Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > SATANISTYCZNY PROJEKT BLUE BEAM. Budowa królestwa Antychrysta. (Wideo)

SATANISTYCZNY PROJEKT BLUE BEAM. Budowa królestwa Antychrysta. (Wideo)

Poniższy akapit pochodzi ze wstępu artykułu ”Projekt Blue Beam – manipulacja wszech czasów już działa”. Opublikowano: 24.03.2017. Całość na:

( https://wolnemedia.net/projekt-blue-beam-planowany-przekret-wszechczasow/ )

Projekt Blue Beam jest tajnym programem wykorzystującym obrazy o charakterze religijnym do stworzenia holograficznej prezentacji na niewyobrażalną wręcz skalę. Forma holografii przypominać może telewizję dostarczającą wrażeń wizualnych, bez potrzeby wykorzystywania jakiegokolwiek odbiornika. Przy wykorzystaniu super komputerów i technologii satelitarnej, program ten pozwoli na interakcję z ludzkim umysłem na olbrzymią skalę sprawiając, że ludzie usłyszą w sobie „głos Boga” i zobaczą go ponad swoimi głowami na niebie. Czy teraz już łapiecie czym w istocie będzie „fałszywe przyjście Chrystusa” i powrót fałszywych „bogów”?

+++

Film video. 2015 r. Straszne video. Projekt BLUE BEAM (10:49)

Film video. Chmury – miasto nad Chinami (1:31)

  1. Projekt NASA «Blue Beam» jako część końcowego planu przejęcia Ziemi

Projekt « Blue Beam» został stworzony dla symulacji przyjścia Jezusa.

Mamy rząd światowy. Czy się to wam podoba czy nie. Pytanie tylko, czy taki rząd zostanie ustalony w wyniku zgody czy dzięki podbojowi.” – Pohl Varburg, członek Rady Stosunków Międzynarodowych (CFR), oświadczenie złożone w lutym 1950 roku w amerykańskim Senacie.

Jesteśmy u progu globalnych przemian. Potrzebny jest nam dobrze sterowany wielki kryzys, a narody przyjmą Nowy Porządek Świata” – David Rockeffeler, honorowy prezes Rady Stosunków Międzynarodowych (CFR), honorowy przewodniczący Komisji Trójstronnej, członek Klubu Bilderberg, oświadczenie złożone we wrześniu 1994 r.

W 1994 roku kanadyjski dziennikarz Serge Monast przedstawił obszerną i dobrze udokumentowaną pracę o projekcie NASA «Blue Beam». Oto główne szokujące ustalenia tej pracy: „Zniszczenie przekonań religijnych przez odkrycia archeologiczne, takimi jak niedawne znalezienie „Sarkofagu Jezusa”.

Organizacja gigantycznej mistyfikacji, która będzie symulować holograficzną projekcję przyjścia Jezusa. Wykorzystanie fal o niskiej częstotliwości dla kontroli umysłu. Wszystko to jest częścią planu budowy nowej „satanistycznej” religii świata.

Serge Monast, były dziennikarz kanadyjski i założyciel niezależnej agencji nowości «Międzynarodowa Sieć Wolnej Prasy» («International Free Press Network»), znany jako autor licznych artykułów na temat nowego porządku światowego. Monast zmarł w podejrzanych okolicznościach. Już w 1994 roku powiedział w wywiadzie, że wielokrotnie mu grozili premierzy Kanady i Watykanu.

Kiedy Serge, który nigdy nie cierpiał na choroby serca, wrócił do domu, miał atak serca, w wyniku którego umarł. Wkrótce zginął jeszcze jeden dziennikarz, który pomagał Serge’owi. W trakcie dochodzenia okazało się, że dziennikarz zginął również po ataku serca. W swoim zdemaskowaniu projektu «Blue Beam» Serge Monast wykorzystywał autentyczne dokumenty, co pośrednio potwierdzają „przypadkowe” zawały dziennikarzy, którzy byli zaangażowani w śledztwa w tej dziedzinie.

Poniżej podajemy fragmenty przemówienia Serge Monasta z 1994 roku, w którym piętnuje on projekt «Blue Beam»: „International Free Press Network” nie jest grupą religijną czy organizacją polityczną. Jest to niezależna agencja, zajmująca się dochodzeniami. Specjalizujemy się w dziedzinie dochodzeń i publikacji specjalnych sprawozdań i kaset audio, ujawniających plany realizacji nowego porządku światowego. Naszym celem jest pomóc ludziom zrozumieć, że nadchodzący „nowy porządek świata” nie jest marzeniem czy paranoidalnym założeniem. Jest to satanistyczny projekt, który naprawdę istnieje. Jaki jest jego cel?

Zniszczyć tradycyjne religie, zwłaszcza chrześcijaństwo i zastąpić je jedną religią światową, opartą na kulcie człowieka. Aby anulować tę instytucję rodziny, jaką znamy dzisiaj i zastąpić ją ślubami cywilnymi na całym świecie, które pracują na rzecz rządu światowego. Zniszczyć wszelkie formy twórczości artystycznej lub naukowej, aby realizować jedna wizję, jeden rząd światowy. Dla realizacji obowiązkowego członkostwa w świecie, państwie, rządzonym przez jedną siłę militarną dla globalnej sprawiedliwości, jednym prawem handlowym, zdolnym zmusić ludzi do życia w świecie i kłamstwem narzucać nową religię i nową kulturę światową.”

a

Pierwszy krok w tym projekcie skierowany jest na dyskredytację lub ponowną ocenę całej wiedzy religijnej, która istniała do tej pory. Tworząc sztuczne trzęsienia ziemi w określonych miejscach na planecie, gdzie przypuszczalnie ukrywane są ważne informacje kulturalne i religijne, dążą oni do usunięcia takich odkryć archeologicznych, które udowadniają wielkość minionych cywilizacji i przyrównywać do kłamstw wszystkie informacje o tym.”

W tym globalnym projekcie oszukiwania mieszkańców ziemi biorą udział nie tylko naukowcy i politycy. W skład elity rządu światowego wchodzą również reżyserzy, zdolni przenieść na niebo prawidłowe obrazy, zmuszające człowieka do wiary w to, co się dzieje. Również w składzie rządu światowego są też niektórzy przywódcy religijni. Którzy już opracowują koncepcję jedynej religii światowej.

  1. ВВ (Blue Beam): „Przyjście Jezusa, Mahometa, Buddy, Kriszny”

Projekt „Blue Beam” zakłada zorganizowanie przez agencję NASA ogromnego show (pokazu) na Niebie, zaprojektowanego w ten sposób, żeby hologramy, symulujące przyjście „Mesjasza” były widoczne na całym świecie. I promieniowanie fal, które działają bezpośrednio na ludzki mózg, przenikało do dowolnego miejsca na planecie. Każdy, kto zobaczy ten hologram „Zbawiciela” swojej religii, będzie słyszał go w swoim własnym języku. Dzięki zastosowaniu potężnego komputera, który będzie koordynował show oraz satelitów wokół Ziemi, które będą wysyłać sygnały o niskiej częstotliwości, bardzo niska częstotliwość będzie wyświetlać hologramy, wykorzystując jako ekran – sód, który okrąża Ziemię na wysokości około 100 km .

Animacja komputerowa i sygnały dźwiękowe pojawią się z głębi kosmosu i wszyscy wyznawcy różnych religii będą uważać, że widzą oni swego Mesjasza, który powrócił, tak jak obiecywał, albo najprawdopodobniej jest to Powtórne Przyjście, które w ten sposób ma wprowadzić wielką masę ludzi w błąd. „Wtedy animacje (wizerunki) Jezusa, Mahometa, Buddy, Kriszny itd. połączą w jeden obraz, który będzie udawał ”Zbawiciela”. Uniwersalny Mesjasz wygłosi przemówienie – „objawienie” we wszystkich językach. Przypuszcza się, że on, to diabelskie nasienie, będzie mówił o tym, że różne pisma religijne są fałszywe i że stare religie są odpowiedzialne za całe zło, które się dzieje na świecie.

Dlatego powinny być one zniesione, aby zrobić miejsce dla nowej religii – religii Antychrysta, która będzie kierować nami wszystkimi, jeśli, oczywiście, większość z nas będzie miała w nosie „dzień jutrzejszy” … Mówią: „Złowieszczy Plan przewiduje, że po takich wydarzeniach dla stworzenia społeczeństwa, w którym będą pokojowo istnieć miliony wyznawców różnych religii, będą tworzone takie klęski żywiołowe i konflikty zbrojne, jakich jeszcze nikt nigdy nie widział. To może wydawać się jak science fiction, ale technologie do przeprowadzenia tego, co wyżej opisano, już istnieją.”

Różne badania wskazują, że w ciągu ostatnich 25 lat w krajach, zarówno byłego Związku Radzieckiego jak i Stanów Zjednoczonych zgromadziło się bardzo dużo nowoczesnej informacji komputerowej, dotyczącej elektrochemicznych i biologicznych właściwości ludzkiego mózgu z wyników badań milionów ludzi. Dane te pozwalają manipulować słuchowymi i wizualnymi zmysłami człowieka. Istnieją również dane o wszystkich językach i dialektach w świecie, za pomocą których zostaną stworzone sztuczne przekazy, zrozumiałe dla każdego człowieka.

Wcześniej było trudno przeprowadzać badania o kombinacji fal elektromagnetycznych i hipnozy. Ale już w 1974 roku, badacz G.F. Shapis napisał: ” Informacja może być modelowana przez elektromagnetyczną falę hipnozy w taki sposób, aby działać bezpośrednio na mózg człowieka. Gdzie bez konieczności wizualnego podporządkowania i przekazu fal dźwiękowych na badanego istnieje wysokie prawdopodobieństwo, aby sterować przepływem odbieranej przez badanego informacji”.

  1. Cudze myśli w twojej głowie

Każdy z nas nieraz zauważył, że myśli w jego głowie należą jakby nie do niego. Czasami u człowieka mogą pojawiać jakieś spontaniczne myśli i człowiek czasami, kierując się nimi, zdolny jest do dokonania czynu, niezgodnego z jego naturą. Jak można to wyjaśnić? Przy opracowaniu projektu «Blue Beam» wykorzystuje się technologie ukierunkowanej łączności telepatycznej za pośrednictwem fal elektromagnetycznych. Gdzie sygnał komputerowy, przekazywany za pośrednictwem satelity, zdolny jest do współdziałania z naturalnymi mechanizmami myślenia.

Technologie takie były opracowywane w 1970-tych latach oficjalnie (choć myślę, że ta technologia była znana i opracowana na papierze jeszcze przed rokiem 1900-ym) i były wykorzystywane w badaniach, dotyczących współdziałania komputera i ludzkiego mózgu. Obecnie można swobodnie kupić urządzenie do sterowania komputerem mocy myśli. Kompania OCZ Technology oficjalnie zaprezentowała urządzenie o nazwie Neural Impulse Actuator, które pozwala na sterowanie uczestnikami gier komputerowych za pomocą impulsów nerwowych, mimiki mięsni twarzy i ruchu oczu. Zakłada się, że ten „telepatyczny interfejs” trafi do sprzedaży za cenę około 200 $ w dającej się przewidzieć przyszłości.

W styczniu 1991 roku w Uniwersytecie Arizony odbyła się konferencja na temat „NATO: perspektywiczne badania dotyczące nowych możliwości systemów biomolekularnych”. Co to znaczy? Na jednym z referatów, wygłoszonych na konferencji, zademonstrowano urządzenie, który może sprawić, że głusi będą mogli słyszeć głosy i muzykę, przesyłane z komputera. Urządzenie, które może likwidować ból bez pobierania leków.

Według oświadczenia autorów „teoretycznie, za pomocą takiego sprzętu, każda osoba ma możliwość, zachowując swój zaawansowany wiek, czuć się młodo.” Jednak autorzy ostrzegają przed niebezpieczeństwem takich badań. W szczególności, poinformowali oni, że naukowców już zmusza się, aby zrezygnowali ze swego pierwotnego celu wykorzystania urządzenia przeciwko ludziom.

Została upubliczniona informacja o istnieniu tych urządzeń w CIA i FBI, „które zabijają, a nie leczą ludzi w swoich doświadczeniach. Ale przy próbie podniesienia tej kwestii w prasie wszystkich występujących przeciwko systemowi zabija się lub tworzy się to, co powszechnie określa się jako „mandżurski kandydat”. Mamy dane wykazujące, że takie eksperymenty są przeprowadzane w Anglii, Australii, Francji, Niemczech i Finlandii. Państwowe agencje i korporacje, pracujące ramię w ramię z nimi, gotowi są zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel: całkowita kontrola społeczna”. Dlaczego? Bardzo proste.

Po pierwsze, terroryzując ludność strachem o ich bezpieczeństwo i życie, będzie łatwiej realizować podstępne plany, dotyczące rozbrojenia ludności. Po drugie, to przyczynia się do ustanowienia nowego porządku politycznego i społecznego, w miejsce starego, który przestaje działać. Jest oczywiste, że taka alternatywa była opracowywana przez długi okres czasu i możliwe, że już jest gotowa. Nazwa tej alternatywy – to „nowy porządek świata”. Strach zawsze był wykorzystywany jako narzędzie kontroli elity nad masami. Stare powiedzenie „dziel i rządź” jest powszechnie stosowane na całym świecie.

To, co się teraz dzieje w krajach WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw – A.L.), wystarcza, aby się upewnić w tym, że ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i dobrobyt materialny. I jest to jedna z form kontroli umysłu. To, o czym mówił Serge Monast w 1994 roku, mieści się w ramach tego, co się wydarzyło 11 września 2001 r. Pod pretekstem zapewnienia bezpieczeństwa obywatelskiego został stworzony globalny system terroru – „antyterroru”, w celu monitorowania ludności w Stanach Zjednoczonych i Europie. Ale obecnie kontrola umysłu obejmuje znacznie szerszy zakres mechanizmów niż to, o czym mówił Monast.

Oto co napisał w 1970 roku psycholog Genev McConnell w swoim artykule „Psychology Today” („Psychologia dzisiaj”):

” Dzisiaj można łączyć deprawację sensoryczną, narkotyki, hipnozę oraz manipulację nad umysłem, aby uzyskać prawie całkowitą kontrolę nad zachowaniem tłumu. Możemy to robić szybko i dość skutecznie. Swego rodzaju takie „pranie mózgów” prowadzi do gwałtownych zmian w zachowaniu i osobowości . To powinno dać nową formę dla społeczeństwa, od urodzenia wszyscy będziemy nauczeni robić to, czego społeczeństwo chce od nas. Mamy technologie, aby zrobić to już obecnie. Nikt nie będzie gospodarzem własnej osobowości. Nikt nie będzie mógł powiedzieć nic przeciwko o tym, jaką osobowością on się staje. Więc nie ma żadnych moralnych podstaw, aby odmawiać nabyciu przez człowieka nowej osobowości, jeżeli jego stara osobowość jest antyspołeczna”.

  1. Kontrola nad planetą zostanie osiągnięta przez terror

Następnym krokiem Projektu Blue Beam jest ustanowienie kontroli na całej planecie. Będzie ona zrealizowana poprzez symulację inwazji obcych w dużych miastach na całym świecie. Zakład jest o to, że kraje, posiadające broń jądrową, nie będą jej wykorzystywać do własnej obrony.

Należy podkreślić, że temat ataku obcej cywilizacji na wszystkie główne miasta na świecie, wydaje się, że praktycznie jest narzucony przez hollywoodzkie filmy. W filmach tych po takim ataku wszystkie główne kraje, Rosja, USA, Chiny i tak dalej, zaczynają współpracować ze sobą, opracowując plany, dotyczące obrony przed atakami. Ale wszystkie ich wysiłki będą bezskuteczne, a kiedy sytuacja stanie się krytyczną, pojawi się „Zbawiciel”.

Takimi filmami praktycznie narzuca nam się model myślenia. Jesteśmy już nauczeni strachu przed obcymi przybyszami i panice podczas inwazji w nasz świat czegoś nieznanego. Starannie przygotowano nas do bezskutecznej walki i oczekiwania na „Zbawiciela”, zdolnego samodzielnie pokonać armię kosmitów. Wszystko to jest jeszcze jedną formą kontroli umysłu.

Poprzedzającym etapem zdobycia planety, będzie zniszczenie opozycji „nowego porządku świata”. Specjalnie generowane fale elektromagnetyczne będą transmitowane przez kable światłowodowe, telewizję kablową, linie telefoniczne, radio itp. Nie trzeba też zapominać o chipach RFID, które są już wszczepiane ludziom. Każdy sprzęt elektryczny, skonfigurowany do odbierania i nadawania sygnałów będzie służył jako narzędzie przekazu. Tak więc, pod telepatyczny seans trafi dostatecznie wielka ilość ludzi na całej planecie. Będzie przekazywana informacja, zdolna wywołać falę samobójstw, przemocy i szaleństwa.

Kiedy oni wprowadzą swoje złowieszcze plany w życie? Jak tylko stworzony przez nich kryzys ekonomiczny wyczerpie całą ludność Ziemi, wytrzęsie z kieszeni ostatnie ich oszczędności. Wtedy to zostanie wprowadzony elektroniczny system płatności w oparciu o chipy identyfikacyjne o częstotliwości radiowej.

Celem jest – wszczepienie czujników w ludność dla całkowitej kontroli nad nią. A dalej już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Stworzenie konfliktów zbrojnych, katastrof naturalnych i fal samobójstw i szaleństwa, a tu jeszcze i atak obcych przybyszów do tego wszystkiego. Po tylu nieszczęściach, ludzkość po prostu będzie błagać o pojawienie się „Zbawiciela”, aby przywrócić pokój za wszelką cenę, nawet kosztem własnego życia.

Źródło:

САТАНИНСКИЙ ПРОЕКТ «BLUE BEAM». Построение царства антихриста. (ВИДЕО)

http://3rm.info/publications/5453-postroenie-carstva-antixrista-sataninskij-proekt.html

31.8.2017 r.

Warto jeszcze zapoznać się z następującymi materiałami w języku polskim:

Projekt BLUE BEAM – planowany przekręt wszechczasów ! ! !

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/projekt-blue-beam-planowany-przekret-wszechczasow-2016-02

27.2.2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

3.9.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.