Strona główna > NWO > Apokalipsa > Przewrót wszechświatowy. Nawrócenie Żydów. Antychryst.

Przewrót wszechświatowy. Nawrócenie Żydów. Antychryst.

Ostatnimi czasy słychać głosy największych polskich patriotów o planach wojny pomiędzy USA a Rosją, której front ma przebiegać w Polsce. Czy faktycznie mamy spodziewać się wojny?

Założenie, że Rosja dąży do wojny jest czystym idiotyzmem. Rosja jest zmuszana do obrony swoich interesów, a obrona ta zawsze jest przedstawiana przez mainstreamowe media jako rosyjska agresja.

Powód do wojny mają za to USA, których istnienie opiera się na dolarze, jako walucie światowej, a który to dolar oparty jest na parytecie ropy. Oznacza to, iż USA będą istnieć tak długo, jak długo sprzedaż ropy rozliczana jest w przeliczeniu baryłka/dolar. Oficjalnie zaś wojnę dolarowi wypowiedziała grupa państw BRISC, tj. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA i ich satelity. Dlatego w trosce o istnienie państwa o nazwie USA wywiad amerykański przeprowadził już przewrót w Brazylii, instalując na fotelu prezydenta posłuszną marionetkę Temera, i próbuje podobny przewrót przeprowadzić w RPA, gdzie CIA zakulisowo dąży do obalenia premiera Jacoba Zuma. Kolejna na celowniku jest zaś Rosja… Stąd przewidują nasi polscy patrioci, iż możemy spodziewać się operacji fałszywej flagi, która sprowokuję Rosję do ataku na Polskę, tak, aby Rosja zajęta wojną z sąsiadem osłabła na tyle, aby nie zagrażała razem z Chinami dolarowi i amerykańskim interesom.

Wojny z Rosją jednak nie będzie. Nie będzie, ponieważ nie istnieje nic takiego jak suwerenna polityka USA, podobnie jak nie istnieje suwerenna polityka Rosji, Niemiec czy Polski. Obecnie wszystkie państwa świata znajdują się pod okupacją Mocarstwa Anonimowego – pod zarządem Syjonu.

Każdy, kto dzisiaj mówi o jakichś dążeniach tego czy tamtego państwa jest albo zwiedziony, albo jest świadomym agentem syjonizmu. Niezależnie nawet od pracodawcy, czy będą to służby amerykańskie, ruskie, niemieckie czy polskie – zawsze jest to syjonistyczna agentura, bowiem synagoga szatana, zgodnie z zasadą „dziel i rządź”, sprawuje realną władzę nad służbami każdego państwa, nawet jeśli te służby toczą ze sobą wojny o wpływy na polu handlu bronią, narkotykami itd.. Ostatecznie na szczycie znajduje się Syjon, który od czasu obalenia monarchii konstytucyjnych niepodzielnie sprawuje władzę nad całym światem.

Dlatego nie ma sensu oceniać obecnej sytuacji geopolitycznej z perspektywy dążeń Ameryki czy Rosji, bowiem Ameryka oraz Rosja żadnych swoich dążeń nie realizują. Rządy i służby specjalne tych państw są kontrolowane przez nadrząd żydowski, który to nadrząd jest królestwem monarchicznym tworzonym przez żydowskie dynastyczne rody rzeczywistych władców świata. Tak o tym nadrządzie pisał w 1905 roku Siergiej Niłus, człowiek, który opublikował Protokoły Mędrców Syjonu:

„Istnienie systemu glosowania zawsze pozwala Syjonowi, przy pomocy łapówek przeprowadzić te prawa, które mu najbardziej odpowiadają. Najdogodniejszym dla żydów ustrojem państwowym „gojów” jest republika, przy niej najłatwiej im jest kupić sobie większość. Ustrój ten daje nieograniczona swobodę ich agentom i armii anarchistów. Z tej przyczyny są żydzi stronnikami liberalizmu, głupi zaś „goje”, otumanieni przez nich, nie widza tak rzucającego sie o oczy faktu, że w republice nie ma więcej wolności niż w ustroju autokratycznym. Syjon nie szczędzi ani pieniędzy ani środków, by uzyskać te cele. W naszych czasach wszystkie rządy na całym świecie świadome lub nieświadome poddane są nakazom tego wielkiego nadrządu, którym jest Syjon, ponieważ wszystkie ich środki materialne są w rekach żydowskich i wszystkie państwa są tak zadłużone wobec żydów, ze nigdy nie będą w stanie tych długów zapłacić. Cały handel, przemysł i dyplomacja są w rekach Syjonu, który za pomocą swych kapitałów zrobił wszystkie narody swymi niewolnikami. Za pomocą zaś wychowania na zasadach materialistycznych, żydzi nałożyli mocne więzy na wszystkich „gojów” i tym przykuli ich do swego nadpaństwa. Kończy sie juz wolność narodów i razem z nią skończy sie swoboda poszczególnych ludzi, ponieważ prawdziwa wolność nie może istnieć tam, gdzie siła pieniężna umożliwia Syjonowi kierowanie pospólstwem i panowanie nad najbardziej wartościową i najmędrszą częścią społeczeństwa”.

Jeśli Niłus w 1905 tak pisał o żydowskiej dominacji nad narodami to jak sytuacja wygląda dzisiaj?

Trzeba wiedzieć, iż naród żydowski zorganizowany jest na zasadach wszechświatowej konspiracji, gdzie istnieje ścisła hierarchia, a każde nieposłuszeństwo jest karane. Naród ten, żyjąc wśród innych narodów, działa z ukrycia i potajemnie realizuje swoje własne cele. Dlatego też każdy Żyd, niezależnie od państwa w którym mieszka, zawodu który wykonuje czy statusu społecznego – realizuje na swoim odcinku dokładnie ten sam cel co każdy inny Żyd na świecie. Można zatem powiedzieć, iż cały naród żydowski posiada jakby jedną wolę. Jaka jest to wola? Otóż jest to wola lucyfera, dlatego św. Jan w Apokalipsie nazywa naród żydowski, który odrzucił swojego Mesjasza, synagogą szatana.

O tym zaś, jaki jest ostateczny cel synagogi szatana mówią nam Protokoły Mędrców Syjonu. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż szatan jest ojcem kłamstwa i sami Mędrcy Syjonu są przez niego oszukiwani, tak, że realizując swoje cele ostatecznie realizują oni wolę diabła, który Żydów nienawidzi i który dąży do ich ostatecznej zagłady, co mamy opisane w Apokalipsie św. Jana, ale o tym za chwilę.

Co zaś się tyczy Protokołów. Ostatecznym celem Syjonu jest obalenie rządów państw, aby w ich miejscu postawić ponadnarodową administrację żydowską. Dzisiaj już widzimy, iż ta administracja nosi nazwę ONZ. Na czele tego rządu światowego ma zaś stanąć oczekiwany przez synagogę „mesjasz”, tj. król Syjonu. Kim będzie owy król? Protokoły mówią nam, iż „król żydowski będzie rzeczywistym papieżem całego świata, patriarchą kościoła międzynarodowego”.

flaga-onz

W jaki sposób król Syjonu i jego ponadnarodowa administracja ma objąć władzę? Odpowiedź odnajdujemy w protokole XV, gdzie możemy przeczytać: „zapanujemy niepodzielnie przy pomocy przewrotów państwowych, przygotowanych wszędzie na ten sam dzień”. Protokoły mówią nam również, iż ten ostateczny przewrót światowy dokona się poprzez przesilenie ekonomiczne – dzisiaj widzimy, iż to przesilenie dokona się właśnie przez upadek dolara i upadek światowego systemu finansowego.

Zatem to nie obrona dolara jest celem działania administracji USA, ale właśnie upadek dolara. Jest to cel rzeczywistych władców świata – doprowadzić do upadku dolara, który to upadek pociągnie za sobą upadek innych walut i doprowadzi do ekonomicznej apokalipsy z której ma wyłonić się ostateczny porządek światowy – żydowskie panowanie nad poganami.

W wyniku tej finansowej apokalipsy USA, którym przypadła rola kozła ofiarnego, zamienią się w wielki obóz koncentracyjny – stąd budowane od wielu lat obozy FEMA, oraz totalitarne prawa wprowadzane pod hasłem walki z terroryzmem. A ponieważ syjoniści obawiają się, iż wojsko amerykańskie wychowane w duchu amerykańskiego patriotyzmu, z powiewającą flagą w tle, stanie w obronie narodu – dlatego obecnie obserwujemy działania mające na celu wyprowadzenie wojsk amerykańskich poza granice kraju – tak, aby federalne siły zbrojne podległe Syjonowi miały swobodę działania wobec bezbronnej ludności Ameryki. Dlatego właśnie Syjon wymyślił legendę o wojnie USA z Rosją – jest to doskonały pretekst, aby pozbyć się wojsk z terytorium USA.

Co się tyczy Europy, masowa migracja muzułmanów jest wywołana przez Syjon w celu doprowadzenia do domowej wojny religijnej w państwach Europy zachodniej. Doktryna islamu zakłada, iż każdy niewierny ma obowiązek wypłacać muzułmanom specjalną karę pieniężną – dżizję. Muzułmanie żyjący w krajach starego kontynentu uznają, iż taką karą płaconą przez niewiernych europejczyków są zasiłki socjalne wypłacane im przez państwa Unii Europejskiej. W przypadku zaprzestania wypłacania tych świadczeń, co stanie się w dniu upadku dolara, gdy upadnie cały system finansowy, rozpocznie się islamska rewolucja w Europie, której ostatecznym skutkiem będzie powstanie Kalifatu europejskiego, którego granicą będzie obecna granica niemiecko-polska.

https://youtu.be/NjlY0ezarL0

Oczywiście w dniu upadku dolara żadnego Żyda z synagogi szatana w USA oraz Europie zachodniej nie będzie, tak jak 1 września 1939 roku nie było w Polsce, i tak jak 11 września 2001 roku nie było w WTC. Gdzie się zatem podzieją te miliony Żydów? Będą oni wtedy w prawdziwej ziemi obiecanej, gdzie odnajdą odpoczynek po wiekach tułaczki – w Polin. Dlatego właśnie żydowski rząd PiS zablokował obrót ziemią rolną dla Polaków, ale oczywiście zezwolił na taki obrót dla związków wyznaniowych. W mediach zaś podniesiono larum, że PiS robi dobrze Kościołowi katolickiemu? Ale któremu kościołowi, skoro w soborowej sekcie większość wyższej hierarchii to żydostwo lub TW tego żydostwa?

W tym miejscu warto przytoczyć ciekawą relację Krzysztofa Cierpisza:

„Zbrodnicza działalność Julii Brystiger z domu Prajs to okres 1946-1956 i jej głównym sukcesem było przejęcie kontroli nad „rozwojem” seminarzystów. W tym celu do seminariów posyłano agentów UB lub żydów, którym po zakończeniu studiów udostępniono nie tylko dobre plebanie, ale i diecezje, a trwało to na długo po okresie  Brystygier u władzy w UB  (1956), o ile się kiedykolwiek skończyło.

Dużo się obecnie narzeka na „polski” kler, ale skoro tamte seminaria  przyjmowały żydów i agentów UB, którzy potem zostali wyświecani na księży, to czy można się dziwić patologii kleru (która i tak nie jest procentowo rozległa), władzy obecnego episkopatu w Polsce, a nawet i Watykanu?

Autor zna bezpośrednie zwierzenia księdza, który ukończył seminarium za wczesnego Gierka i został zwerbowany przez SB jako TW. Ksiądz ten miał zaplanowaną przez bezpiekę  całą przyszłość duszpasterską. Oficer prowadzący osadził go na plebani, o którą ten ksiądz go poprosił, nawet upatrzył mu diecezję , która będzie do obsadzenia za jakieś 6-10 lat – a już zaplanowaną dla niego. W międzyczasie oficer SB zamówił temu księdzu promotora do pracy doktorskiej, którą tenże ksiądz miałby napisać i dostać tytuł doktora teologii. A co było warunkiem awansowania i późniejszego wyświęcenia na biskupa. Po zaplanowaniu wszystkiego milicjant wprowadził księdza w towarzystwo wyżej postawionych duchownych katolickich, które tak jakby, przejęło w swe grono tego nowego protegowanego Milicji Obywatelskiej. Wg słów tego księdza była to jakaś forma tajnej organizacji wewnątrz kościoła, o cechach czy masońskich, czy żydowskich.

Ksiądz ten na wszystko się zgodził, ale na końcu się wycofał i nie chciał być ani doktorem ani biskupem, bo przeraził się nie tyle tym milicjantem, ale tymi „przeraźliwymi” biskupami, którzy zaczęli być jego obligatoryjnym towarzystwem. Mentalność czy poczucie kapłańskiego etosu tego księdza kandydata wykluczały  bliższe związki z tymi osobnikami w sutannach hierarchów”.

Prócz soborowej sekty podszywającej się pod Kościół katolicki jakie inne związki wyznaniowe dysponują w Polsce dużymi pieniędzmi? Oczywiście gminy żydowskie – dlatego na potrzeby Żydów zablokowano obrót ziemią rolną i lasami państwowymi dla Polaków. Na naszych oczach budowana jest Judeo-Polska – i to jest dokładnie drugi powód wysłania na terytorium Polski wojsk amerykańskich – aby broniło ono żydostwa, które mogłoby poczuć zagrożenie ze strony narodu polskiego, oraz aby broniło ono granic Polski przed zalewem islamskim z zachodu.

Już w 1932 roku ks. Józef Kruszyński tak pisał o tych celach Żydów:

„Szczytem, do którego Żydzi w cichości zawsze dążyli wytrwale, a dzisiaj dążą jawnie, jest uznanie ich jako wolnego narodu. Wolny naród musi mieć własną ziemię, czyli ojczyznę. Na taką ojczyznę wybrali sobie Polskę. A ponieważ Żydzi są i pozostaną narodem obcym, przeto Polska jest nie dla nas, tylko dla nich. Oni mają posiąść Polskę, a ponieważ my będziemy dla nich obcymi, przeto zaczną nas usuwać z naszej ojczyzny. W razie otrzymania Polski na swą narodową siedzibę, łatwo znajdą drogę do usunięcia nas. Będą wzrastali w bogactwo, jako że i dzisiaj już są niezmiernie bogatymi, a my będziemy się staczali ku ubóstwu. Jako ubodzy, musimy szukać zarobku poza granicami kraju, rozpocznie się więc emigracja. Ludność polska z każdym rokiem zacznie się zmniejszać, natomiast oni będą się powiększali. Stosunek procentowy będzie ulegał zmianie na ich korzyść. Za lat kilkadziesiąt będą stanowili połowę ludności, a jeszcze po jednym pokoleniu większość będzie po ich stronie i podówczas z nami koniec. Już żadnego ratunku nie będzie. Stracimy wszystko. Ojczyzna nasza przemieni się na Judo-Polskę”.

https://www.youtube.com/watch?v=d7GoQio5eQo

Co się tyczy króla Syjonu. Modus operandi synagogi szatana jest bardzo prosty: wywołanie kryzysu, aby jako jego rozwiązanie wdrożyć cele synagogi, które w normalnych okolicznościach byłyby dla goim nie do przyjęcia. Dokładnie w taki sposób po 11 września 2001 roku wprowadzono pakiet ustaw antyterrorystycznych odbierających prawa obywatelskie amerykanom.

Na podobnej zasadzie synagoga wprowadzi ponadnarodową administrację ONZ oraz króla Syjonu w miejscu marionetkowych rządów państw narodowych – remedium na finansową oraz islamską apokalipsę będzie nowy system finansowy oparty już nie na lichwie, ale na idei kredytu społecznego (dystrybucjonizm) z gwarantowanym dochodem dla każdego mieszkańca ziemi, wdrożony w oparciu o struktury ONZ (program sprawiedliwego podziału zasobów planety). Na czele administracji ONZ stanie największy duchowy autorytet świata – rzekomy papież Kościoła katolickiego, który równocześnie zjednoczy wszystkie religie na rzecz pokoju (ONZ religii), co będzie ukoronowaniem ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Mamy zatem dwa aspekty wprowadzenia stabilizacji i ostatecznego porządku: duchowy i doczesny, które zbiegną się w jednej osobie „wybawcy ludzkości” – w fałszywym mesjaszu Żydów – antypapieżu kościoła soborowego.

Trzeba tutaj dodać, iż w 1958 roku w wyniku spisku na konklawe zwołanym po śmierci Piusa XII prawdziwy papież Kościoła katolickiego został wyrzucony z Rzymu i pozostaje nieznany dla świata, natomiast w Watykanie od tamtego czasu zasiadają kolejni żydowscy antypapieże wybierani przez Syjon rękoma loży B’nai B’rith. Apokalipsa mówi tan, iż łącze takich żydowskich antypapieży ma być siedmiu (siedem głów bestii), a ostatni z nich będzie antychrystem.

Widzimy zatem, iż przewodnią rolę w stabilizacji sytuacji światowej odegra ONZ pod przewodnictwem żydowskiego antypapieża, który jako duchowy lider stanie na czele narodów oraz religii zjednoczonych.

W chwili, w której to się stanie Żydzi… nawrócą się. Dlatego ostatecznie żydowski porządek świata nie zostanie wprowadzony. Miast niego Żydzi, razem z prawdziwym papieżem Kościoła, zaczną wprowadzać Królestwo Boże na ziemi w oparciu o katolicką naukę społeczną. Dla narodów wychowanych w liberalizmie, naturalizmie, materializmie oraz wolnomyślicielstwie owy boski prządek będzie wielkim uciskiem: zakazane zostaną rozwody, zakazana zostanie sprzedaż antykoncepcji, pornografii itd., zniesiona zostanie masońska wolność słowa oraz wolność wyznania – publiczne głoszenie fałszywych doktryn będzie karane — jednym słowem całe ustawodawstwo państwowe zostanie podporządkowane nauce Kościoła katolickiego. W ten sposób działalność Kościoła i papieża będzie przez zwiedziony świat uznana za działalność antychrysta.

Apokalipsa nazywa antychrysta „ósmą głową bestii”, która jest równocześnie jedną z siedmiu głów – tą, która „otrzymała ranę śmiertelną, a rana jej śmierci uleczona jest”. Św. Jan mówi nam również, iż siódma głowa „na mały czas ma trwać”.

Siódma głowa bestii, tj. ostatni, siódmy antypapież soborowej sekty, będzie trwał na krótką chwilę, ponieważ jego mocodawcy (Syjon) nawrócą się do prawdziwej wiary katolickiej, uznają prawdziwego papieża za króla Izraela (prawdziwym Izraelem jest Kościół katolicki) i pozbawią fałszywego papieża władzy zadając mu „ranę śmiertelną”.

Zatem nawrócenie Żydów będzie miało miejsce wtedy, gdy z dopustu bożego otrzymają oni pełnie władzy nad całym światem – wtedy właśnie przez Niepokalane Serce Maryi zostanie zdjęte zaślepienie z ich oczu, nastąpi zapowiedziany przez Maryję w Fatimie Triumf Niepokalanego Serca – Niewiasta zgniecie głowę węża.

Bóg dopuści, aby Żydzi objęli pełnie władzy nad całym światem po to, aby nawróceni Żydzi dawali świadectwo prawdziwemu papieżowi Kościoła katolickiego i razem z nim głosili Ewangelię, zanim na świat zostanie wylany gniew Boży, co prorocy określają mianem Dnia Pańskiego. Zatem nawrócenie Żydów jest początkiem ostatnich 7 końca czasów, co prorok Daniel nazywa „tygodniem”: „wzmocni przymierze z mnogimi tydzień jeden” (Dan 9, 27). Jest to Przymierze Nowego Testamentu pomiędzy Kościołem a nawróconym narodem żydowskim.

Pierwsze 3,5 roku ostatniego tygodnia to czas głoszenia przez Kościół katolicki na całym świecie prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Osoby, które przyjmą katolicka naukę zostaną zachowane od gniewu boskiego, który spadnie na ludzkość w połowie tygodnia – gdy antychryst zasiądzie w świątyni jerozolimskiej, ogłosi się Bogiem i zniesie Ofiarę Mszy Świętej. Jak naucza Sobór Trydencki Ofiara Mszy powstrzymuje gniew boży, a gdy jej zabraknie Bóg straszliwie ukarze ludzkość za grzechy. Osoby, które odrzucą naukę Kościoła zostaną wydane w ręce antychrysta.

Co zaś się tyczy samego antychrysta, będzie to król Syjonu – owy siódmy antypapież soborowego kościoła, który jako papież „otrzyma ranę śmiertelną”, po czym po 3,5 roku głoszenia Ewangelii „rana jego śmierci zostanie uleczona” –  objawi się on wśród fałszywych znaków i cudów, zabije ostatniego papieża Kościoła katolickiego, ogłosi się Bogiem i stając na czele wojsk islamskich zaatakuje państwo Izrael. Rozpocznie się wtedy ogólnoświatowy dżihad – będzie to Wielki Ucisk zapowiedziany przez Chrystusa w Ewangelii, jakiego nigdy nie było i nigdy nie będzie. Będzie to czas sprawiedliwości boskiej, która posłuży się antychrystem i islamem aby ukarać upadłą w grzechach ludzkość.

Podsumowując. Czeka nas teraz upadek dolara i apokalipsa ekonomiczna, permanentna wojna islamu z niewiernymi, upadek USA, upadek Europy zachodniej, wprowadzenie nowego systemu finansowego, obalenie marionetkowych rządów państwa narodowych, zaprowadzenie pokoju i bezpieczeństwa przez ONZ, powołanie ONZ religii, na którego czele stanie następca antypapieża Bergoglio, nawrócenie Żydów, objawienie się prawdziwego papieża Kościoła katolickiego, głoszenie Ewangelii na całym świecie, wprowadzenie przez Żydów katolickiego ustroju państwowego w Polsce.

Szymon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *