Strona główna > Rosja > Przykazania, dotyczące wyzwolenia Rosji spod jarzma żydowskiego

Przykazania, dotyczące wyzwolenia Rosji spod jarzma żydowskiego

Ulotka rosyjskich monarchistów z lat 1921 – 23

Ogólnie rzecz biorąc, rosyjscy monarchiści w Europie, Ameryce i Azji zdołali obudzić opinię społeczną i upublicznić złowrogie antyludzkie intencje autorów „Protokołów Syjonu”. W pierwszej połowie lat dwudziestych z treścią tego dokumentu zapoznali się dziesiątki milionów ludzi w wielu krajach świata. Rosyjscy monarchiści na emigracji nie ograniczali się do wydawania i rozpowszechniania „Syjońskich Protokołów” i literatury na ich temat za granicą. Podejmowane były również próby przewiezienia dokumentu do Rosji Sowieckiej. Jednocześnie do Rosji były wysyłane monarchistyczne ulotki i apele.

Na początku lat dwudziestych w Moskwie, Kijowie, Piotrogrodzie i niektórych innych miastach rozprowadzana była następująca ulotka:

„Przykazania, dotyczące wyzwolenia Rosji z pod jarzma żydowskiego” (datowana na lata 1921-23).

Żydzi zdemoralizowali nasze umysły i zdeprawowali nasze obyczaje i jak tylko otrzymali równouprawnienie natychmiast bezczelnie przejęli władzę państwową, zabili Cara, zniszczyli naszą Ojczyznę, zbezcześcili nasze świątynie i wszczęli prześladowania Wiary Prawosławnej. Rosja może wyzdrowieć tylko wtedy, gdy każdy z nas uświadomi w sobie wrzód zarazy i oczyści się z niego. Każdy wybuch gniewu narodowego, wyrażający się w pogromach, powoduje jedynie bezcelowe ofiary i tworzy dla Żydów reklamę aury męczenników. Tylko nasze wewnętrzne odrodzenie może uratować nas przed złymi siłami Judasza, którego najbardziej niebezpiecznym wrogiem jest przede wszystkim zdrowe, silne uczucie narodowe, płonące w sercu każdego gospodarza swego kraju. Obowiązkiem Rosjan jest pomóc swojej Ojczyźnie zwyciężyć jarzmo żydowskie i w tym celu każdy z nas zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania dziesięciu następujących przykazań:

  1. Dbaj o czystość krwi swojej rodziny i nigdy nie zbliżaj się, a tym bardziej nie zawieraj małżeństwa z Żydami lub urodzonymi z nich mieszańcami, bez względu na wyznawaną przez nich religię. Żyd, który przyjął Chrześcijaństwo, jest jeszcze bardziej niebezpiecznym wrogiem niż nieochrzczony.
  2. Unikaj wszelkich stosunków z Żydami i tylko w przypadku najbardziej skrajnej konieczności dopuszczaj nawiązanie z nimi stosunków handlowych na krótki okres, nieustannie pamiętając przy tym, że w ten sposób służysz wrogom swojej Ojczyzny. Żyd – lekarz, Żyd – aptekarz i Żyd – adwokat wyrządzili wiele zła Rosjanom.
  3. Nigdy nie kupuj niczego w żydowskich sklepach. Nie korzystaj z żydowskich banków, restauracji i hoteli i w ogóle nie dawaj Żydom zarobku. Nie pozwól tego robić twojej żonie i dzieciom. Ten, kto sprzedaje swoją ziemię Żydom, sprzedaje własną matkę do domu publicznego.
  4. Nie czytaj gazet i czasopism, w składzie redakcji których lub pracownikami są Żydzi. Pamiętaj, że 95% współczesnych wydań w języku rosyjskim jest napisanych przez Żydów lub na ich zamówienie i wydrukowanych za żydowskie pieniądze w celu propagandy wśród poczciwych, łatwowiernych Rosjan idei, pomysłów, korzystnych tylko Żydowi. Nie chodź też słuchać żydowskich lektorów.
  5. Nie chodź do teatru lub kina, prowadzonego przez Żydów lub gdy są tam wystawiane sztuki żydowskich autorów lub grają artyści – Żydzi.
  6. Nigdy na wyborach nie głosuj na Żydów, a także nigdy nie popieraj kandydatów partii, w składzie której są Żydzi, każdy Rosjanin powinien wybierać tylko Rosjan.
  7. Otwarto trzymaj się z dala od wszelkich związków, stowarzyszeń, przedsiębiorstw, w składzie których jest chociaż niewielka liczba Żydów.
  8. Głośno ujawniaj pseudonimy i fałszywe nazwiska, bezczelnie przybrane sobie przez wrogów naszej Ojczyzny, aby oszukiwać nasze zaufanie. Pamiętaj, że Żyd – cudzoziemiec jest jeszcze bardziej szkodliwy od Żyda swego, który także lubi wychwalać Rosjanom swoje imię, zwłaszcza za granicą. Nie ma Francuzów, Anglików, Niemców, Amerykanów pochodzenia żydowskiego, a są tylko Żydzi – źli wrogowie wszystkiego nieżydowskiego. Z wilka należy zrywać owczą skórę, skradzioną przez niego.
  9. We wszystkich wydarzeniach, sprawach i przypadkach, w których nie zdajesz sobie jasno sprawy i których w ogóle nie możesz zrozumieć, zawsze zadawaj sobie pytanie: a jak Żydzi odnoszą się do tego? Pamiętaj, że wszystko to, co oni odrzucają i oczerniają, jest korzystne dla nas, Rosjan. Im bardziej są oburzeni, to tym bardziej jest to korzystne dla Rosji. Żydzi chwalą i gorliwie reklamują tylko to, co służy jedynie ich interesom.
  10. Walcz otwarcie ze złem żydostwa i nie przegap szansy wskazania swoim rodakom całego niebezpieczeństwa dla Rosji i dla każdego z nas z powodu żydowskiej niewoli. Podnoś ducha tym, co są słabej woli i śmiało demaskuj żydowskich sługusów, zdradzających swoją Ojczyznę z powodu pokus Judasza”.

Treść ulotki i 10 Przykazań pochodzą z książki Olega Płatonowa „Zagadka Syjońskich Protokołów” https://ispolkom.su/O_A_Platonov-Zagadka_sionskih_protokolov.pdf

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

20.8.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.