Strona główna > NWO > Rabini zgadzają się z Jezusem: ich „bogiem” jest szatan, święty wąż. Texe Marrs

Rabini zgadzają się z Jezusem: ich „bogiem” jest szatan, święty wąż. Texe Marrs

„Bo krwią splamione są wasze dłonie, a palce wasze – zbrodnią. Wasze wargi wypowiadają kłamstwa, a przewrotności szepce wasz język… Tłuką jaja żmijowe i tkają pajęczyny; kto zjada te jaja, umiera, gdy je stłucze, wylęga się żmija”. – Iza 59:3,5

W Ewangelii Mateusza 23 Jezus wprost nazwał religijnych Żydów „wężami” i „żmijami”:

„Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?”

Od czasów Jezusa, jeden rabin po drugim dowiódł, że Jezus ma rację. Większość przyznaje się do ich władcy – węża. Rabini nawet zapisali swoje zło, deklarując w swoich najświętszych księgach, Talmudzie i Kabale, że wąż jest ich „towarzyszem” i „pomocnikiem”. Tak święty jest wąż w ich judaistycznej religii, że rabini uważają go za „odkupiciela” i „Mesjasza”.

Słynny rabin Elijah ben Solomon, znany jako Gaon z Wilna, uczył z Zohar, że wąż jest Mesjaszem i odkupicielem Żydów.

W przypadku gdyby ktoś nie wierzył, że jakaś religia, nieważne jak zła i zepsuta, mogłaby uznawać węża – czyli diabła lub szatana – za swojego towarzysza, odkupiciela i Mesjasza, pokażmy na to dowody. Idźmy prosto do samych rabinów z imienia, i odkryjmy jaki jest ich system wierzeń i nauk w odniesieniu do tzw. „świętego węża”.

W brzuchu świętego węża

Najpierw chodźmy do Zohar, jednej z 5 ksiąg wpływowej kabały. Zohar uczy, że środkowa litera w Torze (5 pierwszych ksiąg Biblii) jest “vav”, która jest szóstą literą hebrajskiego alfabetu. Litera „vav” znana jest jako „wąż”. W gematrii (numerologia) ma oznaczać, że „wąż” jest w środkowym mózgu, który jest środkiem liter Torah„.

Rabini mówią, że “vav” jest dowodem bóstwa i świętego węża, i zauważmy, że  ta nadprzyrodzona hebrajska litera znajduje się dokładnie w środku Torah, w Kapł 11:42, która, jak się mówi, jest brzuchem węża.

Naród żydowski sam uważa, że reprezentują go słowa Tory. Kabalistyczna doktryna jest taka, że Żydzi żyją i istnieją w interpretowanych słowach Tory. Wąż też rezyduje w Torze, i faktycznie, mówią rabini, obejmuje Torę i cały wszechświat. Schodząc i wznosząc się w Drzewie Życia, które też reprezentuje Tora, Żydzi w końcu dochodzą do środka świata duchowego. Dlatego rabin Joel David Bakst twierdzi: „podróżowaliśmy do środka świata i wylądowaliśmy w brzuchu węża„.

Mesjasz i wąż to jedno i to samo

Rabin Michael Ezra dalej stwierdza:  „Nasi mędrcy wyjaśniają to gematrią, hebrajskie słowa, Moshiach (Messiah) i nachash (wąż), mają taką samą wartość numeryczną”.

Rabin Jacob ben Cohen deklaruje wprost, że „Messiah to wąż”.

Rabin Elijah ben Solomon, może najsłynniejszy z historycznych rabinów, znany jako Gaon z Wilna, szczerze zgadza się z wnioskami rabina Cohena. Wąż jest nie tylko Messiahem i odkupicielem Żydów, Zohar stwierdza: „święty wąż jest źródłem, korzeniem i istotą całego świętego światła objawienia”.

Pamiętajmy, w Nowym Testamencie widzimy, że Jezus jest „światłem świata”. Kabalistyczna Zohar się nie zgadza, bo uczy, że wąż jest „źródłem uniwersalnego światła”.

Wąż ma moc oświecającą

Rabin Michael Ezra twierdzi, że „wąż ma moc transformacyjną w rozwoju duchowym„.

Rabin ben Eliezer zgadza się, twierdząc, że „Lewiatan (żydowska nazwa świętego węża) posiada wielką moc oświecającą”.

Rabin Geoff Dennis pisze: „wąż jest pomocnikiem człowieka zapewniającym oświecenie”.

Rabin Geoff Dennis, znany nauczyciel kabały, jest profesorem literatury rabinicznej na University of North Texas. Rabin Dennis pisze: „wąż jest pomocnikiem człowieka zapewniającym oświecenie”.

Rabin Michael Laitman entuzjastycznie naucza, że „wąż jest Aniołem Pomocy. Powinniśmy być wdzięczni wężowi„.

Rabin Michael Laitman podczas wywiadu z Larrym Kingiem z CNN. Zdaniem Laitmana, wąż jest aniołem pomocy Żyda. „Powinniśmy być wdzięczni wężowi za jego pomoc” – mówi.

Rabin Yitzhak Ginsburgh mówi, że „pozytywny wąż reprezentuje uosobienie dobra„, i dodaje, „o Messiah mówi się jako o świętym wężu”.

Beit Ha Derek, popularna grupa religijna, opublikowała artykuł „Objawienie świętego węża” /  The Revelation of the Holy Snake. Według tej grupy żydowskich badaczy, cytując Zohar (11-54a): „wąż jest mądry i jest doradcą Boga”.

Rabini i ich święte księgi Talmud i Kabbalah, zgadzają się, że wąż jest wielkim pomocnikiem i przyjacielem człowieka. Rabin Ibn Ezra twierdzi: „węże są sługami do wykonywania twojej woli„.

Talmud, najświętsza księga Żydów, uczy, że „węże otaczają sprawiedliwych za ich życia, spełniając ich potrzeby i kierując ich czynami„.

„W Sabbath” mówi Talmud, „wolno zaklinać węże (Sanhedrin 101a, 101b). I wtedy węże atakują wrogów i chronią Żyda.

Talmud konkluduje: „wąż jest wielkim sługą człowieka(Sanhedrin 50b).

Oczywiście, Talmud odnosi się tylko do Żydów jako „człowiek”, gdyż nie-Żydów nazywa gorszymi „bestiami” i „zwierzętami”. Goje muszą też służyć Żydom i będą to robić, zdaniem Talmudu, w przyszłym świecie.

Wąż w całej chwale i wspaniałości

Przezornemu Żydowi, być może, który odczuwa ukłucie strachu zaprzyjaźniając się ze świętym wężem, rabin Joel Bakst proponuje trochę wiedzy. Choć niektórzy mogą postrzegać węża negatywnie, rabin pisze: „w czasach mesjańskich i później, wąż zostanie odkupiony i ujawniony w całej chwale i wspaniałości„.

Takie więc jest apogeum szatańskiego oszustwa i naciągania. Rabin mówi, że w „czasach mesjańskich” – tzn. w przyszłym świecie jaki nastanie kiedy Żydzi będą rządzić światem – zły wąż będzie postrzegany jako odkupiciel, i zostanie „objawiony w całej chwale i wspaniałości”.

Zdumiewające! Brzydki, kłamiący wąż (szatan) będzie, w prorokowanym przyszłym świecie, panował nad wszystkimi jako wspaniała, piękna i chwalebna kreatura!

Rabin Joel Bakst mówi: „w czasach mesjańskich i później, wąż zostanie odkupiony i objawiony w całej chwale i wspaniałości”.

Głębia oszustwa  

Teraz, drodzy przyjaciele, czy widzicie i rozumiecie głębię oszustwa dokonywanego przez rabinów? Prawda jest taka, że Żydzi w swojej religii nie wierzą w grzech pierworodny, a w pierwotne błogosławieństwo.

Oni negują to, że wąż zbałamucił Ewę i doprowadził do grzechu i upadku ją i Adama. Zamiast tego wąż zrobił człowiekowi wielką przysługę w Raju pomagając mu w próbie stania się bogiem. Żydzi mówią, że święty wąż w końcu poprowadzi i pokieruje ich narodem do spełnienia tego celu. Oni będą bogami w nadchodzącym Żydowskim Królestwie.

Nowy Testament wyraźnie pokazuje nam uczciwy i   obraz węża. Apokalipsa nazywa go „szatanem i diabłem” (Ap 12:9). Jezus powiedział, że jest on „ojcem kłamstw'. Jezus nazwał Żydów „ślepymi przewodnikami” i mówił o nich jako „pełnych nieczystości„.

Prorocy i apostołowie podobnie ostrzegali przed naukami rabinów, które, Jezus powiedział, były „tradycjami człowieka„, a „nie Boga„. Paweł powiedział, że ci którzy staja się ofiarą tych kłamstw są „urzeczeni” (Gal 3). Izajasz stwierdził, że Izraelici „gardzili” Słowem Pana, i dlatego „zachwiała się prawda na placu” [ang. prawda upadła na ulice].

Jan Chrzciciel, widząc, że religijni Żydzi przyszli do niego po chrzest jako pozór, ze złością zapytał ich: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?”
Jezus też nazwał ich „żmijami” i „wężami”, i powiedział, że „za ojca maja diabła”.

Potępieni własnymi słowami

Jezus powiedział: „na podstawie słów twoich będziesz potępiony”.

Proszę zwrócić uwagę na same słowa rabinów. Czy ich słowa – chwalące ich wielkiego przyjaciela, odkupiciela i Mesjasza, świętego węża – nie potępiają ich?

Moja nowa książka Święty wąż Żydów / Holy Serpent of the Jews, pokazuje te i wiele innych bezbożnych słów używanych przez rabinów w odniesieniu do ich podziwu i czci ich Mesjasza, szatana, świętego węża.

Przez Żydami – a faktycznie całym światem – jest jasny wybór. Albo służyć Jezusowi Chrystusowi, albo dać się nabrać śmiertelnym słowom rabinów. Jezus czy szatan? Taki jest wybór. Nie mamy innej opcji, a czas ucieka.

Texe Marrs

Tłum. Ola Gordon

http://www.texemarrs.com/082016/rabbis_agree_with_jesus.htm

One thought on “Rabini zgadzają się z Jezusem: ich „bogiem” jest szatan, święty wąż. Texe Marrs

  1. „Albo służyć Jezusowi Chrystusowi, albo dać się nabrać śmiertelnym słowom rabinów. Jezus czy szatan? Taki jest wybór. Nie mamy innej opcji(!?!?!?), a czas ucieka”
    Hesus Kryszna (tzw.Jezus Chrystus) i poj…ni rabini, to awers i rewers tej samej, fałszywej monety. Katolicy wierzą w mit, rabini wiedzą, że wiara w szatana, w upadłych aniołów, węża, ma swoje racjonalne podstawy i ściemniają przygłupom jahwicznym. Niedługo nastąpi ujawnienie tzw. UFO, pojazdów magnetycznych upadłych aniołów, powtórne przyjście mitu, w celu jeszcze większego ogłupienia Świata, lecz gdy te idotyzmy już się zakończą nastąpi płacz i zgrzytanie zębów!
    Koniec dla 2/3 ludzkości świata nastąpi w ciągu najbliższych 2 lat.
    Śmierć nadejdzie cicho jak szum morza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.