Strona główna > NWO > Apokalipsa > Rosyjscy rabini przygotowują się na przyjście moshiacha

Rosyjscy rabini przygotowują się na przyjście moshiacha

Komisarz policji Izraela dokonał niezwykłego oświadczenia, że miejscowi oficerowie aktywnie przygotowują się na przyjście Mesjasza.

a20

Prasa izraelska jest pełna entuzjastycznych publikacji o rychłym przyjściu moshiacha (w tradycji prawosławnej – Antychrysta – uwaga autora). Społeczeństwo rozgrzane jest praktycznie codziennymi informacjami o tym, że w ostatnim czasie lawinowo pojawiają się wszystkie niezbędne warunki do spotkania, wprowadzenia do świątyni i koronacji w niej fałszywego „mesjasza”. Jak pisałem już wcześniej, na nowo reaktywowany Sanhedryn skierował do prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina prośbę, aby zbudować w Jerozolimie Trzecią Świątynię, twierdząc, że wszystkie niezbędne do tego warunki zostały już spełnione. Jednocześnie wstydliwie przemilcza się fakt, że na miejscu planowanej świątyni obecnie znajduje się Meczet Al-Aksa i jego zniszczenie nieuchronnie doprowadzi do nowej wojny światowej.

 

Jeśli ktoś uważa, że ​​te oczekiwania i przygotowania dotyczą tylko ortodoksyjnej części Izraelczyków, ten się głęboko myli. Na przybycie moshiacha aktywnie przygotowują się nie tylko wierzący Żydzi, ale całe społeczeństwo izraelskie, jak również liczne diaspory żydowskie, rozsiane po całym świecie. Ale co jest najbardziej interesujące, do tego religijnego wydarzenia przygotowują się również oficjalne władze izraelskie.

Generalny Inspektor Policji Izraela Ronny Alsheyh, oświadczył na niedawnym chasydzkim święcie Nowego Roku, organizowanym przez CHABAD, że jego resort aktywnie przygotowuje się na przyjście moshiacha:

„Gdy moshiach przyjdzie, każdy będzie chciał podejść i powitać go, dlatego możliwa będzie ciasnota i tłok … Na ten czas musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom …

Nie ma żadnych  wątpliwości, że szczęście i służba Bogu zbliży nas. Wkrótce, da Bóg, będziemy musieli rozpocząć przygotowania do operacji, dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na przybycie moshiacha.”

+++

Wszyscy czołowi rabini izraelscy również twierdzą, że Żydzi powinni przygotowywać się na rychłe przyjście moshiacha. Twierdzą oni nawet, że czas moshiacha już nadszedł. Prasa żydowska pisze, że w ostatnich czasach wszyscy Chrześcijanie muszą pokonać dzielące ich różnice z Żydami i razem przygotowywać się i wyjść na spotkanie moshiacha.

Według rabinów do tego spotkania praktycznie już wszystko jest gotowe:

– na wezwanie Rady Rabinów odrodzony Sanhedryn już przystąpił do konkretnych planów budowy Trzeciej Świątyni.

wyhodowano „czerwone krowy”, popiół których powinien być wykorzystany do rytuałów w nowej świątyni,

zbudowany został i w pełni przygotowany jest ołtarz świątyni. W artykule „Ideologiczne uzasadnienie początku III wojny światowej jest gotowe”, napisałem, że niezbędna jako ołtarz w świątyni Arka Przymierza została wykradziona przez nieznaną grupę wysoko wykwalifikowanych sił specjalnych (specnazu) z tajnego sanktuarium w kaplicy Maryi Syjońskiej w północnej Etiopii,

– gotowa jest korona Mesjasza i ornat arcykapłana, zostali wybrani i wychowani w warunkach „braku śmierci” niezbędni do wykonania rytuału chłopcy – cohen (lub koheny – Cohanim; ros. –  Ко́эны или кохе́ны – Kohanim). Ostatni kamień, „kamień uwielbienia” (ros. – «камень преклонения»), niezbędny do umocowania na szacie arcykapłana,znaleziono i zakupiono za sume $ 225 mln w Afryce Południowej. Społeczeństwo izraelskie aktywnie pomaga rabinom w pozyskiwaniu wszystkich niezbędnych artefaktów.

Sekretarz prasowy Sanhedrynu rabin Gilel Vays znalazł w Izraelu winnicę, która rośnie według starych zasad bez udziału nowoczesnych technologii. Z owoców tej winnicy, starożytnym sposobem wyprodukowano wino, którego pierwsze 30 butelek zostało już dostarczone do Sanhedrynu. Wino jest niezbędnym elementem służby świątynnej. Winnica należy do średniej szkoły szkolenia wojskowego Yatir w południowej części Hebronu. Słowa dyrektora tej szkoły Haggera Mosesa, że „winnica ta jest organiczna i uprawiana jest z pobudek idealistycznych, a nie z powodu wymagań świątynnych”, wyglądają jak słaba próba uspokojenia świeckiej części społeczeństwa izraelskiego.

W izraelskim ośrodku szkoleniowym Mikdash rozpoczęto produkcję rytualnej oliwy do świątynnych menor. Ponumerowano i certyfikowano już 700 form do tego wyjątkowego oleju.

Rabin Szmuel Veffer z entuzjazmem powiedział: „Ten olej został specjalnie wytworzony w drodze ręcznego zbioru oliwek, które są uprawiane na olej do menor w Świątyni w Jerozolimie, która zostanie bardzo szybko odbudowana.”

W izraelskim społeczeństwie masowo są rozpowszechniane instrukcje o tym, jak prawidłowo spotykać, pozdrawiać i błogosławić Mesjasza po hebrajsku. Są to specjalne błogosławieństwa, które powinien wypowiadać każdy Żyd podczas oczekiwanego spotkaniu.

+++

Podsumowując to, co zostało powiedziane, chciałbym wspomnieć o atmosferze radości i rodzaj inspiracji, które objęły społeczeństwo izraelskie w ostatnim czasie.  Nawet media porzuciły poprzednią praktykę przemilczania i ironii na temat związany z odbudową świątyni i przyjściem moshiacha. To, o czym kiedyś mówiło się w przenośni i głównie było negowane, teraz o tym pisze się otwarcie i z radością. Jedynym nie poruszanym tematem, bezpośrednio związanym z przyjściem moshiacha – jest konieczność usunięcia Meczetu Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym. W pozostałych sprawach w społeczeństwie izraelskim jest pełna otwartość.

Do przyjścia moshiacha z entuzjazmem przygotowują wszystkie diaspory żydowskie na świecie. Nie pozostaje za nimi w tyle również diaspora rosyjska. Co prawda, przygotowania rosyjskich Żydów różnią się szczególną ekstrawagancją. Sytuacja dochodzi do absurdu – działaniami moralnymi rosyjskich Żydów bardziej zaniepokojeni są nie władze diaspory, a rosyjskie organizacje społeczne,  które nawet zwracają się do sądów rabinicznych, aby obronić zasady moralne rosyjskich Żydów.

W Kongresie Żydowskich Organizacji i Stowarzyszeń Religijnych w Rosji (KEROOR) powstała wyjątkowa sytuacja. Rosyjska diaspora żydowska oskarża kierownictwo KEROOR w osobie jego przewodniczącego, rabina Szymona Levina i naczelnego rabina Moskwy Pinchasa Goldschmidta o bandyckie przejęcie Synagogi Chóralnej w Moskwie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, organu, nie posiadającego funkcji wykonawczych i zarządzających, w wyniku ostrego ataku w stylu dziarskich lat 90-ch zostały odsunięte od kierownictwa wszystkie osoby, związane z Adolfem Szajeviczem.Kierownictwo zostało zmuszone pod presją do napisania listu o rezygnacji i żydowska gmina wyznaniowa MERO, a także Synagoga Chóralna w Moskwie znaleźli nowych właścicieli.

Trzeba powiedzieć, że synagogi żydowskie – to nie są świątynie, ale swego rodzaju ośrodki religijno – kulturalne, kluby, w których nie mogą być sprawowane obrzędy religijne. Do modlitw, dokonania publicznych obrzędów religijnych i niektórych ceremonii religijnych Żydom potrzebne jest minyan – Kworum z 10-ciu dorosłych mężczyzn powyżej 13 lat. Natomiast same synagogi mają status ośrodków kulturalno – religijnych, w których oprócz nabożeństw religijnych realizuje się ogromny zakres działalności, nie związanych z rytuałami religijnymi. Zabytkowy budynek synagogi MERO znajduje się w samym centrum Moskwy i ma odpowiednią wartość, o kontrolę nad którą kruszono kopie.

Metody, za pomocą których zostało dokonane to bandyckie zajęcie, nie wyróżniały się specjalnym wyrafinowaniem – szantaż i groźby przemocy wobec kierownictwa wspólnoty, a nawet członków ich rodzin. Nie ufając pomocy Wszechmogącego, sądowi rabinicznemu Rosji na czele z Berlem Lazarem i sądowi rabinicznemu WNP i krajów bałtyckich na czele z wyżej wspomnianym Pinchasem Goldshmidtem, poszkodowani odwołali się do Konstytucji i ustawodawstwa Rosji, co samo w sobie było aktem bezprecedensowym.

Jak należało się spodziewać, ta „wojna żydowska” przekształciła się w walkę materiałów kompromitujących (ros.- компроматов), która nie wyróżniała się szczególnymi zasadami moralnymi. Nagle wyjaśniło się, że sam Pinchas Goldschmidt w 2005 przez oszustwo wjechał na terytorium Federacji Rosyjskiej, podając nieprawdziwe informacje o celu podróży, a także po raz drugi oszukał rosyjskie władze imigracyjne przy ubieganiu się o pozwolenie na pobyt czasowy w Rosji. Dokumenty, potwierdzające te fakty, zostały opublikowane na specjalnie utworzonej dla tego wydarzenia stronie on-line. Trzeba przyznać, że opublikowane kserokopie dokumentów wyglądają bardzo przekonująco. Przecież według nich, Goldschmidt nie tylko znajduje się na terytorium Rosji nielegalnie, ale również powinien być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej.

Ale i to nie było najstraszniejsze. Na tej samej stronie pojawiło się wideo z kamer obserwacji  Synagogi Chóralnej w Moskwie, gdzie osoba, podobna do Szymona Levina, w pomieszczeniu synagogi zajmowała się samozadowoleniem, czyli mówiąc w języku rosyjskim, samogwałtem. Filmy wideo zostały podane z różnych ujęć i z różnych kamer, co pozwala wyciągnąć wnioski na temat jego wiarygodności. Tym bardziej, że ​​nikt, oprócz pracowników synagogi nie mógłby opublikować tych filmów. Jesteśmy wraz z wami ludźmi rozsądnymi i wersję o wszechmocnych „rosyjskich hakerach” pozostawmy na rzecz naszych najbardziej inteligentnych „zachodnich partnerów”.

I chociaż wszystko, co się wydarzyło sięga jesieni 2016 roku, ani naruszenie prawodawstwa rosyjskiego, ani oblicze moralne przywódców rosyjskich organizacji żydowskich nie zainteresowały nikogo, oprócz rosyjskich organizacji społecznych. Szef „Rosyjskiej Wspólnoty” w Rostowie nad Donem Aleksiej Zotjew wysłał do przewodniczącego sądu rabinicznego WNP i krajów bałtyckich, prezydenta Konferencji Rabinów Europy, naczelnego rabina Moskwy Pinchasa Goldschmidta formalny wniosek z prośbą o poddanie ocenie tego, co się stało. Sądząc po braku na internetowej stronie A. Zotjewa oficjalnej odpowiedzi na obawy wspólnoty rosyjskiej, odpowiedzi takiej nie będzie aż do przyjścia moshiacha, przygotowania do spotkania którego zabierają pobożnemu rabinowi całą jego uwagę.

Niepokoi także brak reakcji na podobne działania, dyskredytujące nie tylko liderów, ale całą rosyjską wspólnotę żydowską Rosji, ze strony międzynarodowych i w pierwszej kolejności izraelskich organizacji. Czy godne będą te wszystkie osoby, wciągnięte do tej brzydkiej historii, do tego epokowego dla wszystkich Żydów wydarzenia, na które czekają oni przez tysiące lat? I czy nie przeszkodzą podobne zajęcia w synagodze żydowskim liderom w nauczaniu prawidłowych pozdrowień i błogosławieństw w języku hebrajskim? Przecież moshiacha nie można oszukać, mówiąc mu bajeczkę o „złych rosyjskich antysemitach”, którzy zniesławiają pobożnych rabinów.

+++

Wszystkie informacje zostały opublikowane przez członków moskiewskiej żydowskiej organizacji religijnej MERO, a członków wspólnot rosyjskich zaniepokoiło jedynie oblicze moralne i nieposłuszeństwo prawne jej przywódców. A więc, „wnioski organizacyjne” z tego, co się wydarzyło, to kwestia sumienia pobożnych rabinów i ich moshiacha.

Aleksandr Nikiszin / Александр Никишин

Źródło:

Российские раввины готовятся к приходу Мошиаха

Za: http://kolokolrussia.ru/konspirologiya/rossiyskie-ravvin-gotovyatsya-k-prihodu-moshiaha#hcq=2haFxhq

26.1.2017 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

24.4.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.