Strona główna > NWO > Apokalipsa > Kto jest rzeczywistym panem Bergoglio, zwanego też Franciszkiem?

Kto jest rzeczywistym panem Bergoglio, zwanego też Franciszkiem?

Komentarz: Serdeczne podziękowania dla Szanownej Pani Renaty za przetłumaczenie poniższego arcyważnego artykułu. Redakcja.

Ponad dziesięć lat temu, z typową dla siebie pycha, George Soros przechwalał się, że „jest szefem papieża”, teraz wydaje się, że jego przechwałki stały się samospełniającą się przepowiednią w pontyfikacie Franciszka.

a

Dwóch najpotężniejszych ludzi na świecie połączyło swe siły, tworząc ciekawy i niepokojący sojusz. Jeden z nich, często określany jako najbardziej NIEBEZPIECZNY CZŁOWIEK na świecie, drugi jako ” Wikariusz Chrystusa”.

W przeciągu kilku miesięcy od wyborów argentyńskiego Bergoglio na papieża, wewnętrzny krąg Sorosa został mocno zakorzeniony w Watykanie i zaczął swoje rządy; sporządzanie dokumentów, ustawianie programu politycznego Sorosa za pomocą siły i moralnej perswazji Watykanu. Światowy ruch ekologiczny w końcu znalazł swoje krytyczne, brakujące ogniwo, GŁOS AUTORYTETU MORALNEGO. „Zieloni ” mogą teraz wyrzucić swych nieudolnych liderów: Al Gora, Leo DiCaprio i Michaela Moore do ekologicznego kosza. Ostatni wyrzut danych na temat Sorosa z WikiLeaks pokazuje jak macki owego miliardera uwikłane są w politykę i tworzą chaos w krajach na całym świecie, poprzez zastępy agentów w jego ‚filantropiach tzw. „Otwartego Społeczeństwa.”. Jego pieniądze dotują ekstremistyczne grupy usiłujące obalić kapitalizm i promują radykalna ekologie globalnego porządku.

Jego koteria doradców obejmuje cały świat w pozycjach wpływów i władzy, realizując jego radykalną agendę. Mimo, ze Otwarte Społeczeństwo dotuje radykalne grup katolickie, Soros nie był w stanie uchwycić papiestwa jako swojej ostatecznej nagrody w dominacji nad światem, ponieważ dwaj poprzedni, konserwatywni (żadni’ konserwatywni’, ale niech autorce będzie – uwaga od tłumacza) , ‚papieże’ stanowczo sprzeciwiali się jego radykalnemu programowi. Do teraz !!!

Ban Ki Moon, George Soros i Jeffrey Sachs
Ban Ki Moon, George Soros i Jeffrey Sachs

Ruch ekologiczny rozpaczliwie potrzebował nowego, olśniewający demagoga, aby wzmocnić swoje rozpylanie przyczyn globalnego ocieplenia i uciszyć swoich krytyków pod rygorem przestępstw kryminalnych lub grzechu śmiertelnego.

W dniu 13 marca, 2013 roku, nastąpiła nagłą i nieoczekiwana zmiana reżimu w Watykanie, a Soros i jego kumple z ONZ-u zrozumieli, że klimat błyskawicznie się podgrzał i nowe możliwości zaobfitowały wraz z nowym, lewicowym argentyńskim papieżem.

George Soros nie mógł sobie wyobrazić BARDZIEJ IDEALNEGO PARTNERA na arenie światowej, jakiego poszukiwał on w całej swojej karierze: główny przywódca religijny, uznawany za niesamowity autorytet moralny, a jednocześnie wspierający ekologiczne ruchy, kraje bez granic, masową migrację i ruchy pro-islamskie.

I OTO WCHODZI Jorge Bergoglio, uśmiechnięty , super miłosierny Argentyńczyk. W ciągu kilku tygodni od wyborów Franciszka, Sorosa współpracownik, sekretarz generalny ONZ-u , Ban Ki-moon, wykonał obowiązkową, kurtuazyjną wizytę do nowego papieża, i Moon wiedział, że coś się radykalnie zmieniło w Watykanie.

