Strona główna > Rosja > W Rosji do końca 2016 roku przygotowuje się pełną cyfryzację (digitalizację) dzieci

W Rosji do końca 2016 roku przygotowuje się pełną cyfryzację (digitalizację) dzieci

W kraju przygotowuje się stworzenie jednolitej bazy danych wszystkich dzieci, począwszy od urodzenia, obejmującej wszystkie dane o dziecku, zawarte w międzyresortowych systemach różnych organów władzy państwowej (szkoła, służba zdrowia, policja, organy socjalne, system dodatkowej edukacji, służba migracyjna i in.). Baza będzie prowadzona na podstawie SNILS*/, wydanego dziecku.

a

*/

СНИЛС – skrót od: Страховой номер индивидуального лицевого счета. (czyli ubezpieczeniowy numer indywidualnego rachunku osobowego). Nadaje się go każdemu człowiekowi, łącznie z noworodkami, w systemie obowiązkowego państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Składa się on z 11 cyfr. Ubezpieczonym osobom przy tym wydaje się laminowaną kartę (tzw. zielonaja kartoczka), w której oprócz numeru SNILS, podaje się nazwisko, imię, imię ojca osoby ubezpieczonej, datę i miejsce urodzenia oraz płeć. – od tłum.

25 października 2014 roku Dmitrij Miedwiediew swoim rozporządzeniem №2125-p zatwierdził Koncepcję stworzenia ujednoliconego międzyresortowego systemu federalnego ewidencji kontyngentu uczących się.

Z polecenia Rządu, jednolitą bazę ewidencji dzieci utworzą wspólnie Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Łączności Federacji Rosyjskiej.

Do jednolitej bazy będą wprowadzane różne dane na temat dziecka: datę i miejsce urodzenia, rodzice, wyniki w nauce, stan zdrowia, zwycięstwa na olimpiadach i in. dane z bardzo licznych federalnych resortów i fundacji.

Deklaruje się, że istnienie tak dokładnej informacji rzekomo pomoże władzom bardziej skutecznie podejmować decyzje, dotyczące rozwoju edukacji i opieki społecznej. Zatem „wdrożenie do eksploatacji przemysłowej”, jak piszą autorzy Koncepcji lub pełna cyfryzacja naszych dzieci, powinna być zrealizowana do 30 grudnia 2016 roku.

Dla wdrożenia tej bazy wszystkich dzieci Rosji do ustawodawstwa zostaną wprowadzone niezbędne zmiany. W początkowym okresie baza będzie prowadzona na podstawie portalu usług państwowych.

Tłumaczył Janusz Sielicki

7.11.1014 r.

Na portalu Moskwa III Rzym:

К концу 2016 года унас в стране готовится полная оцифровка детей

Źródło: http://3rm.info/52420-k-koncu-2016-goda-unas-v-strane-gotovitsya-polnaya-ocifrovka-detey.html

6.11.2014 r., 12:12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *