Strona główna > NWO > Rząd Światowy, a „zarazki” (wybrane zagadnienia)

Rząd Światowy, a „zarazki” (wybrane zagadnienia)

„Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu.” Cyprian Kamil Norwid.

symbol

„Niektórzy, z największych ludzi w Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie przemysłu i handlu, czegoś, lub kogoś, się obawiają. Wiedzą, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak nieuchwytna, tak czujna, tak zwarta, tak doskonała i tak przenikliwa, że lepiej, żeby nie mówić głośno, kiedy się ją potępia” – prezydent USA, Woodrow WILSON w 1913 r.

Na wstępie kilka zdań o tym, o czym warto pamiętać.

 1. Otóż, rodowici warszawiacy nie mogą się z tym pogodzić, (a tym nowym, przybyszom, jest wszystko jedno) – na jednej, z centralnych ulic miasta, Alejach Jerozolimskich (!), w samym centrum, od kilku lat stoi olbrzymia palma – i pytają, po cholerę tam jest to paskudztwo?

Warto wiedzieć, że w czasach Chrystusa, na srebrnych, judejskich syklach (pieniądzach), na awersie wybite były hebrajskie litery „JHW”, które oznaczają Jehowę, a na rewersie znajduje się palma – symbol wojującej Judei.

Czy to „artystyczne dzieło” ma upiększać miasto, czy też jest to przesłanie dla nas, goi?

 1. Jak zauważył W. Poprzęcki, tzw. naród wybrany „do ogólnoludzkiego skarbca kultury i cywilizacji nie wniesie niczego (…) Będzie, więc, przeważnie prześladowany, przepędzany z kraju do kraju i ani powodzenia, ani niepowodzenia nie zmuszą go do przyjęcia europejskiego sposobu myślenia, stylu życia, czy europejskiej kultury i cywilizacji, zawsze i wszędzie stanowić będzie „ciało obce (…).
 2. Święte księgi Izraela, przez całe długie wieki „wmawiały, że zapanuje (on) nad światem (…) i marzy, nie tylko o własnej niepodległości, ale i o panowanie nad innymi (…) „ – przypomina W. Poprzęcki.

I o tym, właśnie, marzeniu, poniżej.

Rok 1694

Powstaje, w Londynie, „Bank of England”, jako centrum światowej finansjery.

Od połowy XIX w., Centrum to, wyłącznie żydowskiej proweniencji, przeniosło się do NY.

Rok 1773

We Frankfurcie, w swoim domu, na którego frontonie widniała gwiazda Dawida (?), jako znak graficzny, zastępujący nazwisko, żył sobie spokojnie handlarz nieruchomościami, lichwiarz, niejaki Amschel Rothschild, żyd. I kombinował.

W tym właśnie roku spotkał się tam, ze swoimi zaufanymi pobratymcami, których zapoznał ze swoim głęboko przemyślanym, planem.

Plan ten przewidywał, połączenie ich kapitałów i stworzenie tajnej organizacji, która podporządkuje sobie tradycyjną masonerię i stworzy intelektualną, światową elitę. Pan Rothschild, jednocześnie, wskazał swojego zaufanego człowieka, jako tego, który pierwszy będzie dowodził tymi działaniami. Człowiekiem tym był, żyd z pochodzenia, konwertyta, Adam Weishaupt, (jezuita) wykładowca prawa kanonicznego na Uniwersytecie Ingolstadt, w Bawarii, który później wystąpił z Kościoła i stał się jego największym wrogiem.

Rok 1776

Rewolucja Amerykańska.

Cała Ameryka Łacińska w ogniu rewolucyjnej wojny, wywołanej przez masonerię, w wyniku której powstało 8 państewek. Państwa te, na swych sztandarach, zamieściły insygnia masońskie, które, przetrwały do dnia dzisiejszego.

1 maja, Pan Weishaupt, (pseudonim „Spartakus”), założył tajne stowarzyszenie pod nazwą „Zakon Iluminatów” (Oświeconych).

Celem Iluminatów (wg. H. Pająka) było powołanie Rządu Światowego, z jasną, wytyczoną w 6 punktach, drogą destrukcji chrześcijańskiego świata:

 1. Zniszczenie wszystkich istniejących rządów.
 2. Likwidacja wszelkich postaw patriotycznych.
 3. Likwidacja własności prywatnej.
 4. Likwidacja prawa dziedziczenia własności.
 5. Likwidacja rodziny, jako podstawowej komórki ludzkiej.
 6. Zniszczenie wszelkich religii (oczywiście, poza judaizmem).

Najważniejszym było i jest:

– zniszczenie katolicyzmu i instytucji kościelnych, wszelkich monarchii katolickich (austro-węgierskiej, rosyjskiej i Burbonów).

– zniszczenie porządku naturalnego – rodzina, naród, Kościół.

– laicyzacja całego życia prywatnego i publicznego, a przede wszystkim, oświaty.

– rozwijanie, u dzieci, wolności myśli i sumienia; wychowywanie przez laickie państwo, a nie przez rodziców i Kościół.

– skłócanie dzieci z rodzicami, męża z żoną, podjudzanie mniejszości narodowych przeciwko większości i przemieszczanie etnicznych kultur w drodze emigracji.

Od tego momentu rozpoczął się cały cykl rewolucyjnych zmian w świecie.

Warto wiedzieć, iż, ten dzień, 1 maja, ku czci „oświeconych, „ którzy powołali do życia zakon Iluminatów, okrzyknięty został, przez światowych internacjonałów, takich dzisiejszych globalistów, komunistów i socjalistów, świętem. Niestety, w Polsce także jest dniem wolnym od pracy.

Wmawianie nam, że to ich „święto” ustanowione zostało na cześć krwawej manifestacji robotników w Chicago, jest nieprawdą.

Rok 1789

Barbarzyńska, antykatolicka, rewolucja we Francji, (zaplanowana przez Weishaupta), czyli niszczenie Kościoła katolickiego, odbieranie własności prywatnej i wstęp do komunizmu. W minionym wieku, w szkołach, na różnych poziomach, uczono, iż był to „zryw oburzonych mas przeciwko krwawej tyranii” (według Romualda Gładkowskiego), co oczywiście nie było prawdą. Jak każda rewolucja, tak i ta bezpośrednio spowodowana była „odcięciem dostaw żywności” na rynek, (vide PRL), wywołanych, właśnie, przez Iluminatów, zwanych później, jakobinami.

Rok 1796

Powstanie Kościuszkowskie, (czyli prowokacja antypolska, „dla odciągnięcia Rosji od pomocy dla Krwawiącej Francji” (za H. Pająkiem) zorganizowane przez Iluminatów – głównie francuskich i pruskich, – co kosztowało masonerię ca 60 tys. franków.

Rok 1821

Powszechnie znany i, niestety, ceniony, Georg Hegel „zachwycił” świat swą dialektyką, zwaną od jego imienia, dialektyką heglowską. To on wskazał Iluminatom, zasady realizacji ich planów, definiując je, jako walkę przeciwieństw – teza plus antyteza, dają syntezę. Te wskazania są realizowane, z ogromnym powodzeniem, do dzisiaj. W praktyce walki polityczno- społecznej oznacza to:

Po pierwsze – powstawanie kryzysów, (finansowych, czy gospodarczych), co wywołuje zrozumiały sprzeciw nieświadomych niczego, ludzi.

Po drugie – presję społeczeństwa na rząd, aby podjął energiczną walkę z kryzysem, godząc się z decyzjami – rozwiązaniami, proponowanymi, przez tych, którzy, go wywołali.

Po trzecie – proponowane decyzje, wcześniej odrzucane, teraz mają powszechne poparcie (vide Grecja) – sprytne, prawda?.

Rok 1828

Amschel Rothschild junior powiedział: „Pozwólcie mi emitować pieniądze kraju, a ja nie dbam o to, kto ustanawia jego prawa”.

(Czyli pełna pogarda dla rządów narodowych).

Rok 1848

Mordechaj Max Lewy, znany powszechnie, jako Karol Marks, żyd, z rodziny rabinackiej, gardzący swoimi współplemieńcami, (członek Iluminatów w ugrupowaniu, pod nazwą „Liga Sprawiedliwych”) wyjątkowo agresywny ateista, a potem satanista, publikuje „Manifest Komunistyczny”. Wskazuje na konieczność niszczenia struktur państw i ich ekonomii, a jednocześnie destrukcję w sferze moralnej i duchowej. Wskazuje też na konieczność likwidacji rodziny i wychowywanie dzieci przez państwo. Głosił:

„musimy walczyć ze wszystkimi, obecnymi ideami religii, państwa, ojczyzny i patriotyzmu”, (czyli tak, jak Iluminaci). Idea Boga jest myślą przewodnią zepsutej cywilizacji. Musi zostać zniszczona”.

Rok 1884

Zamieszki rewolucyjne w całej Europie, ( tzw. Wiosna Ludów), pod hasłami polepszenia doli mas robotniczych i chłopskich. W rzeczywistości, była to walka z chrześcijańską monarchią europejską, jako próba generalnej rewolucji światowej.

Próba ta jednoznacznie wykazała, że do realizacji opanowania świata potrzebna jest ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.

Rok 1843

Dwunastu wpływowych żydów, z Frankfurtu, powołuje, w USA, tajną żydowską lożę masońską Bnai-Brith (Synowie Przymierza), zainstalowaną niedawno w Polsce, co niezwykle ucieszyło „naszego”, nie świętej pamięci, prezydenta L. Kaczyńskiego.

Rok 1889

Albert Pike – Niezależny Wielki Komandor Rady Najwyższej Jurysdykcji Południowej Obrządku Szkockiego wydał „Instrukcję” 23 Radom Najwyższym Świata:

„ Mówimy Wam, Niezależni, Najwyżsi, Wielcy Dozorcy, żebyście powtórzyli to braciom 32, 31 i 30 stopnia wtajemniczenia – religia masońska powinna być utrzymywana, przez nas, wszystkich – wtajemniczonych, najwyższych stopni, – jako czysta doktryna Lucyfera.”

Rok 1893

Stany Zjednoczone zostały wciągnięte do współpracy masońskiej.

Powstaje, w Chicago, Parlament Religii Światowych, sponsorowany przez Towarzystwo Teozoficzne Blawatskiej (sektę, której aktywistą był Andrzej Towiański i jego wyznawca -Adam Mickiewicz). Od tej pory zaczynają się mnożyć rozmaite towarzystwa, parlamenty, światowe kościoły itp. Zadaniem tego towarzystwa jest destrukcja chrześcijaństwa. Od zewnątrz i od wewnątrz. Upowszechnia się hinduizm, buddyzm i ich wiarę w reinkarnację.

Rok 1912

Pułkownik Edward Mandel, doradca prezydenta Woodrowa Wilsona, popełnił książkę, a w niej, między innymi, stwierdził, że:

„Nie istnieje żadna różnica pomiędzy amerykańską demokracją, a żydowskim komunizmem, między Światową Lichwą, a Światowym Rządem, między Stanami Zjednoczonymi, a Europą – wszyscy marzą o komunizmie Marksa, czyli zniszczeniu państw narodowych, zagładzie chrześcijaństwa, tradycyjnych postaw, zniszczeniu rodziny”

Rok 1913 ( 23 grudnia)

Zostaje powołany Bank Rezerw Federalnych (FED) – żydowska mafia finasowa. Od tej pory, praktycznie, prezydent Wilson, powierzył emisję dolara i wszystko, co wiąże się z obrotem pieniądza, prywatnym, żydowskim finansistom.

Od tej pory FED kontroluje wszystko, w tym ogólnoświatowe stosunki międzynarodowe, tworzy i niszczy rządy.

Spełniły się marzenia Rothschilda juniora.

Oznacza to utratę suwerenności finansowej USA, a, w konsekwencji, gospodarczej i ekonomicznej. To im zawdzięczamy wszystkie kryzysy, a także, np. tzw. papieża JPII, całkowicie im posłusznego, kontrolowanego i przez nich forsowanego na świętego. a

To oni są odpowiedzialni za kryzys w USA, w latach 1929 – 1933, wybuch I Wojny Światowej (wywołanej przez Iluminatów), w 1914 roku i rewolucji żydowskiej w carskiej Rosji (niszcząc monarchię prawosławną).

To faktyczny rok powstania Rządu Światowego

Rok 1919

30 maja, w Wielkiej Brytanii, powstaje Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, założony przez żydów i żydomasonów brytyjskich, a później, w Stanach Zjednoczonych – Instytut Spraw Międzynarodowych.

Rok 1939 – 1945

Sponsorowanie Adolfa Hitlera, przez amerykańsko – europejskie struktury finasowo-masońskie, pozwoliło na powstanie gospodarczej i militarnej potęgi Niemiec, z jej wszystkimi konsekwencjami.

Rok 1980 -!981

Wybuch strajków w Stoczni Gdańskiej i innych miastach Polski, zorganizowanych przez zachodnie, sowieckie i polskojęzyczne żydowskie służby specjalne, przy współudziale CIA i zażydziałego Watykanu. Była to kontrolowana rewolucja, której ukoronowaniem był tzw. Okrągły Stół, czyli nieszczęście, które doprowadziło Polskę do utraty niepodległości. Uczestniczyło w nim 47 żydów i 10 polskich gojów. Nazywano to „transformacją ustrojową”.

Władzę, w Polsce, przejęli żydzi.

Ta tzw. transformacja miała miejsce także w ZSRR, a nadzorowana była przez żydów amerykańskiej CIA i żydów sowieckich.

Klub Bilderberg

„Pojedyncze akty tyranii można przypisać zaistnieniu przypadkowych i chwilowych opinii; jeśli jednak mamy do czynienia z trwałym uciskiem, rozpoczętym w określonym czasie i trwającym, niezmiennie, pomimo zmiany ministrów (prezydentów), aż nazbyt wyraźnie dowodzi to istnienia celowego, systematycznego planu poddania nas niewoli”.

(prezydent. Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson)

Rok 1954

W Holandii, w małym miasteczku Oosterbeck, w luksusowym hotelu Bilderberg, pod patronatem rodziny królewskiej i amerykańskich żydów, Rockefellerów, powstało, super tajne zgromadzenie, którego cel doskonale określił, już w 1902r., lord Alfred Milner:

„ Musimy mieć arystokracje – nie arystokracje przywilejów, ale arystokracje porozumienia i celu – inaczej ludzkość zginie. (…) Potrzebujemy konstruktywnej, twórczej pracy ze strony dużej grupy ludzi wpływowych, mądrych, przedsiębiorczych i silnych, którzy dziś dzierżą władzę, aby stworzyć świadomą, niezwykle selektywną, światłą i oddaną arystokratyczną kulturę, która, wydaje mi się, następną, konieczną fazą rozwoju ludzkości. (…)”.

Głównymi założycielami klubu byli:

– Polak, żydowskiego pochodzenia, Józef Retinger (przyjaciel W. Churchilla), „cień” gen. Sikorskiego, który otrzymał olbrzymie, tajne wsparcie od Departamentu Stanu USA i CIA, i faktycznie kierował całą grupą aż do swej śmierci, 12 czerw. 1960r.

a

– oraz holenderski książę, Bernard, jako gwarant społecznego poparcia.

Cele klubu:

 1. Deindustrializacja świata (wstrzymywanie wszelkiego postępu naukowego).
 2. Niszczenie tzw. pokojowego wykorzystywania energii atomowej, która „dałaby ludzkości korzyści, których dotąd, opinia publiczna jeszcze, w pełni, nie pojęła”. Wg. tajnego agenta brytyjskiego M16 –elektrownie atomowe są kluczem do wyprowadzenia krajów Trzeciego Świata, z ich stanu zacofania”, bo uniezależniają się od władców świata i „będą się upominać o swą suwerenność”.

Energia atomowa nie jest przeznaczona dla biednych narodów, czego nasz, skolonizowany Naród, nie rozumie. Służyć ma, jedynie, jako straszak, i broń.

 1. pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, czyli niszczenie gospodarek krajów rozwijających się. Fundusz pomaga tylko grupom finansjery, działających w danym kraju, ratując ich, w momencie, gdy gospodarka danego kraju się wali (vide Grecja).
 2. Przekazanie władzy ciałom międzynarodowym, co zniszczy tożsamość narodową (vide UE).
 3. Scentralizowana kontrola, (co jest treścią książki wiernego aktywisty klubu, Zbigniewa Brzezińskiego p.t. „Era technotroniczna”).
 4. Zerowy wzrost gospodarczy, aby zniszczyć nawet przejawy dobrobytu. Dobrobyt i postęp uniemożliwiają represje, a te są konieczne, aby podzielić społeczeństwo na właścicieli i niewolników (vide Polska).
 5. Wywoływanie sztucznych kryzysów, co gwarantuje stan ciągłego braku równowagi, w tym też fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.
 6. Kontrola nad edukacją młodzieży, która zupełnie nie zna wartości rzeczywistej wolności i jej znaczenia
 7. Kontrola nad polityką zagraniczną i krajową państw.
 8. Jeden system prawny, czyli Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
 9. Jedno, socjalistyczne państwo opiekuńcze, które będzie nagradzać posłusznych, a eliminować niepokornych.
 10. Nadzwyczajne uprawnienia dla ONZ, (jako przyszłego rządu) i jej światowej armii – NATO.

Ci wszyscy, którzy nie chcą się podporządkować decyzjom Bilderbergu, są karceni, a ostatecznie eliminowani, jak np. obalenie szacha Iranu, wojna na Falklandach, upadek Margaret Thatcher, zamordowanie Aldo Moro – włoskiego premiera – który, przeciwstawiał się zaplanowanemu, dla jego kraju, „zerowemu rozwojowi gospodarczemu”, czy też afera Watergate i zniszczenie prez. Nixona (przez Henryego Kissingera (żyda) rękoma gen. Alexandra Haiga), który sprzeciwił się podpisaniu Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu, tzw. GATT.

Komisja Trójstronna

Kolejna, tajna organizacja Nowego Światowego Ładu. Pomysł powstał w 1972r., na dorocznym spotkaniu Bilderbergu w Belgii, na którym koszerny Rockefeller zaproponował powołanie międzynarodowej struktury, która, opierałaby się na 4 filarach władzy: politycznej, walutowej, intelektualnej i kościelnej.

Wszyscy orzekli, że to cudowny pomysł i trzeba go szybko realizować.

Powstała w 1973r.

Jej głównymi założycielami byli: David Rockefeller (żyd), prezes Ches Manhattan Bank i „nasz” Zbigniew Brzeziński. Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku. Składa się z trzech sekcji, sfer władzy –amerykańskiej, azjatyckiej (Japonia) i europejskiej. Każdą sekcją kieruje przewodniczący. Komisja, która posiada swoje biura regionalne, corocznie generuje raport.

Nazwa odnosi się do koordynacji, trwałego partnerstwa, rządzących elit tych trzech rodzajów władzy.

Celem Komisji jest przejęcie kontroli nad całą gospodarką światową.

Realizacja tego celu odbywa się na drodze:

 1. Koncentracji światowego systemu walutowego.
 2. Rabunku zasobów Stanów Zjednoczonych i dalszej radykalizacji, pozbawionych środków, krajów.
 3. Wzrostu wymiany handlowej z komunistami (socjalistami).
 4. Kryzysu energetycznego, który pozwoli na bardziej precyzyjną kontrolę międzynarodową.

Rada Stosunków Zagranicznych (CFR)

„Na pozór mamy konstytucyjny rząd. W tym rządzie i w tym systemie politycznym działa inne ciało, reprezentujące inną formę rządu, biurokratyczną elitę, która uważa, że nasza konstytucja jest przestarzała, i która jest pewna, że wygrywa(…). Jeśli prześledzimy, jak doszło do pewnych, dziwnych zdarzeń w polityce zagranicznej, do zawarcia dziwnych porozumień, zawsze trafimy, wreszcie, na tę grupę, która stara się nas zmusić, byśmy zaspokajali jej pragnienia”.

(senator William Jenner – 23 lutego 1954r.)

Jest podobna do Bilderbergu. Założył ją główny doradca prez. Stanów Zjednoczonych, Woodrowa Wilsona, Mandeli House – znany marksista, który, podobno zza pleców prezydenta, kierował państwem. Wcześniej to on, podczas konferencji w Wersalu, przedstawił plan powołania Ligi Narodów.

Rada powstała w 1921r., a jej ideą było powstanie jednego, światowego rządu, opartego na scentralizowanym, globalnym systemie finansowym. Fundacje Rockefellera i Carnegiego zgodziły się finansować działalność i rozwój CFR, a prez. Roosevelt, w 1940r., wprowadził jej członków do Departamentu Stanu. I tak jest do dzisiaj.

Rada ma siedzibę w NY. W roku 2006, należało do niej, ponad, 4000 członków amerykańskiego establishmentu. Wywiera ona wielkie wpływy na rząd.

Należą do niej najwięksi bankierzy i ludzie kierujący największymi mediami. Uważają oni, że musi istnieć forum, na którym przywódcy państwa mogą swobodnie analizować i rozmawiać o wydarzeniach wpływających na politykę amerykańską w gospodarce światowej.

MUSI?

Ostateczne osiągniecie celu:

 1. Powstanie światowego, socjalistycznego, rządu, którego rolę pełnić będzie ONZ.
 2. Jedno zbrojne ramię tego rządu – NATO.
 3. Jeden, światowy bank – Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 4. Jeden pieniądz w Europie (EURO) i jeden w Ameryce (AMERO).
 5. Jeden system prawny, który nadzorowany będzie przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Ten cel nie jest już, chyba, bardzo odległy.

Żyjemy, niestety, w czasach globalizacji świata pod rządami żydomasońskimi.

Na pierwszej stronie swej książki „Lichwa rak ludzkości”, Henryk Pająk zwraca uwagę, na to, co, jego zdaniem, nas czeka i przywołuje wypowiedź męża królowej brytyjskiej, księcia Flipa. Ten arcymason powiedział:

„Gdym miał przejść reinkarnację, to chciałbym powrócić jako morderczy wirus, dla obniżenia poziomu zaludnienia”.

A może książę pan już jest w jakimś kolejnym, diabelskim wcieleniu?

Z pewnością, jednak, znajdzie się metoda i na taki wirus.

I jeszcze jedna wypowiedź innego, światowego pieszczocha, laureata pokojowej (?) Nagrody Nobla, Ala Gore, ofiarnego propagatora zmyślonej „dziury ozonowej” i ocieplenia klimatu:

„Człowiek, jest zarazkiem, rodzajem wirusa powodującego choroby naszej planety, globalnym nowotworem rozrastającym się w sposób niekontrolowany.”

I robią wszystko, by ten wirus (człowiek) zanadto, (ich zdaniem), nie rozmnażał się.

I trują nas jak mogą. Różnymi sposobami.

Najbardziej jednak bolesne jest zatruwanie ludzkich umysłów. Umysły takie nie potrafią nawet zrozumieć instrukcji używania młotka. I takich, w Polsce, jest wielu. Niestety.

Tym zatrutym, już nic nie pomoże. Już są „rodzajem wirusa”.

Koniecznie, raz jeszcze, przeczytaj motto tego tekstu.

Kazimierz Bielecki

10 sierpnia 2015 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

6 + 4 =