Strona główna > Bez kategorii > Przemówienie Muammara al-Kaddafiego w ONZ z 2009 roku

Przemówienie Muammara al-Kaddafiego w ONZ z 2009 roku

Źródło: http://newworldorder.com.pl

Tłumaczenie: handsome

Uwaga: ONZ usunęło angielską wersję transkryptu przemowy ze swojej strony oraz wszystkie zachodnie media usunęły transkrypt ze wszystkich rodzajów środków przekazu. Organizacja MetaExistence z wysiłkiem odtworzyła oryginalny transkrypt z nagrania video jego wypowiedzi. Kaddafi pokazał prawdziwą twarz zła ONZ i RB świata.

W imieniu Unii Afrykańskiej chciałbym pozdrowić członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ i mam nadzieję, że to wiekopomne spotkanie zapisze się w historii świata. W imieniu Zgromadzenia Ogólnego 64-ej sesji, przewodzonej przez Libię z 1000 afrykańskich księstw Unii Afrykańskiej oraz w moim własnym imieniu. Chciałbym skorzystać z tej okazji i pogratulować naszemu synowi, Obamie ponieważ bierze on udział w Zgromadzeniu Ogólnym i witamy go gdyż jego państwo jest gospodarzem tego spotkania. Ta sesja jest w trakcie wielu wyzwań które nas czekają i cały świat powinien połączyć swoje starania by pokonać wspólnego wroga. Zmiany klimatu, międzynarodowy kryzys, którym jest upadek ekonomii kapitalistycznej, kryzys w pożywieniu i wodzie,pustynnienie, terroryzm, imigracja, piractwo, epidemie naturalne czy też stworzone przez człowieka oraz rozprzestrzeniania broni jądrowej. Być może H1N1 był wirusem stworzonym w laboratorium, który wyszedł spod kontroli a początkowo miał być bronią wojskową. Do wyzwań tych należy również dodać hipokryzję, biedę, strach, materialność i niemoralność.

Jak wiadomo ONZ zostało założono przez 3 lub 4 państwa przeciw Niemcom w tamtym czasie. ONZ uformowały narody, które połączyły się przeciwko Niemcom w II Wojnie Światowej. Te narody utworzyły organ nazywany Radą Bezpieczeństwa, nazwały się stałymi członkami i dały sobie władzę veta. My, nie byliśmy obecni w tym czasie. ONZ zostało ukształtowane zgodnie z tymi państwami przeciwko Niemcom i chciało byśmy „przejęli pałeczkę”. Takie było oryginalne założenie ONZ kiedy zostało założone ponad 60 lat temu. Stało się to pod nieobecność około 165 krajów, w stosunku 1 do 8. Czyli jeden był obecny a osiem nieobecnych. Utworzyli Kartę Narodów Zjednoczonych, której mam tutaj kopię. Jeśli ktoś ją przeczyta dowie się, że w treść preambuły różni się od artykułów zawartych w karcie. W jaki sposób zaistniała? Wszyscy ci, którzy przybyli na konferencję w San Francisco w 1945r. uczestniczyli w tworzeniu preambuły zaś artykuły i wewnętrzne zasady procedur pozostawili tzw. ekspertom, specjalistom i zainteresowanym krajom, tym które połączyły się przeciw Niemcom. Preambula jest bardzo apelująca i nikt się jej nie sprzeciwia, ale wszystkie przepisy po preambule kompletnie ją zaprzeczają. Odrzucamy takie przepisy i nigdy ich nie poprzemy. Zakończyły się one z końcem IIWŚ.

Preambuła mówi, że wszystkie narody, małe lub duże są równe. Czy jesteśmy równi jeśli chodzi o stałe miejsca? Nie, nie jesteśmy równi. Preambuła mówi, że wszystkie narody, małe lub duże są równe, czy mamy prawo do veto? Czy jesteśmy równi? Preambuła mówi, że mamy takie same prawa bez względu na to czy jesteśmy duzi lub mali. Tak jest napisane w preambule więc veto przeczy temu co jest napisane w karcie. Stałe miejsca przeczą karcie. My nie akceptujemy ani nie rozpoznajemy veto.

(W tym momencie Kadafi rwie i rzuca kartą)

Preambuła mówi aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie. To jest preambuła, na którą się zgodziliśmy i podpisaliśmy i chcieliśmy by karta była jej odzwierciedleniem. Jest napisane aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie a co się stało od tamtego czasu? Wybuchło 65 wojen od czasu ustanowienia ONZ i Rady Bezpieczeństwa. 65 od tamtego czasu i miliony ofiar więcej niż w IIWŚ. Czy te wojny i agresja były w naszym wspólnym interesie? Nie, to były interesy jednego, dwóch lub czterech krajów, nie w interesie wszystkich narodów. Będziemy rozmawiać czy te wojny były w interesie jednego czy wszystkich narodów? Takie działania kompletnie przeczą KNZ, którą podpisaliśmy i jeśli nie będziemy grać według karty, na którą wszyscy się zgodziliśmy my ją odrzucimy i nie bójmy się rozmawiać dyplomatycznie. Rozmawiamy tu o przyszłości ONZ, nie powinna mieć miejsca hipokryzja lub dyplomacja ponieważ dotyczy to ważnych kwestii przyszłości świata. To hipokryzja przyniosła 65 wojen od czasu utworzenia ONZ. Preambula również mówi, że jeśli siła ma być użyta ma to być siła ONZ czyli wojskowa interwencja poprzez porozumienie ONZ a nie 1 lub 2 lub 3 kraje używające siły zbrojne, cała ONZ zdecyduje czy iść na wojnę by utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Od czasu utworzenia ONZ w 1945r. Jeśli jest akt agresji jednego narodu przeciw drugiemu cała ONZ powinna decydować by wstrzymać ten akt. Jeśli kraj, powiedzmy Libia pokazuje agresję przeciw Francji to cała organizacja odpowie gdyż Francja jest niepodległym państwem, członkiem ONZ i my wszyscy dzielimy wspólną odpowiedzialność by chronić niepodległość wszystkich narodów. Jednak 65 agresywnych wojen miało miejsce bez żadnych akcji ze strony ONZ by im zapobiec. Osiem to masywne, straszne wojny, których ofiary liczą 2 000 000 były prowadzone przez członków państw cieszących się władzą veto. Te kraje chcą byśmy wierzyli, że ich działania dążą do utrzymania suwerenności i niepodległości ludzi faktycznie używają agresywnej siły przeciw ludziom. Podczas gdy byśmy chcieli wierzyć, że te kraje chcą pracować dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie by chronić ludzi te kraje wszczęły agresywne wojny i wrogie zachowanie. Ciesząc się władzą veto, dali sobie prawo stałych członków Rady Bezpieczeństwa i zainicjowali wojny, które pochłonęły miliony ofiar.

Zasada nieingerencji w wewnętrzne sprawy państwa jest zapisana w KNZ, więc żaden kraj nie ma prawa wtrącać się w sprawy żadnego rządu. Czy to demokratycznego czy dyktatorskiego, socjalistycznego czy kapitalistycznego, wstecznego czy rozwijającego się. To jest odpowiedzialność każdego społeczeństwa, jest to sprawa wewnętrzna dotycząca ludzi. Senatorowie Rzymu raz ogłosili Juliusza Cezara dyktatorem ponieważ było to dobre dla Rzymu w tamtym czasie, nikt w tamtym czasie nie wymawiał Cezarowi veta. Dołączyliśmy do ONZ gdyż myśleliśmy, że jesteśmy równi a tu jeden kraj może odrzucić wszystkie nasze decyzje. Kto dał stały status członkom RB? Czterech z nich dało ten status samym sobie. Jedyny kraj, który wybraliśmy jako stałego członka na tym zgromadzeniu to Chiny, demokratycznie. Pozostałe miejsca zostały na nas nałożone poprzez dyktatorskie procedury przeprowadzone wbrew naszej woli i nie powinniśmy ich akceptować. Reforma RB, którą potrzebujemy to nie zwiększenie liczby członków co spowodowało by pogorszenie. Ogólnie mówiąc jeśli dodasz więcej wody będziesz miał więcej błota. To jak obraza szkody. Sprawy by się pogorszyły, po prostu doszło by więcej dużych państw do tych, które już cieszą się członkostwem Rady. Było by to uwiecznienie mnożenia się super władzy dlatego też odrzucamy dodawanie stałych miejsc. Rozwiązaniem je jest dodawanie stałych miejsc, które były by bardzo niebezpieczne. Dodawanie więcej super władzy zmiażdżyło by ludzi z małych i słabych krajów oraz krajów trzeciego świata, które łączą się tzw. „grupę stu”. Sto małych krajów tworzy forum małych państw. Te kraje zostały by zdruzgotane poprzez dodawanie miejsc super władzy dodatkowym dużym państwom. Ta furtka musi zostać zamknięta, odrzucamy ją mocno i kategorycznie. Dodawanie miejsc do rady zwiększyło by biedę, niesprawiedliwość i napięcie na poziomie światowym oraz zwiększyło by konkurencję pomiędzy niektórymi krajami jak Włochy, Niemcy, Indonezja, Indie, Pakistan, Filipiny, Japonia, Brazylia, Nigeria, Argentyna, Algieria, Libia, Egipt, Demokratyczna Republika Congo, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Turcja, Iran, Ukraina, Grecja. Wszystkie te kraje dążyły by do miejsc w RB tworząc ją prawie tak dużą jak Zgromadzenie Ogólne co w rezultacie doprowadziło by do nie praktycznej konkurencji. Jakie może być rozwiązanie? A więc ZO powinno przyjąć wiążącą rezolucję pod przewodnictwem pana Treki banowaną na woli większości członków zgromadzenia biorąc pod żadnych innych organów. Rozwiązaniem jest zamknięcie dostępu dodatkowym członkom w RB. Ta pozycja jest zaprezentowana na obecnej sesji ZO pod przewodnictwem pana Treki. Członkostwo poprzez zjednoczenie oraz transfer mandatów powinny zastąpić inne propozycje. Powinniśmy się skupić na realizacji demokracji wynikającej z jakości członków państw. Powinna być jakość pośród członków państw, władz oraz mandatów RB i powinno być to transferowane do ZO. Członkowie powinni być dla związków a nie państw. Zwiększenie liczby członków państw dało by prawo wszystkim krajom do miejsc w radzie zgodnie preambułą karty. Żaden kraj nie mógł by zabronić miejsca w radzie np. Włochom jeśli miejsce było by dane Niemcom gdyż Włosi powiedzieli by, że Niemcy byli krajem agresywnym i zostali pokonani w IIWŚ. Jeśli dalibyśmy miejsce Indii, Pakistan powiedział by, że też jest krajem nuklearnym i zasługuje na miejsce a oba te kraje są na stopie wojennej. Była by to niebezpieczna sytuacja. Jeśli dali byśmy miejsce Japonii powinniśmy dać też Indonezji, która jest największym krajem muzułmańskim, po tym Turcja, Iran czy Ukraina złożyli by takie same roszczenia. Co powiedzieli byśmy Argentynie czy Brazylii, Libia zasługuje na miejsce za pomoc w bezpieczeństwie świata po zniszczeniu swojej broni masowego rażenia. Kolejne to Republika Południowej Afryki, Tanzania, Ukraina, domagały by się tego samego. Wszystkie te kraje są ważne, drzwi do członkostw w RB powinny zostać zamknięte. Takie podejście to przymusowy trik, który jest ujawniany. Jeśli chcemy zreformować ONZ to wprowadzanie więcej super władz nie jest rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest sprzyjać demokracji na poziomie generalnego kongresu światowego.

Władza powinna być przetransferowana do ZO. RB stały by się instrumentem do wdrażania decyzji podjętych przez ZO, parlament czyli zgromadzenie ustawodawcze świata. To zgromadzenie jest naszym ustawodawczym forum i RB powinna przed nim odpowiadać, nie powinniśmy się godzić na obecną sytuację. Są to ustawodawczy członkowie i ich uchwały powinny być wiążące. Jest powiedziane, że ZO powinno działać jak zaleca RB. Wręcz przeciwnie, RB powinna działać jak mówi ZO. To jest ONZ, składające się z 192 krajów a nie RB składająca się tylko z 15. Jak możemy cieszyć się światowym pokojem oraz bezpieczeństwem jeśli jest to pod kontrolą tylko 5 krajów? Jesteśmy 192 narodami i krajami a traktuje się nas jak Speakers Corner (miejsce wolnej, publicznej wypowiedzi) w Londyńskim Hide Park. Mówimy, ale nikt nie spełnia naszych decyzji, jesteśmy jak dekoracja bez treści. Nie jesteśmy Speakers Corner. Robimy przemówienia i znikamy, tym właśnie jesteście. W momencie gdy RB stanie się organem do wrażania rozwiązań uzgodnionych na ZO nie będzie więcej konkurencji o członkostwo rady. Gdy rada stanie się narzędziem wykonawczym ZO nie będzie potrzeby konkurować. RB powinna reprezentować wszystkie narody zgodnie z propozycją złożoną na ZO. Miejsca w RB zajmowały by grupy i związki krajów. 27 krajów UE powinno mieć miejsce w RB, kraje Unii Afrykańskiej powinny mieć miejsce w RB, kraje Ameryki Łacińskiej oraz kraje azjatyckie powinny mieć miejsce w RB. Federacja Rosyjska oraz USA już są w RB, rozwijające się społeczności Afryki Południowej SADC (Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej) jak już zostanie w pełni ustanowiona powinna mieć stałe miejsce, 22 kraje Ligi Państw Arabskich powinny mieś stałe miejsce, 57 krajów Organizacji Konferencji Islamskiej powinno mieć stałe miejsce, 118 krajów z Ruchu Państw Niezaangażowanych powinno mieć stałe miejsce, dalej mamy G100 (grupa 100 największych firm świata) czy też może małe kraje powinny dostać stałe miejsce. Krajom, których nie wymieniłem być może należy przydzielić stałe miejsce gdzie zmieniali by się co 6-12 miesięcy. Mam tu na myśli kraje takie jak Japonia, Australia, które są poza organizacjami azjatyckimi czy też Federacja Rosyjska, która nie jest członkiem europy, Ameryki Łacińskiej czy też Unii Afrykańskiej. Było by to dla nich rozwiązanie jeśli ZO zagłosuje za tym. Problem jest istotny i bardzo ważny, jak już zostało powiedziane ZO jest kongresem i parlamentem, liderem świata. My jesteśmy narodami i ktokolwiek poza tym zgromadzeniem nie będzie rozpoznany. Prezydent zgromadzenia Ali Abdussalam Treki oraz sekretarz generalny Ban Ki-moon stworzą projekt i założą komisję wymaganą do głosowania. Od teraz RB będzie składać się unii narodów, w ten sposób będziemy mieli sprawiedliwość oraz demokrację i nie będziemy mieli RB składającej się z krajów posiadających broń nuklearną, duże ekonomie czy zaawansowane technologie gdyż jest to terroryzm. Nie możemy pozwolić by RB składała się super władzy gdyż jest to terroryzmem samo w sobie. Jeśli pragniemy świata, który jest połączony, bezpieczny i pokojowy tak właśnie powinniśmy uczynić. Tylko od was zależy czy chcecie pozostać w świecie wojny. Spowoduje to nieustanny konflikt i walki aż do dnia sądu ostatecznego lub końca świata. Wszyscy członkowie zgromadzenia powinni mieć prawo do veta lub powinniśmy całkowicie pozbyć się tej zasady z nową formą rady, była by to prawdziwa RB. Według nowej propozycji złożonej na ZO to Rada Wykonawcza kontrolująca ZO miała by prawdziwą władzę i ustalała reguły. W ten sposób wszystkie kraje były by na równej pozycji w RB tak jak są w ZO. W ZO jesteśmy traktowani równo jeśli chodzi o członkostwo oraz głosowanie i tak samo powinno być w RB.

Obecnie jeden kraj ma veto a drugi nie ma, jeden kraj ma stałe miejsce a drugi nie. Nie powinniśmy tego akceptować ani żadnych decyzji RB przyjętych w jej obecnej formie. Jesteśmy pod powiernictwem, byliśmy kolonizowani a teraz jesteśmy niepodlegli. Spotkaliśmy się tu by decydować o przyszłości w demokratyczny sposób, który zachowa pokój i bezpieczeństwo wszystkich narodów. Dużych i małych, jako równych. W innym przypadku to terroryzm gdyż terroryzm może przybrać inne formy niż Al-Kaida. Powinniśmy być prowadzeni większością głosów ZO. Jeśli decyzje zapadną na ZO poprzez głosowanie powinniśmy słuchać i egzekwować te życzenia. Nikt nie jest ponad ZO a ktokolwiek mówi, że jest nad powinien odejść i żyć na własną rękę. Demokracja nie jest tylko dla bogatych i silnych czy też tych praktykujących terroryzm. Wszystkie narody powinny być i powinny być widoczne na równej stopie. Prezydent RB to polityczna daremność (tu nie mam 100% pewności) dla tych ze stałymi miejscami chroniącymi siebie i używającymi ich przeciw nam. Nie powinni się nazywać Radą Bezpieczeństwa lecz Radą Terroryzmu. W naszym politycznym życiu jeśli zależy in ma użyciu RB przeciw nam to wystarczy, że się do nich zgłoszą. Jeśli nie mają potrzeby użycia RB po prostu ją zignorują. Jeśli mają coś do wypromowania lub kierują się własnym interesem to respektują i wychwalają KNZ, referują rozdział VII i używają przeciwko biednym narodom natomiast jeśli chcą pogwałcić kartę to po prostu ją ignorują jak by wcale nie istniała.

Jeśli veto stałych członków RB jest dane tym, którzy mają władzę jest to niesprawiedliwość i terroryzm i nie powinno być przez nas tolerowane. Nie powinniśmy żyć w cieniu niesprawiedliwości i terroru. Super władza skomplikowała światowe interesy, użyła veta by ich chronić. Np. w RB użyli władzy ONZ do ochrony swoich interesów i do terroryzowania i zastraszania krajów 3go świata powodując iż żyją w cieniu terroru. Od czasu założenia w 1945r RB nie zapewniła bezpieczeństwa a wręcz przeciwnie, wprowadziła terror i sankcje. Jest to tylko użyte przeciw nam i z tego powodu nie będziemy zobowiązani spełniać uchwał RB po tej przemowie, która oznacza 40tą rocznicę.

Jest to pierwsze pół godziny przemówienia Kadafiego z poniższego nagrania. Podziękowania dla Agnes za pomoc w przygotowaniu tekstu oraz dla Jamala za dobre chęci i nie tylko ;) Ciąg dalszy wkrótce.

Prawda zawsze będzie prawdą… Nigdy jej nie ukryjesz

Sześćdziesiąt cztery wojny miały miejsce, wybuchły przeciw światu, przeciw małym (niesłyszalne). To jest walka pomiędzy małymi krajami lub agresja w wojnach poprzez super władzę przeciwko krajom, duże kraje przeciw nam. I ONZ, czy też RB nie zrobiła nic, by zapobiec tym wojnom i agresji naruszającej KNZ przeciw małym narodom i małym ludziom. I ZO zagłosuje za tymi historycznymi uchwałami.

Mamy do wyboru kontynuować razem jako jeden naród bądź rozłączymy się w dwa równe narody, będziemy mieli własne ZO z własną RB, gdzie będziemy na równej stopie i/lub duże kraje, które posiadają stałe miejsca, które mają własne prawa pozostaną w swojej radzie, czy to 4 lub 3 kraje, jak chcą (niesłyszalne).

I powinni używać veta przeciw sobie, to już nas nie obchodzi.

I, jeśli chcą pozostać na stałych miejscach, OK niech będzie, ale stałe jest zagrożeniem (niesłyszalne), ale nie powinniśmy nigdy być pod nadzorem czy kontrolą veta i prawa veta danym krajom. Nie jesteśmy głupcem, by dać prawo veta dużym władzom, by nas używały i traktowały jak drugą klasę i wzgardzone narody. Nie zdecydowaliśmy, że te to duże narody, (niesłyszalne) narody, respektowane narody. To narody świata reprezentujące 190 krajów.

Wiemy teraz, że ignorowanie uchwał RB jest przecież niesprawiedliwością i jest tylko używane przeciw nam. Nie jest to używane przeciw dużym krajom, które mają stałe miejsca lub tym, które mają prawo veta. Nigdy nie użyli żadnych uchwał przeciw, nim. W krajach, jest to używane przeciw nam.

A, więc, każda uchwała przeciw nam stała się parodią ONZ, doprowadziła do wojen oraz naruszeń niepodległych władz państwowych, popełnienia przestępstw wojennych i ludobójstwa. Wszystkie one są naruszeniem RB, mimo to, że jest RB i nikogo nie obchodzi RB i, mimo to teraz każdy kraj ma (niesłyszalne) społeczność stała się radami bezpieczeństwa, ustalając własne rady bezpieczeństwa w swojej własnej formie (dziwne to zdanie, ale nie chciałem zbytnio zmieniać i nie o to chyba chodzi).

Teraz RB (niesłyszalne) stała się odizolowana. Unia Afrykańska już ustanowiła MASS, które jest pokojem i bezpieczeństwem dla Afryki i UE już ustanowiła radę bezpieczeństwa. (niesłyszalne) już ustaliła radę bezpieczeństwa, Ameryka będzie miała własne koncerny, niezaangażowania. Sto dwadzieścia krajów będzie miało własną radę pokoju i bezpieczeństwa.

To znaczy, że my już straciliśmy zaufanie w RB, która nie zapewniła nam bezpieczeństwa. I dlatego teraz tworzymy regionalne bezpieczeństwa pokoju lub regionalne rady bezpieczeństwa. Nie jesteśmy zobowiązani posłuszeństwa władcom lub uchwałom rad bezpieczeństwa w tej formie, gdyż jest to niedemokratyczne, niesprawiedliwe i nikt nas nie zmusi do członkostwa w radach bezpieczeństwa i posłuszeństwa lub przestrzegania uchwał lub wszystkiego go jest nam dane przez RB w swojej obecnej formie.

Więc, bracia, nie ma respektu dla ONZ. Bez względu na ZO, co stanowi faktycznie prawdziwe merytoryczne (niesłyszalne) i, które nie posiada decyzji wiążących. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) jest sądowym organem międzynarodowym i uchwały realizowane tylko przeciw małym krajom, małym narodom. I duże kraje są odrzucone, by być realizowanym przeciw dużym krajom. Są uchwały lub nakazy sądowe przeciw dużym krajom, ale te zostały odrzucone od realizacji przeciw, nim.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), jest jedną z ważniejszych w ONZ, czy duże kraje nie są za nią odpowiedzialne, czy nie są pod jej kontrolą. I odkryliśmy, że jest to tylko użyte przeciw nam. Powiedzieliście nam, że jest ona międzynarodowa, więc, jeśli jest ona międzynarodowa to wszystkie kraje powinny być pod jej jurysdykcją. Jeśli nie jest międzynarodowa to powinniśmy zamknąć drzwi i rozjechać się z tej rozmowy, powinniśmy zamknąć drzwi i nie akceptować tego.

I zaadoptować (niesłyszalne) prezydent ZO. Będzie rozmawiał z dyrektorem Baradei lub (niesłyszalne). Zapytają go, czy prowadzisz inspekcje wszystkich nuklearnych zasobów? Czy nadzorujesz zwiększenie nuklearnych magazynów? Jeśli powie tak to zaakceptujemy bycie pod kontrolą, ale, jeśli powie, że nie możemy iść do tych krajów, które mają broń nuklearną i, że nie może mieć jurysdykcji to powinniśmy zamknąć drzwi i nie akceptować tej kontroli.

Dla waszej informacji, powiedziałem do Baradei, gdy mieliśmy problem (niesłyszalne) nuklearna bomba i poprzednik, zadzwoniłem do nich i powiedziałem, im, panu Baradei, umowy do zwiększenia do zmniejszenia nuklearnych zasobów pomiędzy super mocarstwami, czy jest to pod kontrolą? Czy są jakieś zabezpieczenia, jeśli kraj zwiększa ilość głowic nuklearnych, czy wie o tym? Powiedział mi, nie. To są wielkie władze, do których nie mogę iść blisko. Nie mogę ich zapytać. Nie mogę…, więc przychodzisz tylko do nas?

Powiedziałem, że nie jest to organizacja międzynarodowa. Co znaczy, że tylko dla nas. RB przeciw nam. MAEA przeciw nam. MTS przeciw nam. A oni (władze światowe) są wolne. To nie jest sprawiedliwość. To nie jest ONZ. To jest totalnie odrzucone.

Jeśli chodzi o Afrykę, dr (niesłyszalne), jeśli chcesz reform, czy to reformy ONZ lub nie i nawet, jeśli podejmiesz jakieś historyczne decyzje lub głos przeciw Afryce, potrzeba jest teraz na stałe miejsce w RB, ponieważ, to jest (niesłyszalne). Nawet, jeśli nie rozmawiamy o reformie ONZ, Afryka była kolonizowana, była odizolowana, była prześladowana, była przywłaszczana, wyła traktowana jak zwierzęta, była traktowana jak niewolnicy, była traktowana jak kolonie, była kolonizowana, była pod nadzorem.

Te kraje, UA zasługuje na stałe miejsce za przeszłość. Jest zaległy rachunek do zapłacenia, (niesłyszalne). I nie ma to nic wspólnego z reformą ONZ. Jest to dużym priorytetem w programie ZO i nikt nie może powiedzieć, że UA nie zasługuje na stałe miejsce.

Ma ktoś argumenty? Każdy może mówić do mnie, nawet teraz lub argumentować ze mną. Jakieś dowody na to , że UA nie zasługuje na stałe miejsce lub na to , że afrykański kontynent nie zasługuje na stałe miejsce. Nikt nie może się spierać i nikt nie może obalić tego co mówię.

To samo tyczy się głosowania dla ONZ dla rekompensaty kolonizowanym krajom. I dlaczego? By nikt nie powtórzył kolonizacji czy przywłaszczania i kradzieży bogactwa ludzi.

I dlaczego Afrykańczycy powinni iść do Europy? Dlaczego idą do Europy? Dlaczego Azjaci idą do Europy? Dlaczego ludzie z Ameryki Łacińskiej idą do Europy? Ponieważ to Europa ich kolonizowała, zabrała kopalnie, bogactwo, wszystkie zasoby Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej. I zabrali całą ropę, owoce, warzywa, zapasy i ludzi i użyli ich.

Teraz, nowa generacja, Afrykańska generacja, czy to Azjatycka, czy to Ameryka Łacińska doszukuje się tego z czego została okradziona. Teraz, kiedy zatrzymałem afrykańskich ludzi idących do Europy (niesłyszalne), zapytałem ich dokąd idziecie? Oni mi odpowiedzieli, że idą odebrać ich przywłaszczone bogactwo. Jeśli nam je oddadzą to przestaniemy i nie pójdziemy.

Kto może nam oddać zabrane nam bogactwa? Podejmijcie decyzję o oddaniu tych zasobów i bogactwa, by nie było więcej imigracji od Filipin do Ameryki Łacińskiej, do Republiki Mauritiusu, do Indii. Pozwólcie nam mieć to bogactwo, które zostało nam splądrowane. Afryka zasługuje na 7,7 biliona dolarów, 7,770 000 000 000 dolarów.

Afryka zasługuje na taką rekompensatę od krajów, które ją kolonizowały. Afryka będzie się tego domagać.

I, jeśli nie oddacie nam tej sumy, 7,77 biliona, Afrykańczycy pójdą tam, gdzie zabraliście te biliony. Mają do tego prawo. Muszą za tym iść. Oddajcie pieniądze. I, wtedy oni będą mogli (niesłyszalne).

Libijczycy nie imigrują do Włoch, nawet, jeśli Libia jest (niesłyszalne). Dlaczego nie ma imigracji Libijczyków do Włoch? Ponieważ Włochy (niesłyszalne) rekompensatę dla Libijczyków i zaakceptowały rekompensatę i podpisały (niesłyszalne), traktat, umowę pomiędzy Włochami a Libią, który został zatwierdzony przez włoski parlament i zostało zaakceptowane, że kolonizacja była krzywdą i, by nie została nigdy powtórzona.

I Włochy nie zaakceptują ataku na Libię, czy to z powietrza czy z w morza i przez następne 20 lat będą płacić ćwierć miliarda, zbudują szpitale Libijczykom, którzy stracili bliskich z ich rąk lub palce z powodu min w czasie II WŚ, kiedy to miny były zakopywane na Libijskiej ziemi.

Włochy przeprosiły i było, im przykro i powiedziały, że nigdy już nie będą krajem okupującym inny kraj, terytorium innych krajów. I to były Włochy, gdy były królestwem, to były Włochy podczas faszystowskiego reżimu. I Włochy uczyniły uwielbiany czyn, cywilizowany czyn i powinny być pochwalone za czas Berlusconiego i nawet jego poprzednik przyczynił się do tych rezultatów.

Kraje Trzeciego Świata domagają się rekompensaty, dlaczego? Abyśmy nie mieli więcej kolonizacji, by kolonizacja się nie powtórzyła. By żaden duży kraj nie będzie łasił się na kolonizację drugiego. By wiedział, że czeka go rekompensata i nie pójdzie (niesłyszalne). Kolonizacja powinna być wyeliminowana, a kraje, które uczyniły szkody powinny zapłacić rekompensatę ludziom w miejsc kolonizowanych, ludzie powinni dostać rekompensatę za szkody i cierpienie zadane in w czasie kolonialnej władzy.

Inny aspekt, któremu, mam nadzieję, spojrzymy cierpliwie w oczy, ale za, nim o, nim powiem, jest on raczej czułym punktem w pewnym stopniu. Są zdania pomiędzy nawiasami, na które chciałbym zwrócić uwagę. My w rzeczywistości jesteśmy zadowoleni, dumni, że jeden z naszych synów Afryki rządzi w Zjednoczonych Stanach Ameryki, Afryki. Jest to historyczne wydarzenie. Były dni, kiedy to czarny nie szedł tam, gdzie biały i nie mógł być w autobusie z białym. Teraz, Amerykanie, czarni Afrykańscy Kanjanie, młodzi zagłosowali dla niego i zrobili prezydentem. To wielka sprawa i jesteśmy z tego dumni.

Jesteś początkiem zmian. Poszedł na zmiany. Ale obawiam się, że Obama jest światełkiem w ciemności na cztery lub osiem lat i obawiam się ,że możemy wrócić do punktu wyjścia. Jak możemy zagwarantować Amerykę po Obamie? Czy możemy zagwarantować Jak Ameryka będzie rządzona po Obamie?

Nikt nie może tego zagwarantować. Jesteśmy zadowoleni i szczęśliwi, jeśli Obama może zostać prezydentem Ameryki na zawsze.

Przemówienie Obamy tuż przede mną jest kompletnie inne od amerykańskiego prezydenta jakiego doświadczyliśmy luz żyliśmy z min lub dawni Amerykanie, którzy mówili, tu cytuję, „Będziemy wysyłać wam każdą broń. Będziemy wysyłać wam burze piaskowe i rolling thunder (bombardowanie) będziemy wysyłać wam zatrute róże dla Libijskich dzieci”

Takie było podejście. Tak Amerykańscy prezydenci do nas mówili, straszyli nas terrorem. Wyślemy wam rolling thunder jak te zrzucone na Wietnam, wyślemy wam rolling thunder tak samo, jak na Wietnam i wyślemy wam burze piaskową jak tą wysłaną do Iraku.

Wyślemy wam noc jaka została wysłana do Egiptu w 1956, choćby nawet Ameryka była przeciwna nocnym operacjom. I wyślemy wam trujące róże, które Regan wysłał Libijskim dzieciom. Czy możecie sobie wyobrazić prezydenta stałego kraju, dużego kraju, który ma stałe miejsce w RB, ma prawo veta? Myśleliśmy, że Ameryka przyniesie nam pokój.

W zamian dostajemy bomby, naprowadzane laserowo, wysyłane nam, przewożone samolotami F-111. Takie było podejście. I będziemy liderem świata i ukarzemy każdego czy, im się to podoba czy nie. Ukarzemy każdego, kto będzie nam przeciwny. Teraz, nasz syn Obama jest zupełnie inny. On domaga się porzucenia i nierozmnażania broni nuklearnej i, za to go oklaskujemy. Ameryka sama nie rozwiąże problemów i cały świat powinien się połączyć.

Powiedział, że nie powinniśmy kontynuować obecnej sytuacji, że powinniśmy się tu spotykać i rozmawiać. Akceptujemy to ., Oklaskujemy to. I również ONZ, przyjeżdżamy do ONZ, by rozmawiać przed sobą. To prawda, przyjeżdżamy i powinniśmy być na równej stopie, mieć równe unie i równe stowarzyszenia i on mówi, że demokracja nie powinna być nakładana z zewnątrz.

Więc musimy być ostrożni. Za, nim powiem o czułej uwadze zwracam uwagę na problemy świata, czy świat powinien mieć tyle problemów. Czy tak powinno być? Czy powinniśmy mieć tyle polaryzacji. Czy nie możemy stać na równej stopie? Nie możemy, odpowiedzmy na to, czy ktoś ma odpowiedź? Czemu nie możemy stać równo? Czy powinniśmy mieć patriarchów? Powinniśmy mieć bomby? Powinniśmy mieć broń? Czemu musimy mieć tyle polaryzacji?

Wszyscy przybywacie tu zza Atlantyku, oceanu, Azjatyckiego czy Afrykańskiego kontynentu, by tu dotrzeć. Czemu? Czy tu jest Jeruzalem? Czy to Watykan? Czy to Mekka? Wszyscy jesteście zmęczeni, cierpicie od problemów zmiany czasowej, macie nieprzespane noce, jesteście bardzo zmęczeni i fizycznie mówiąc jesteście zdołowani. Ktoś właśnie przybył, po 20 godzinach lotu i chcecie, by wykonał przemowę i rozmawiał o tym.

Wszyscy śpicie. Wszyscy jesteście zmęczeni. Jest jasne, że wszystkim wam brakuje energii z powodu długiej podróży. Dlaczego to robimy? Twój kraj, niektóre z waszych krajów mają teraz noc i śpią i teraz ty też powinieneś spać z powodu twojego biologicznego zegara, twój biologiczny umysł jest zwyczajny spać o tej porze. Obudziłem się o 4:00 czasu nowojorskiego, przed świtem, ponieważ w Libii jest to 11:00 rano.

Ponieważ, kiedy wstaje o 11:00 ma to być czas dnia. Wstaje o 4:00. Jeśli to zostało ustalone w 1945 czy powinniśmy tak pozostawić? Czemu nie pomyślimy o miejscu, które jest komfortowe?

Z innego punktu widzenia, Ameryka, kraj gospodarza, bierze na siebie odpowiedzialność, wydatki i bardzo restrykcyjnie podchodzi miejsca dowodzenia, pilnuje bezpieczeństwa i pokoju głów państw tu przyjeżdżających i wydaje dużo pieniędzy i Nowy Jork i cała Ameryka zaczynają być tym zmęczeni. Chcę uwolnić Amerykę z tych trudności. Powinniśmy podziękować Ameryce, podziękować za wszystkie problemy, które z tego powodu poniosła. I dziękujemy Ameryce. Chcemy, by Nowy Jork i Ameryka była bezpieczna i nie maiła odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Być może ktoś zrobił, by atak terrorystyczny, wybuch lub bombę lub samolot lub prezydent czy Amerykanin, to miejsce jest na celowniku Al Qaida. To miejsce, ten budynek. Dlaczego nie został zaatakowany podczas ataku 11 września? To było poza ich mocą.

Ale, to jest właśnie na celowniku i nie mówię tego z powietrza, zatrzymaliśmy dziesiątki członków Al Qaidy i są przetrzymywani w naszych więzieniach i ich konfesje są bardzo straszne. To powoduje, że Ameryka żyje pod presją i nie wiemy co może się stać.

Być może Ameryka znowu zostanie zaatakowana przez rakietę i być może dziesiątki głów państw zginą.

Chcemy uwolnić Amerykę od tych zmartwień i powinniśmy zmienić miejsce na takie, które nie jest na celowniku. Teraz, po 50 latach, powinniśmy zmienić półkulę. Pięćdziesiąt lat w zachodniej półkuli. Teraz, na następne 50 lat, powinna być wschodnia półkula lub środkowa półkula. W eten sposób poprzez rotację. Teraz 64 lata, więc mamy 14 dodatkowych lat ponad 50 lat, które powinny być dla siedziby głównej.

To nie jest obraza dla Ameryki. To jest przysługa dla Ameryki. Powinniśmy dziękować Ameryce. W 1945r to było możliwe, ale nie powinniśmy tego teraz akceptować. I oczywiście zagłosujemy nad tym na ZO. Tylko na ZO, ponieważ art. 23 umowy 64 tak mówi (niesłyszalne).

Po tym Ameryka będzie miała prawo, by zacieśnić bezpieczeństwo, ponieważ stała się celem terrorystów i Al Qaidy. Ameryka ma prawo, by zadbać o środki bezpieczeństwa. Nie winimy Ameryki, za to. Ale nie możemy tolerować tych środków. Nie musimy przyjeżdżać do nowego Jorku. Nie musimy się poddać tym środkom, Jeden z prezydentów powiedział mi, że powiedziano mu, że jego pilot nie powinien być w Ameryce z powodu restrykcji. Powiedział, jak mogę przebyć Atlantyk bez pilota? Nie musi, nie musi tu przyjeżdżać.

Jeden z prezydentów narzekał, że jego osobisty ochroniarz nie mógł przyjechać, gdyż z powodu jego nazwiska nie dostał wizy. Inny prezydent powiedział mi, że jego lekarz nie mógł przyjechać, gdyż nie dostał wizy.

Środki bezpieczeństwa są bardzo restrykcyjne. Jeśli jakiś kraj ma problemy z Ameryką to ta ustanowi restrykcje na poruszanie się delegacji jak w Guantanamo. Czy, to jest członek ONZ czy wiezień Guantanamo, który nie ma swobody poruszania się? To jest przedstawione do głosowanie, zmiana miejsca dowodzenia. Jeśli 51% się zgodzi przejdziemy do drugiego głosowania, czy to ma być na środku ziemi, czy w półkuli wschodniej. Jeśli uzgodnimy, że ma to być na środkowej półkuli to czemu nie (niesłyszalne) lub Wiednia, gdzie można przyjeżdżać bez wizy.

Jeśli przyjedziesz z prezydentem, Libia jest bezpiecznym krajem. Nie będziemy nakładać ci żadnych restrykcji do 100 czy 500 metrów. Libia nie jest agresywna dla nikogo i myślę, że tak samo jest we Wiedniu.

Jeśli przegłosujemy na wschodnią część to powinno, to być Delhi lub Pekin, stolica Chin lub stolica Indii. To jest logiczne i myślę, że nie będzie przeciwieństwa do tego i podziękujecie mi za tą propozycję wyeliminowania cierpienia i problemów latania 14, 15 czy 20 godzin, by tu przybyć.

Nikt nie może winić Ameryki i powiedzieć, że ta redukuje swój wkład w ONZ. Nikt nie powinien mieć takich, złych myśli. Jestem pewien, że Ameryka jest zobowiązana do międzynarodowych zobowiązań. Ameryka nie będzie zła, podziękuje wam za złagodzenie trudności. Ameryka wam podziękuje za zabranie jej trudności nawet z tym miejscem namierzanym przez terrorystów.

Dochodzimy teraz do problemów, które będą rozważone, przez ZO.

Stawiamy ONZ przed procesem, powstaną nowe organizacje w miejsce starych. To nie jest normalne spotkanie, nawet syn Obama powiedział, że nie jest to normalne zgromadzenie. Jest to historyczne spotkanie.

Wojny, które miały miejsce po ustanowieniu ONZ… Dlaczego zaistniały, gdzie była RB, gdzie była karta, gdzie było ONZ? Powinno być dochodzenie i sądowa interwencja. Dlaczego był masakry? Powinniśmy zacząć od wojny koreańskiej, która miała miejsce zaraz po ustaleniu ONZ. W jaki sposób wybuchła ta wojna i spowodowała miliony ofiar? Broń nuklearna mogła być użyta w tej wojnie. Ci, odpowiedzialni za spowodowanie tej wojny powinni stanąć przed sądem i powinni zapłacić odszkodowania za wyrządzone szkody.

Po tym dochodzimy do wojny o kanał Suez 1956r. Te akta powinny być szeroko otwarte. Trzy kraje ze stałymi miejscami a RB i z prawem veta w RB zaatakowały członka państwa ZO, kraju, który był niepodległym państwem. Egipt został zaatakowany, jego armia została zniszczona, zginęło tysiące Egipcjan. Zniszczono wiele miast i wsi tylko dlatego , że Egipt chciał znacjonalizować kanał Suez. Jak mogło się to stać w czasie ery ONZ i kary? W jaki sposób możemy zagwarantować, że takie działania się nie powtórzą, jeśli nie potrafimy zrehabilitować się za przeszłość? Były to niebezpieczne wydarzenia i akta wojny w Korei oraz o kanał Suez powinny być ponownie rozpatrzone.

Następnie dochodzimy do wojny w Wietnamie. Ta wojna pochłonęła 3 000 000 ofiar (np. niepopularna sprawa, masakra My Lai). W 12 dni spadło tam więcej bomb niż w 4 lata IIWŚ. Była to okrutna wojna, która miała miejsce po ustanowieniu ONZ, po tym jak zdecydowaliśmy, że nie będzie więcej wojen.

Przyszłość ludzkiego gatunku jest zagrożona. Nie możemy milczeć. Jak możemy być bezpieczni? Jak możemy być zadowoleni? To jest przyszłość świata i my tutaj zgromadzeni nie możemy dopuścić, by wojny się powtarzały w przyszłości.

Następnie Panama została zaatakowana, mimo iż była niepodległym państwem i członkiem ONZ. Zginęło 4000 ludzi a prezydent został zamknięty w więzieniu. Noriega powinien zostać uwolniony. Powinniśmy otworzyć te akta. Dlaczego jeden kraj, który jest członkiem ONZ dostaje prawo do zaatakowania innego kraju, zamknięcia jego prezydenta w więzieniu i traktowania go jak kryminalistę? Kto, by to zaakceptował? To może się powtórzyć, nie powinniśmy milczeć. Powinniśmy mieć dochodzenie, każdy z nas może znaleźć się w tej samej sytuacji w szczególności, jeśli ta agresja pochodzi od państwa ze stałym miejscem w RB i odpowiedzialnością za pokój i bezpieczeństwo na całym świecie.

Następnie to wojna w Grenadzie. Kraj został najechany, mimo iż do państw członkowskich. Został zaatakowany przez 15 statków wojennych, 7000 żołnierzy i tuziny samolotów. Przecież to najmniejszy kraj świata. Stało się to po ustanowieniu ONZ, RB i prawa veta. Prezydent Grenady, Maurice Bishop został zamordowany. Jak mogło to tego dojść bezkarnie?
To tragedia, jak możemy zagwarantować ONZ jest dobre czy nie, jakiś kraj jest dobry lub nie. Czy możemy być bezpieczni i ufać RB czy nie? Czy możemy ufać ONZ czy nie?
Musimy wszcząć dochodzenie zbombardowania Somalii. Somalia jest państwem członkowskim ONZ pod programem UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju). Chcemy dochodzenia, dlaczego tak się stało i, kto na to pozwolił. Kto dał zielone światło, by ten kraj został zaatakowany?

Dalej jest była Jugosławia. Żaden kraj nie był tak pokojowy, jak Jugosławia, odbudowana krok po kroku, cegła po cegle po tym jak została zniszczona przez Hitlera. My ją zniszczyliśmy w ten sam sposób jak zrobił to Hitler. Tito odbudował ten kraj krok po kroku, wtedy przybyliśmy i rozbiliśmy dla imperialistycznych i osobistych interesów. Jak możemy być z tego powodu zadowoleni? Dlaczego nie możemy mieć satysfakcji, jeśli pokojowy kraj jak Jugosławia spotyka taka tragedia? ZO powinno wszcząć dochodzenie i ZO powinno zdecydować, kto ma stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Po tym mamy wojnę w Iraku, matkę całego zła. ONZ powinno wszcząć dochodzenie.

ONZ przewodzone przez pana Tereki powinno to zbadać. Inwazja na Irak była pogwałceniem karty, bez żadnego usprawiedliwienia se strony super mocarstw ze stałymi miejscami w RB. Irak jest niepodległym krajem i państwem członkowskim ZO. Jak te kraje mogły zaatakować Irak? W karcie jest napisane, że ONZ powinno interweniować i powstrzymać atak.
Przybyliśmy na ZO i nalegaliśmy, by zaprzestać tego ataku. Byliśmy przeciwni inwazji na Kuwejt, ale kraje arabskie walczyły razem z zagranicznymi krajami w imię KNZ. W pierwszym incydencie karta była respektowana, lecz, gdy chcieliśmy jej użyć, by zatrzymać wojnę w Iraku nikt się nią nie przejmował i ten dokument został zignorowany.

Dlaczego tak się stało? Pan Treki oraz ZO powinni dochodzić czy były jakiekolwiek powody na inwazję Iraku. Powody ataku na irak pozostają tajemnicze i dwuznaczne a nas może spotkać ten sam los. Dlaczego Irak został zaatakowany? Inwazja sama w sobie była poważnym pogwałceniem KNZ i była zła. Cała masakra, ludobójstwo sięga 1 500 000 ofiar. Chcemy przedstawić sprawę Iraku przed MTK i chcemy, by ci, którzy popełnili masowe morderstwo stanęli przed sądem. Łatwo jest postawić przed sądem (wymienia nazwiska przywódców/prezydentów krajów zaatakowanych, niesłyszalne), a co z tymi, którzy popełnili masowe morderstwa na Irakijczykach? Oni nie mogą być sądzeni, nie staną przed MTK. Jeśli sąd nam odmawia nie powinniśmy go akceptować. Czy jest dla dużych czy dla małych nie powinniśmy go akceptować i go porzucić. Każdy, kto popełni zbrodnie wojenne może stanąć przed sądem, nie jesteśmy zwierzętami czy trzodą chlewną przeznaczoną na ubój do zjedzenia. Mamy prawo do życia i jesteśmy gotowi, by walczyć w obronie własnej. Mamy prawo do życia w godności, na ziemi i pod słońcem. Już nas przetestowano i wytrzymaliśmy ten test.

Inna sprawa dotyczy irackich więźniów wojennych i wymierzanie, im kary śmierci. Gdy Irak został zaatakowany i prezydent Iraku schwytany, był on więźniem wojennym. Nie powinien być sądzony i powieszony. Gdy wojna się skończyła powinien zostać uwolniony. Chcemy wiedzieć dlaczego wiezień wojenny staną przed sądem i, kto jest odpowiedzialny za jego śmierć. Czy jest odpowiedź na to pytanie? Czy znamy tożsamość sędziego, który go sądził? Ci, którzy założyli mu linę na szyję i go powiesili mieli maski. Jak może do tego dochodzić w cywilizowanym świecie? Byli to więźniowie wojenni cywilizowanych krajów pod międzynarodowym prawem.

Jak można skazać na śmierć i powiesić ministrów i głowy państwa? Czy ci, którzy sądzili to prawnicy, członkowie systemu sądownictwa?

Wiecie co ludzie mówią? Mówią, że ci w maskach to prezydent Ameryki i premier Wielkiej Brytanii i, że to oni skazali na śmierć prezydenta Iraku.

Dlaczego egzekutorzy nosili maski? Dlaczego nie znamy ich stopni? Dlaczego nie wiemy czy byli to oficerowie, sędziwie, żołnierze czy lekarze? W jaki sposób dochodzi do tego, że prezydent kraju należący do państw członkowskich zostaje skazany na śmierć? Nie znamy tożsamości egzekutorów i ONZ ma obowiązek odpowiedzenia nam na te pytania.
Kto wykonywał egzekucje? Oni muszą mieć status prawny i oficjalne odpowiedzialności. Powinniśmy znać ich tożsamość i wiedzieć o obecności lekarza oraz naturę legalnych procedur. Była, by to prawda dla przeciętnego obywatela już nie mówiąc o tym, że prezydent państwa, członek ONZ został potraktowany w ten sposób i skazany na śmierć.

Punkt trzeci dotuczy Abu Graib. To była hańba dla ludzkości. Wiem, że Amerykańskie władze będą dochodziły tego skandalu, ale ONZ również nie może tego ignorować. ZO powinno wszcząć dochodzenie w tej sprawie.

Więźniowie wojenni w Abu Graib byli torturowani. Szczuto ich psami, mężczyźni byli gwałceni. Jest to niespotykane w historii wojny. To była sodomia i niebywały grzech, nigdy dotąd nie popełniona przez przeszłych najeźdźców. Więźniowie wojenni są żołnierzami a ci byli gwałceni przez państwo ze stałym miejscem w RB. To idzie przeciw cywilizacji i ludzkości. Nie możemy milczeć, musimy znać fakty. Do dziś dzień ćwierć miliona Irakijczyków jest więziona. Mężczyźni i kobiety pozostają w Abu Graib. Są źle traktowani, prześladowani i gwałceni. Musi być dochodzenie.

Patrząc na wojnę w Afganistanie, ta też musi zbadana. Dlaczego jesteśmy przeciw Talibom? Dlaczego jesteśmy przeciw Afganistanowi? Kim są Talibanie? Jeśli Talibanie chcą państwa religijnego to jaki w tym problem, popatrzcie na Watykan. Czy Watykan jest dla nas zagrożeniem? Nie, jest to religijnym i bardzo pokojowym państwem. Jeśli Talibanie chcą ustanowić islamskie emiraty to, kto mówi, że to czyni ich wrogiem? Czy ktoś twierdzi, że Bin Laden jest członkiem Talibów albo, że jest Afgańczykiem? Nie , nie jest Talibanem ani Afgańczykiem.
Czy terroryści, którzy zaatakowali Nowy Jork byli Talibami? Czy byli z Afganistanu? Nie byli Talibami ani Afgańczykami. Więc jakie były powody na wojnę w Iraku i Afganistanie?
Jeśli chciał bym oszukać moich amerykańskich i angielskich przyjaciół nie mówił bym, im tego bu odwieść ich od tego rozlewu krwi, ponieważ nigdy nie odniosą sukcesu w Iraku czy Afganistanie.

Popatrzcie na to, co się stało w Iraku, który jest pustynią. Afganistan, z powodu swoich gór, jest jeszcze gorszy. Chce wam pomóc, dlatego mówię wam zostawcie Afganistan Afgańczykom, zostawcie Irak Irakijczykom. Zostawcie ich nawet, jeśli chcą walczyć między sobą. Ameryka miała swoją wojnę domową i nikt, im nie przeszkadzał. Wojny domowe były w Hiszpanii, Chinach i wielu innych krachach na całym świecie i nikt, im nie przeszkadzał. Jeśli to wojna domowa to zostawcie ich, zostawcie to Irakijczykom i Afgańczykom, jeśli chcą między sobą walczyć, mają do tego prawo.

Kto mówi, że jeśli Talibanie utworzą rząd to staną się zagrożeniem? Czy Talibanie posiadają międzykontynentalne rakiety? Samoloty, które uderzyły w Nowy Jork. Czy te samoloty wyleciały z Afganistanu lub Iraku? Nie, wyleciały z amerykańskich lotnisk. Więc dlaczego Afganistan jest atakowany? Terroryści nie byli Afgańczykami czy Talibami czy Irakijczykami. Dlaczego milczymy? Nie możemy być diabłami wojny. Ktokolwiek nie mówi prawdy jest cichym diabłem. Jesteśmy zobowiązani do międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Nie chcemy (niesłyszalne) lub ośmieszać ludzkość, chcemy ocalić ludzkość.

Jako prezydent ZO pan Ali Tereki powinien wszcząć dochodzenie odnośnie zabójstw jako dodatek do akt wojennych. Kto zabił Patrice Lumumba i dlaczego? Chcemy dopisać to do naszej, afrykańskiej historii. Chcemy wiedzieć dlaczego afrykański przywódca, wyzwoliciel został zamordowany. Kto go zabił? Chcemy, by nasi synowie mieli możliwość przeczytania historii o tym jak Patriece Lumumba, bohater wyzwolenia Congo został zamordowany. Chcemy znać fakty, nawet po 50 latach. To jest jedno archiwum, które powinno być otwarte.
Chcemy również wiedzieć, kto zabił sekretarza generalnego ONZ gen. Hamasholda. Kto otworzył ogień na jego samolot i dlaczego w 1961r, w tym samym roku, w którym zabito Lumumba? Następnie morderstwo prezydenta Kenediego w 1963r. Chcemy wiedzieć, kto go zabił i dlaczego. Był ktoś, kto się nazyw Lee Harvey Oswald, który został zabity przez Jacka Rubbi. Dlaczego Jack Rubbi, Izraelczyk, zabił Oswalda, który zabił Kenediego? Dlaczego ten Izraelczyk zabił mordercę Kenediego a sam zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, zanim stanął przed sądem. Musimy otworzyć akta. Cały świat wie, że Kenedi chciał przeprowadzić inspekcję reaktora nuklearnego w Dimona. To dotyczy międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz broni masowego rażenia i dlatego należy otworzyć to archiwum. Kolejne na liście to morderstwo Martina Luthera Kinga. Ten czarny pastor, który był aktywistą i działaczem w sprawach praw człowieka. Jego śmierć była działaniem spisku i powinniśmy wiedzieć, kto i dlaczego go zamordował.

Następnie, kto zabił Khalil Al Wazir, palestyński Abu Jihad. Mieszkał w Tunezji, państwie członkowskim. Niepodległość tego kraju nie była respektowana. Nie możemy milczeć, łodzie podwodne i statki wojenne były wykryte na linii wybrzeża Tunezji, gdzie został zabity. Nikt nie był oskarżony lub sądzony.

Również Abu Ayad został zabity i powinniśmy wiedzieć jak do tego doszło. Został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach.

Kolejne to operacja Youth Spring, gdzie Kamal Nasser, poeta, Kamal Udwan i Aby Yousif Al Najar, trzej Palestyńczycy zostali zabici w Lebanon. W kraju, który jest wolny, niepodległy i jest członkiem ZO. Zostali zaatakowani i zabici, gdy spokojnie sobie spali. Powinniśmy wiedzieć, kto ich zabił aby można było ich sądzić za zbrodnie przeciw ludzkości, by zbrodnie te się nie powtarzały.

Powiedzieliśmy wam już o rozmiarze siły użytej w inwazji przeciw Grenadzie. Siedem tysięcy żołnierzy, 15 statków wojennych i tuziny myśliwców. Prezydent Maurice Bishop został zabity, mimo to, że Grenada była państwem członkowskim. To są zbrodnie i nie możemy milczeć. W przeciwnym razie staniemy się ofiarami i pełnymi poświęcenia bestiami. Nie jesteśmy zwierzętami, rok po roku jesteśmy atakowani. Bronimy naszej egzystencji, bronimy siebie i naszych synów i wnuków. Nie boimy się, mamy prawo do życia. Ziemia nie jest przeznaczona dla wielkich mocy, ale dla nas wszystkich. Nigdy nie powinniśmy żyć w takim upokorzeniu.

Ostatnie archiwum dotyczy masakr w Sabra i Shhatia, gdzie zginęło 3000 ludzi. To miejsce było pod ochroną, okupacją armii izraelskiej. Było to miejsce ogromnej masakry, w której 3000 palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zabitych. Jak można nic nie mówić?

Lebanon jest niepodległym krajem, członkiem ZO. Obszar Sabra i Shatila było okupowane , było pod izraelską kontrolą, gdy masakra miała miejsce. Po tym, w 2008r, była masakra w Gazie. W śród ofiar masakry było 1000 kobiet i 2200 dzieci w 2008r. Zniszczono, wtedy 60 budynków ONZ i kolejne 30, należące do nierządowych organizacji. Zniszczono 50 szpitali, 40 lekarzy i pielęgniarek zostało zabitych w trakcie humanitarnych aktywności. To miało miejsce w gazie w 2008r.

Sprawcy wciąż żyją i powinni stanąć przed MTK. Czy powinniśmy tylko sądzić słabszych, biednych, czy też pochodzących z krajów trzeciego świata a ważne osobistości nie? Pod międzynarodowym prawem powinni oni usłyszeć zarzuty i konsekwencje zbrodni, które popełnili. W innym przypadku rola MTK nigdy nie będzie rozpoznana, jeśli decyzje MTK nie są respektowane czy realizowane, jeśli RB nic nie znaczy a MAEA (Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej) służy tylko niektórym krajom lub organizacjom to czym jest ONZ. To, by znaczyło, że jest niczym co znaczy, że nie ma ONZ.

Dochodzimy do piractwa. Ten fenomen może rozciągnąć się na wszystkie morza, nowa forma terroryzmu. Mówimy o piratach w Somalii, ale Somalijczycy nie są piratami. To my jesteśmy piratami. Poszliśmy tam i wykorzystaliśmy ich rezerwy ekonomiczne,rybackie, ich bogactwo. Libia, Indie, Japonia, Ameryka i każdy kraj na świecie, my wszyscy jesteśmy piratami. Wszyscy wtargnęliśmy na wody terytorialne i ekonomiczne strefy Somalii i ukradliśmy. Somalijczycy bronią swoich ryb, swojego pożywienia. Stali się piratami, ponieważ bronią jedzenia swoich dzieci. A my odwracamy kota ogonem. Czy powinniśmy wysłać statki wojenne do Somalii? Powinniśmy je wysłać do piratów, którzy zaatakowali i przywłaszczyli strefy ekonomiczne i bogactwo Somalijczyków i jedzenia ich dzieci.

Spotkałem się z piratami i powiedziałem, im, że będę negocjował pomiędzy nimi a międzynarodową społecznością o respektowanie 200 mil morskich ekonomicznej strefy Somalii pod prawem morskim. By chronić wszystkie morskie zasoby należące do Somalijczyków i, by wszystkie kraje przestały porzucać tam niebezpieczne odpady. W zamian Somalijczycy nie będą atakować przepływających tam statków. Przygotujemy taki projekt i przedstawimy go do głosowania na ZO. To jest rozwiązanie. Wysyłanie więcej statków wojennych nie jest rozwiązaniem. Pokazujemy piractwo i terroryzm w zły sposób.

Dziś mamy świńską grypę. Być może jutro będzie rybia grypa, ponieważ czasami produkujemy wirusy poprzez ich kontrolę. To jest komercyjny biznes. Kapitalistyczne firmy produkują wirusy, by później sprzedać szczepionki. Są to haniebne i biedne etyki. Szczepionki nie powinny być sprzedawane. W „zielonej książce” zwracam na to uwagę, by leki nie były sprzedawanie i nie były komercjalizowane. Leki powinny być darmowe tak samo, jak szczepionki dla dzieci, ale kapitalistyczne firmy produkują wirusy i szczepionki, by później na tym zarobić. Dlaczego nie są darmowe? Powinniśmy je dawać za darmo, a nie sprzedawać. Cały świat powinien dążyć, by chronić naszych ludzi. Tworzyć i produkować szczepionki, by dać je kobietom i dzieciom, a nie zarabiać na nich. Wszystkie te propozycje są przedstawione na ZO, które ma prawo wykonać ten obowiązek.

Następna sprawa dotyczy traktatu ottawskiego, który zakazuje produkcji min. To jest złe. Miny to broń defensywna. Jeśli położę je na granicy mojego kraju a ktoś chce mnie zaatakować może zginąć. To jest w porządku, ponieważ mnie atakuje. Ta konwencja powinna zostać ponownie przemyślana. Nie biorę tej ofensywnej broni do innego kraju. Wróg przychodzi do mnie i na stronie Al Qadhafi nawołuję, by ten traktat został zmieniony lub anulowany. Chcę użyć min przeciw piechotnych, by chronić mój personel przeciw inwazji. Eliminujcie broń masowego rażenie, a nie miny, które są bronią defensywną.

W sprawie Palestyny dwu-państwowe rozwiązanie jest niemożliwe i nie praktyczne. Obecnie te dwa państwa nachodzą na siebie, ten podział jest skazany na porażkę. Te dwa państwa nie są sąsiadami i nakładają się pod każdym względem, czy to populacji czy geograficznie. Nie da się ustalić zgody pomiędzy dwoma państwami, ponieważ pół miliona izraelskich osadników zamieszkuje Zachodni Brzeg i milion arabskich Palestyńczyków zamieszkujących terytorium znane jako Izrael. Rozwiązaniem jest demokratyczne państwo bez religijnego fanatyzmu czy pochodzenia etnicznego. Generacja Arafata i Sharona już się zakończyła, potrzebujemy nowej generacji, gdzie wszyscy mogą żyć w pokoju. Popatrzcie na młodzież izraelska i palestyńską, oni chcą pokoju i demokracji, chcą żyć w jednym państwie. Ten konflikt truje cały świat.

„Biała książka” ma rozwiązanie, które tu trzymam. Arabowie nie powinni mieć urazy do Izraela, jesteśmy kuzynami tej samej rasy. Chcemy żyć w pokoju, uchodźcy powinni wrócić. To wy spowodowaliście holokaust dla Żydów. To wy, nie my, ich paliliście. Daliśmy, im schronienie i bezpieczeństwo. Chroniliśmy ich od czasów rzymskich od czasu wygnania ich z Andulsia. Również broniliśmy ich za czasów Hitlera. To wy jesteście tymi, którzy ich otruli i kazali in walczyć z Arabami.

Spójrzmy prawdzie w oczy, nie jesteśmy napastniczy, nie jesteśmy wrogiem Żydów i pewnego dnia Żydzi będą potrzebować Arabów. I Arabowie, im pomogą tak jak my to zrobiliśmy w przeszłości (te zdanie jest niejasne do końca a transkrypt mówi inaczej). Zobaczcie co wszyscy inni zrobili Żydom, Hitler jako przykład. To wy nienawidzicie Żydów, nie my.
Krótko, Kaszmir powinien być niepodległym państwem, indyjskim lub pakistańskim. Musimy zakończyć ten konflikt. Kaszmir powinien być krajem buforowym pomiędzy Indiami i Pakistanem. W odniesieniu do Darfur mam nadzieję, że pomoc wysłana przez międzynarodowe organizacje zostanie użyte do projektów rozwoju, przemysłu i rolnictwa. To wy spowodowaliście ich kryzys, postawiliście ich na ołtarzu i chcieliście ofiary Darfur byście mogli ingerować w ich wewnętrzne sprawy.

Spowodowaliście, by problemy Al Hariri stały się problemem ONZ. Sprzedajecie jego zwłoki. Zależy wam na wyrównaniu rachunków Syrią. Jeśli nie to dlaczego Lebanon, który jest niepodległym państwem z prawem sądowym, policją nie był w stanie ustalić sprawców, Ale w tym momencie nie zależy nikomu na sprawcach. Prawdziwe powody to wyrównanie rachunków z Syrią, a nie sprawiedliwość dla Hariri.

Sprawy Abu, Khalil Al Wazir, Kannedy, Lumumba, Hammershold również powinny być przedstawione przed ONZ i przyciągnąć uwagę tak jak sprawa Hariri. ZO jest teraz pod przewodnictwem Libii i to jest nasze prawo. Libia ma nadzieję na waszą pomoc w przemianie ze świata kryzysu i napięcia do bardziej ludzkiego świata, gdzie pokój i tolerancja przeważy. Osobiście będę obserwował te problemy ze ZO oraz prezydentem Tereki i sekretarzem generalnym. Ne jest naszym zwyczajem, by się kompromitować, jeśli chodzi o przeznaczenie ludzkości, krajów trzeciego świata oraz 100 małych narodów, które zawsze powinny żyć w pokoju.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=YuMTzyxAuzs]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.