Po jego wizycie u papieża, Sekretarz Generalny ONZ-u , Ban Ki-moon, ogłosił światu: „Rozmawialiśmy o potrzebie zaawansowania sprawiedliwości społecznej oraz przyspieszenia światowego MDG oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju, (Sustainable Development Goals/SDG). Rozmawialiśmy także o potrzebie dla każdego z nas i dla całego świata zaawansowania godności i ludzkich praw, szczególnie dla kobiet i dziewcząt… .”.

O dziwo, wydaje się, że nowo wybrany ‚Wikariusz Chrystusa’, pobłogosławił radykalne, proaborcyjne MDGs i SDGs, ale to był dopiero początek przewrotu Sorosa w Stolicy Apostolskiej. Wiceprzewodniczący Fundacji ONZ (innego beneficjenta Sorosa ), Timothy Wirth – znakomicie znany z tzw. drzewa prezerwatyw ze swojej poprzednim pozycji w Departamencie Stanu USA – powiedział: „Nigdy nie widzieliśmy takiego papieża jak ten. Żaden pojedynczy człowiek nie ma takiego globalnego przebicia co on. To, co robi odbija się echem w rządzie jakiegokolwiek kraju, który ma wiodący elektorat katolicki… „

Przyjazny odbiór papieski znalazł oddźwięk wśród światowych elit. Alleluja! Franciszek dał ZIELONE ŚWIATŁO dla kontrowersyjnego pro-aborcyjnego Ladenem, ugiął się dla pro-sodomistycznego , pro – feministycznego MDGs (Millenium Development Goals ) oraz ich bękarta z SDGs.

Jeffrey Sachs, Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ -u w sprawie Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) , również cieszy się 30-latami ścisłej współpracy gospodarczej z Sorosem , jest jego bliskim doradcą i zarządza jego milionami Sachs udał się do Watykanu aby wykuć plan odsłonięcia watykańskiej TEOLOGII GLOBALNEGO OCIEPLENIA. Natychmiast po tym, ONZ, poprzez naszpikowanych przez Sorosa stajnie „ekspertów”, zaczął dominować porządek obrad w Watykanie za pomocą wyciszania i pozbywania się jakichkolwiek przeciwstawnych poglądów na temat nauk o globalnym ociepleniu. Szczęśliwie dla Sorosa i ONZ-u , Franciszek chciał tylko „dialogu” z JEDNA STRONA DEBATY klimatycznej.

„Mózgi Sorosa” w watykańskiej, wymarzonej ‚zielonej drużynie’

Jeffrey Sachs– ekonomista, dyrektor Instytutu Ziemi na Uniwersytecie Columbia, specjalny doradca Sekretarza Generalnego ONZ-u , od dawna współpracownik i zarządca majątku Sorosa.

Od 1989 roku, ekonomista Jeffrey Sachs służył jako ‚wędrowny ekspert’ Sorosa, promujący jego kontrowersyjną „terapię szokową” poprzez podnoszenie cen walut i kontrole cen, i różne inne taktyki szybkiego przestawiania krajów na gospodarkę wolnorynkową z różnymi rezultatami.

Sachs odbił się przy pomocy Sorosa i zarządza Earth Institute na Uniwersytecie Columbia i przekonfigurował swój zestaw umiejętności jako ‚car od ubóstwa’ w ONZ-cie , kierujący projektem Millenium Villages, z pomocą 50 $ mln od Sorosa.

Teraz Sachs, już przekształcony w ‚eksperta od ubóstwa’ i w guru od ‚ochrony środowiska’, zbudował swoje imperium przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, za pomocą dolarów Sorosa, i przekształcił się w ‚eksperta od ubóstwa’ i ‚alarmistę od ochrony środowiska’, jako mistrz od załamywania rąk nad katastrofą spowodowaną globalnym ociepleniem…

W ciągu trzech miesięcy od wyborów Bergoglio, Jeffrey Sachs, bliski powiernik Sorosa, jest opisywany jako główna tuba Watykańska, ekspert, autor i cheerleader Franciszkowej Eco teologii. Sachs stał się nieodłącznym elementem w Watykanie, z 10 publicznymi przemowami promującymi SDGs. Sachs zorganizował Watykański Program Ochrony Środowiska, nadając mu rozpęd i akceptacje dla celów SDG-u. Korzystając z pomocy wielu innych, płatnych pomocników Sorosa w Watykanie, napisał manifest na temat radykalnych zmian klimatycznych, „Zmiana Klimatu i Nasz Wspólny Dom” w oczekiwaniu na zadanie ostatecznego ciosu , czyli na papieską encyklikę, pt: ” Laudato Si „.

Pozornie z nagla, Stolica Apostolska stała się głównym EPICENTRUM ONZ-ej agendy SDG, (Celów Zrównoważonego aka kontrolowanego Rozwoju), po tym jak tzw. zmiana klimatu zyskała nowy WYMIAR DUCHOWY, jako ‚Franciszkowa teologia ekologiczna’.

Joseph Stiglitz, ekonomista, współpracownik Sorosa i benefitator jego Otwartego Społeczeństwa oraz członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Został on nazwany ekonomistą Sorosa i jego prawą ręką. Nic dziwnego, że on i Soros są razem współautorami wielu książek. Joseph Stiglitz, stoi na czele finansowanej przez Sorosa inicjatywy dialogu politycznego, który PROMUJE wprowadzenie „nowej, międzynarodowej waluty ” oraz nowego, międzynarodowego systemu podatkowego. Stiglitz spełnia również kluczową rolę w Franciszkowo – Sorosowej Eco Rewolucji, jako członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych (PASS), która mieści się i działa jako centrum dowodzenia dla papieskiego Eco-Spisku.

Stiglitz, podobnie jak Sachs, służy jako długoletni współpracownik i konsultant Sorosa. Soros i Stiglitz często występują jako członkowie wspólnych paneli dyskusyjnych na najważniejszych konferencjach światowych, a Soros zapewnia kasę dla innej radykalnej organizacji, Socjalistycznej Międzynarodowej Grupy Stiglitza. Stiglitz i Sachs są również współ-autorami watykańskiego radykalnego ekologicznego manifestu pt: „Zmiany Klimatyczne a Wspólne Dobro”, napisanego z innymi bojówkarzami Sorosa.

Co ciekawe i WARTE ODNOTOWANIA, Stiglitz służy również jako wieloletni doradca ekonomiczny dla prezydenta Argentyny Cristiny Kirchner i jej męża, byłego prezydenta i Peronisty podobnie jak jego kumpel, Franciszek.. Pomyślnie osadzeni w Watykanie czają się najbliżsi współpracownicy Georga Sorosa aby wykonywać swoją radykalną, lewicową globalną strategię środowiskową, z błogosławieństwem i pomocą Stolicy Apostolskiej. Ale, jeszcze więcej bojówkarzy Sorosa zaludnia Watykan.

Sorosowo – Watykańska Misja Kontrolna, czyli Papieska Akademia Nauk Społecznych. Papieska Akademia Nauk Społecznych służy jako Akademicki Think Tank, (grupa ekspertów), Watykanu. Jej kanclerz, argentyński biskup Marcelo Sánchez Sorondo, radykalny postępowiec, został nagle uprawniony do wprowadzania w życie swego ekstremistycznego programu, gdy jego argentyński towarzysz, Bergoglio, objął siedzibę Piotrową. Podczas 2013-2015, Akademia gorączkowo i skuteczne zapewniła siedzibę dla ONZ-owsko-Sorosowego- SDG spisku, który wykluł się i został wdrożony w życie pod kierownictwem Sorondo, gdy ten otworzył na oścież drzwi dla bojówkarzy Sorosa. Biskup Sorondo odrzucił krytykę nagłych i niezwykle przytulnych stosunków Watykanu z ONZ. Drażliwy Sorondo skomentował poważne zarzuty, że Watykan najął się jako platforma dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, że promował swój własny program. Biskup Sorondo bronił ONZ-u i powiedział: „Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest diabłem. Raczej wręcz przeciwnie.” Sorondo zdaje się sugerować, że ONZ jest na jakiejś szczególnej misji od Boga. Ale, jak to się mówi, ‚ diabeł tkwi w szczegółach’, a szczegóły obejmują drużynę Georga Sorosa. Sorosa ‚Brain Trust ‚(zarząd ekspertów) czyli Sachs i Stiglitz, doprowadziły do papieskiej rewolty w celu promowania ONZ/Sorosowego programu zmian klimatycznych, z pomocą innych bojówkarzy Sorosa.

Soros / ONZ / i kumoterstwo w Watykanie

Biskup Marcelo Sánchez Sorondo – kanclerz w Papieskiej Akademii Watykańskiej (PASS), siedzi tez w ONZ-ej Sieci Rady Doradczej Zrównoważonego Rozwoju z Tedem Turnerem i Jeffrey Sachs. Sorondo został niedawno uhonorowany przez Fundację ONZ, jednej z filantropii Georga Sorosa, za jego pracę w promowaniu SDGs i Laudato Si..”

Jeffrey Sachs – długoletni powiernik i współpracownik Sorosa, współautor dokumentu watykańskiego „Zmiany klimatyczne a Dobro Wspólne”. Sachs mówił wyraźnie w Watykańskim PASS co najmniej 9 razy o ‚ katastrofie zmian klimatycznych’. Soros wydal dziesiątki milionów finansując wiele ONZ projektów rozwojowych Sachsa w Afryce.

Partha Dasgupta – członek PASS, współautor dokumentu watykańskiego w sprawie zmian klimatu i wspólnego dobra. Dasgupta był członkiem tzw. Earth Institute Advisory Board Sachsa, wraz z Georgem Sorosem.

Peter Raven – członek PASS, współautor dokumentu watykańskiego w sprawie zmian klimatu i wspólnego dobra. Raven współpracował nad badaniami radykalnego zwolennika KONTROLI POPULACJI, Paula Erhlich, które posłużyły jako podstawa do kontrowersyjnej i zdyskredytowanej książki, „Populacyjna bomba”. On tez był członkiem tzw. Earth Institute Advisory Board Sachsa, wraz z Georgem Sorosem. Raven także służył w komitecie wykonawczym Międzynarodowej Fundacji George’a Sorosa NA RZECZ ZSRR.

Joseph Stiglitz – członek PASS, długoletni współpracownik Georga Sorosa, współautor książek z Sorosem, otrzymał dofinansowanie od Sorosa DLA Międzynarodówki Socjalistycznej i długoletni doradca ekonomiczny dla argentyńskich Socjalistycznych Prezydentów, Cristiny i Nestora Kirchner.

Hans Schellnhuber – nowo mianowany członek PASS-u , współautor dokumentu watykańskiego w sprawie zmian klimatu i wspólnego dobra. Jest on niemieckim naukowcem i członkiem tzw. FuturICT, organizacji finansowanej przez Georga Sorosa. Jest także otwartym i zatwardziałym ZWOLENNIKIEM KONTROLI POPULACJI.

Naomi Klein – antykapitalistyczna marksistka i radykalny ekolog, która została zaproszona przez Franciszka aby prowadzić konferencję na temat środowiska, w czerwcu 2015 roku . Klein jest członkiem finansowanej przez Georga Sorosa grupy środowiskowej o nazwie 350.org. Klein mówi wszem i wobec o potrzebie obalenia kapitalizmu i podobnie jak Sachs i Stiglitz, mówiła i wspierała tzw. Occupy Wall Street, (finansowana przez Sorosa) demonstracje w październiku 2011 roku.

a

Emma Bonino – Franciszek spotkał się z Bonino ku szoku i przerażeniu katolików. Ona jest jednym ze znaczących członków Sorosowego’ Globalnego Zarządu Fundacji Otwartego Społeczeństwa’, jego głównej finansowej ‚ filantropii ‚. Bonino, włoska polityk, jest również znana jako żeńska ABORCJONISTKA Włoch, która wykonywała OSOBIŚCIE TYSIĄCE ABORCJI , chociaż nawet nie jest lekarzem. Franciszek nazwał ją „JEDNA Z WIELKICH WŁOSZEK „, co jest jest zbliżone do nazwania Kermita Gosnell, jednym z wielkich Amerykanów…

Elizabeth Yore

Tłumaczenie: Renata

Źródło: http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/2718-the-pope-s-boss

318

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *