Strona główna > Zdrowie > Przyprawa, jaka przyczynia się do polepszenia pamięci

Przyprawa, jaka przyczynia się do polepszenia pamięci

Niedawno w Journal of Psychopharmacology opublikowano wyniki nowych badań.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25277322

a
Badanie kontrolowane z udziałem placebo i podwójną ślepą próbą, miało na celu weryfikację  działania jednego z aktywnych składników kurkumy, znanego jako kurkuminę, na sześćdziesiąt zdrowych osób dorosłych w wieku od sześćdziesięciu do osiemdziesięciu pięciu lat, aby określić, czy ma kurkumina ma jakieś działanie krótko- lub długoterminowe na ludzką pamięć oraz zdolności poznawcze człowieka.

Badania, przeprowadzone w Swinburne University of Technology w Melbourne, Australia, miały za zadanie ocenić wpływ suplementacji kurkuminą na zdolności psychiczne, po godzinie, po trzech godzinach i po czterech tygodniach. Przeprowadzono wiele testów w celu określenia, czy uczestnicy mieli skoki nastrojów, zmiany zdolności poznawczych lub zmiany markerów krwi, co mogłoby wskazywać na działanie natychmiastowe albo długotrwałe  kurkuminy. W ciągu zaledwie jednej godziny po suplementu uczestnicy wykazywali znaczną poprawę wydajności pamięciowej i koncentracji uwagi w porównaniu z grupą, gdzie stosowano placebo.

Uczestnicy eksperymentu mieli również wiele imponujących osiągnięć po czterech tygodniach leczenia kurkuminą. Naukowcy wskazują, że pamięć robocza, poziom energii, spokój i stan zadowolenia (jako czynniki nastroju), a nawet zmęczenie wywoływane przez stres psychologiczny znacznie poprawiły się w następstwie długotrwałego leczenia z użyciem tego suplementu. Uczestnicy mieli również obniżony poziom cholesterolu po przyjęciu suplementu kurkuminy.

Nawet u pacjentów z ciężkimi objawami choroby Alzheimera, w tym w stanie demencji, drażliwości, pobudzenia, niepokoju, apatii, leczenie wykazało doskonałe wyniki terapeutyczne, co dokumentuje badanie opublikowane w japońskim czasopiśmie medycznym Ayu.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723666

Gdy uczestnicy przyjmowali dawkę znormalizowaną dawkę 100 mg/dobę kurkuminy przez dwanaście tygodni „zaczynali wychodzić z tych objawów, bez działań niepożądanych w zakresie objawów klinicznych i danych laboratoryjnych”. Po trzech miesiącach leczenia pacjentów, ich zależność od opiekunów znacznie spadła. Po roku leczenia, dwóch pacjentów umiało rozpoznać członków swych rodzin, gdy na początku terapii ni byli w stanie tego zrobić. W jednym przypadku pacjent uzyskał 17 procent poprawy w zakresie Mini-Mental State Examination (MMSE*).

*MMSE – narzędzie do oceny stanu poznawczego pacjentów

Źródło: http://refreshingnews99.blogspot.in/2015/01/the-spice-that-could-help-boost-memory.html

Tłum. Pluszowy Miś.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *