Strona główna > NWO > „Rozpoznawanie fałszywych proroków na synodzie amazońskim” – Nick Donnelly

„Rozpoznawanie fałszywych proroków na synodzie amazońskim” – Nick Donnelly

W oczekiwaniu na Synod Amazoński powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jedno z fundamentalnych ostrzeżeń Pisma Świętego i Świętej Tradycji – musimy uważać na osoby, które starają się przekazać własne słowa jako słowo Boże.

Historia Ecclesia dei obejmuje mroczne okresy, kiedy fałszywi prorocy i heretyki próbowali oszukać wiernych, że wypowiadali słowo Boże. Jednak ciemność nie ma ostatecznego głosu – historia Kościoła zawiera także chwalebne chwile, kiedy takim oszustwom stawiano opór, ujawniono je i pokonano: „Światło świeci w ciemności, a ciemność go nie przezwyciężyła” (J 1: 5.)

Ostrzeżenia w Starym Testamencie przeciwko fałszywym prorokom

Pan Bóg ostrzegł Jeremiasza przed egoistycznymi oszustwami fałszywych proroków:

Prorocy prorokują kłamstwa w moim imieniu; Nie wysłałem ich, nie rozkazałem im ani z nimi nie rozmawiałem. Prorokują wam kłamliwą wizję, bezwartościowe wróżenie i oszustwo własnych umysłów ”(Jer 14:14).

Tacy kłamliwi prorocy prowadzą tych, którzy podążają za nimi, do zniszczenia, ponieważ Bóg pozwala tym którzy są jak mewy,* zbierać konsekwencje zmowy w tych bluźnierczych oszustach: „Wyleję na nich ich niegodziwość” (tamże, 14:16).

Bóg pozwala aby ci, którzy idą za fałszywymi prorokami, doświadczyli tych konsekwencji zło zarówno jako kary boskiej, jak i bezwzględnego działania skutków ich grzesznych wyborów.

Błogosławiony John Henry Cardinal Newman wyjaśnił, że oszustwa fałszywych proroków są tak destrukcyjne, ponieważ przedstawiają Ewangelię w selektywnych półprawdach:

I w pewnym sensie mówią prawdę; ale to nie jest cała prawda; wiemy, nawet z powszechnego doświadczenia życia, że połowa prawdy jest często bardziej szkodliwa od najobrzydliwszego kłamstwa. ”(Parochial Sermons, Vol.1, kazanie 24).

Półprawdy są tak niebezpieczne, ponieważ łatwiej je uwieść i zwieść niż rażące kłamstwa. Innym powodem, dla którego fałszywi prorocy stosują półprawdy, jest to, że podobnie jak diabeł, są „zbyt mądrzy, aby postawić je otwarcie w opozycji do Słowa Bożego”. (ibid). Otwarty sprzeciw wobec objawionej przez Boga Prawdy natychmiast ujawniłby ich oszustwo, dlatego fałszywi prorocy sprytnie wykorzystują zamieszanie, unik i dwuznaczność, aby ukryć swoje zamiary. Według Newmana intrygi i manipulacje fałszywych proroków mają na celu stworzenie światowej, podrobionej religii, która skłania:

… Nasze umysły idą w złym kierunku i na tyle długo, by sprowadzić je na ziemię, co jest celem naszego przeciwnika, diabła. Jego celem jest przełamanie naszej siły; aby zmusić nas do zejścia na ziemię – aby nas tam związać. Świat jest jego narzędziem do tego celu… (ibid).

Zasada pierwsza: zasada rozeznania podczas Synodu Amazońskiego wynika ze spostrzeżeń Newmana – jeśli przemówienia ojców synodu koncentrują się na Ziemi, na naturze i odciągają nas od Nieba, od łaski i nadprzyrodzonych, wówczas prawdopodobnie będą oni fałszywymi prorokami lub w zmowie z fałszywym prorokiem.

Dlatego niepokoi fakt, że Instrumentum Laboris na rzecz synodu amazońskiego skupia się prawie wyłącznie na tej Ziemi, z 48 odniesieniami do „świata”, 43 odniesieniami do „przyrody”, 17 odniesieniami do „lasów” i tylko jednym odniesieniem do ‚Nieba’. Jako źródło nadziei przedstawia Amazonię, a nie niebo,: „Amazonka reprezentuje pars pro toto, część dla całości, paradygmat, nadzieję dla świata” (IL, 37). Dla Instrumentum Laboris, to nie Nasz Pan lub Jego Święty Krzyż są nadzieją dla świata, ale Amazonka i jej rdzenni mieszkańcy. Jest wzmianka o krwi ziemi (IL 17), ale nie ma wzmianki o Drogocennej Krwi Chrystusa. Nic dziwnego, że nie ma wzmianek o największej nadziei dla ludzkości – Bożej ofercie uświęcającej łaski i świętości.

Ostrzeżenia w Nowym Testamencie przeciwko fałszywym prorokom

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnętrznie są wygłodniałymi wilkami. Poznasz ich po ich owocach. Czy winogrona są zbierane z cierni, czy figi z ostów? Każde zdrowe drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (Mt 7, 15-17).

Nasz Pan ostrzega, że są wśród nas tacy, którzy praktykują oszustwo, udając, że są jednymi z nas, podczas gdy naprawdę zamierzają zniszczyć nasz Kościół. Św. Jan Chryzostom charakteryzuje ten rodzaj oszustwa w kościele jako „zasadzkę i spisek”, na które nasz Pan każe nam uważać z „dokładną troską”. (Święty Jan Chryzostom. Komentarz do Ewangelii św. Mateusza).

Ci, którzy próbowali – w ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat – ostrzec Kościół przed spiskiem mającym na celu wypaczenie i zepsucie jego doktryny i dyscypliny, byli najczęściej wyśmiewani i odrzucani jako „teoretycy spisku”. Ale takie beztroskie drwiny i lekceważenie są sprzeczne z kategorycznym zaleceniem naszego Pana, aby „strzec się” tych fałszywych proroków, którzy spiskowali przeciwko Kościołowi. W rzeczywistości ostrzeżenie Jezusa przed fałszywymi prorokami mówi nam, abyśmy oczekiwali takich spisków przeciwko Kościołowi i szukali ich szczególnie wśród tych, którzy twierdzą, że przemawiają w imieniu Boga. Taki spisek jest jedną z cech modernizmu wśród duchowieństwa (Pascendi Dominici Gregis, 42), niedawnym przykładem wśród kardynałów jest samozwańcza „St Gallen Mafia”, obejmująca kardynała Martini, kardynała Danneelsa i kardynała Murphy-O’Connora , wśród innych.

Augustyn zidentyfikował manipulatora za kulisami takich konspiracji, jako diabła, i zwodziciela zwodzicieli: „Teraz wilk jest diabłem i czeka, aby oszukać tych, którzy idą za nim”. (Kazania o lekcjach Nowego Testamentu, LXXXVII). Diabeł atakował Kościół od początku przez fałszywych proroków, jak ostrzegał św. Paweł żegnając się z Efezjanami:

Wiem, że po moim odejściu pojawią się między wami dzikie wilki, nie oszczędzając trzody; a spośród was samych powstaną ludzie mówiący przewrotne rzeczy, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego bądźcie czujni… (Dz 20: 29-31).

Fałszywi prorocy wykonują diabelskie dzieło niszczenia dusz, prowadząc uczniów do apostazji, podstępnie odciągając ich od słowa Bożego.

Zasada druga: w związku z tym inną zasadą rozeznawania podczas Synodu Amazońskiego jest –  jeśli istnieją oznaki spisku między niektórymi ojcami synodu, poprzez intrygi i manipulacje, aby odwieść Kościół od Słowa Bożego, to wiedz, że wykonują pracę diabła. Konstrukcja [programowa] synodów w celu przyspieszenia heretyckich zmian doktryny stała się znakiem rozpoznawczym ostatnich czasów.

Pojawiły się dowody na to, że heretyccy członkowie niemieckiej hierarchii konspirują, by wykorzystać swoje wpływy kościelne i siłę ekonomiczną do manipulacji synodem amazońskim. Biskup Franz-Josef Overbeck z Essen, szef departamentu Konferencji Episkopatu Niemiec w Ameryce Łacińskiej, wyraził nadzieję, że „Synod Amazonski poprowadzi Kościół katolicki do„ punktu bez powrotu ”, a następnie„ nic nie będzie tak jak było ”. Manipulacja biskupów niemieckich przez synod amazoński w celu promowania heretyckiego planu była tak bezczelna, że niektórzy wierni w mediach społecznościowych nazywają go „synodem germazońskim”

Jeśli przyzwolimy na ich apostazję, albo przez Komisję lub zaniechania, będziemy sprawiedliwie odbierać boską karę.

Pismo Święte mówi nam, że konsekwencjami zdrady Boga są nieuniknione zniszczenia, zarówno korporacyjne, jak i indywidualne. Nie ma wątpliwości, że Bóg pozwoli nam cierpieć pełne skutki niszczycielskiego planu diabła dotyczącego Synodu Amazońskiego, jeśli będziemy z nim aktywnie lub pasywnie współpracować.

Co mówi nam pierwszy spisek diabła

Rozmowa Ewy z diabłem jest archetypem wszystkich późniejszych fałszywych proroków i heretyków, którzy starają się przekazywać własne słowa jako słowo Boże. Dodanie przez Ewę własnych słów do przykazania Bożego jest pierwszym przykładem katastrofalnej preferencji człowieka wobec jego własnych myśli nad słowem Bożym. Wszechmogący Bóg rozkazał Adamowi i Ewie:

„Możesz swobodnie jeść z każdego drzewa w ogrodzie; ale z drzewa poznania dobra i zła nie będziecie jeść, bo w dniu, w którym zjecie z niego, umrzecie ”. (Rdz 2, 15-17).

W odpowiedzi na pierwsze pytanie diabła, którego celem było skłonienie Ewy do przyłączenia się do jego spisku nieposłuszeństwa wobec Boga, odpowiedziała:

Możemy jeść owoce drzew w ogrodzie; ale Bóg powiedział: „Nie będziecie jeść owoców drzewa, które jest w środku ogrodu, nie będziecie go dotykać, bo umrzecie. (Rdz 3, 2-3).

Boskie przykazanie nie obejmowało nakazu „ani nie będziesz go dotykać”, który był wyłącznie wynalazkiem Ewy, wprowadzając jej własne myśli do słowa Bożego. Adam był z Ewą podczas jej rozmowy z diabłem (Rdz 3: 6), ale nie zrobił nic, by skorygować jej interpolację, biernie zgadzając się z nią, czyniąc siebie sędzią Słowa Bożego. To jest zguba Ewy, Adama i całej ludzkości. Zamiast odpowiadać diabłu tylko słowem Bożym – tak jak Jezus podczas kuszenia na pustyni – zrobiła pierwszy krok w kierunku popełnienia grzechu pychy, myśląc, że może poprawić się na polecenie Boga.

Jezus sprawił, że atak diabła stał się bezsilny, polegając wyłącznie na słowie Bożym, skutecznie blokując każdą pokusę i zmuszając diabła do przejścia do następnego, dopóki się nie podda.

Nie polegając wyłącznie na słowie Bożym, Ewa nie zdołała zablokować pokusy diabła, otwierając się na bluźnierczy sprzeciw Bogu: „Nie umrzesz”. (Rdz 3: 5). Bez ochrony słowa Bożego, woląc własne myśli, Ewa popadła w katastrofalny spisek z diabłem, który doprowadził ją i Adama do nieposłuszeństwa Bożemu przykazaniu poprzez zjedzenie zakazanego owocu.

Zasada trzecia: z tego wynika kolejna zasada rozeznawania podczas Synodu Amazońskiego – spodziewaj się otwartości na dialog z demonami wśród tych ojców synodu, którzy nie polegają wyłącznie na Piśmie Świętym i Świętej Tradycji, ale wolą ludzkie myślenie i kulturę, wkładając własne myśli w słowo Boże.

Jednym z najbardziej szokujących aspektów Instrumentum Laboris są jego pozytywne odniesienia do amazońskiego szamanizmu i kultu duchów, które w rzeczywistości są demonami. Odnosi się to pozytywnie do „wierzeń i obrzędów dotyczących działań duchów, o wielorakiej boskości działającej z terytorium i na jego terytorium, z naturą i względem niej. Ten światopogląd został ujęty w „mantrze” Franciszka: „wszystko jest połączone”. (IL 25). Z aprobatą wspomina o rdzennej kulturze, która „prowadzi dialog z duchami”. (IL 75).

Zastanawiając się nad katastrofalną odpowiedzią Ewy na diabła, św. Jan Chryzostom wskazuje, w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć tym fałszywym prorokom, którzy dają głos kłamstwom diabła podczas Synodu:

„Idź precz, jesteś oszustem, nie znasz mocy wskazanego nam kierunku,  ani rozmiaru posiadania radości, jaką mamy, ani obfitości danego nam dobra ”… Powinieneś [całkowicie] odwrócić się od niego i nie mieć z nim nic wspólnego ani słuchać tego, co powie. (Homilie o Rodzaju.)

Uznajcie, że Ewangelia nie jest ludzkim myśleniem

Synod amazoński staje się najbardziej ekstremalną fazą katastrofalnego projektu „aggiornamento” rozpoczętego w Vaticanum II, w którym świeckie i bluźniercze idee upadłego świata atakują Kościół. Zamiast dawać pierwszeństwo Boskiemu objawieniu, wielu posoborowych biskupów i kapłanów dało pierwszeństwo ludzkiemu doświadczeniu, tak jakby ludzkie myślenie było równe – a nawet zastępowało – Bożą Prawdę.

W obliczu tego kryzysu staniemy na solidnym gruncie, jeśli będziemy postępować zgodnie z apostolskim zrozumieniem, że objawienie Boga nie jest ludzkim myśleniem, że myśli Boga nie są naszymi myślami (Iz 55: 8):

I również nieustannie dziękujemy Bogu za to, że kiedy otrzymaliście słowo Boże, które od nas słyszeliście, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, co naprawdę jest, słowem Bożym, które działa w was wierzący. (1Tz 2:13).

Co to znaczy dawać pierwszeństwo mądrości Bożej nad ludzkim myśleniem? Święty Paweł mówi nam, że Chrystus Ukrzyżowany obnaża słabość i ograniczenia ludzkiej mądrości. Oznacza to uznanie, że Krzyż Chrystusa i Jego Tajemnica Paschalna jest fundamentalnym objawieniem Boga, osią, na której świat się obraca, oraz niezbędną hermeneutyką, która wyjaśnia, co to znaczy być człowiekiem. Jak ujmuje to ulubiony akapit papieża Świętego Jana Pawła II, Vaticanum II:

Prawda jest taka, że tylko w tajemnicy Słowa wcielonego tajemnica człowieka nabiera światła… Przez Chrystusa i w Chrystusie zagadki smutku i śmierci nabierają znaczenia. Oprócz Jego ewangelii przytłaczają nas. Chrystus zmartwychwstał, niszcząc śmierć swoją śmiercią. (Gaudium et spes, 22).

Zasada czwarta: ostatnia zasada rozeznania – ci ojcowie synodalni, którzy promują ludzką mądrość rdzennej ludności Amazonki jako równoważną boskiej mądrości, naprawdę promują swoją własną anty-ewangelię, która jest całkowicie sprzeczna ze Słowem Bożym. Na przykład Instrumentum Laboris skandalicznie przedstawia rdzenną kulturę Amazonki jako inne źródło objawienia oprócz Ewangelii:

Co więcej, możemy powiedzieć, że Amazonka – lub inne terytorium tubylcze lub wspólnotowe – jest nie tylko ubi lub miejscem (przestrzenią geograficzną), ale także quid lub czymś, miejscem znaczącym dla wiary lub doświadczenia Boga w historia. Terytorium jest zatem miejscem teologicznym, w którym żyje wiara, a także szczególnym źródłem Bożego objawienia: miejscami epifanicznymi, w których objawia się rezerwa życia i mądrości dla planety, życie i mądrość, które mówią o Bogu. (IL 19).

Niebezpieczeństwo, jakie fałszywi prorocy stanowią dla dusz, polega na tym, że zwodzą innych, aby porzucili Boga w celu oddawania czci bożkom, które w rzeczywistości są światowymi maskami przyjmowanymi przez demony. „Eko-teologia” synodu amazońskiego daje wszelkie wskazówki, aby dokładnie to robić – wznosząc las deszczowy Amazonii jako demonicznego idola w sercu Kościoła. Tak jak odstępczy król Achab stworzył gaj dla kultu diabła ugaryckiej bogini matki Asherah (1 Kg 16:33), tak fałszywi prorocy z Amazonskiego synodu planują stworzyć pogański gaj dla kultu „duchów” natury . Instrumentum laboris odnosi się nawet do ziemskiej bogini-matki: „Konieczne jest zrozumienie tego, czego Duch Pański nauczył tych ludów przez wieki: wiara w Boga Ojca-Matkę Stwórcę; komunia i harmonia z ziemią ”. (IL 121.) W odpowiedzi musimy modlić się o proroczy charyzmat Eliasza, płonący słowem Bożym:

O Panie, Boże Abrahama, Izaaka i Izraela, niech będzie wiadome dziś, że jesteś Bogiem w Izraelu i że jestem twoim sługą, i że wszystko to uczyniłem według twego słowa. Odpowiedz mi, Panie, odpowiedz mi, aby ten lud wiedział, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i że odwróciłeś ich serca. (I Kg 18: 36-37).

Nick Donnelly

***

tłumaczyła m.jasińska

Za; Guest Op-Ed: „Discerning the false prophets at the Amazonian Synod” – by Nick Donnelly | https://rorate-caeli.blogspot.com/2019/09/guest-op-ed-discerning-false-prophets.html

 Mój komentarz

Ależ to dzieje się już od pontyfikatu JPII – całe nauczanie JPII nie mówi nam nic innego – „wszystkie religie prowadzą do Boga”, „Stare przymierze nadal obowiązuje” … Według rzecznika biskupów w Polsce ks. Rytel-Andrianika – uczestniczenie w podobnych spotkaniach „Papieża Polaka” z przedstawicielami wielu religii, to „wnoszenie ducha chrześcijańskiej miłości bliźniego”. Biskupów nic nie obchodzi, że „wspólnoty wielu religii” trwają nienaruszone, a z Kościoła Katolickiego została tylko wydmuszka

Zobacz: Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 1 ||Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 2 ||Kościół posoborowy w obrazkach ► Foto-KRONIKA NOVUS ORDO cz. 3

Zobacz też: Franciszek dostał 4 lata na przeróbkę Kościoła – „Mafia” Św. Gallena                 || „Klub z Sankt Gallen” reAktywacja … Dokąd zmierza Kościół?

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2019/09/10/rozpoznawanie-falszywych-prorokow-na-synodzie-amazonskim-nick-donnelly/
10.09.2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *