Ale nie tylko anormalne, ale i katastrofalne. Deszcz i grad będą mieć siłę 10-krotnie większą. Ulewne deszcze będą padać nieprzerwanie przez kilka dni. Będą one niszczyć uprawy. A grad będzie wielkości kurzego jaja, i będzie przebijał nie tylko szyby w samochodzie, ale także żelazo. W bardzo wielu przypadkach grad będzie zabijał ludzi. Zapadnięcia ziemi będą powstawać nie tylko pod jednym domem, ale pod całymi ulicami i miastami.

I wszystko to się stanie dlatego, że sama natura już nie może wytrzymać bezmyślnej działalności ludzkiej. W pierwszej kolejności, zarozumiałych masonów i „nosicieli światła” (oświeconych – Illuminatów – od A.L.), którzy przesuwają świat do panowania Antychrysta i są pod wpływem szatana. Promują „wielki” plan Mizantropa (Nienawidzącego ludzkość – A.L.). Jak dotąd plan ten nie został jeszcze ujawniony, ale z ogólnej analizy wszystkich ustanawianych przez szatana praw, już można zrozumieć istotę budowanego przez masonów porządku świata. Porządku, sankcjonującego grzech i wyzwolenie ludzkości z zasad moralnych.

Dzieci moje, chcę was poprosić – módlcie się za Ojczyznę, naszą Ojczyznę, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Zagraża nam zagłada. Musicie wszyscy utworzyć łańcuch – łańcuch modlitewny. Każdy z was powinien uświadomić sobie, że w niebezpieczeństwie jesteśmy nie tylko my, ale również nasze dzieci i nasze wnuki. W niebezpieczeństwie jest nasza Wiara, przede wszystkim, ponieważ od    jej zniszczenia rozpocznie swoje działanie diabeł. Państwa prawosławne przeszkadzają mu ustanowić swoje królestwo – królestwo Antychrysta. Nasze moralne zasady przeszkadzają mu ostatecznie zepsuć ludzkość. Okażcie pokorę i nawróćcie się, nie podnoście głowy i nie przerywajcie modlitwy. Nawróćcie się – wróćcie do Boga. Tylko takie nawrócenie przyjmuje Pan. Pokora czyni modlitwę szczerą, a modlitwa staje się nam tarczą.

Jeszcze trochę i zobaczymy takie bezprawie i naszą nieprawość, co przyniesie nam taki smutek, że wątpliwości o tym, o czym dziś mówimy, już nie będzie. Jest wojna, i wojna ta jest podstępna. Podstępna przede wszystkim z faktu, że niby żyjemy w pokoju, bez większego rozlewu krwi i prześladowań. Ale w tym jest podstęp tej wojny. Daje ona ci tymczasowe poczucie bezpieczeństwa. Ale główna bitwa odbywa się w świecie duchowym: demoralizowane są nasze dusze przez media i TV. I wszystko to – to są plany tych, którzy rządzą światem. Tych, którzy są w ciele (czyli ludzi). I nie myślcie, że jest ich dużo, nie dajcie się zwieść. Jest ich garstka. Można policzyć na palcach jednej ręki. strony są mierzone. I ta banda satanistów urządza bal w całym świecie, rządzi Zachodem i Wschodem. I są oni super silni. Są to dwa supermocarstwa – Ameryka i Europa. Oto te dwa supermocarstwa narzuciły swoje prawa na całej planecie i dzięki temu mają w rękach kontrolę nad produktami i rzeczami, a więc nad całą ludzkością. Omijają oni wszelkie Prawa Boże, modyfikują produkty i zatruwają nas od środka i z zewnątrz. Ponieważ jednym z ich celów jest zmniejszenie ilości ludzi na naszej planecie.

Wiem, że wielu z was, którzy słuchają mnie teraz, mieszka w Europie i Ameryce. Więc jeszcze raz apeluję do was, poinformujcie wszystkich swoich znajomych, stwórzcie łańcuch modlitewny. Ten łańcuch pomoże wam wytrzymać wszystkie dalsze wydarzenia. Ponieważ Ameryka wkrótce zacznie być poddawana różnego rodzaju doświadczeniom – klęski żywiołowe, zjawiska niebieskie, ofiary ludzkie – akty terrorystyczne, dziwne i straszne, które doprowadzą naród amerykański do początku zamkniętego, niemoralnego kręgu (ros. – фавлова круга).

Zatruta atmosfera, inaczej nie można powiedzieć, rozpocznie swoje widowiskowo – niszczące działanie. Trąby powietrzne, tornada i burze pyłowe będą odbierane jako coś zwykłego. To, co przez tyle lat na siłę wprowadzali oni w innych krajach, przyjdzie jak bumerang do nich – i będzie to jak wojna, ale o jakimś charakterze biologicznym, chemicznym. Ziemia zacznie znikać im spod nóg. Będą wpadać w ogromne rozpadliny nie tylko domy, ale powiedziałbym, że i niektóre stany. Trzęsienia ziemi występować będą niemal bez przerwy. Media przestaną omawiać inne tematy i będą pokazywać zdjęcia z Ameryki, przewyższające wszelką wyobraźnię. Najstraszniejsze wydarzy się na początku. Trzęsienie ziemi o niespotykanej sile niszczącej wprowadzi ich w osłupienie (Yellowstone? – A.L.). Wtedy dopadnie ich strach, i niektórzy zaczną się modlić do Boga. Jeżeli Amerykanie się nie nawrócą, to czekają na nich jeszcze większe nieszczęścia. Wielu wtedy zacznie wołać, ale będą oni w mniejszości.

Cars float in a street of Genoa after torrential rains caused two nearby rivers to swallow and flood various streets of this Northern Italian city, Friday, Nov. 4, 2011. Torrential rains lashed Genoa and Italy's western coastline Friday, triggering flash floods that killed at least six people as raging water uprooted trees and swept cars and furniture through the streets. (AP Photo/Tano Pecoraro)

Europa, niestety, pod ścisłym kierownictwem diabła, po wejściu na drogę oszustwa i po utworzeniu UE – absolutnie nielegalnego i niekonstytucyjnego stowarzyszenia, sama napisała sobie przyszłość. Celem szatana było, po utworzeniu unii państw „o wolnej gospodarce w Europie”, omotać polityków i większość narodów ziemskimi dobrami i dobrobytem. Następnie wszystko to stopniowo zostanie zabrane, wpędzając kolejno każde państwo europejskie w zależność ekonomiczną od centrum, aby następnie spowodować upadek. I w ten sposób przepchnąć ideę o jedynym, charyzmatycznym liderze i władcy.

Jego plan jest na ukończeniu. Scenariusz został rozegrany bez żadnych przeszkód. Europa w tej chwili, nie myślcie, że są to poszczególne kraje, poszczególne państwa, samodzielnie rządzące swoimi narodami. Nie. Na czele każdego kraju UE – i Wielkiej Brytanii i we Włoszech, Niemczech czy Grecji, stoją lojalni wyznawcy władców tego świata, tych nielicznych, o których rozmawialiśmy nieco wcześniej. I ci nieliczni wypełniają bezpośrednie rozkazy szatana. Właśnie rozkazy. Już wszędzie tam i wszystkim wydawane są rozkazy bez możliwości sprzeciwu. Dziesięć państw członkowskich UE, które uważane są za wiodące i stabilne, nawet takie Niemcy, które wydawałoby się dyktują politykę połowie świata, nawet oni – sterowani są z zewnątrz.

Inni ukrywają się za „zasłoną” prezydenta i kanclerza. Ukrywają się w Anglii, sterują również Włochami, a teraz starają się doprowadzić do krachu również we Francji. W tej chwili równolegle z ich planami dotyczącymi Francji, w ręce „wielkich” tego świata przechodzą wszystkie zasoby naturalne, przynoszące bezpośrednie zyski mniejszym krajom – takim jak Grecja, Hiszpania, etc. W dosłownym znaczeniu tego słowa, wywłaszczając to, co do nich nie należy i należeć nie może. Wygląda, że wszystko to robi i będzie robić rząd brytyjski, tak to wygląda. Anglia ostatecznie również będzie przejęta w taki sam sposób, i wielu z Was zobaczy, że stamtąd pojawi się upragniony i długo oczekiwany Król. Wielki władca. A potem Bóg.

Na początku będzie on wprost niezwykle przyjazny dla narodu żydowskiego. Ukrywać tego nie zamierza. Ten charyzmatyczny władca, po całkowitym podporządkowaniu Anglii, utworzy na terenie Europy państwo dla Żydów. Ogromne państwo. I tam, przyciągam ku temu waszą uwagę, w tym nowym państwie żydowskim zostanie rozegrany główny scenariusz tego planu. Większość z was już się domyśliła, co za scena tam się rozwinie? Tam, w nowo utworzonym państwie, będą się starali oni zbudować Trzecią Świątynię, jak oni ją nazywają. Świątynię dla swego boga i króla. Świątynie dla Antychrysta.

a

W tym czasie świat będą wstrząsać krwawe wojny, ludzie będą cierpieć z powodu braku żywności, wody, lekarstw i opieki medycznej. Ale najbardziej okrutna wojna trwać wówczas będzie między chrześcijanami i muzułmanami. I oto ten władca, po wejściu na ekrany telewizorów na całym świecie, powie, że konieczne jest zniesienie wszystkich religii, ponieważ widać, co się dzieje z tymi dwoma wyznawcami swoich religii, fanatycznie wycinających siebie nawzajem. Powie: „Pokój na ziemię mogę przynieść ja i tylko ja” – i wielu mu uwierzy. Wyczerpani wojnami ludzie dadzą mu pierwszeństwo. I wybiorą. Właśnie wybiorą jego. Strach, panika, niepewność bezpieczeństwa – wszystkie te uczucia odegrają podstawową rolę we wprowadzeniu jego na tron.

Ci, którzy nie będą się zgadzać z tym władcą i będą występować i mówić o tym publicznie – po prostu zaczną niezauważalnie znikać. Zniknął człowiek i to wszystko … Ale tak będzie na początku, aby, że tak powiem, nie psuć image (wizerunku) „człowieka pokoju”. Potem prześladowania staną się jawne, niby z przeciwnikami systemu. Do tego momentu będzie już gotowy znak jego, to, co rozumiemy pod nazwą chipa (czipa).

Do tej pory wszystko to, co my, prawosławni, dowiedzieliśmy się na temat chipa, nie ujawnia całego obrazu tej najpotężniejszej broni i kajdan Antychrysta. Do tego czasu system nanochipa będzie miał kontrolę nie tylko nad ciałem ludzkim, ale także i nad jego mózgiem. Będzie to idealny kontroler nie tylko funkcji życiowych narządów ludzkich, ale także kontroler wszystkich uczuć i myśli. Będzie on jak czujnik w neuronach mózgu i będzie tworzył całość z genetyczną bazą człowieka.

Do tego nanochipa będą wprowadzane inne, bardziej proste konfigurację. One już są wprowadzane do ciała ludzkiego, wiemy o tym. Są one bardzo szybko doskonalone i technologia ta już osiągnęła wysoki poziom. Ale wspomnianego wyżej ostatniego nanochipa, człowiek już nie będzie w stanie usunąć ze swego ciała, ponieważ jeśli go usunie, to nastąpi zakłócenie normalnych funkcji życiowych organizmu. Aby osiągnąć idealny, według ich standardów, wynik, ten wariant nanochipa będzie testowany już nie na zwierzętach, ale na ludziach. Dzisiaj on już jest. Masowość przyjęcia tego chipa będzie zadziwiająca.

Teraz postaram się w kilku słowach opowiedzieć wam, jak będzie działał ten chip. Znanym widokiem dla nas są anteny satelitarne na każdym domu. Odbierają one sygnał z satelity i przekazują do naszego telewizora preferowany przez nas program telewizyjny, preferowany przez nas kanał, z preferowanego przez nas kraju. Co jest potrzebne, abyśmy oglądali ulubiony program telewizyjny? Antena satelitarna, a dla odbioru można zakupić dowolny terminal cyfrowy z wbudowanym kodowaniem Viaccess, albo z gniazdem dla modułu CAM. W tym drugim przypadku wymagany jest dodatkowo moduł kodowania Viaccess dla dekodowania kanałów.

Tak więc i w ciele człowieka zostanie zainstalowany „talerz” satelitarny. Teraz się nie śmiejcie i nie płaczcie. Wszystkie te „nanotalerze” do naszego organizmu będą trafiać z jedzeniem, piciem i przez powietrze. Dla ludzkiego oka są one niewidoczne, ale właśnie one będą przewodnikami dla sygnałów. Będzie to super idealne, według ich myślenia, opracowanie. O tej technologii, myślę, jeszcze nikt z was nie czytał i nie słyszał. To będą szpiedzy w naszym ciele, o których nie będziemy mieć nawet pojęcia. Ale sami z siebie z ludzkim mózgiem i ciałem, nie będą mogły one nic zrobić, dopóki nie zostaną związane z terminalem kodowania. Oto czym będzie ten nanochip. Wprowadzany do ciała człowieka będzie on przez jakąś technologię za pomocą lasera. I już w każdej sytuacji nie może być on usunięty z ciała człowieka.

Najgorsze i najstraszniejsze jest to, że te chipy zaczną wprowadzać w pierwszej kolejności noworodkom. Niby z dobrych powodów. A dzieci będą już rosnąć z tym znakiem. W czasie prekursora Antychrysta i fałszywego proroka zostaną przetestowane widoczne chipy. Ten chip jest widoczny i wszczepiany igłą. Będą prowadzone jakby badania – jaka będzie reakcja ludzi na czipowanie. Ten rodzaj chipu najpierw spróbują wprowadzić w tajemnicy – podczas szczepień i zastrzyków, tak żeby nikt nie zrozumiał i nie wiedział o tej technologii. Ale w miarę zbliżania się przyjścia Antychrysta, ich działania będą bardziej otwarte.

Ale ten idealny rodzaj nanochipa będzie już ostatecznym i będzie on – śmiercią dla ludzkości. Dlaczego? Ponieważ technologia będzie na takim poziomie, że nawet myśli o tym, żeby usunąć ten chip, powiedzmy, aby go wyciąć lub w jakiś sposób wydostać z mózgu, będą znane kontrolerom. Myśli. W takich przypadkach do działania (usunięcia chipa – dod. A.L.) nie dojdzie.  Jedyne wyjście w takich przypadkach – to śmierć, aby „zaraza” (pozbycie się chipów) nie rozprzestrzeniała się …

Teraz zadacie mi pytanie – a co my mamy z tym wspólnego, my, prawosławni? Wyjaśnię to. W nasze ciała w ciągu dnia trafiają tysiące „anten satelitarnych”: w tym celu trują nas GMO, opylają z samolotów, dodają do wody pitnej. Ale bez dekodera (mówiłem wyżej) one nie są szkodliwe i nic złego w organizmie nie robią. Ale przecież macie zdrowy umysł. To są obce ciała w naszym organizmie. Widzicie, co się dzieje wokół was. Tysiące nieznanych chorób i nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu odpornościowego człowieka.

Ale mamy antidotum. Antidotum na tyle silne, że żadne obce ciało nie może przyjąć się na długo w organizmie. Tym antidotum jest Komunia Święta. Oto jeszcze po co musimy Ją spożywać. Krew Pana oczyszcza naszą krew ze wszystkich śmieci, które do nas trafiają. Tylko w ten sposób będziemy mogli pozostać przy zdrowych zmysłach i zdrowym, mniej lub bardziej, ciele.

a

Smutek i nieszczęście spadną na tych, którzy przed wprowadzeniem znaku przez Antychrysta nie będą spożywać Ciała i Krwi Pańskiej. Oni nie rozumieją, z czego rezygnują, pod różnymi pretekstami. Tylko Moc samego Pana – Jego Ciało i Krew są w stanie zniszczyć przygotowane dla ludzi sprytne sztuczki nanotechnologii. Tylko On, bo nikt inny, potrafi ochronić wierzącego. Wszyscy ci, którzy nie będą przystępować do Komunii Św., będą bardzo cierpieć, ból będzie potworny. Kto nie będzie się   modlił – będzie jak otwarty obóz dla wroga, „wchodź z której strony tylko chcesz.” Bez naszej modlitwy demony i ludzie przez nich opętani, będą miały nad nami przewagę. Modlitwa może zapobiec oddziaływaniu tych nanoczipów w organizmie. Taka wówczas będzie moc modlitwy.

Przed czasem, kiedy Antychryst zacznie panowanie, zostaną wprowadzone takie prawa na całym świecie, że nikt nie będzie mógł wejść do świątyni potajemnie. W Cerkwi zostaną przyjęte kanony, które zmienią Sakramenty Świętej Liturgii i ona przestanie być świętą. Dla większości ludzi jako broń pozostanie tylko modlitwa. Bez modlitwy człowiek upadnie na kolana przed Antychrystem.

W wielkich świątyniach, które w tym czasie będą już świątyniami szatana, będą wspominać na Liturgii i modlić się za fałszywego proroka. Właśnie dlatego odejdzie od nich Duch Święty. NIE BĘDZIE PRZEISTOCZENIA wina i chleba w Ciało i Krew Pana. A ci, którzy będą tam na niby komunikować, będą po prostu spożywać wino i chleb. Wielu będzie żywić nadzieję, że spożyło Komunię Św., ale, niestety, nie spożyje.

Dlatego dla nas, prawosławnych, tak ważna jest skrucha. Wejdźmy pod Opiekę Pana, pod Opiekę Przeczystej Bogurodzicy, pod ochronę świętych. Zacznijmy już od dziś, nie odkładajmy tego do jutra. Ta pokuta pomoże nam w tym życiu i w życiu przyszłym. Ci, którzy nie zrozumieją tego teraz, jeszcze trochę i już się spóźnią, a następnie wypiją Kielich Gniewu Pańskiego z resztą świata do dna.

Oto dlatego w jednej wizji Świętemu Janowi z Konstancy ukazał się Święty Serafin z Sarowa i powiedział mu, że wszystko, co zostało opisane w Objawieniu, będzie się dziać w ostatnich czasach i pokazał mu, jak to będzie wyglądało. Kazał zapamiętać wizję i powiedział mu o wielkich wspaniałych świątyniach. I chcącego wejść do takiej świątyni Św. Jana, Święty Serafin zatrzymał i powiedział, aby nie wchodził do wnętrza, bo tam jest obrzydliwość spustoszenia. Bo jest to świątynia Antychrysta i Szatana.

W tych czasach ludzie będą tracić rozum z powodu warunków, w jakich będą przebywać. Ale wierzącym obawiać nie ma czego, ponieważ pomoc Nieba będzie tak oczywista i cudowna. Takiej pomocy nie mieli nawet pierwsi Chrześcijanie. Wtedy wszyscy męczennicy, których cięto i palono, którym wydłubywano oczy, gotowano w smole, nie odczuwali od tych męczarni bólu, którego należałoby oczekiwać. Była to dla nich Łaska Ducha Świętego, która przyoblekała ich Swoją siłą, dawała dużo cierpliwości, tak że wielu nalegało, aby tortury kontynuowano po to, aby można było jak najdłużej mówić ludziom o Bogu, i żeby na nich były pokazane Jego dzieła. Bólu męczennicy nie odczuwali. Cały ból Pan nasz Jezus Chrystus wziął na Siebie, kiedy Go torturowano i prowadzono na Śmierć Krzyżową. Dlatego On wie, co to jest ból, i nie chce, aby całą siłę bólu Jego dzieci odczuły na sobie.

Siła Życiodajnego Krzyża w czasie Antychrysta do obrony dziecka Bożego stanie się taką siłą, że będzie widoczna nawet w małych sprawach. Kto z pokorą i cierpliwością wybierze Krzyż Chrystusowy, ten nie będzie pragnął wielkiej różnorodności w jedzeniu. Mocą Krzyża Życiodajnego nawet maleńki kawałeczek chleba w pełni nasyci całą rodzinę. To nie jest bajka. Tak będzie. Gdy niewierzący będą widzieć takie cuda, to będą szaleć z zazdrości, ale oni dla Pana wybór swój już zrobili.

Do pomocy wiernym Bogu, pośle On i świętych ludzi i Aniołów w ludzkiej postaci. Aniołowie będą blisko wiernych i będą ich wspierać zarówno duchowo jak i fizycznie. Potem przyjdą Prorocy i zadbają o to, aby wierzący nie mieli żadnych pytań i wątpliwości. Cud cudów utworzy Pan wtedy. Ale   tylko dla tych, którzy wierzą. Myślę, że nie może być pytań: dlaczego tylko dla wierzących?  Niewierzący i odstępcy będą cierpieć. Jest to delikatnie powiedziane. Ale to jest ich wybór. Oni mieli    prawo wyboru.

Ponownie proszę was, abyście się zjednoczyli w modlitwie. Niech każdy stanie się silnym ogniwem w łańcuchu naszej wiary. Żeby schodziła na nas Łaska Pańska, żebyśmy nie stchórzyli i nie zawahali się, żeby myśl była jasna i pragnienie Nieba. Kiedy jesteśmy pod osłoną Pana, naszego Ojca, nie mamy się czego obawiać, strach odejdzie, Komunia św. umocni zarówno ciało jak i ducha. Nie zwlekajcie, nie wymyślajcie powodów, Pan przyszedł, aby uratować grzeszników, wszedł na Krzyż, aby darować nam ŻYCIE WIECZNE. A my, jeśli nie przystępujemy do Komunii św., okazuje się, że nie chcemy tego życia. Dlaczego więc zostaliśmy ochrzczeni? Żeby tylko w słowach być prawosławnymi?

Ojciec woła nas do Siebie, Ojcze nas ostrzega. Sam Pan powiedział, że będzie poprzedzał koniec świata. Czyż nie widzimy tego, co dzieje się na naszej planecie, w naszym świecie? Ślepi jesteśmy? Albo chcemy żyć swoim rozumem, pod podszepty szatana?

Wszystko, co wam powiedziałem, powiedziałem po to, abyście się stali silniejsi, ponieważ wydarzenia, które się zaczęły, będą bardzo przerażające.

Dla naszej Ojczyzny (Grecji) przygotowano takie plany, poznając które stalibyście się słupami soli. Pierwszy otwarty obóz koncentracyjny w królestwie Antychrysta jest pomyślany w Grecji. Ach, co za    podstępne plany są przez nich stworzone. Ale Bóg nie dopuści. Dopuści trochę dla opamiętania się.  Ale główne plany, dotyczące ludobójstwa, Pan nie pozwoli, aby się zrealizowały.

Władcy świata zjednoczyli się w spisku, porozumieli się, jak będą działać, aby powalić na kolana kraje prawosławne. Ale Pan zepsuje ich plany. Ci, którzy się zjednoczyli w podstępnych spiskach, wkrótce okażą się na krawędzi działań wojennych między sobą. Sprytnie ułożony plan szatana Pan obróci   przeciwko nim i dla pouczenia ich dzieci.

Zobaczycie wkrótce – Rosja, sama, bez sojuszników i zwolenników pójdzie jak lawina przeciwko całej Europie i zajmie Azję. Wydaje się to trochę nieprawdopodobne. Ale tak będzie. Będziemy zaskoczeni. Ale nie tylko my będziemy zaskoczeni. Z powodu nieznanych technologii wojskowych, które są u Rosjan, zamrze ze strachu pół świata. Zobaczycie na szczycie Watykanu flagę rosyjską. Tak, rosyjską flagę.

Na początku Rosja czegoś nie podzieli z Niemcami i rozpocznie się starcie militarne. Przewaga      wówczas będzie po stronie Niemiec. Ale później Niemiec nie będzie widział litości.

a

Lucyfer spuści ze smyczy te państwa, które podporządkowały mu się bezwarunkowo. I przyjdą one z pomocą dla Niemiec i skierują swoją broń przeciwko Rosji. Główną bitwę przy zbiegu wszystkich okoliczności, zdecydują oni wydać niedaleko Stambułu i podejmą taką strategię. 8 lub 10 krajów przybędzie do Stambułu, żeby stanąć przeciwko „zaborczej” armii rosyjskiej. Rozgorzeje taka wojna i takie bombardowania, że nie zostanie nic, co stoi na ziemi. Pozostanie tylko jedna świątynia. Hagia Sophia, świątynia Świętej Zofii Bożej. Wszystko będzie tak, jak opisano w przepowiedniach o Konstantynopolu. Pan tego nie zmieni.

W wyniku bombardowań we wszystkich krajach, które przystąpiły do walki z Rosją, będą straszne     zniszczenia. Od katastrof naturalnych i zniszczeń po bombardowaniach będą straty w uprawach. Obszary rolne zostaną zniszczone. I przyjdzie głód do nich wstrząsający. A ponieważ Boga oni nie znają, to kanibalizm rozkwitnie tam z niespotykaną szybkością. Tak, w naszych czasach, ludzie cywilizowani, jak mówią oni o sobie, zaczną jeść ludzkie mięso.

My na chwałę Bożą, przy silnym głodzie, ubóstwie i pokorze – wytrwamy. Dlatego że naród grecki kocha Boga i święte Liturgie nie są przerywane ani na jeden dzień. Grecy wiedzą, do kogo uciekać w nieszczęściu. Zrozumieliśmy to podczas dwóch tysięcy lat naszej historii jako Chrześcijanie. Ale UE, Turcja i Izrael upokorzą nas tak, że wielu będzie się zastanawiać – czy jesteśmy jeszcze państwem w ogóle, czy plantacją niewolników? Ale dopuści Pan takie upokorzenie na nas dla naszego dobra. Głodny i upokorzony jedzenia prosi u Pana, a nie u diabła. Dzięki Bogu, przypowieść o synu marnotrawnym znają u nas nawet dzieci.

 Dla wielu nie jest tajemnicą, że nasz kraj świadomie został zalany nielegalnymi imigrantami. Nasi wrogowie mają konkretne cele. Tylko muzułmanie z takich krajów jak Pakistan i Afganistan nienawidzą prawosławnych najbardziej na świecie. Miejscami ci szpiedzy, którzy wtargnęli do naszego kraju w tak ogromnej ilości, będą urządzać masakry, gwałty i grabieże. Ale masowość tego zjawiska zależy już od nas – jak potrafimy się zjednoczyć w tych miejscach do obrony swoich domów.

Ci, których kuszą obszary naszych błogosławionych ziem, będą się starać i już się starają, aby jak najszybciej przejąć je do użytku prywatnego. Cały ten wzrost cen nieruchomości, a teraz dramatyczny ich spadek były ujęte w planach rządzących UE – oni zaczynają wykupywać naszą ziemię za bezcen. I nadzieje ich, aby na rozdrobnionych i rozkradzionych naszych ziemiach ustanowić ich porządki – na razie były realizowane. Ale więcej Pan już nie pozwoli. Dlaczego? Ponieważ Pan stworzył teraz sytuację, w której zostaną ujawnione te wszystkie sprytne i zdradliwe kroki i Grecy oburzą się nie na żarty. Broń do rąk wezmą i kobiety. I nadejdzie dzień, w którym skorumpowani władcy Grecji zechcą potajemnie wymknąć się z kraju, ale wielu z nich nie uda się tego zrobić. Grecy się zmobilizują i wezmą pod kontrolę narodową wszystkie ruchy zdrajców.

Zarówno Cypr jak i Grecja jeszcze przez pewien czas będą pasywnie obserwować wszystkie decyzje polityków, wpadając w depresję i beznadziejność. Krótki okres czasu. I poleje się krew. Na Cyprze   poleje się na pewno. Najpierw krew grecka, ale obudzą się ze snu Cypryjczycy i zaczną prześladować Turków. Ale do tych wydarzeń mamy drogę. Naszą Ojczyzną chcą rządzić Europejczycy. A raczej europejscy władcy. Wydobyć z głębi naszej ziemi wszystkie minerały i rzucić obgryzioną kość swoim marionetkom, których wybraliśmy do rządzenia naszym krajem. Niewielkie ich plany zrealizują się.

 Pan Bóg tak ułożył, że Rosja ma strategiczne interesy w regionie Morza Śródziemnego. Znowu więc, aby nie upokorzyć Rosjan, ale żeby zjednoczyć narody prawosławne. Rosja, jak lawina pójdzie na wojnę z Turcją. Znamy to z przepowiedni. Rosja pójdzie na wojnę dlatego, że zostaną naruszone jej   interesy materialne i strategiczne. Turcja rozpadnie się na trzy lub cztery części. Wszyscy Turcy, którzy nie zginęli w pierwszych dniach, odejdą w głąb kraju, ratując się przed śmiercią. Ci, którzy potajemnie byli ochrzczeni w Prawosławiu, ogłoszą to otwarcie i pozostaną w części Turcji, zajętej     przez Rosjan. Tak nastąpi sprawiedliwość od samego Pana.

Ale zanim to się wydarzy, będzie nam bardzo trudno, wielu nie wytrzyma. Głód będzie taki, że na chleb ​​będziemy mówić chlebuś. Ekonomicznie zorganizują nam takie warunki, że towary z zewnątrz    nie będą sprowadzane, a w kraju zakłady produkcyjne zbankrutują i zostaną zamknięte. Te zakłady, które jeszcze pracują, będą się starali zamknąć. Dlatego też radzili wszyscy ojcowie duchowni, aby wszyscy wyjeżdżali na wieś. Na wsi można będzie wymienić coś na coś, a w mieście będzie to bardzo trudne. Ale pod koniec tej próby Grecja znów się podniesie i znów będzie chwalić Pana.

Chcę także, abyście wiedzieli, że wszyscy ci zdrajcy narodu greckiego, którzy stali się marionetkami masonów, rządzących światem w chwili obecnej, wszyscy oni zapłacą życiem za zdradę. Żaden z nich    nie pozostanie przy życiu w chwili zmartwychwstania narodu greckiego. Życie będą tracić na różne sposoby i nieoczekiwanie.

Przed samym wydarzeniem, kiedy świątynia Świętej Zofii (Hagia Sophia) przejdzie w ręce prawosławnych, Cerkiew będzie oczyszczona ze zdrajców, jak samo jak i cały kraj. Jak ogniem i     mieczem. I nie będzie dla nich litości, nie będzie usprawiedliwienia, że ​​rzekomo oni nie rozumieli, że prowadzą naród na skraj przepaści. I wtedy przyjdzie czas, kiedy u wiernych oczyszczą się duchowe oczy i zrozumieją oni całą prawdę wiary prawosławnej i całą jej moc. I nastąpi okres wyciszenia i spokoju. Ale pokój będzie tylko w Grecji, która nie będzie małą, jak wcześniej. Jej granice będą poszerzone i szeregi prawosławnych powiększą się. Chciałoby się, aby te szeregi wypełniło jak najwięcej ludzi, ponieważ u nas będzie okres pokoju, a na zewnątrz będzie płonął ogień – wojny, katastrofy naturalne i inne nieszczęścia.

Wojna między Rosją a Ameryką zamieni się w wojnę Rosji z Chinami. Stanie się tak dlatego, że będąc    sojusznikami Rosji w wojnie, Chińczycy zajmą ziemie państw, z którymi walczyli i zgnietli opór. I wtedy Chiny, uważając siebie za supermocarstwo, rozpowszechnią też swoją religię na tych terenach. Te resztki masonów, które ukryją się w Europie i Ameryce, zawrą porozumienie z Chinami, obiecując im w przypadku zwycięstwa Syberię. Porozumieją się o tym, żeby Chiny „postawiły Rosję na swoim miejscu.” Przekupstwem i pochlebstwem szybko osiągną swoje.

a

I wówczas za wrogów Chińczycy już uznają Prawosławnych. Chiny zaczną prowokować Rosjan. I w końcu ponownie będzie wojna. Rosja dojdzie do samej Jerozolimy. Nie teraz, ale znacznie później. Wszystkie wojny, o których mówię, odbywać się będą w jakichś okresach. Będą wstrzymywane. Potem znów wznawiane. I oto w czasie, gdy Rosja dojdzie do Jerozolimy, wtedy tam zostanie rozegrana ta ostatnia, opisana w Apokalipsie wojna w miejscu Armagedonu.

Chiny będą miały ogromną pokusę. I w końcu podejmą ryzyko, aby pójść przeciwko Rosji. I wtedy    nastąpi ta straszna wojna. Oto małe dzieci, które siedzą naprzeciwko mnie, wiele zobaczą z tych wydarzeń.

Módlcie się. Módlcie się, ponieważ Grecji przygotowali śmierć, śmierć narodowi różnymi metodami, począwszy od szczepień, a kończąc na tych metalach i truciznach, którymi nas opryskują z samolotów.  Módlcie się, módlcie się, aby nie umarła wielka liczba ludzi. Kto jest w stanie – niech weźmie cziotki  i w wolnej chwili odmawia Modlitwę Jezusową. Wasza modlitwa może wiele zmienić. Nam Pan pozostawił przepowiednię Jonasza. I już przeżyliśmy tak trudny okres, i wraz z modlitwą znieśliśmy go łatwiej i szybciej on minął. Bardzo się boję, że zamiast podążać za Chrystusowym Epitafium* w Wielki Piątek, będziemy musieli podążać za greckim epitafium. To nastąpi, jeśli nie będziemy się modlić. Nie straszę was, sam się boję, że to może się zdarzyć. Ale jeżeli będziemy trwali na modlitwie – wydarzenia będą przebiegać trochę inaczej.

*/

Epitafium – napis na nagrobku (A.L.)

Nie bójcie się mówić o Chrystusie tym, którzy są wokół was. Nie bójcie się mówić, że tylko w Bogu jesteśmy silni. I im szybciej zbierzemy się razem, tym staniemy się silniejsi. Jeśli pozostaniemy obojętni na fakt, co mogą zrobić z naszym krajem, wtedy będziemy musieli w pełni przeżyć wszystkie „uroki”, które właśnie dla naszego kraju przygotował szatan.

Niech was Bóg błogosławi. Życzę z całego serca, życzę wam, abyście się stali maleńkim anielskim zastępem Chrystusa. A z Chrystusem obok walczyć jest łatwiej. I kiedy mamy pełnię Cerkwi, wówczas i Łaskę wysyła Bóg większą. Niech Miłosierdzie Boże pozostanie z wami.

Źo:

https://bractvospasa.wordpress.com/2016/04/18/proroctwa-scenariusz-konca-czasow-przeklad-rozmowy-ojca-elpidiusza-video/

ПРОРОЧЕСТВА. СЦЕНАРИЙ КОНЦА ВРЕМЕН. Перевод беседы отца Элпидия. (ВИДЕО)

http://3rm.info/mainnews/36606-scenariy-konca-vremen-video.html

28 marca 2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

17.4.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.