Strona główna > Świat > Psyop i taktyka oszustwa

Psyop i taktyka oszustwa

Operacja psychologiczna (psyop) a taktyka oszustwa.

a

Psyop to zbiór “planowanych przez żydów operacji, mających na celu dostarczanie nam wyselekcjonowanych informacji i wskazówek po to, aby wpływać na nasze emocje, motywacje, obiektywne rozumowanie, a ostatecznie także na nasze zachowanie”.

Taktyka oszustwa daje się zdefiniować jako zbiór “żydowskich działań zaprojektowanych po to, żeby wprowadzić nas w błąd poprzez manipulację, zniekształcenie lub zafałszowanie dowodów, aby skłaniać nas do reagowania w sposób służący żydowskim interesom”.

Łatwo jest dostrzec, jak żydowskie psyop i żydowska taktyka oszustwa wzajemnie się uzupełniają, biorąc pod uwagę fakt, że oba mają jedną i tą samą misję, dokonanie zmiany naszego zachowania.

Ponieważ oszustwo jest zwykle kojarzone z “kłamstwem”, współczesna doktryna żydowska próbuje zdystansować żydów od problematyki psyop i taktyki oszustwa mówiąc, że oni tego nie robią – co jest samo w sobie kłamstwem – i całkowicie pokrywa się z żydowskimi metodami i celami.

żyd inwestuje twoje pieniądze – te pieniądze, które ukradł tobie … do analizy ciebie, jako jednostki ludzkiej, aby móc wziąć cię na cel swych psyop i swej taktyki oszustwa.

żyd przeprowadził analizę twoich skłonności, uprzedzeń i procesu poznania, aby osiągnąć cel swego własnego oszustwa. Jaki to cel? Na początek, odebranie broni. Poza tym, nie spodoba ci się, co jeszcze kryje się w jego sklepiku.

Naprawdę musimy się kształcić w zakresie metod wroga.

Rozejrzyj się wokół … oni wygrywają te sprawy, a większość naszych ludzi, nawet nie wie, że dookoła nich trwa wojna.

Jak działają żydzi

Podstawowym paradygmatem żydowskiego „żydo-wizmu” wydaje się być podstawowa adaptacja ewolucyjna wynikająca z konkurencji w grze o przetrwanie.

Czy spojrzymy na grę na poziomie oszustwa chemicznego odgrywaną przez mikroorganizm przeciwko układowi immunologicznemu, czy na stosowanie kamuflażu i oszustwa przez ofiarę i drapieżnika na każdym szczeblu świata przyrody, czy też są to części struktur złożonych, do opisu stosujemy nowoczesny paradygmat konfliktu, podstawowy paradygmat jest zasadniczo wszędzie ten sam.

Jeżeli mamy zastosować schemat klasyfikacji najbardziej podstawowych strategii żydowskich, to można je podzielić na cztery proste kategorie:

a) odmowa udzielenia informacji (OUI), czyli ukrywanie się i kamuflaż lub stan „nie-istnienia”.

b) oszustwo i mimikra (OM), tj. upowszechnianie informacji celowo wprowadzających w błąd.

c) wprowadzanie zakłócenia i doprowadzenie do zniszczenia (ZZ), czyli wprowadzenie takiej informacji, które powoduje zakłócenie działania naszych systemów; dokonuje bezwarunkowej przemiany i zniszczenie naszych systemów.

d) dokonanie przewrotu od środka (PŚ), to znaczy wprowadzenie takiej informacji, która wyzwala proces autodestrukcyjny w systemie (-ach).

======

Przykłady:

W żydowskim świecie, jaki przypomina świat owadów, te przykłady mogą być takie:

a) OUI – Zachowanie owadów: patyczaki, różne doskonale zakamuflowane chrząszcze, motyle i inne robactwo, robią co w ich mocy, aby wtopić się w tło.

Zachowanie żyda: ta sama strategia stosowana jest przez żydów, kiedy zmieniają nazwiska, robią operacje plastyczne w próbie zakamuflowania się. To jest również używane przez żydowską manipulację systemem edukacji i mediów.

b) OM – Zachowanie owadów: owady drapieżne naśladują wyglądem inne nieszkodliwe owady lub przedmioty nieożywione.

Zachowanie żyda: ta sama strategia znajduje zastosowanie u żydów, gdy posługują się oni w fałszywych mediach dodatkowo wprowadzającymi w błąd obrazami wydarzeń i przekazem tylko podobnym do rzeczywistego przebiegu, ale z leitmotivem z góry fałszywym (9/11, Sandy Hook, Boston, Londyn, itp.).

c) ZZ – Zachowanie owadów: chrząszcze, robaki i karaluchy, które spryskują szkodliwymi płynami rywalizujące drapieżniki, w ten sposób oślepiając i paraliżując wizualne i węchowe zmysły drapieżnika tymczasowo lub trwale.

Zachowanie żyda: taka sama strategia znajduje zastosowanie u żydów, gdy dokonują oni fałszerstw i fałszywych zmian w narracji historycznej (typu święte brednie o holokicie, żydzi jako ofiary, nie zaś sprawcy mordów, itp.)

d) PŚ – Zachowanie owadów: owady drapieżne, które emitują analogi feromonów godowych innych gatunków lub naśladują wygląd pożywienia, aby zwabić ofiarę. PŚ jest wykorzystywana do uruchomienia zaprogramowanej reakcji, jaka prowadzi do autodestrukcyjnego zachowania.

Zachowanie żyda: taka sama strategia jest używana przez żydów poprzez ich promocję pornografii (szkodliwej dla relacji międzyludzkich), aborcji (ludobójstwo), homoseksualizmu (ludobójstwo), zatruwania źródeł żywności (ludobójstwo), forsowania w dziedzinie filmowej, mediach i reklamie tematów anty-kulturalnych, działających przeciw kulturze (zachowanie autodestrukcyjne), promowanie narkotyków i używania/nadużywania alkoholu (zachowanie autodestrukcyjne), i wiele innych …

Pierwsze trzy żydowskie strategie pochodzą z modeli bardzo podstawowych i prostych:

a) odmowa udzielenia informacji (OUI), dotyczy tego, gdy żydzi przekazują sygnał na poziomie wytwarzania hałasu, ażeby odbiorca nie był w stanie rozróżnić ich i zidentyfikować ich obecności, nie mógł odseparować dźwięku od hałasu.

b) oszustwo i mimikra (OM), dotyczy żydów naśladujących sygnał znany tak dobrze, że odbiorca nie może odróżnić fałszywego sygnału od sygnału rzeczywistego.

c) wprowadzanie zakłócenia i doprowadzenie do zniszczenia (ZZ), dotyczy żydów, którzy wprowadzają w kanał odbiorcy taką ilość hałasu, że odbiorca nie jest w stanie dokonać demodulacji sygnału.

To jest podstawowe przedstawienie tych trzech modelów na tyle, na ile jest to możliwe. Przedstawienie fundamentalnego charakteru czwartego modelu, żydowskiego przewrotu od środka (PŚ), jest nieco trudniejsze, ponieważ odnosi się do wewnętrznego systemu zachowań. Manipulacja kanałem przenoszenia informacji/danych jest tutaj środkiem do celu.

d) PŚ na najprostszym poziomie dotyczy sabotażu w sferze procesu wykonania działania przez machinę operacyjną, co odwzorowuje się na funkcjonalnym zachowaniu w systemie ofiary. Sprowadza się to do niedostrzegalnego zmieniania poleceń sterujących, co prowadzi do powolnej zmiany zachowania się machiny.

1

Za: https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2013/06/14/psyop-i-taktyka-oszustwa-podstawowe-zasady-dzialania-zydow/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.