Strona główna > Rosja > Rosja: Kraj – Społecznego Rasizmu!

Rosja: Kraj – Społecznego Rasizmu!

Poniżej tekst, który administracja NEon24.pl, wtrąciła, bez słowa wyjaśnienia, do tzw.”lochu”

Komentarz redakcji serwisu „Ludowy Dziennikarz”(«Народный Журналист»): Putin czyta swoje zwykłe „ryba-teksty”(«рыба-тексты»)*1., głosząc na pozór właściwe hasła o podniesieniu poziomu życia ludności, o rozwoju kraju……Ale nie przedstawia żadnego programu, nie przywodzi adekwatnej statystyki.Zresztą, jeśli się uważnie wsłuchać się w jego teksty, można zauważyć, że cała jego działalność ma ukryty sens — osłabienie kraju z korzyścią dla Zachodu i likwidację gwarancji socjalnych dla ludności. Putin informuje kontekstualnie cicho ( o medycznej „reformie”, „reformie” oświaty i nauki, „pierestrojce” przemysłu obronnego na czas pokoju…). Znacznie głośniej mówią o sobie jego rezultaty: upadek kraju w ekonomiczną przepaść, finansowa, gospodarcza i polityczna zależność od zachodnich partnerów, zubożenie i wymieranie ludności, zdrada „ruskiego mira”. Jeśli naród się nie opamięta i nie zrozumie istoty tego, co się dzieje, Rosja upadnie. Obywatele Federacji Rosyjskiej, muszą się obudzić, w przeciwnym razie nasz kraj zamieni się w kilka „europejskich” Ukrain. Partia Nowego Typu posiada naukowo uzasadniony, szczegółowy program pokojowego (w ramach prawa) ratowania kraju i jego narodu.*2.

***

Rosja stoi na progu wielkiej mobilizacji, w kraju przygotowuje się „wielki zryw”, Rosja – za sześć lat – będzie jedną z wiodących gospodarek świata… A czy możliwy jest jakiś zryw, choćby zauważalny podskok w miejscu, w kraju, dosłownie porażonym, – społecznym rasizmem?

Społeczny rasizm – to nie „wydumka”, a w pełni, naukowy termin, a nawet cała doktryna, zgodnie z którą, niezamożni obywatele tego kraju, są traktowani jako psychicznie i genetycznie upośledzone istoty, pół-ludzie lub ludzie drugiego sortu, w stosunku do przedstawicieli, wybranych wyższych klas i elitarnych warstw społecznych.

Doktryna ta była bardzo popularna w przedrewolucyjnej Rosji wśród „postępowej inteligencji” z tego okresu: I. A. Bunina, A. S. Szenszina (Шеншин,-Фет), H.A. Bierdiajewa  i innych.

Po wydarzeniach z lat 90-tych, w Rosji do władzy dorwali się przedstawiciele liberalnych kręgów i nosiciele liberalnej ideologii, która w swej istocie, opiera się na konkurencji i elitaryzmie, wyniku owej, – konkurencji. Czyli społeczny rasizm we współczesnej Rosji – to nie przypadkowy element lub produkt uboczny polityki państwowej. To legalna i oczekiwana konsekwencja.

Kraj idzie drogą gospodarki rynkowej; formułuje się jakieś „grandiozne” plany, które postulują, nie tylko wzrost materialnego dobrobytu dla wszystkich, ale i zbudowanie społecznie stabilnego społeczeństwa.

Pięć lat temu w mediach można było natknąć się na argumenty specjalistów o rozwijającym się w kraju społecznym rasizmie i  konieczności podjęcia stosownych działań, dla uniknięcia nadchodzącego, społecznego wybuchu.

Nowym „gospodinom” mówić o rasizmie społecznym, niezręcznie – ale jeśli spojrzeć na szereg problemów współczesnej Rosji,  z tego punktu widzenia, a nie zasłaniać się wypowiedziami na temat istniejących gdzieniegdzie, odosobnionych problemów, które z czasem zostaną wyeliminowane, to sytuacja może okazać się wręcz tragiczną.

Pod zasłoną konfrontacji Rosji z Zachodem, Krymu i sankcji, przejściowych trudności i koncentracji środków – w celu, przezwyciężenia tych trudności, społeczny, rasizm  nie zniknął. On kwitnie i mnoży się.

Jeśliś nie osiągnął sukcesu, toś nieudacznik i łoch! Kto nie ma miliarda – niech ginie! Nie chcę cytować tych wszystkich sloganów naszego czasu, gdzie wyraźnie uwidoczniają się dwa bieguny:
Dobiłeś się sukcesu (albo sukces dobił ciebie) i teraz jesteś przedstawicielem jakiejś elity, prawie w raju; a wszyscy pozostali to „watniki”*3., „bydło”, żebracy (нищеброды) itp

To wszystko, dobiega z ekranów telewizorów, o tym piszą blogerzy, o tym w pełni otwarcie mówią kandydaci na prezydenta Federacji Rosyjskiej i senatorowie. To część polityki państwa, ponieważ tak mówić, prawo – nie zabrania. Oznacza, to zalegalizowany rasizm społeczny, który dziś, nazywa się wolnością słowa.

Ten strumień naporu, sztucznie podwyższa samoocenę warstwy nowopowstałych (i bardzo wątpliwych w większości) elit, i  w zalegalizowany sposób, zamienia kraj z jednorodnego społeczeństwa, w zbieraninę, nie kontaktujących się z sobą i wrogich sobie, – grup społecznych.

W jaki sposób Putin i rząd zamierzają rozwiązywać zadania mobilizacji, modernizacji i zrywu, kiedy społeczeństwo, faktycznie jest rozdarte, na bezpowrotnie, wrogie grupy? Są to tak zwane „elity” i obsługujący je personel, w  wyobcowaniu, wobec głównej masy społeczeństwa, instytucji państwowych, kontroli i wpływu, ze swoimi anty-duchowymi, bardzo mocno zorientowanymi na Zachód, wartościami. Przy tym, w tych elitarnych, i około elitarnych grupach, nie ma jedności,  ponieważ elitarne jednostki wychowane na ideach liberalizmu, stawiają wyżej osobisty interes, w tym, i swojej grupy społecznej.

Ekonomiczna podstawa tej elitarnej warstwy –  to gospodarka zorientowana  na eksport, tj. wywóz zasobów naturalnych i dóbr materialnych na Zachód. We współczesnej Rosji, okresowo powstają nowe przedsiębiorstwa, ale ten nowy przemysł, nie zakłada pracy, na rynek wewnętrzny.

W zeszłym roku w Rosji, zebrano rekordowe zbiory zbóż. Można by przypuszczać, że rozwój rolnictwa przyczyni się do powstania w kraju nowych zdolności przetwórczych, produkcyjnych, miejsc pracy, obniżenia cen żywności itp. Jednak rekordowe plony został operatywnie zrealizowany poza Rosją i zostało to ogłoszone, jako kolejne zwycięstwo Rosjan – wyszliśmy na pierwsze miejsce w świecie, – w handlu zbożem.

Nowe rosyjskie elity „zarabiają” w Rosji, ale rezultaty swojej działalności gospodarczej, przechowują poza nią, ponieważ nie wiążą swojej przyszłości z tym krajem. Stąd, w pełni naturalne zachowanie – niechęć do kontaktowania się z „resztą” ludności kraju i dalsze zniszczenie spójności społecznej społeczeństwa.

Trzeba powiedzieć, że to zagadnienie podnosi się w naukowych pracach socjologów, którzy starają się zwrócić uwagę władz, na dojrzewający problem, który jeszcze może być rozwiązany, ale ma tendencję do przemieszczania się do czerwonej kreski, za którą, rozwiązaniem, zajmie się już nie społeczeństwo, w funkcji władzy – w ogóle, a poszczególni przedstawiciele społeczeństwa.

A wtedy może znów stać się aktualne hasło:

Nam histeryczne zrywy nie są potrzebne. Nam trzeba miarowego postępu, żelaznych batalionów – proletariatu!

Za „czerwoną linią”, na siadanie do stołu negocjacji, będzie już za późno.

Społeczny rasizm istnieje praktycznie w każdym społeczeństwie, a w Rosji ten „pasożyt” żyje i rozwija się na bardzo żyznej glebie –  zniszczono już wiele ogólnych pojęć z zakresu etyki i moralności w społeczeństwie. W drogim samochodzie, już  można ignorować hamowanie, na czerwonym świetle. Bo, w każdym razie, za zabitego „watnika” („ватника”), srogo nie ukarzą.

A władza, na dzień dzisiejszy, nie ma pomysłów, które by naprawdę podzielała większość Rosjan. Dokładniej, te pomysły są,  ale władza ,jedynie je deklaruje, a  społeczeństwo, w istocie, rozwija się zupełnie w „inną stronę”, od głoszonych przez władzę sloganów.

W kraju budują swoje „elitarne osiedla”, tworzą własne „elitarne” kluby itp. A w tych „elitarnych” miejscach, formułują swoje pojęcia o tym, co  jest „dobre” a co jest „złe”. Czyli, swoją „elitarną” moralność i etykę, na wyłącznie  „swój” – użytek.

Działalność rosyjskich nowych elit i obsługującego ich personelu (nowej klasy średniej) ma dzisiaj na celu „komfortyzację” ich środowiska, ich przestrzeni życiowej: wygodne parki ze ścieżkami rowerowymi, demokratyczne miejsca dla imprez; komfortowe parkingi dla drogich samochodów, rozwój cyfrowych udogodnień, dla oszczędzania ich czasu  itp.

Czyli, pod pozorem poprawy i rozwoju infrastruktury, tworzona jest Rosja dla swoich, którzy są gotowi być patriotami, głosować za swój kraj, jeśli to nie odbije się na ich poziomie życia i nie dotyczy wolności wobec obowiązków wobec kraju. Czyli, owa nowa generacja, wymaga dla siebie, „swojej” przestrzeni życiowej. I zupełnie ich nie kłopoczą miliony żyjących obok nich ludzi, ponieważ to –  dla nich –  nie do końca,  ludzie. To nieudacznicy, – a nieudacznicy, żyją jak, nieudacznicy.

Przeraża, że ta formuła stała się już normą. Jak „myj ręce przed jedzeniem”. Oni tak żyją dlatego, że są gorsi, niż my. I to jest  NORMALNE! I nie mamy żadnych zobowiązań wobec tych ludzi.

Stąd całkiem rozsądne pytanie: Czy obiecany „zryw” —  odnosi się całego kraju, czy tylko do „swoich”? A nie może być inaczej, w kraju, w którym społeczny rasizm, jest normą. I jak można, w ogóle mówić, że my, to jedno państwo i jeden naród?

——————–

Przypisy:

*1.Tekst-ryba (Текст-рыба):
Ryba- tekst jest używany przez projektantów, i „front-trenderów”, gdy trzeba szybko wypełnić makiety lub prototypy tekstów – zawartością. To tekstowa zawartość, która nie musi zawierać żadnego sensu, a jedynie tylko pokazać obecność samego tekstu lub zademonstrować typografię w dziele.

*2.  #ПутинизмуНет #СпастиРоссию #БольшойПроектРоссии #ПартияНовогоТипа
#PutynizmowiNie #UratowaćRosję #WielkiProjektRosji #PartiaNowegoTypu

*3. „watnik” („ватник)
„watnik”: dosłownie, watowana kurtka. W przenośni, stosownie do internetowego mema , pogardliwy epitet na określenie patriotów Rosji i narodu rosyjskiego używany przez  ich przeciwników. Uosabia, tępotę, prymitywizm oraz brak kultury i edukacji. określenie spopularyzowane przez grupę Vkontakte
Подробнее: http://www.wikireality.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA

———————–

YouTube:

Корни социального расизма
korzenie społecznego rasizmu

Как распознать Ватника / Кто такой Ватник?
Jak rozpoznać Watnika / kto to watnik?

—————-
Źródło:
https://narzur.ru/rossija-ehto-strana-socialnogo-rasizma/
za:
http://x-true.info/70843-rossiya-eto-strana-socialnogo-rasizma.html
Россия – это страна социального расизма
autor: nie wykazany
o7-06-2018

—————–
Wybór, tłumaczenie i opracowanie: bezmetki
Rozpowszechnianie zawartości przetłumaczonych materiałów:
dozwala się wyłącznie na darmowych
platformach elektronicznych, ze wskazaniem
adresu tekstu źródłowego i nick’a autora tłumaczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

20 + = 28