Strona główna > Rosja > Rosja wprowadza Prawa Noachickie (reedycja)

Rosja wprowadza Prawa Noachickie (reedycja)

Podczas gdy w Polsce „prawicowe” środowiska zachwycają się konserwatywną Rosją, Putin wprowadza Prawa Noachickie.

Wg rabinów Noachiotem (Ben-Noach – Syn Noego) jest każdy człowiek, a w znaczeniu ścisłym, każdy nie-żyd, który przestrzega praw Noachickich.

aa

Prawo noachickie to siedem kardynalnych zakazów bezwzględnie obowiązujących nie-żydów Noachitów:

  1. Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia (Ewer Min ha-Chai)
  2. Zakaz bluźnierstwa (Birkat Haszem)
  3. Zakaz kradzieży [rabowania] (Gezel)
  4. Zakaz bałwochwalstwa (Awoda zara)
  5. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)
  6. Zakaz mordowania (Szefichat damim)
  7. Zakaz nieuszanowania panującego prawa i porządku społecznego (Dinim)

Kto zakazów tych przestrzega, korzysta na równi z Izraelitami ze wszystkich praw ludzkich i ma udział w przyszłym życiu” /Tora, Izaak Cylkow, Kraków 1895 ss. 38-39/.

W traktacie Sanhedryn 105a Talmud stwierdza, że Ben-Noach (syn Noego), który przestrzega tych praw, ma udział w „świecie, który ma nadejść” i jest uważany za „sprawiedliwego wśród narodów”.

O tych siedmiu „przykazaniach” dla Noachitów czytamy również w Sanhedryn 56 b, gdzie jako pierwsze przykazanie podano: „Poszanowanie Prawa”. Żydzi Strack i Billerbeck w swoim komentarzu do Nowego Testamentu opracowanym na podstawie Talmudu wyjaśniają to jako: „posłuszeństwo dla władzy” — naturalnie dla władzy żydowskiej.

A zatem posłuszeństwo dla władzy żydowskiej jest pierwszym przykazaniem dla Noachitów.

Nie dziwi więc sierpniowa (2014) wypowiedź rabina Chabad Lubawicz Boaz Kelly’ego:

„Ci, którzy nie przestrzegają Prawa Noachickiego nie mają prawa istnieć w tym świecie”.

Boaz już w latach ‘80 wzywał armię izraelską do masakry cywilów w Libanie:

„Śmierć albo przyjęcie Prawa Noachickiego”.

Rabin Chabad oczywiście nie jest w swoich poglądach odosobniony. Wiceminister rozwoju Negew i Galilei, polityki partii Likud rabin Ayoob Kara naucza, że ”Prawa Noachickie’ są obowiązkowym i podstawowym system wiary dla wszystkich nie-żydów i muszą być akceptowane pod groźbą egzekucji w „wieku mesjańskim”, który został ustalony przez Chabad na obecny czas”.

Prawa Noachickie są obecnie wdrażane w Rosji.

Żydowska władza

Żydowska władza w Rosji jest faktem. Trzeba być głupcem lub opłacanym rublami leśniczym z ambasady przy Belwederskiej 49 aby tego nie widzieć. Mówi o tym sam zwierzchnik Chabadu, rabin Berl Lazar:

„Nigdy dotąd żaden przywódca Rosji albo ZSRR nie uczynił tak wiele dla Żydów, jak Władimir Putin. Pod każdym względem jest to bezprecedensowe. Ariel Szaron w rozmowach ze mną niejednokrotnie podkreślał, że dla Żydów i dla Izraela, na Kremlu jest to największy przyjaciel. Teraz wielu burmistrzów miast Rosji, szefów prowincji i ministrów, jest Żydami. Stało się to już normą.”

Zakaz bluźnierstwa (Birkat Haszem)

W połowie 2013 roku Duma Rosji pod przykrywką obrazy uczuć religijnych uchwaliła ustawę wprowadzającą odpowiedzialność karną za bluźnierstwa. Oświadczenie o konieczności zmiany prawa Duma przyjęła bez żadnej dyskusji.

Za „publiczne działania wyrażające jawny brak szacunku dla społeczeństwa i podjęte w celu obrazy uczuć religijnych wierzących” grozi kara do 300 tys. rubli (9,3 tys. dol.), kara prac przymusowych w wymiarze do 1 roku lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Za te same czyny popełnione w świątyniach lub miejscach religijnych wydarzeń grozi do 500 tys. rubli (15,5 tys. dol.), praca przymusowa do trzech lat lub kara pozbawienia wolności także do trzech lat.

Zatrzymanie Nergala i wydalenie go z Rosji to również realizacja Prawa Noachickiego o zakazie bałwochwalstwa oraz bluźnierstwa.

Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)

Kolejnym prawem noachickim wprowadzonym w Rosji jest zakaz promocji homoseksualizmu. Nowe prawo dotyczy zarówno mediów, jak i osób fizycznych. Od 2013 roku za „propagowanie nietradycyjnych relacji seksualnych wśród nieletnich” grożą wysokie kary finansowe – do 1 mln rubli (ok. 101 tys. zł).

Deputowani zgromadzenia narodowego „Ługańskiej Republiki Ludowej” także przegłosowali ustawę o „ochronie tradycji chrześcijańskiej”. Przewiduje ona kary więzienia za stosunki homoseksualne, a w przypadku gwałtu lub seksu z osobą niepełnoletnią nawet karę śmierci.


Ostatnim Prawem Noachickim które będzie wprowadzone będzie zakaz bałwochwalstwa wyrażony jako zakaz czczenia jakiegokolwiek „Boga” poza antychrystem.

To co z zewnątrz wydaje się być powrotem do wartości chrześcijańskich jest de facto stanowieniem prawa rabinicznego w oparciu o nauki Talmudu.

Nowy Porządek Świata, ubrany w tradycyjną maskę wartości chrześcijańskich, zostanie przyjęty przez społeczeństwa zmęczone uciążliwą propagandą sodomitów i dewiantów wszelkiej maści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *