Strona główna > Rosja > Satanizm pod maską prawosławia

Satanizm pod maską prawosławia

Drodzy wierni prawosławni, zacznijcie w końcu myśleć ! Pamiętajcie, że nie wolno tak łatwo dawać się oszukiwać ! Wróg wykorzystuje nasze zaufanie i prostolinijność, dziecięcą naiwność i dobroduszność, pokorę i posłuszeństwo, i doprowadza te dobre cechy do krańcowości, kiedy one z dobrych cech przechodzą już w wady.

Chrystus nie zawsze nastawiał twarz do uderzenia, On demaskował zło i walczył z nim ! Jak to pisał święty Paisjusz Hagioryta, jeżeli zło dotyczy bezpośrednio ciebie to przecierp to, przemilcz i pomódl się za winnego, ale jeżeli zło nakierowane jest przeciwko Bogu, przeciwko Cerkwi to trzeba stawiać jemu opór, demaskować je i walczyć z nim. W przeciwnym wypadku wszyscy zostaniemy Judaszami i podzielimy w życiu wiecznym jego los !

W Pierwszym Liście do Koryntian Św. Pawła Apostoła, apostoł pisze: „Bracia, nie bądźcie dziećmi w rozumieniu, ale bądźcie dzieciątkami w złości, rozumem zaś bądźcie doskonałymi”. I zaliczony do grona świętych starzec Gabriel Urgebadze mówi: „Bądź w czystości i niewinności serca jak dziecię, ale nie w umyśle”. I tego nam, niestety, często brakuje.

Oczywiście, pamiętamy słowa Ojców Świętych, w szczególności Świętego Jana Chryzostoma, że Pan będzie sądził nas według naszych zamiarów, a zamiary u tych ludzi, co najmniej większości z nich, były najbardziej czystymi i niewinnymi, ale to wszystko powinno być w pełnej gotowości, mając w pamięci to, że nasza ziemska Cerkiew jest Cerkwią walczącą a prawosławni chrześcijanie są wojownikami Chrystusa i trzeba się już budzić z duchowej śpiączki bo w przeciwnym wypadku będziemy na Sądzie Bożym tchórzami bo przecież komu więcej dano od tego więcej się oczekuje !

UWAGA ! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video.

Док. фильм «Сатанизм под маской Православия»

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *