Strona główna > Rosja > Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu czyli źródła zła

Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu czyli źródła zła

Dla tych, którzy uważają, że nie potrzeba pokutować za straszną herezję „sergiaństwa” i uważają, że nie jest ono ważne (albo jest drugorzędne) na tle herezji ekumenizmu fałszywej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu i jej episkopatu w pełnym składzie albowiem ci „biskupi” są wszyscy figurantami i kukłami, fałszywie i nieważnie wyświęconymi, których początek bierze się od przeklętego zdrajcy Jezusa Chrystusa, żydobolszewickiego „patriarchy” Sergiusza Stragorodzkiego, dręczyciela i kata prawdziwej i męczeńskiej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej! Wszyscy, włącznie z „nowymi żarliwymi obrońcami”, są nieważnie ochrzczeni i nieważnie wyświęceni drogą sukcesji od żydobolszewickiego „patriarchy” Sergiusza Stragorodzkiego i następujących po nim żydobolszewickich, fałszywych „patriarchów”!…Walczyć z ekumenizmem i milczeć o herezji „sergiaństwa” oznacza kolejną obłudę i łgarstwo, oznacza zgubne i śmiertelne bagno…

Ponadto, świadomie czy nieświadomie, „nowi, żarliwi obrońcy” poprzez swoje działania LEGALIZUJĄ tę że właśnie herezję i apostazję „sergiaństwa”! Albowiem zapewniając, że oni oddzielają się od łże-patriarchy i jego łże-biskupów akurat po hawańskim spotkaniu z papieżem rzymskim, świadomie lub nieświadomie stwierdzają, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu do chwili tego spotkania była prawdziwą Cerkwią…Od momentu swojego powstania Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu jest fałszywą, antychrześcijańską „cerkwią” a nie od spotkania towarzysza i brata fartuszkowego, Cyryla Gundiajewa, z judeomasonem watykańskim Franciszkiem (Bergoglio)!!!

Do momentu pokajania, skruchy i publicznego wyrzeczenia się (w tym i na piśmie) herezji „sergiaństwa”, „ekumenizmu” i zjednoczenia się z Prawdziwą Cerkwią Chrystusową, zgodnie z kanonami Prawosławia (co w naszych czasach byłoby prawdziwym CUDEM BOŻYM!!!), twierdzenie, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu jest częścią Jedynej, Świętej, Powszechnej i Apostolskiej Cerkwi (z powodu przeciwstawienia się części RCP MP ekumenizmowi forsowanemu przez inną jej część, tzn. łże-biskupów…) jest horrendalnym samooszukiwaniem się, jest kolejnym szyderstwem i kpiną ojca wszelkiego kłamstwa i zwiedzenia, iluzji i oszustwa, diabła, nad tysiącami i milionami łatwowiernych wyznawców prawosławia…

Wszyscy ci, którzy, „z pianą na ustach”, na swoich popularnych stronach internetowych, bronią tezy o prawdziwości części RCP MP (tzw. żarliwych obrońców prawosławia), mówią i twierdzą, że „nie wolno wychodzić z bezbożnej i bogoburczej od samego początku RCP MP, stają wszyscy w obronie ŁGARSTWA!!! KREW SETEK TYSIĘCY ROSYJSKICH MĘCZENNIKÓW I WYZNAWCÓW KRZYCZY DO NAS O TYM KOLEJNYM ARCY-KŁAMSTWIE !!!

UWAGA! Zaleca się włączenie automatycznego translatora w celu przetłumaczenia treści video

 

Opracowano na podstawie filmów video zamieszczonych na YouTube

Szrapnel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *