Strona główna > Rosja > Rosja – Rola organizacji żydowskich w rewolucyjnych wydarzeniach

Rosja – Rola organizacji żydowskich w rewolucyjnych wydarzeniach

„ROLA ŻYDOWSKICH ORGANIZACJI W REWOLUCYJNYCH WYDARZENIACH W ROSJI” – mówi Wolfgang Akunow, prowadząca Walientina Bobrowa.

Wiemy, że o rewolucjach w Rosji żydzi marzyli już na długo przed 1917 rokiem. Przecież jeszcze na długo przed tragicznymi wydarzeniami pojawił się, tak zwany, terroryzm rewolucyjny.

aa

To utworzona w 1861 roku żydo-masońska organizacja „Ziemlia i Wolia” (Ziemia i Wolność), która pojawiła się dokładnie w rok po założeniu w 1860 roku „Światowego Związku Żydowskiego”, stosowała terroryzm na ziemiach Imperium Rosyjskiego. W skład tej rewolucyjnej organizacji żydo-masońskiej wchodzili tacy działacze jak Hercen i Ogariow, którzy, jak wiadomo, byli zaciekłymi krytykami polityki Imperium Rosyjskiego. Jaki jest związek pomiędzy żydowskimi organizacjami terrorystycznymi, które zostały założone na początku 1861 roku, a następnie reaktywowane w 1863 roku pod tą nazwą, z rewolucyjnymi wydarzeniami z lat 1917 i 1918?

aaa

Według licznych źródeł historycznych, wiemy, że w Rosji prowadzono nieustającą propagandę socjalistycznych idei rewolucyjnych. Wśród miejskiej młodzieży Sankt Petersburga idee te rozprzestrzeniały się nadzwyczaj dobrze. Tak było i dzięki zagranicznym „prawdomównym” gazetom w rodzaju gazety „Emes”, w przekładzie z żydowskiego „Prawda”, wydawanej w Wiedniu przez żydowskiego terrorystę Gurewicza, w Mińsku natomiast drukowano wtedy gazetę „Cziornyj pieriedieł” (Czarny podział) z odezwami w sprawie rozprawienia się z monarchą-carem Aleksandrem II.

Na tle tej podziemnej, ale jednakże bardzo aktywnej i konsekwentnej, działalności nie było żadnej kontr-propagandy ze strony władz. Czy ten fakt braku jakiejkolwiek, realnej walki propagandowej skierowanej przeciwko rewolucyjnym ugrupowaniom żydowskim, nie był w konsekwencji przyczyną tragedii rewolucyjnego przewrotu w 1917 roku?

UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia video za pomocą automatycznego translatora.

a,a
Za: http://likorg.ru/post/rol-evreyskih-organizaciy-v-revolyucionnyh-sobytiyah

Opublikowano: 14.07.2017

Nadesłał Borys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *