Strona główna > Rosja > Godzina Rosji – Trzeci Rzym

Godzina Rosji – Trzeci Rzym

Początek listopada charakteryzował się wydarzeniami o znaczeniu historycznym dla Rosji i dla narodu rosyjskiego. Tak więc jeszcze przed szczytem G-20, na którym niewątpliwie rosyjski prezydent pojawił się jako mądry mąż stanu, odbyła się jego wizyta do Chin w trakcie której udało się zawrzeć strategicznie ważne umowy z Chinami, pozwalające naszym krajom w przyszłości, osiągnąć pełną niezależność od USA i Unii Europejskiej.

aaaa

Władimir Putin upodobnił się tym samym do pobożnego księcia Aleksandra Newskiego, który wobec zagrożenia okupacją Zachodu, wybrał sojusz ze Wschodem w rezultacie czego Ruś Prawosławna zwyciężyła!

Jeszcze jednym przemyślanym i odważnym krokiem w kierunku wzmocnienia niezależności Rosji, świadczącym o tym, że nasz prezydent nikogo nie zamierzał zdradzać i „odpuszczać” wobec gróźb kolejnych sankcji (jak to w zgodnym zapale zawrzeszczeli ultranacjonaliści, z jednej strony, i ultraliberałowie z drugiej strony) stała się jego odmowa wylotu na forum światowych spiskowców w Davos. A tak w istocie to po co?

Teraz żywotnie ważnym i palącym jest prawosławne świadectwo w sojuszniczych Chinach i innych krajach regionu azjatycko-pacyficznego, włączenie ich do eurazyjskich procesów integracyjnych. Na tle znaczących wydarzeń życia społeczno-politycznego, krótko przed wizytą w Serbii gdzie był poświęcony pomnik carowi-męczennikowi, Mikołajowi II, na Wszechświatowym Ruskim Soborze Ludowym, Jego Świątobliwość Patriarcha Kiryłł (Cyryl) wystąpił z programowym przemówieniem, które stało się, swojego rodzaju, manifestem narodowo-państwowego odrodzenia ludu rosyjskiego.

Według Patriarchy „lekceważenie interesów Rosjan jest równoznaczne z podkładaniem miny pod państwo”. Patriarcha powiedział wiele na temat kwestii rosyjskiej, na temat promowania wymyślonych narodów „pomorskiego”, „kozackiego” albo „sybirskiego”, i o niebezpieczeństwie zniszczenia prawosławnej świadomości Rosjan w samej Rosji przez  rusofobiczno-kosmopolityczne siły.

I natychmiast po programowym przemówieniu Patriarchy na wystawie zatytułowanej „Ruś Prawosławna. Rurykowicze”, mówiącej o chwale pierwszej dynastii ruskich carów i o roli Moskwy jako zbieraczce ruskich ziem, odbyła się konferencja „Moskwa – Trzeci Rzym”, na której czołowi teologowie, uczeni i działacze społeczni Rosji, przypomnieli współwyznawcom i rodakom, że historiozoficzna koncepcja „Moskwa – Trzeci Rzym” nie jest bynajmniej przestarzałą, wypaloną ideą, ale jest częścią Tradycji Cerkwi zapisaną w fundamentalnych dokumentach Patriarchatu Moskiewskiego, świadczącą o roli i o samym sensie istnienia Rosji jako obrońcy i misjonarza prawdziwej Wiary Prawosławnej!

I teraz, kiedy nowi post-chrześcijańscy Teutoni z Waszyngtonu znowu postanowili rzucić Rosję na kolana i nie dopuścić do zjednoczenia prawosławnego ludu ruskiego, powinno być urzeczywistnione nasze istnienie i stworzenie możliwości realizacji własnego projektu geopolitycznego – zbierania prawosławnej cywilizacji.

Jeżeli staniemy się centrum sprawiedliwego porządku świata jako przeciwwagi dla nowego, antychrześcijańskiego, laickiego totalitaryzmu Waszyngtonu i Brukseli, to możemy okazać się żywymi świadkami spełniających się proroctw wielkich ruskich świętych o odrodzeniu, na historycznym fundamencie, Wiary Prawosławnej i narodowo-państwowej tradycji Wielkiej Rosji!

Walientin Liebiediew

Przewodniczący Związku Prawosławnych Obywateli

Za: http://rusprav.org/chas-tretego-rima-12162/

Data publikacji: 18.11.2014

Przekład: RX

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.