Strona główna > Rosja > „Rosjanom” żyje się coraz dostatniej pod przewodem Szełomowa-Putina

„Rosjanom” żyje się coraz dostatniej pod przewodem Szełomowa-Putina

putina Putin wiadomości Polska Świat

Materiał pt. „Miliarderzy Rosji” pochodzi z „rosyjskiej” gazety internetowej „Głos Rosji”, będącej propagandową tubą kremlowskiej judeomafii. Pisanie o żydowskich macherach jako o Rosjanach jest takim samym nadużyciem jak pisanie, że Alesteir Crowley był chrześcijańskim misjonarzem w Chinach. Ale pomimo tych „drobnych” nieścisłości warto zapoznać się z „drogą rozwoju ekonomicznego” CCCP-bis pod przewodem preżydenta Putina.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
Instrukcje, instrukcje, instrukcje. Oby ludowi wybranemu żyło się lepiej.

 

Lista najbogatszych Rosjan. Oto najwięksi krezusi ze Wschodu

Ali­szer Usma­now jest naj­bo­gat­szym Ro­sja­ni­nem. Listę 200 ro­syj­skich mi­liar­de­rów opu­bli­ko­wał ma­ga­zyn For­bes.

Usma­now choć stra­cił w ciągu roku pra­wie mi­liard do­la­rów, to wciąż z ponad 17 mi­liar­da­mi zaj­mu­je pierw­sze miej­sce na eks­klu­zyw­nej li­ście bo­ga­czy. Jego spół­ka „Me­tał­ło­in­west” we­dług ana­li­ty­ków ma się do­brze. Na dru­gim miej­scu zna­lazł się współ­wła­ści­ciel „Alfa – group” Mi­cha­ił Frid­man. Jego ma­ją­tek ana­li­ty­cy oce­ni­li na 16,5 mi­liar­da do­la­rów. Na trze­cim miej­scu jest Le­onid Mi­chel­son, współ­wła­ści­ciel firmy „No­wa­te­ka”. Jego ma­ją­tek wy­ce­nio­no na ponad 15 mi­liar­dów do­la­rów.

Ro­sja­nie nie są za­li­cza­ni do ści­słej, świa­to­wej czo­łów­ki mi­liar­de­rów. Jed­nak szczy­cą się tym, że zna­leź­li się w pierw­szej dzie­siąt­ce państw, w któ­rych jest naj­wię­cej bo­ga­czy. Na­to­miast Mo­skwa zaj­mu­je pierw­sze miej­sce wśród miast, w któ­rych miesz­ka naj­więk­sza licz­ba do­la­ro­wych mi­liar­de­rów.

 

Za: http://m.dziennik.pl/wiadomosci/swiat/lista-najbogatszych-rosjan-oto-najwieksi-krezusi-ze-wschodu

Data publikacji: 18.04.2013

Miliarderzy Rosji

Czasopismo Forbes opublikowało coroczną listę najbogatszych ludzi w Rosji. Drugi raz z kolei na czele rankingu stanął współwłaściciel spółki „Metallinvest” Aliszer Usmanow – pomimo tego, że jego majątek w porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszył się z 18,1 mld dolarów do 17,6 mld. Na liście najbogatszych Rosjan znaleźli się również Michaił Fridman, Leonid Michelson i inni. Jednak nie wszyscy miliarderzy potrafili utrzymać swoje pozycje. Na przykład Roman Abramowicz w tym roku znalazł się dopiero na 13 miejscu.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Aliszer Usmanow

Na drugim miejscu znalazł się współwłaściciel „Alfa Group” Michaił Fridman. W ciągu roku znacznie powiększył on swój majątek: w zeszłym roku zajmował dopiero szóste miejsce. Dziś jest właścicielem 16,5 mld dolarów.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Michaił Fridman

Współwłaściciel „Nowateku” Leonid Michelson (na zdjęciu pośrodku) potrafił w ciągu roku powiększyć majątek z 11,9 mld dolarów do 15,4 i zająć trzecie miejsce na liście Forbes. Rok wcześniej Michelson znajdował się na dziesiątym miejscu.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Lieonid Michelson

Następne miejsce w rankingu Forbes zajął właściciel spółki biznesowej „Renowa” Wiktor Wekselberg. Jego majątek ocenia się na 15,1 mld dolarów.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Wiktor Wekselberg

Prezes przedsiębiorstwa „Lukoil” Wagit Alekperow zarobił 14,8 mld dolarów.

Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Wagit Aliekpierow

Niewiele mniej – 14,4 mld dolarów – posiada prezes rady dyrektorów spółki „Ewrochim” Andriej Melniczenko.

Putina - Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Andriej Mielniczienko

Kolejne miejsce na liście Forbes zajmuje prezes spółki „Interros” Władimir Potanin. Jest on właścicielem 14,3 mld dolarów.

Putina - Putin - Wiadomości Polska Świat - Wolna Polska
„Rosjanin” Władimir Potanin

Prezes rady dyrektorów „Nowolipieckiego Kombinatu Metalurgicznego” Władimir Lisin (na zdjęciu) i współzałożyciel spółek „Nowatek” i „Gunvor” Giennadij Timczenko posiadają wyceniony jednakowo majątek – 14,1 mld dolarów.

"Rosjanin" Władimir Lisin
„Rosjanin” Władimir Lisin

Listę dziesięciu najbogatszych Rosjan zamyka właściciel Sp. z o.o. „Oneksim” Michaił Prochorow, którego majątek wyceniono na 13 mld dolarów. W odróżnieniu od zeszłego roku, do tegorocznej dziesiątkinie weszli współwłaściciel „Evrazu” Roman Abramowicz i prezes spółki „Sewerstal” Aleksiej Mordaszow.

"Rosjanin" Michaił Prochorow
„Rosjanin” Michaił Prochorow

 

Za:http://polish.ruvr.ru

Data publikacji: 18.04.2013

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.