Strona główna > NWO > Rasizm żydowski – TAK! „Antysemityzm” – NIE

Rasizm żydowski – TAK! „Antysemityzm” – NIE

rasizm zydowski - Wiadomości Wolna Polska

Tytułem komentarza do “Zmęczona”: Marka Magierowskiego — Na wstępie zaznaczam, że książki nie czytałam — jestem w sytuacji, w której zakup książki jest dla mnie nieosiągalnym luksusem.

Jednak na podstawie licznych recenzji i komentarzy opublikowanych w internecie – w większości “dzielących włos na czworo” i mających na celu raczej “rozmycie” problemu zasadniczego lub ple-ple-ple filozoficzno-socjologicznego politykierstwa — nie zasługujących na uwagę — zwróciło moją uwagę “chodzenie dookoła” tematu rzeczywistych przyczyn obecnego stanu Europy.

Odnosi się coraz większe wrażenie graniczące z pewnością, że obowiązuje nowa, niepisana doktryna — rasizm żydowski — tak — antysemityzm— nie — przy czym antysemityzmem jest wszystko, co sprzeciwia się narzucanej siłą (na razie tylko środkami politycznymi, włącznie ze stosowaniem aktów prawnych i kar sądowych (vide np. Niemcy, Skandynawia i medialnymi) — ideologii, religii i hagiografii żydowskiej.

Bo jak inaczej wytłumaczyć wszechobecną menorę żydowską zapalaną na wszystkich dworach politycznego establishmentu w dniu świąt żydowskich chanuki i jednoczesne zwalczanie jakichkolwiek symboli chrześcijańskich w tzw. przestrzeni publicznej? ( USA: Usunęli kartki z BożymNarodzeniem: 09/ 12/2013 .

Czym wytłumaczyć rasistowskie wypowiedzi izraelskiego vice-ministra —

“żydowscy homoseksualiści mają „wyższe dusze” niż wszyscy goje, bez względu na ich orientację seksualną”.

Chcę, by państwo było żydowskie. Rzeczy, które są przeciwne jego warto ściom, kulturze i tradycji nie zostaną zaakceptowane” – Rabin Eli Ben Dahan, deputowany do Knesetu i vice-min. ds. Religijnych – Maariv /Pac/haaretz /2013

— pominięte całkowitym milczeniem przez gremia polityczne, organizacje międzynarodowe i różne instytucje zajmujące się prawami człowieka i zwalczaniem rasizmu?

A wcześniejsze?

“Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras tak, jak one od insektów. Faktycznie, porów nując do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym wypadku. Inne rasy są uważane za ludzkie odchody.

Naszym przeznaczeniem jest sprawowanie władzy nad niższymi rasami . Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone przez naszego przywódcę za pomocą żelaznej pięści. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.” – Menachem Begin, premier Izraela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

 

rasizm zydowski - Wiadomości Wolna Polska

Czy wstrząsającą, bezprzykładnie rasistowską wypowiedź rabina Josefa Owadia podczas przemówienia w synagodze — duchowego przywódcy partii Szas wchodzącej (sic!) w skład koalicji rządzącej Izraelem? — ; cyt. za: “Rzeczpospolita”, arb/wprost.pl/ar/214629 – 2010-10-22

“goje rodzą się poto, bysłużyć Żydom”. – “Poco goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć ijeść jak panowie”. — … gdyby goje niemogli służyć Żydom “nie mieliby poco istnieć”.

–Wyobraźcie sobie, żezdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. Tojest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. Bydobrze pracować dlaŻyda”.

Aż trudno uwierzyć, że normalny, zdrowy psychicznie człowiek, może coś ta- kiego powiedzieć… Ale to nie odosobniona jest wypowiedź jakiegoś szaleńca; rabinat i jak widać, choćby z powyższych cytatów, politycy żydowscy mówią jednym głosem…

Zdaniem biskupów katolickich z Palestyny:

“Szkoły talmudyczne mają jeszcze bardziej rasistowski program, negujący człowieczeństwo gojów i szkalujący Jezusa. W społeczeństwie Izraelskim powszechna jest postawa żydowskiej nienawiści rasowej do nie-Żydów”.

Cyt. za „Śmierć gojom”, Jerzy Szczygieł z nr.36 Gościa Niedzielnego; Żydowski terror wobec katolików w Izraelu – „Śmierć gojom” – Śmierć chrześcijanom”: 29/09/2013

Baruch Efrati, kierownik jesziwy i rabin na okupowanym Zachodnim Brzegu, poproszony przez studenta o odniesienie się do rosnącej liczby muzułmanów w Europie stwierdził, iż „islamizacja Europy to dobra rzecz”:

“Żydzi powinni radować się faktem, iż chrześcijańska Europa traci swo- ją tożsamość, co jest karą za to, co uczynili nam przez setki lat. Nigdy nie wybaczymy chrześcijańskiej Europie wymordowania milionów na- szych dzieci, kobiet i starców”.

A chrześcijaństwo określa jako

„bałwochwalcze, pełne hipokryzji, nieczyste i skorumpowane”.

Rabin podsumowuje, iż należy modlić się jedynie o to, żeby proces islamizacji nie wyrządził szkody ludowi Izraela.

Zob. Izraelski rabin: Islamizacja Europy to dobra rzecz – [Islamizacja świata jako żydow skie narzędzie w walce zchrześcijaństwem!!] 12/04/2013

Wśród wielu krajów europejskich narasta opór przeciwko żydowskiej supremacji w życiu społecznym i gospodarczej hegemonii— ale środowiska i osoby mające odwagę głośno nazwać istniejącą i nasilającą się narzucaną obcą kul- turze europejskiej żydowskość— od razu są eliminowane i “unieszkodliwiane” oskarżeniami o antysemityzm, nacjonalizm i faszyzm.

Więc jeszcze raz się pytam— chyba jeszcze wolno bez oskarżenia o antysemityzm… — Jak należy zakwalifikować wyżej przytoczoną wypowiedź rabina Eli Ben Dahan, deputowanego do Knesetu (który wkrótce będzie “obradował w (sic!) Krakowie?) i vice-min. ds. Religijnych

Chcę, by państwo było żydowskie. Rzeczy, które są przeciwne jego wartościom, kulturze i tradycji nie zostaną zaakceptowane.”

A jak na tym tle wypada Polska, w stosunku do której żydowska nacja, mimo głęboko żywionej i nieukrywanej nienawiści, występuje z coraz większymi roszczeniami — wręcz z prawem do zamieszkiwania na ziemiach polskich na warunkach dziedzictwa etnicznego i spuścizny historycznej? — Mało tego — określania obowiązujących praw i edukacji Polskiego Narodu?

Czy ktoś z Szanownych Czytelników słyszał o stanowisku politycznym rządu III RP czy opozycji wobec poniższego, szokującego stwierdzenia prezydenta Izraela, Szymona Peresa?

“Polakom nauka historii nie jest potrzebna, wystarczy wiedza na temat Holocaustu z głównym naciskiem na Jedwabne”. – Szymon Peres

(Przemówienie Szymona Peresa na Uniwersytecie Jagiellońskim, o tym, jak bezsensowne jest uczenie historii: — Zob. video za ; Gajowy Wacław Marucha : http://www.youtube.com/watch?v=g D X2g9_0Z7c : Opublikowano 11 lut 2013)

Lub po bulwersującej, wręcz porażającej wypowiedzi —“Wykupujemy Polskę” – prezydenta Izraela, Szymona Peresa, w czasie konferencji ekonomicznej w Tel Awiwie?

Podczas konferencji ekonomicznej w Tel Awiwie, prezydent Peres powie- dział:

„Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie. Izrael może poszczycić się niespotykanym sukcesem. Na dzień dzisiejszy, wygraliśmy ekonomiczną niezależność i wykupujemy Manhattan, Polskę i Węgry. […]

Dla naszego małego kraju jak nasz, to jest naprawdę zadziwiające. Widzę, że wykupujemy Manhattan i wykupujemy Węgry i wykupujemy Rumunię i wykupujemy Polskę.

To co widzę [pokazuje], że nie mamy z tym problemów. Dzięki naszemu talentowi, naszym kontaktom i naszemu dynamizmowi, [mamy] własności prawie wszędzie”.

Powyższy cytat pojawił się najpierw po hebrajsku w izraelskim dzienniku „Maariv” 10 października, po zakończeniu konferencji Associtation of Trade Offices. Żadne inne światowe media (poza węgierskim portalem kuruc.info), nie podchwyciły tego bulwersującego stwierdzenia, aż do momentu, gdy inny izraelski dziennik „Yediot Aharonot” powtórzył tę informację.

W tym momencie węgierski dziennik „Magyar Nemzet” zwrócił się do am basady izraelskiej na Węgrzech o komentarz i wyjaśnienie wypowiedzi prezydenta. Rzecznik Ambasady Izraela András Büchler, potwierdził wy- powiedź, jakkolwiek dodał, że słowa „były źle dobrane”. W Interencie pojawiła się też wersja audio-wideo wypowiedzi prezydenta Izraela. [YouTube – oryginalna wypowiedź po hebrajsku].

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Węgier i Rumunii nie wykazały żadnego zainteresowania wypowiedzią prezydenta Izraela, a prasa tych krajów nie przekazała nawet najmniejszej wzmianki o incydencie. — (OT)

Oto krótka informacja z „Życia Warszawy” z 6 maja 1994 r.

Kapitał Żydów do Polski

Przedstawiciele bankowo-przemysłowych środowisk Żydów: europejskich, amerykańskich i izraelskich pragną wejść szerokim frontem z kapitałem na rynek polski – zapewnił wczoraj ministra prywatyzacji Wiesława Kaczmarka sekretarz generalny Europejskiego Kongresu Żydów Serge Cwajgenbaum.

Chcą oni uczestniczyć w restrukturyzacji polskich firm małych i średnich, oferując tran- sfer nowych technologii i know-how. Są także zainteresowani prywatyzacją kapitałową i funduszami powierniczymi.

„Życie Warszawy”, 6.05.1994 r.”

(Za: Bulwersująca wypowiedź prezydenta Izraela: “Wykupujemy Polskę”: http://www.polska partianarodowa.org/index.php? option=com_ conten t&task=view&id=391&Itemid=98)

Zob. też video: BHO1939 :Opublikowano 18 kwi 2012 http://docs6. chomi-kuj.pl /452745991,0 ,… lub: http://www.youtube.com/watch?v=c9vWwVr8Zd0

* * * * *

Odnosząc się do recenzji i komentarzy “Zmęczona” – Marka Magierowskiego — zaznaczam raz jeszcze, że książki nie czytałam — narzuca się pytanie: czy postawiona diagnoza dot. kryzysu Europy jest zła, czy mamy do czynienia z dalszym “zadymianiem”?

Zasadność pytania jest usprawiedliwiona ze względu na zawarte w komentarzach uzasadnienia: nihilizm, fałszywe ideologie, “homoterroryzm”, gender, poprawność polityczna, multikulturowość, dogmatyzm pseudo-logiki dotyczącej prawa naturalnego i politycznego postępowania, nieustanne reformy gospodarcze, zalew islamu, etc.

Tyle, że jest to opis objawów i skutków choroby, a nie jej przyczyn i nie jest żadnym nowym odkryciem.

Obwinianie o istniejący kryzys moralny i obyczajowy np. feministek i homoseksualistów jest pójściem na skróty i ukierunkowane zgodnie z zamysłem promotorów i sponsorów tych ruchów: — to Żydzi umożliwili ekspansję propagandy homoseksualnej. Oto fakty:

“We wtorek, 21 maja 2013 roku, w Waszyngtonie odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach Jewish American Heritage Month, czyli miesiąca świętowania żydowskiego wkładu w rozwój Ameryki. Na spotkanie został zaproszony między innymi wiceprezydent USA, Joe Biden, który wygłosił tam przemówienie. To właśnie w jego trakcie padły pewne sformułowania […]

Wiceprezydent USA uznał na przykład kluczową rolę Żydów w promocji idei małżeństw homoseksualnych i tego, że zostały prawnie uznane w niektórych stanach Ameryki. Ponadto stwierdził on, że

“85% wszystkich zmian, które zaszły w ostatnich latach w Hollywood oraz w mediach publicznych, było możliwe tylko dlatego, że branże te prowadzone są przez Żydów …, których wpływ jest ogromny … naprawdę ogromny …”.

Biden zauważył też wpływ Żydów na obszarze

“… zmian prawa imigracyjnego, ruchu praw obywatelskich i osiągnięć feminizmu”.

Według Bidena, czyli drugiej osoby w państwie po prezydencie Obamie,

“USA to wielki kraj na wiele sposobów, dzięki wkładowi, który prowadzi nas do żydowskiego dziedzictwa i żydowskich zasad”

Wypowiedzi Joe Bidena zaniepokoiły niektórych aktywistów żydowskich. Na przykład Jonathana Chait z New York Magazine, który stwierdził, że niefortunne wypowiedzi przedstawiciela amerykańskiej administracji mogą dać atuty wrogom Żydów, bo pośrednio potwierdzają istnienie “spisku żydowskiego”.

Inni wpływowi Żydzi również wyrażali się o słowach Bidena niepochlebnie”.

(Za; http://forumemjot.wordpress.com/2013/06/12/18865/: żydowscy przywódcy stoją za homoseksualnymi “małżeństwami”

Zob. też: Wiceprezydent USA określił publicznie wpływ Żydów na propagandę homoseksualizmu i promocję małżeństw homoseksualnych

Źródło: http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2013/05/22/biden-jewish-lea…

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wiceprezydent-usa-okreslil-publicznie-wplyw-zydow-zmiany-ziemi

Za; http://komitetnarodowy.pl/komitet/ – piątek, 31 maja 2013)

Większość polskojęzycznych mediów, zgodnie z obowiązującym filosemityzmem, w ogóle o tym nie wspomniała… Każdy, kto by użył podobnych słów od razu zostałby okrzyknięty antysemitą, a może nawet pociągnięty przed sąd oskarżony o sianie nienawiści… Ale to powiedział wiceprezydent USA Joe Biden.

Myślę, że powyższe treści są odpowiedzią na prawdziwe przyczyny kryzysu Europy i świata — wszystko inne jest wynikiem niebezpiecznej, barbarzyńskiej i rasistowskiej hegemonii przedstawicieli narodu, którego kultura, religia i cele są skrajnie obce ideowo, kulturowo i cywilizacyjnie chrześcijańskiej Europie zbudowanejna cywilizacji łacińskiej i zasymilowanej z nią od dwóch tysięcy lat — której fundamentem i kręgosłupem moralnym jest miłość Boga objawionego w Jezusie Chrystusie i bliźniego przez wzgląd na Niego.

Uzurpowanie sobie nadzwyczajnych praw i przywilejów z powodu rzekomej wyższości własnej rasy i religii oraz domaganie się uznania prawa do panowania nad innymi narodami, jest nie tylko niedorzecznością ale wręcz prowadzi do konfliktów, nienawiści i wojen.

Ps. Celowo pominęłam rolę i udział Kościoła katolickiego w podcięciu korzeni chrześcijańskich Europy i Polski szczególnie, w czym nieocenione zasługi ma Sobór Watykański II, a osobliwie w imię narzuconej fałszywej miłości do “starszych braci w wierze” Jan Paweł II, zwany przez nich “cadykiem na Watykanie” (zob. Kalendarz ekumeniczny wyd. w Lublinie i zatwierdzony przez abpa Życińskiego).

emjot

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.