Strona główna > Polska > Przybądźcie wierni, weseli, triumfujący…Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2016

Przybądźcie wierni, weseli, triumfujący…Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2016

Drodzy przyjaciele, czytelniczki i czytelnicy! Wielki mamy dzisiaj dzień, narodziło się Dzieciątko Jezus, nasz Pan i Zbawiciel.

aa

Narodził się w nędznej stajence, w marnym Betlejem, na odkupienie grzechów naszych i całej ludzkości pogrążonej w ciemnościach. Nadszedł od wieków wyczekiwany Mesjasz i Zbawiciel, Droga, Prawda i Życie, Jedyna Nasza Nadzieja. Przeto radujmy się i weselmy albowiem Władca Wszystkiego, dzisiaj zrodzony ku naszemu ratunkowi! W ten radosny dzień narodzenia Boga-Człowieka Redakcja W-P składa swoim czytelniczkom i czytelnikom, wszystkim przyjaciołom, i także wrogom, najserdeczniejsze życzenia wytrwania w Panu w otaczających nas mrokach, życzenia radości i Pokoju Bożego w sercach, wszelakich Łask Bożych, świadczenia bliźnim i doświadczania od nich dobra i miłości!

„I rzekł im Anioł: Nie bójcie się; bo oto opowiadam wam wesele wielkie, które będzie wszystkiemu ludowi, bo się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Ewangelia Św. Łukasza Apostoła 2:10-12)

Friar Alessandro – Adeste Fideles (Przybądźcie wierni…Tłumaczenie poniżej video-clipu)

1.Adeste fideles, laeti, triumphantes (Przybądźcie wierni, weseli, triumfujący) Venite, venite in Bethleem; (Przyjdźcie, przyjdźcie do Betlejem;) Natum videte Regem Angelorum. (Narodzonego zobaczcie Króla Aniołów.) Venite adoremus. Venite adoremus. (Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie uczcijmy.) Venite adoremus Dominum. (Przyjdźcie, uczcijmy Pana.) 2. En, grege relicto, humiles ad cunas, (To, trzodę opuściwszy, pokorni do kołyski,) Vocati pastores approperant. (Wezwani pasterze zbliżają się.) Et nos ovanti gradu festinemus. (I my radosnym krokiem śpieszmy.) Venite adoremus. Venite adoremus. (Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie uczcijmy.) Venite adoremus Dominum. (Przyjdźcie, uczcijmy Pana.) 3. Aeterni Parentis splendorem aeternum, (Wiecznego Rodzica wspaniałość wieczną,) Velatum sub carne videbimus (Zasłoniętą pod ciałem [tzn. pod osłoną ciała] zobaczymy) Deum infantem pannis involutum. (Boga dziecko płótnami [pieluszkami] owinięte.) Venite adoremus. Venite adoremus. (Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie uczcijmy.) Venite adoremus Dominum. (Przyjdźcie, uczcijmy Pana.) 4. Pro nobis egenum et foeno cubantem, (Dla nas ubogiego i [na] sianie leżącego,) Piis foveamus amplexibus; (Pobożnymi ogrzejmy uściskami;) Sic nos amantem, quis non redamaret?, (Tak nas kochającego, któż [z nas] nie pokocha z równą miłością?) Venite adoremus. Venite adoremus. (Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie uczcijmy.) Venite adoremus Dominum. (Przyjdźcie, uczcijmy Pana.) 5. Qui foeno iacebat panis speciebus, (Ten, który na sianie leżał chleba [pod] postaciami, [tzn.: pod postacią chleba],) Pro nobis effectus Emmanuel. (Dla nas stał się Emmanuelem Pan z wami.) Sic nos amantem, quis non redamaret?, (Tak nas kochającego, któż z nas nie pokocha z równą miłością?) Venite adoremus. Venite adoremus. (Przyjdźcie, uczcijmy. Przyjdźcie uczcijmy.) Venite adoremus Dominum. (Przyjdźcie, uczcijmy Pana.)

Redakcja portalu Wolna-Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *