Strona główna > Rosja > Publikacje samizdatu będzie się wsadzać do więzienia. Do Dumy wniesiono projekt ustawy o zakazie wydawnictw drugiego obiegu

Publikacje samizdatu będzie się wsadzać do więzienia. Do Dumy wniesiono projekt ustawy o zakazie wydawnictw drugiego obiegu

*/ samizdat – самиздат – ogólnie wydawnictwa podziemne (bibuła, drugi obieg wydawniczy) – wydawnictwa wydawane w krajach, w których obowiązuje (lub obowiązywała) cenzura (PRL, ZSRR itp.). Są to publikacje bezdebitowe, czyli bez dopuszczenia do rozpowszechniania przez stosowny urząd (w Polsce do roku 1989 był to Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. Samizdat” znaczy – „sam wydał”. (A.L.).

W komentarzu Slon Magazine poseł do Dumy wyjaśnił swoją inicjatywę nadmiernym rozprzestrzenieniem się produkcji reklamowej i materiałów ekstremistycznych. Wszystkie wejścia (bramy) do domów są zawalone produkcją poligraficzną, wszelką reklamą, nikt nie wie, kto to wyprodukował. Na ulicach rozdawane są ulotki z kobietami lekkich obyczajów, czego tylko tam nie ma. A kiedy się zwracasz do organów spraw wewnętrznych w celu ustalenia, kto jest w to zaangażowany, to nie można nikogo znaleźć. Bez licencji również wszelkiego rodzaju materiały ekstremistyczne mogą być rozpowszechniane, – wyjaśnił Zotow.

a

Poseł Zotow oczywiście mówi obłudnie. Na wszelkich materiałach reklamowych są umieszczone dane wyjściowe: nakład, zamówienie, wydawnictwo, adres, telefon. Duma Państwowa ponownie, jak w przypadku z ustawami Jarowej (posłanka, v-ce przewodnicząca Dumy Państwowej – A.L.) pracuje na wyprzedzenie. Po tym, jak zakażą lub bardzo ograniczą Internet, jak to było w czasach Związku Radzieckiego, zwiększy się rola samizdatu. Ludzie będą chcieli znać alternatywną opinię, alternatywne nowości. I właśnie za rozpowszechnianie takich materiałów „parlamentarzyści” proponują wsadzać do więzienia.

Historia samizdatu

Dysydenci w ZSRR (łac. dissidens. – „Nie zgadzający się”) – obywatele ZSRR, otwarcie wyrażający swoje poglądy polityczne, które istotnie różniły się od panującej w społeczeństwie i państwie ideologii komunistycznej i praktyki, za co wielu spośród dysydentów było poddawanych prześladowaniom ze strony władz.

Wiele uwagi dysydenci poświęcali „samizdatowi” – wydawnictwu samodzielnie wykonywanych broszur, czasopism, książek, zbiorów itp. Nazwa „samizdat” pojawiła się jako żart – analogicznie do nazw wydawnictw moskiewskich – „Dietizdat” (wydawnictwo literatury dziecięcej), „Politizdat” (wydawnictwo literatury politycznej) i tak dalej.

Ludzie sami na maszynach do pisania przepisywali zabronioną literaturę i w ten sposób rozpowszechniali ja w Moskwie, a następnie i w innych miastach.

Prześladowanie karne dysydentów przed 1960 było prowadzone na podstawie ust. 10, art. 58 Kodeksu Karnego RFSRR z 1926 r. i analogicznych artykułów w Kodeksach Karnych innych republik związkowych („propaganda kontrrewolucyjna”), przewidujących karę pozbawienia wolności na okres do lat 10, a od 1960 roku – na podstawie art. 70 KK RSFSR z 1960 roku („propaganda antysowiecka”) i analogicznych artykułów w Kodeksach Karnych innych republik związkowych, przewidujących karę pozbawienia wolności na okres do 7 lat i 5 lat zesłania (do 10 lat więzienia i 5 lat zesłania dla wcześniej skazanych za podobne przestępstwa).

Od 1966 roku został również wprowadzony art. 190-1 Kodeksu Karnego RFSRR „Rozpowszechnianie jawnie fałszywych zmyśleń, dyskredytujących radziecki system państwowy i społeczny”, przewidujący karę pozbawienia wolności na okres do 3 lat. Ponadto, w przypadku karnego ścigania dysydentów stosowany był artykuł 147 „Naruszenie przepisów dotyczących rozdziału Cerkwi od państwa i szkoły od Cerkwi”. Dzisiaj istnieje diametralnie przeciwny artykuł 148 Kodeksu Karnego „O obrazie uczuć wierzących”, zgodnie z którym, w szczególności, siedzi w areszcie – więzieniu śledczym -1 (ros.- в СИЗО-1 – skrót od „следственный изолятор”) Rusłan Sokołowskij.

Źródło:

За публикацию самиздата вновь будут сажать в тюрьму. В Думу внесли законопроект о запрете самиздата

http://3rm.info/main/65772-za-publikaciyu-samizdata-vnov-budut-sazhat-v-tyurmu-v-dumu-vnesli-zakonoproekt-o-zaprete-samizdata.html”>http://3rm.info/main/65772-za-publikaciyu-samizdata-vnov-budut-sazhat-v-tyurmu-v-dumu-vnesli-zakonoproekt-o-zaprete-samizdata.html

30.12.2016 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

1.1.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *