Strona główna > Dziennikarstwo śledcze > Przodkowie Żydów, Kananejczycy, składanie ofiar z dzieci…

Przodkowie Żydów, Kananejczycy, składanie ofiar z dzieci…

Jak omówiłem w poprzednim artykule, współcześni tzw. „Żydzi” pochodzą od ludu znanego jako Kananejczycy, którzy w czasach starożytnych mieszkali we współczesnej Palestynie. Kananejczycy czcili pogańskiego boga o imieniu „Moloch”- do którego praktykowali składanie ofiar z dzieci. Kananejczycy także praktykowali jedzenie ludzkiego mięsa jako część ich rytuałów okultystycznych. Słowo „kanibalizm” pochodzi od „Kanaan” i demona boga „Baal,” innego z kananejskich bożków.

a

Żydzi – zgodnie z ich satanistyczną religią zakorzenioną w okultyzmie babilońskim – nadal przez wieki praktykowali składanie w ofierze dzieci. W średniowiecznej Europie, były powszechne doniesienia o żydowskich ofiarach rytualnych „gojowskich” dzieci – w których porywano je, torturowano, zabijano, a krew ofiar używano w różnych rytuałach i / lub aktach kanibalizmu. Martin Luter, ojciec protestanckiej reformacji, potwierdził, że doniesienia te są prawdziwe:

„W swych zamiarach byli oni spragnionymi krwi ogarami i mordercami całego chrześcijaństwa przez ponad 1.400 lat, i bez wątpienia woleli być takimi popełniając takie czyny. W ten sposób byli oskarżani o zatrucie wody i studniach, porwania dzieci, przekłuwanie ich szydłem, rąbania ich na kawałki, i w ten sposób potajemnie chłodzili swój gniew krwią chrześcijan, za co często skazywano ich na karę śmierci przez podpalenie.” – Martin Luter, On the News and Their Lies [O Żydach i ich kłamstwach], 1543.

Żydzi od dawna zaprzeczali, że takie doniesienia są prawdziwe, nazywając „fałszywe” zarzuty „mordami rytualnymi.” Ale nawet teraz współcześni historycy żydowscy przyznają się, że oskarżenia o „mord rytualny” były w wielu przypadkach prawdziwe.

Przechodząc szybko do czasów współczesnych, starożytny kananejski rytuał skłądania dziecka w ofierze jest kontynuowany przez rządzącą żydowską elitę w znanym corocznym spotkaniu w Bohemian Grove, i podczas innych podobnych spotkań na całym świecie. Na zgromadzeniu w Bohemia Grave, żydowskie elity, ich polityczne marionetki i inne potężne jednostki (otwarcie i bezspornie) przeprowadzają udawane rytualne składanie ludzkich ofiar zwane „kremacją troski” przed 40-metrowej wysokości sową, która reprezentuje kananejskie bóstwo Molocha. Mimo, że rytuał jest tylko karykaturą ofiary z ludzi, istnieją dowody, że prawdziwe ofiary z ludzi mogły być przeprowadzane w Bohemian Grove w przeszłości. I kto wie, co te elity żydowskie robią podczas innych, bardziej tajemniczych zgromadzeń.

a

Rytuały składania ofiar z dzieci w dalszym ciągu są prowadzone na całym świecie, jak mówią pokazujące się od czasu do czasu raporty o porywaniu dzieci i kręgach pedofilskich, oraz „satanistycznym rytuale molestowania” połączonym z ciemnymi elitarnymi grupami. I występowanie takich przestępstw jest prawie na pewno znacznie bardziej rozpowszechnione niż mogliśmy do tej pory przypuszczać, przez skąpe doniesienia w kontrolowanych przez Żydów środkach masowego przekazu. Na przykład co roku gubią się i znikają tysiące dzieci – wiele z nich z pewnością stało się ofiarami w dominowanym przez Żydów międzynarodowym seksualnej przemyśle niewolniczym, przemyśle ‚snuff’ filmów, oraz używanych do składania ofiar z dzieci.

I ostatnia uwaga, choć większość ludzi o tym nie wie, w praktyce aborcja jest formą tego rytuału składania ofiar z dzieci – przemysłu, nawiasem mówiąc, który jest zdominowany przez żydowskich „lekarzy.”

Praktykujący satanizm – a jest nim talmudyczny „judaizm” – twierdzą, że poprzez składanie ofiary z dzieci, oni nie tylko zadowalają swojego boga szatana, ale uwalniają szatańską moc na świat, dają sobie samym moc, aby wprowadzić królestwo Lucyfera na ziemi. A biorąc pod uwagę przyspieszenie satanistycznego spisku „Nowego porządku świata” w ciągu ostatnich 45 lat, podczas których w samych Stanach Zjednoczonych zostało zamordowanych przez aborcję około 40 do 50 mln dzieci – kto może powiedzieć, że to twierdzenie jest bezzasadne?

Ancestors of Jews, the Canaanites, practiced child sacrifice – relation to allegations of ‚blood libel’, Bohemian Grove, abortion industry

Źródło: http://endwhiteguilt.blogspot.com/2008/10/ancestors-of-jews-canaanites-practiced.html

7.11.2008 tłumaczenie Ola Gordon

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *