Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Roy Tov: Żydowskie manipulacje biblijne

Roy Tov: Żydowskie manipulacje biblijne

W artykule “True People of Israel” [Prawdziwy lud Izraela] podsumowałem to, co od samego początku stanowiło doktrynę chrześcijańską: prawdziwym ludem Izraela są ci, którzy wyznają Pana Jezusa, a nie ci, którzy roszczą sobie wątpliwe pochodzenie etniczne. W tej kwestii absolutnie nie mają racji kongregacje syjonistyczne, bo na przestrzeni ostatniego stulecia padły ofiarą syjonistycznej propagandy.

Niestety, to nie było początkiem żydowskich manipulacji biblijnych; dużo poważniejsza była zmiana dokonana w tekście Starego Testamentu. Przed wynalezieniem druku, biblie przepisywane były ręcznie przez uczonych w piśmie. Organizowali się w gildie, które w wiekach przed Jezusem były częścią powszechnie znanej partii faryzeuszy. Oni w końcu stali się współczesnymi rabinami talmudycznymi. Metoda ta była nie tylko niewygodna i kosztowna, ale umożliwiała popełnianie błędów; faktycznie we wszystkich nowoczesnych bibliach hebrajskich są nieskorygowane błędy. Błędy drukarskie, których nie można było zweryfikować za pomocą starszej wersji, pozostawiono, są świadectwem staranności uczonych w piśmie. Jednak metoda ta również pozwalała na umyślne manipulacje tekstem z powodów politycznych. Stan starych kopii ostatecznie pogarszał się nie do poznania, a nowe mogły wprowadzać odpowiednie zmiany dla potomności. To mogło stwarzać prawie idealny system dla faryzeuszy, ale w pewnym momencie popełnili błąd i dziś widzimy wyraźne oznaki dokonanych przez nich zmian.

a

Septuaginta, znana również pod nazwą LXX (zdjęcie powyżej), to grecka koine wersja biblii hebrajskiej, przełożonej między III i II w. przed Chrystusem [pC] w Aleksandrii. Ukończona w roku 132 pC, zawiera tylko księgi Starego Testamentu, Nowy Testament pojawił się dopiero w przyszłości. Dziwne, wydarzenie to zarejestrowano w Talmudzie (Megilah): “Król Ptolemeusz zgromadził 72 mędrców. Umieścił ich w 72 komnatach, każdego w osobnej, nie mówiąc im dlaczego ich zgromadził. Wszedł do każdej z nich i powiedział: “Napiszcie mi Torę Mojżesza, waszego nauczyciela”. Bóg tak sprawił, że każdy przetłumaczył ją identycznie jak pozostali”.

Później, w I wieku po Chrystusie, rozpoczęło się pisanie Nowego Testamentu. Większość napisana była po grecku (w dziale Downloads jest wyjątek – Mateusz po hebrajsku). Pisząc go, cytaty ze Starego Testamentu czerpano z Septuaginty. Podobnie faryzeusze zaczęli zmieniać Stary Testament, żeby nie było w nich pewnych proroctw odnośnie Jezusa. W rezultacie, porównując fragmenty Starego Testamentu z zachowanymi tekstami Starego, możemy dostrzec dzieło wiecznych sabotażystów.

Dobrym tego przykładem jest porównanie Dz 15:16-18 (Nowy Testament) i Amos 9:11-12 (Stary Testament):

Dz 15:16-18: 16 Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida,  który znajduje się w upadku.

Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, 17 aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. 18 To są [Jego] odwieczne wyroki.

Amos 9:11-12: 11W tym dniu podniosę szałas [przybytek] Dawidowy, który upada,  zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, 12 by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – wyrocznia Pana, który to uczyni.

Oba teksty pochodzą z Biblii Króla Jakuba, angielski przekład zakończono w roku 1611, jest uważany za jeden z najlepszych przekładów księgi. Jest niezwykle wierny w treści i stylu oryginalnym tekstom, a zatem umożliwia zrozumienie sprawy bez badania koine greckiego i hebrajskiego.

Oba teksty bardzo się różnią. Tekst z Dziejów mówi o zbawieniu wszystkich narodów, niezależnie od ich pochodzenia; Bóg ma pozyskać wszystkich. Ale tekst Amosa mówi zupełnie coś innego, twierdząc, że przybytek (najświętsze żydowskie miejsce, a zatem naród żydowski) zostanie podźwignięty i posiądzie– czyli zniewoli – cały Edom i wszystkie narody.

Źródło tej sprzeczności jest jasne. Apostołowie byli wierni Septuagincie, którą Talmud nazywa “dokładnym przekładem”. Ale później napisane ręcznie kopie Biblii hebrajskiej pokazują jak radykalnie zmieniono tekst, który odrzuca Jezusa, i podaje rasistowski, zniewalający tekst, nie mający nic wspólnego z Panem Bogiem. To oznacza, że tutaj (a także w innych miejscach) złapano uczonych w piśmie na gorącym uczynku.

Nie jest przypadkiem to, że najlepsza odpowiedź dla tych rabinów jest w Hbr 13:8: “Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki“.  I tego, szanowni rabini, nie jesteście w stanie zmienić.

a

Źródło: http://www.roitov.com/articles/bible.htm

Data publikacji: 7.01.2013

Tłumaczenie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.